„Oddając krew – darujesz życie” – to hasło towarzyszy działaniom Polskiego Czerwonego Krzyża ponad 80 lat – od czasu, gdy PCK zajął się organizacją i propagowaniem honorowego krwiodawstwa oraz uświadamianiem znaczenia krwi w ratowaniu życia i zdrowia ludzkiego. Co prawda, za pobór i przetwarzanie krwi odpowiada publiczna służba krwi podległa Narodowemu Centrum Krwi – czyli Regionalne Centra Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa, jednak planowe i rytmiczne zaopatrzenie tych placówek w życiodajną krew możliwe jest przede wszystkim dzięki honorowym dawcom. Ruch Honorowych Dawców Krwi jest integralną częścią struktury PCK i obecnie w Małopolsce zrzesza blisko 2800 członków i 8000 wolontariuszy z około 130 klubów HDK PCK, którzy poza systematycznym i planowym oddawaniem krwi, promują oraz upowszechniają ideały Ruchu zjednując mu tym samym nowych sympatyków.

 

 

W Małopolsce Krwiodawcy Polskiego Czerwonego Krzyża podczas organizowanych akcji poboru krwi lub w odpowiedzi na apele o potrzebie krwi rocznie oddają ogółem około 11 000 litrów krwi. Kluby HDK PCK każdego roku organizują ponad 200 akcji poboru krwi w Małopolsce.

 

 


 

KLUBY HDK PCK W MAŁOPOLSCE

 

Cele i zadania klubu HDK PCK

 

 • Uczestnictwo w działaniach na rzecz samowystarczalności Polski w krew i jej składniki
 • Propagowanie i popularyzowanie idei honorowego krwiodawstwa ze szczególnym podkreśleniem bezinteresowności daru krwi.
 • Organizowanie honorowego krwiodawstwa na terenie objętym działaniem klubu
 • Wcielanie w życie zasad „Statutu Honorowego Dawcy Krwi Polskiego Czerwonego Krzyża”
 • Popularyzowanie zasad działania Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca
 • Realizacja wybranych zadań statutowych PCK
 • Organizowanie akcji zbiorowego oddawania krwi
 • Udzielanie pomocy organizacyjnej przy pobieraniu krwi
 • Otaczanie należytą troską i opieką członków klubu
 • Organizowanie w sposób uroczysty wręczania odznak odznaczeń i wyróżnień członkom klubu oraz honorowym dawcom krwi
 • Organizowanie imprez kulturalnych, sportowo rekreacyjnych i innych dla członków klubu, wolontariuszy i sympatyków
 • Integracja środowiska honorowych dawców krwi
 • Udział w realizacji innych zadań statutowych PCK

 

ZESPÓŁ DS. HDK MOO PCK

 

W celu lepszej organizacji i integracji środowiska krwiodawców powołany został zespół zadaniowy.

Do zakresu działań Zespołu należy:

 

 1. Współpraca z Zarządem MOO PCK, Dyrektorem i biurem okręgowym w zakresie promocji i rozwoju krwiodawstwa i krwiolecznictwa w Polskim Czerwonym Krzyżu.
 2. Podejmowanie inicjatyw i projektów służących rozwojowi honorowego krwiodawstwa i krwiolecznictwa i pozyskiwaniu nowych dawców krwi.
 3. Aktywizacja środowiska małopolskich krwiodawców do udziału w imprezach, akcjach, projektach organizowanych przez Zarząd Główny PCK i Małopolski Oddział Okręgowy PCK.
 4. Współudział w ocenie i wyłanianiu laureatów konkursów, plebiscytów, współzawodnictwa dot. honorowego krwiodawstwa, w szczególności konkursów „Młoda Krew Ratuje Zycie”, „Gorący Ratownik-Ognista Krew” i innych.
 5. Wspieranie działalności klubów honorowych dawców krwi PCK.
 6. Pozyskiwanie środków na promocję i rozwój honorowego krwiodawstwa i krwiolecznictwa we współpracy z biurem okręgowym MOO PCK.
 7. Udział w opiniowaniu ważnych aktów prawnych związanych z krwiodawstwem i krwiolecznictwem.
 8. Wyrażanie opinii i konsultowanie wewnętrznych aktów prawnych w MOO PCK i PCK związanych z krwiodawstwem i krwiolecznictwem.
 9. Wyrażanie opinii w sprawach dotyczących funkcjonowania ruchu HDK w PCK.
 10. Rzecznictwo interesów krwiodawców wobec instytucji publicznych, w tym służby zdrowia i administracji.
 11. Mediacje w sprawach spornych pomiędzy jednostkami podstawowymi związanymi z ruchem HDK PCK.
 12. Współpraca z instytucjami Publicznej Służby Krwi.
 13. Prowadzenie działań integracyjnych w środowisku honorowych dawców krwi.
 14. Podejmowanie inicjatyw w sprawie odznaczania i wyróżniania honorowych dawców krwi.

