Działania na rzecz osób niepełnosprawnych, Małopolski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża realizuje na terenie Gminy Miejskiej Kraków, Gmiany Mogilany, w Nowym Sączu oraz Trzebini.

W Małopolsce w 2016 roku z naszej pomocy skorzystało 60 rodzin z dziećmi niepełnosprawnymi oraz 170 osób niepełnosprawnych.

 


 

REALIZOWANA POMOC

 

Działania te polegają na świadczeniu specjalistycznych  usług opiekuńczych. Są to usługi  dostosowane do szczególnych potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności. Polegają one na pielęgnacji wspierającej proces leczenia, rehabilitacji fizycznej, usprawnianiu zaburzonych funkcji organizmu zgodnie z zaleceniami lekarskimi. Są one świadczone przez specjalistów na terenie gmin: Mogilany, Trzebinia,  Nowy Sącz.

 

Na terenie Gminy Kraków realizujemy Specjalistyczne usługi Opiekuńcze dla rodzin z dziećmi niepełnosprawnymi. Usługi dostosowane są do potrzeb rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym, świadczone przez wykwalifikowanych terapeutów dziecięcych. Usługi te obejmują swoim zakresem także przejęcie czasowej opieki nad dzieckiem niepełnosprawnym  i cieszą się coraz większym zainteresowaniem rodzin.

 

W gminie Mogilany, Trzebinia i Nowy Sącz świadczymy specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób chorujących psychicznie w miejscu zamieszkania. Prowadzona w ramach tych usług codzienna terapia i pilnowanie przyjmowania leków, umożliwia stabilne funkcjonowanie chorych w środowisku, zapobiegając kryzysom psychicznym. Usługi te są realizowane przez terapeutów z doświadczeniem w pracy z osobami chorującymi psychicznie.

 

 


 

 

Małopolski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża realizując wyżej wymienione usługi, zatrudnia wysoce wykwalifikowany i doświadczony personel, w tym: oligofrenopedagogów, logopedów, pedagogów, psychologów, fizjoterapeutów, rehabilitantów, terapeutów zajęciowych oraz pielęgniarki.

 

 

Małopolski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża organizuje cyklicznie projekt „Jesteśmy z tej samej bajki”, skierowany do pełnosprawnych i niepełnosprawnych dzieci biorących udział w obchodach Tygodnia Osób Niepełnosprawnych „Kocham Kraków z wzajemnością– Małopolskie Dni Osób Niepełnosprawnych” – współfinansowany przez Urząd Miasta Krakowa.

 


 

Udział w kolejnych edycjach projektu wzięło około 250 dzieci z różnych części Małopolski. Jego celem było pokazanie, że wszyscy jesteśmy tacy sami, a nasz wygląd jest tylko kwestią „drugorzędną”. W czasie projektu, dzieci brały udział w profesjonalnej sesji zdjęciowej – w strojach bajkowych. Dysfunkcja fizyczna czy umysłowa nie wyklucza możliwości zostania Królewną Śnieżką czy Batmanem. W celu propagowania idei integracji udział w zabawie wzięły również dzieci zdrowe – pełnosprawni rówieśnicy. Poprzez wspólne działanie doszło do zderzenia dwóch środowisk, a tym samym byliśmy w stanie pokazać, że każde dziecko jest takie samo i w zasadzie niczym się te obie grupy nie różnią.

 

 

Mamy nadzieję, że podjęte przez nas działania w formie sesji zdjęciowej obalają stereotypy dotyczące postrzegania dzieci niepełnosprawnych, a realizacja projektu „Jesteśmy z tej samej bajki” przyczyniła się do przełamania barier i lęków w kontaktami dzieci zdrowych z dziećmi niepełnosprawnymi oraz spowodowała akceptację dziecka niepełnosprawnego przez rówieśników.

 


 Małopolski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża współpracuje z Fundacją Eco Textil. Otrzymujemy od niej trójkołowe rowery rehabilitacyjne które przekazujemy dalej osobom niepełnosprawnym z województwa małopolskiego. Specjalna konstrukcja roweru pozwala na samodzielne poruszanie się osobom niepełnosprawnym, mającym problemy z chodzeniem. Wspomaga rehabilitację, daje samodzielność i mnóstwo radości.

 

 

 

Osoby zainteresowane otrzymaniem takiego roweru posiadające orzeczenie o niepełnosprawności prosimy o kontaktowanie się z urzędami miast i gmin odpowiednimi do miejsca zamieszkania. Rozdaliśmy już ponad 80 rowerków.

KONTAKT

 Pani Aneta Włodarczyk

Tel. 12 – 422 – 91 – 15 wew. 32

Kom: 512 – 225 – 896
krakow.opieka@pck.org.pl

krakow.powiat@pck.org.pl

 


 

Małopolski Oddział Okręgowy PCK

Ul. Studencka 19
31-116 Kraków

ARTYKUŁY