MAŁOPOLSKI ODDZIAŁ OKRĘGOWY POLSKIEGO CZERWONEGO KRZYŻA


 

ul. Studencka 19, 31-116 Kraków

tel./fax +48 502 22 45 91, (12) 422 91 15

e-mail: krakow@pck.org.pl

strona www: pck.malopolska.pl

 

NIP 676-007-88-96
REGON 007023731-00193
KRS: 0000225587

 

NR RACHUNKU BANKOWEGO: 74 1160 2202 0000 0002 4988 8641


Skład Zarządu Małopolskiego Oddziału Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża:

prof nadzw. n.med Mieczysław Pasowicz – Prezes Zarządu
Jarosław Foremny – Wiceprezes Zarządu
Dariusz Cieśla – Wiceprezes Zarządu
Rafał Kapałka – Wiceprezes Zarządu
dr Elżbieta Wojna- Dyląg – Sekretarz Zarządu
prof nadzw. Antoni Olak – Członek Zarządu
Bartłomiej Tworek – Członek Zarządu

 

Małgorzata Pyka – Dyrektor Małopolskiego Oddziału Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża

 


Komisja Rewizyjna:

Janina Saniternik – Przewodnicząca Komisji
Grażyna Bryndal – Zastępca Przewodniczącej Komisji
Iwona Warzecha – Sekretarz
Ewa Kielan – Członek Komisji
Antoni Curzydło – Członek Komisji

 


Skład Zjazdu Małopolskiego Oddziału Okręgowego PCK (kadencja 2020-2024)

1. Boruta Adam (Bochnia)
2. Pawlak Małgorzata (Chrzanów)
3. Edyta Mirek (Chrzanów)
4. Jan Ślusarz (Gorlice)
5. Jacek Broda (Kraków)
6. Krzysztof Jeżek (Kraków)
7. Wojna-Dyląg Elżbieta (Kraków)
8. Leszek Chabinka (Kraków)
9. Kazimierz Zawalonka (Kraków)
10. Bartłomiej Tworek (Kraków)
11. Zofia Sikorska Christowa (Kraków)
12.Orczykowski Mieczysław ( Nowy Sącz)
13. Kurek Mieczysław (Nowy Sącz)
14. Sławomir Bałuszyński (Nowy Sącz)
15. Jan Nowogórski ( Nowy Sącz)
16. Cieśla Dariusz (Stary Sącz)
17. Urszula Gądek (Oświęcim)
18. Grzegorz Krawczyk ( Sucha Beskidzka)
19.Bieniasz Bartłomiej ( Tarnów)
20. Wrona Stefan (Tarnów )
21. Rafał Kapałka (Tarnów)
22. Tomasz Burnat (Tarnów)
23. Włodzimierz Galaciński (Powiat Krakowski)
24. Janusz Ciężadlik (Wadowice)
25. Henryk Gawor (Wieliczka)
26. Blicharska Agata (Wieliczka)

12 - 422 91 15, krakow@pck.org.pl

Rok 2024

Rok 2023

Rok 2020: 

Rok 2019: 

Rok 2018: 

OŚRODEK SZKOLENIOWO- REHABILITACYJNY PCK
IM.HELENY PADEREWSKIEJ w MSZANIE DOLNEJ

ul. Leśna 54A
34-730 Mszana Dolna
tel: 18 33 10 268
fax: 18 33 10 074
kom: 608 257 872
osrodek.mszana@pck.org.pl
www.mszana.pck.malopolska.pl

Prezes Zarządu Spółki: Witold Trepa

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

SKŁADKI CZŁONKOWSKIE

Na podstawie Uchwały nr 43/2022 Krajowego Zjazdu Polskiego Czerwonego Krzyża z dnia 24 września 2022 roku w sprawie uchwalenia wysokości składki członkowskiej PCK i jej podziału od 1.01.2023 r, przyjęto następujące wysokości składek rocznych:

  • 60 zł dla osób dorosłych
  • 25 zł dla studentów w wieku do 26 lat
  • 5 zł dla uczniów.

Ponadto ustalono, że w/w roczne składki członkowskie wpłaca się jednorazowo i w całości, w terminie nie późniejszym, niż do końca II kwartału każdego roku.

Składki w Małopolskim OO PCK można wpłacać na rachunek:

Bank Millenium SA 39 1160 2202 0000 0004 8900 9112

Uchwała KZ w sprawie wysokości składki

Uchwała ZG w sprawie rozliczania składek

 

PLATFORMA ZAKUPOWA 

Wychodząc naprzeciw zmianom prawnym, które wymuszają od 01.01.2021 r. elektronizację zamówień publicznych, uruchamiamy Platformę Zakupową, która będzie podstawowym narzędziem komunikacji z Wykonawcami w trakcie prowadzonych postępowań przetargowych w zakresie zakupów poniżej (postępowania regulaminowe) oraz powyżej progu (zgodnie z Prawem zamówień publicznych).

Oznacza to, że cały proces ofertowania prowadzony będzie w sposób elektroniczny, gwarantujący zachowanie pełnej poufności oraz najwyższych standardów bezpieczeństwa przekazu danych. Zamawiający odpowiedzialni za prowadzenie postępowań w zakresie dostaw, uług oraz robót budowalnych będą wysyłać do Państwa, poprzez https://platformazakupowa.pl, zaproszenie do składania ofert w wersji elektronicznej.

Jak to wygląda w praktyce:

  • Każdorazowo otrzymają Państwo w mailu od prowadzącego postępowanie link, który „przeniesie” bezpośrednio do postępowania,
  • Na stronie postępowania będzie Specyfikacja Warunków Zamówienia (SWZ) oraz Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ) oraz ewentualnie dodatkowe informacje (rysunek techniczny, wymagania dot. certyfikatów, itp.),
  • Państwo podajecie przy danej pozycji zamówienia propozycję swojej ceny i/lub inne parametry handlowe i techniczne oferty,
  • Całość zwrotnie przesyłacie Państwo do nas klikając przycisk „Złóż ofertę” na platformie

W postępowaniach prowadzonych zgodnie z Prawem zamówień publicznych (Pzp) wymagane będzie podpisanie oferty kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym w zależności od procedury.

Dodatkowo, zawsze będą Państwo mogli monitorować nasze otwarte zapytania ofertowe oraz przetargi na stronie https://platformazakupowa.pl .
Aby składać oferty, nie muszą Państwo jako Wykonawcy zakładać konta na https://platformazakupowa.pl/. Zachęcamy do założenia konta oraz zapisania się do naszego katalogu Wykonawców, gdyż będę Państwo mogli otrzymywać od nas dopasowane zaproszenia do prowadzonych postępowań.

Jedyny wymóg do spełnienia potrzebny z Państwa strony, by móc składać oferty, to dostęp do Internetu oraz jednej z najpopularniejszych przeglądarek w najnowszej wersji: Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome. Dodatkowo w zamówieniach zgodnych z Pzp wymagany jest ważny kwalifikowany podpis elektroniczny (wymóg prawny w całej Unii Europejskiej).

W przypadku pytań technicznych związanych z obsługą postępowań prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta firmy Open Nexus pod nr tel. 22 101 0202 (pn-pt od 8:00 do 17:00), gdzie otrzymacie Państwo wsparcie techniczne od operatora platformy.

Jesteśmy przekonani, że ten nowy wymiar współpracy między nami, przyniesie wymierne korzyści obu stronom.

PLATFORMA ZAKUPOWA