PRZED ODDANIEM KRWI

 

Zanim udasz się do centrum krwiodawstwa musisz pamiętać o kilku ważnych rzeczach. Sprawdź czy możesz zostać dawcą, zapoznaj się z wytycznymi, które mówią, kto może a kto nie może oddawać krwi: przeciwwskazania do oddawania oraz przykładową ankietę dla kandydatów na dawców. Jeżeli stwierdzisz, że możesz oddać krew, zaplanuj dzień w którym to zrobisz.

 


 

 1. Sprawdź, w jakie dni i w jakich godzinach jest czynne centrum/punkt, w którym chcesz oddać krew. Pamiętaj, że możesz również oddać krew w czasie akcji wyjazdowych mobilnych punktów poboru krwi tzw. krwiobusów.
 2. Wybierz dzień, przed którym będziesz mógł wypocząć – wyspać się.
 3. Koniecznie zjedz lekki posiłek przed oddaniem krwi (unikaj pokarmów zawierających dużą ilość tłuszczu).
 4. Pij dużo soków owocowych i wody.
 5. Unikaj nadmiernego fizycznego wysiłku przed oddaniem krwi.
 6. Jeżeli wybierasz się po raz pierwszy zabierz ze sobą kogoś do towarzystwa, poczujesz się pewniej a przede wszystkim bezpieczniej.

 

ODDAWANIE KRWI KROK PO KROKU

 


 

 1. Zarezerwuj sobie około godziny czasu. Weź dowód tożsamości i jeżeli masz legitymację honorowego dawcy krwi.
 2. Skorzystaj z szatni. Do stacji najlepiej przyjść w „luźnym” ubraniu, które pozwoli na łatwe odsłonięcie ramienia. W stacji załóż jednorazowe obuwie ochronne.
 3. Zgłoś się do rejestracji dawców i wypełnij kwestionariusz z pytaniami o twój stan zdrowia.
 4. Zostanie pobrana od Ciebie próbka krwi na wstępne badanie, zostanie m.in. sprawdzony poziom hemoglobiny. Po kilku minutach zostaniesz wezwany do gabinetu lekarskiego, gdzie lekarz zakwalifikuje Ciebie do oddawania krwi lub jej składników, albo wyjaśni dlaczego dziś nie możesz oddać krwi. Jeśli masz jakiekolwiek wątpliwości, zawsze pytaj lekarza lub pielęgniarkę w centrum: to najlepszy i najpewniejszy sposób uzyskania fachowych i wyczerpujących informacji na dany temat.
 5. Po wyjściu od lekarza usiądź w poczekalni. Powinien tam być umieszczony dozownik z wodą z którego możesz skorzystać.
 6. Przed oddawaniem krwi wybierz rękę, z której chcesz oddawać krew, umyj ją specjalnym płynem i usiądź wygodnie na fotelu w sali pobrań. Zostanie założone wkłucie, a krew samoczynnie zacznie napełniać pojemnik. Pamiętaj: podczas donacji używany jest tylko jednorazowy sprzęt. Zanim minie 10 minut oddasz jedną jednostkę krwi (450ml). Oddawanie składników krwi różni się czasem i technicznym sposobem pobierania.
 7. Po oddaniu wypocznij jeszcze przez około 10-15 minut. W rejestracji odbierz czekolady, które mają uzupełnić ubytek energetyczny. Możesz w niej też otrzymać zaświadczenie zwalniające w dniu oddania krwi z pracy lub szkoły, a także zwrot kosztów podróży. Cały proces oddawania krwi pełnej trwa zwykle mniej niż jedną godzinę.

 

PO ODDANIU KRWI

 1. Po oddaniu krwi zastosuj się do poleceń personelu. Tak jak wspomniane zostało wyżej odpocznij kilkanaście minut w punkcie, zjedz czekoladę, wypij sok.
 2. Skorzystaj jeżeli potrzebujesz z dnia wolnego, jaki przysługuje Ci w dniu oddania krwi.
 3. Unikaj nadmiernego obciążenia ręki, z której pobrano krew.
 4. Jedz regularnie posiłki; pamiętaj, aby dieta była bogatsza w węglowodany tego dnia.
 5. Dużo odpoczywaj: pamiętaj, że nie jesteś maszyną, oddanie krwi jest obciążeniem dla Twojego organizmu. Co prawda każdy organizm może reagować inaczej. Jedna osoba nie odczuwa zmęczenia inna odwrotnie.
 6. Unikaj szybkiej zmiany pozycji z leżącej na stojącą.
 7. Staraj się nie wykonywać obciążających prac domowych. Unikaj wysiłku fizycznego.

DYSKWALIFIKACJA STAŁA

BEZWZGLĘDNE PRZECIWWSKAZANIA DO ODDAWANIA KRWI

 

 • choroby układu krążenia aktualne lub przebyte:

(wady serca – poza wadami wrodzonymi całkowicie wyleczonymi, choroba niedokrwienna mięśnia sercowego, stan po zawale, niewydolność krążenia, miażdżyca znacznego stopnia, choroby pochodzenia naczyniowo-mózgowego – np. stan po udarze mózgu).

 • poważne choroby układu pokarmowego (w tym schorzenia wątroby), oddechowego, moczowego, nerwowego (szczególnie padaczka, nawracające choroby psychiczne, organiczne schorzenia układu nerwowego oraz przewlekłe choroby OUN – ośrodkowego układu nerwowego)

 • poważne choroby skóry (w tym łuszczyca)

 • choroby krwi i układu krwiotwórczego, zaburzenia krzepnięcia w wywiadzie

 • choroby metaboliczne i układu endokrynnego np. cukrzyca, choroby tarczycy, nadnerczy itp.

 • choroby układowe np. kolagenozy

 • nowotwory złośliwe

 • choroby zakaźne:

(WZW typu B, WZW typu C, wirusowe zapalenie wątroby w wywiadzie, żółtaczka pokarmowa i każda żółtaczka o niejasnej etiologii, babeszjoza, kala Azar (leiszmanioza trzewna), trypanosoma Crusi – gorączka Chagasa, promienica, tularemia, HLTV I/II – retrowirus uważany m.in. za czynnik wywołujący białaczkę/chłoniaka z komórek T u dorosłych – występuje endemicznie w południowej Japonii i basenie Morza Karaibskiego).

 • nosicielstwo wirusa HIV oraz zespół nabytego upośledzenia odporności (AIDS)

 • przebywanie na obszarach endemicznego występowania malarii nieprzerwanie przez 6 miesięcy jeżeli wynik badań w kierunku malarii przeprowadzonych 4 miesiące po powrocie jest dodatni

 • przynależność do grup, które ze względu na swoje zachowania seksualne są szczególnie narażone na zakażenia poważnymi chorobami, mogącymi przenosić się drogą krwi w tym:

(narkomani, osoby uprawiające prostytucję, osoby często zmieniające partnerów seksualnych)

 • osoby mające partnerów seksualnych z wyżej wymienionych grup

 • lekozależność, alkoholizm

 • choroba Creutzfelda-Jakoba u osoby lub w rodzinie

 • kiła

 • przebycie przeszczepu rogówki, opony twardej, leczenie w latach 1958-1986 hormonem wzrostu uzyskanym z ludzkich przysadek

 • leczenie bezpłodności w latach 1965-1985 zastrzykami hormonów

 • przebywanie o okresie od 01.01.1980 r. do 31.12.1996 r. łącznie przez 6 m-cy lub dłużej w Wielkiej Brytanii, Francji, Irlandii

 • transfuzje krwi lub jej składników wykonane na terenie Wielkiej Brytanii, Francji, Irlandii po 01.01.1980 r.

 • zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania spowodowane używaniem substancji psychotropowych

 • każdy przypadek stosowania domięśniowo lub dożylnie leków, które nie zostały przepisane przez lekarza

DYSKWALIFIKACJA CZASOWA


 • okres miesiączkowania i do 3 dni po zakończeniu

 • 7 dni po zabiegu usunięcia zęba, leczeniu przewodowym i innych drobnych zabiegach chirurgicznych

 • do następnego dnia po leczeniu zęba i wizycie u higienistki stomatologicznej

 • 6 miesięcy w przypadku większych operacji i innych zabiegów medycznych wykonywanych sprzętem wielokrotnego użytku i przebiegających z naruszeniem skóry lub błon śluzowych

 • 6 miesięcy po wykonaniu tatuażu, akupunktury, zakładaniu kolczyków, itp.

 • 6 miesięcy od zabiegu endoskopii, gastroskopii (wziernikowanie żołądka), bronchoskopii (wziernikowanie drzewa oskrzelowego), rektoskopii (wziernikowanie odbytu), kolonoskopii

 • czas do pełnego wyleczenia w przypadku ostrych chorób: (np.: układu pokarmowego, moczowego, oddechowego)

 • okres, gdy wartość ciśnienia tętniczego nie mieści się w granicach 90/60 180/100 mm Hg

 • 2 lata po wyleczeniu gruźlicy i otrzymaniu od lekarza ftyzjatry zaświadczenia o wyleczeniu

 • choroby zapalne i uczuleniowe skóry, ostre stany uczuleniowe i okres odczulania, zaostrzenie przewlekłej choroby alergicznej

 • 1 rok od zakończenia leczenia na rzeżączkę

 • 6 miesięcy od powrotu z krajów o wysokiej zachorowalności na AIDS (Afryka Środkowa i Zachodnia, Tajlandia)

 • Wystąpienie objawów sugerujących chorobę AIDS takich jak:

(przewlekłe powiększenie węzłów chłonnych – zwłaszcza szyjnych, karkowych, nadobojczykowych i pachowych, nocne poty gorączka o niewyjaśnionej przyczynie niewyjaśniona utrata wagi ciała, przewlekła biegunka)

 • nietypowe zmiany skórne powodują dyskwalifikację do czasu wyjaśnienia ich przyczyny

 • 6 miesięcy od powrotu z rejonów, gdzie endemicznie występują choroby tropikalne jeśli nie wystąpiły w tym okresie objawy choroby (osoby powracające z terenów zagrożonych: cholerą, żółtą febrą, chorobą Chagasa)

 • 12 miesięcy od powrotu z rejonów, gdzie endemicznie występuje malaria, jeśli nie wystąpiły w tym okresie objawy choroby (4 miesiące pod warunkiem negatywnych wyników badań wykonanych metodami immunologicznymi lub biologii molekularnej)

 • przebywanie co najmniej 24 godziny na terenach, na których stwierdzono przypadki występowania chorób przenoszonych drogą przetoczenia krwi:

(Wirus Zachodniego Nilu – odroczenie: 28 dni od powrotu, 120 dni po przechorowaniu, Malaria – dyskwalifikacja na okres 12 miesięcy od powrotu, Gorączka denga – dyskwalifikacja na okres 28 dni od powrotu. Po przechorowaniu gorączki denga – w postaci klasycznej odroczenie na 6 m-ce, Gorączka Chikunguna – odroczenie na 28 dni od powrotu, Wirus ZIKA – odroczenie: 28 dni od powrotu, 120 dni po przechorowaniu)

 • przebywanie na obszarach endemicznego występowania malarii nieprzerwanie przez 6 miesięcy dyskwalifikuje dawcę. Warunkiem zakwalifikowania jest uzyskanie negatywnych wyników badań wykonanych metodami immunologicznymi lub biologii molekularnej; badania muszą być wykonane nie wcześniej niż 4. miesiące po powrocie z terenów endemicznego występowania

 • 2 lata od potwierdzonego wyleczenia Brucelozy i gorączki Q

 • po zakończeniu leczenia i braku objawów malarii (pod warunkiem, że badania immunologiczne lub metodami biologii molekularnej dają wyniki negatywne)

 • 2 lata po przebyciu gorączki reumatycznej, jeśli nie wystąpiła przewlekła choroba serca

 • 2 lata od potwierdzonego wyleczenia zapalenia szpiku

 • 5 lat od całkowitego wyleczenia kłębuszkowego zapalenia nerek

 • 6 miesięcy od całkowitego wyleczenia z toksoplazmozy

 • 6 miesięcy od wyleczenia mononukleozy zakaźnej

 • 120 dni od dnia wyleczenia zakażenia wirusem zachodniego Nilu.

 • ciąża

 • 6 miesięcy po porodzie lub po zakończeniu ciąży

 • 6 miesięcy po przetoczeniu krwi i jej składników

 • 6 miesięcy po przeszczepie ludzkich komórek i tkanek

 • co najmniej 2 tygodnie po przebyciu choroby zakaźnej i uzyskaniu prawidłowych wyników badań klinicznych i laboratoryjnych

 • 2 tygodnie po przebyciu grypy, zakażenia grypopochodnego i gorączce powyżej 38oC

 • 2 tygodnie po zaprzestaniu przyjmowania antybiotyków

 • kontakt z chorobami zakaźnymi dyskwalifikuje na czas równy inkubacji danej choroby (zwykle 4 tygodnie)

 • bliski kontakt w warunkach domowych z chorym na wirusowe zapalenie wątroby dyskwalifikuje na okres 6 miesięcy

 • okres pozbawienia wolności i 6 miesięcy po odbytej karze więzienia

 • Po szczepieniach:

(4 tygodnie od szczepienia szczepionkami z osłabionymi bakteriami i wirusami przeciw BCG, odrze, różyczce, żółtej febrze, nagminnemu zapaleniu ślinianek przyusznych, nagminnemu porażeniu dziecięcemu, durowi brzusznemu, cholerze, 48 godzin od szczepienia szczepionkami z zabitymi bakteriami, riketsjami, wirusami przeciw cholerze, durowi brzusznemu, krztuścowi, durowi plamistemu, porażeniu dziecięcemu, 48 godzin od szczepienia przeciwko wirusowemu zapaleniu wątroby typu A lub B (bez kontaktu z chorobą), 3 miesiące po biernym uodparnianiu surowicami odzwierzęcymi, 48 godzin od przyjęcia anatoksyny błonicowej i tężcowej, 48 godzin od przyjęcia szczepionki przeciw wściekliźnie i kleszczowemu zapaleniu mózgu, a 1 rok od kontaktu z tymi chorobami)

 • Okres przyjmowania leków z wyjątkiem witamin, doustnych leków antykoncepcyjnych oraz leków hormonalnych stosowanych w okresie menopauzy, w przypadku innych leków należy uzyskać zgodę lekarza (np. zażywanie aspiryny dyskwalifikuje przez 3 dni od ostatniego zażycia).

INFORMACJA O CHOROBACH ZAKAŹNYCH DLA KRWIODAWCÓW

 

Twoja krew zostanie zbadana, aby stwierdzić, czy nie jesteś zakażony/a kiłą, AIDS, żółtaczką zakaźną B lub C. Jeśli test wypadnie dodatnio, nie zostanie przetoczona. Jednak przy każdej infekcji pomiędzy momentem zakażenia i chwilą, gdy staje się możliwe wykrycie go drogą badań laboratoryjnych, upływa pewien czas. W tym okresie w żadnym wypadku nie wolno oddawać krwi, ponieważ może być źródłem zakażenia, chociaż testy laboratoryjne są jeszcze ujemne. Nie oddawaj więc krwi, jeżeli przez ryzykowne kontakty lub zachowania naraziłeś/aś się na niebezpieczeństwo.

 

Ryzyko stwarzają:

 1. Wcześniej lub aktualnie stosowane narkotyki w postaci zastrzyków.
 2. Kontakty seksualne z osobami stosującymi narkotyki w postaci zastrzyków.
 3. Kontakty seksualne z wieloma partnerkami/partnerami.
 4. Kontakty seksualne z partnerem/partnerką, których znasz od niedawna.
 5. Kontakty seksualne w celu zarobkowym.
 6. Kontakty seksualne z osobami, u których testy w kierunku AIDS, kiły lub żółtaczki zakaźnej B lub C wypadły dodatnio.

 

Zdajemy sobie sprawę, że zadając te pytania wkraczamy w Twoją sferę prywatną. Jednak niewielkie ryzyko przeniesienia zakażenia drogą krwi można dalej zmniejszyć jedynie wtedy, gdy będąc dawcą dokładnie przemyślisz opisane tu sytuacje i skrupulatnie odpowiesz na postawione pytania. Twoje dane będą traktowane poufnie. Przy pozytywnych wynikach badań (wskazujących na infekcję) zostaniesz o tym poinformowany/a przez lekarza.

 

Osoby homoseksualne jeżeli mają stałych partnerów nie mogą być dyskwalifikowani z powodu swojej orientacji seksualnej.

PRZYWILEJE I ULGI DLA HONOROWYCH DAWCÓW KRWI

 

Krwiodawstwo jest oparte na zasadzie dobrowolnego i bezpłatnego oddawania krwi. Krwiodawca nie otrzymuje za oddaną krew i jej składniki pieniędzy. Jednak aby docenić poświęcenie tych osób państwo lub podmioty prywatne udzielają różnego rodzaju przywileje. Jednak w ramach podziękowania zostały stworzone uprawnienia, które mają, które mają być wyrazem wdzięczności za oddaną cząstkę siebie. W zależności od uprawnienia dotyczą one honorowych dawców krwi lub dawców z tytułem „Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi”. Tytuł „Honorowy Dawca Krwi” przysługuje osobie, która została zarejestrowana w jednostce organizacyjnej publicznej służby krwi i oddała bezpłatnie krew. Natomiast tytuł ZHDK opisaliśmy dokładnie poniżej.

HONOROWEMU DAWCY KRWI PRZYSŁUGUJE

 •  

  Posiłek regeneracyjny po oddaniu krwi lub jej składników o wartości kalorycznej 4.500 kcal
  (tj.: 8 czekolad, 1 wafelek, 1 sok)


 • Zwolnienie z pracy w dniu, w którym oddaje się krew, i na czas okresowego badania lekarskiego dawców krwi na zasadach określonych w odrębnych przepisach; zwrot utraconego zarobku na zasadach wynikających z przepisów prawa pracy. Przy tym uprawnieniu należy zwrócić uwagę na trzy sprawy:

 • to na pracodawcy spoczywa obowiązek zwolnienia pracownika
 • pracodawca powinien być wcześniej uprzedzony o nieobecności
 • pracownik – krwiodawca otrzymuje zwolnienie z pracy na dzień w którym oddał krew lub na kilka godzin jeżeli z przyczyn medycznych nie doszło do donacji
 • Ulga podatkowa z tytułu darowizn przekazanych na cele krwiodawstwa.

Podatnik, który w roku podatkowym oddał honorowo krew, ma prawo skorzystać ze specjalnej ulgi dla honorowych krwiodawców. Odliczenie dokonuje się od dochodu (przychodu). Wysokość ulgi zależy od ilości oddanej krwi. Wysokość ulgi obliczamy mnożąc ilość faktycznie oddanej honorowo krwi (lub osocza) przez przyjęty dla tej ulgi przelicznik, w postaci obowiązującego ekwiwalentu pieniężnego za 1litr pobranej krwi, tj. przez 130zł. Odliczenie z tego tytułu nie może przekroczyć kwoty stanowiącej 6% dochodu (w przypadku „ryczałtowców” 6% przychodu), wykazanego w zeznaniu.

 • Zwrot kosztów dojazdu do najbliższego punktu poboru krwi

Zwrot kosztów przejazdu do jednostki organizacyjnej publicznej służby krwi na zasadach określonych w przepisach w sprawie diet i innych należności z tytułu podróży służbowych na obszarze kraju; koszt przejazdu ponosi jednostka organizacyjna publicznej służby krwi.

 • Krwiodawca może uzyskać bezpłatne wyniki badań laboratoryjnych

O tym, że będziemy chcieli wyniki badań najlepiej poinformować personel stacji w czasie rejestracji lub w czasie badania poziomu hemoglobiny.

 • Karta identyfikacyjna grupy krwi

Każdy dawca, który kilka razy oddał krew, w niedługim czasie otrzymuje bezpłatnie lub za niewielką opłatą kartę identyfikacyjną grupy krwi. W RCKiK w Krakowie można zamówić za darmo taką kartę w punkcie rejestracji, po trzykrotnym honorowym oddaniu krwi. Karta jest gotowa do odbioru po około dwóch tygodniach.

ZASŁUŻONEMU HONOROWEMU DAWCY KRWI PRZYSŁUGUJĄ

 

 • Leki za zniżkami. Po otrzymaniu tytułu ZHDK możliwość kupowania NIEKTÓRYCH leków ze zniżkami.

Można je będzie otrzymać bezpłatnie jedynie na podstawie recepty wystawionej przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego albo felczera ubezpieczenia zdrowotnego lub lekarza albo felczera niebędącego lekarzem albo felczerem ubezpieczenia zdrowotnego, jeżeli posiada uprawnienia do wykonywania zawodu oraz zawarł z oddziałem wojewódzkim Funduszu umowę upoważniającą go do wystawiania takich recept.

 

Zapoznaj się z wyszukiwarką leków refundowanych (zaznacz opcję: Zasłużony Honorowy Dawca Krwi)

 

 • Po otrzymaniu tytułu ZHDK możliwość skorzystania poza kolejnością z ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych w placówkach ZOZ-ów.

Świadczeniobiorcy, którzy posiadają tytuł „Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi” lub „Zasłużonego Dawcy Przeszczepu” i przedstawili legitymację „Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi” lub „Zasłużonego Dawcy Przeszczepu” mają prawo do korzystania poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej oraz z usług farmaceutycznych udzielanych w aptekach.

 

 • Po otrzymaniu tytułu ZHDK i oddaniu określonej ilości krwi lub jej składników możliwość uzyskania zniżek w komunikacji miejskiej (różne przepisy w różnych miastach)

Kraków

Osoby uprawnione: Dawcy Krwi – osoby, które oddały bezpłatnie:

 • co najmniej 18 litrów krwi pełnej lub odpowiadającej tej objętości ilość innych jej składników – mężczyźni
 • co najmniej 15 litrów krwi pełnej lub odpowiadającej tej objętości ilość innych jej składników – kobiety

Dokument upoważniający: Bilet wolnej jazdy imienny wydany przez Gminę Miejską Kraków na podstawie odpowiedniej legitymacji Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi, wydanej według wzoru określonego przez ministra właściwego do spraw zdrowia

Ulga: 100%

Wydawanie bezpłatnych imiennych biletów wolnej jazdy zgodnie z Uchwałą Rady Miasta Krakowa Nr XXI/231/11 odbywa się w Punkcie Sprzedaży Biletów przy ul. Podwale 3/5 (w godz. 07:00 – 19:00) oraz przy ul. Wawrzyńca 13 pokój 22 (w godz. 07:00 – 14:00).

Nowy Sącz

Osoby uprawnione: Honorowi Dawcy Krwi (w rozumieniu art. 6 ust.1 i 2 ustawy o publicznej służbie krwi) – na podstawie dokumentu wydanego przez MPK na wniosek Stowarzyszeń zrzeszających Honorowych Dawców Krwi lub indywidualnie Honorowych Dawców Krwi nie zrzeszonych w stowarzyszeniach Warunki korzystania z bezpłatnych przejazdów Honorowych Dawców Krwi:

 1. Do korzystania z bezpłatnych przejazdów uprawnieni są Honorowi Dawcy Krwi, którzy oddali min. 18 litrów krwi mężczyźni i 8 litrów krwi kobiety i co najmniej raz w roku kalendarzowym po otrzymaniu uprawnienia do bezpłatnego przejazdu honorowo oddadzą krew przynajmniej w ilości 450 ml
 2. W terminie 60 dni od dnia wejścia w życie niniejszej uchwały tracą ważność dotychczasowe uprawnienia do bezpłatnych przejazdów wydane Honorowym Dawcom Krwi przez Spółkę MPK sp. z o.o. w Nowym Sączu
 3. Stowarzyszenia skupiające członków oddających krew zobowiązane są do przedstawienia Spółce MPK sp. z o.o w Nowym Sączu listy aktywnych krwiodawców w 2008r. w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie niniejszej uchwały. Osoby nie zrzeszone w stowarzyszeniach przedstawiają Spółce MPK Sp. z o.o. w takim samym terminie legitymację Honorowego Dawcy Krwi potwierdzającą ilość oddanej krwi
 4. W latach następnych weryfikacja list dokonywana będzie jeden raz w roku przez Spółkę MPK Sp. z o.o, po przedstawieniu przez Stowarzyszenia skupiające członków oddających krew, wykazu aktywnych krwiodawców w terminie do 31 grudnia mijającego roku. Weryfikacja uprawnień osób nie zrzeszonych w Stowarzyszeniach odbywa się na tych samych zasadach po przedstawieniu przez nich Spółce MPK sp. z o.o. legitymacji i stosownych zaświadczeń z punktu krwiodawstwa
 5. Uprawnienia do bezpłatnych przejazdów środkami komunikacji miejskiej dotyczą krwiodawców zameldowanych na pobyt stały w Nowym Sączu oraz krwiodawców zameldowanych w Gminach, z którymi Prezydent Miasta Nowego Sącza zawarł „Porozumienie międzygminne” w sprawie powierzenia zadań lokalnego transportu zbiorowego w zakresie wykonywania regularnego przewozu osób środkami komunikacji miejskiej
 6. Krwiodawcom, którzy osiągnęli wiek uniemożliwiający aktywne oddanie krwi lub, którzy z przyczyn zdrowotnych nie mogą jej oddawać, a oddali minimum 18 litrów krwi mężczyźni i 8 litrów krwi kobiety przysługuje prawo do bezpłatnych przejazdów
 7. Spółka MPK Sp. z o.o honoruje krwiodawców, którzy z przyczyn zdrowotnych nie mogą oddawać krwi, a oddali minimum 18 litrów krwi mężczyźni i 8 litrów krwi kobiety na podstawie zaświadczenia wydanego przez punkt krwiodawstwa

Dokument upoważniający:

Ulga: 100%

Nowy Targ

Osoby uprawnione: Zasłużeni Honorowi Dawcy Krwi I stopnia

Dokument upoważniający: Legitymacja Honorowego Dawcy Krwi wraz z wpisem o nadaniu I Stopnia

Ulga: 100%

Tarnów

Osoby uprawnione:

 • I grupa: Zasłużeni Honorowi Dawcy Krwi po oddaniu co najmniej 15 litrów krwi lub odpowiadającej tej objętości ilości innych jej składników (w przypadku kobiet) albo co najmniej 18 litrów krwi lub odpowiadającej tej objętości ilość innych jej składników (w przypadku mężczyzn)
 • II grupa: honorowi dawcy krwi przez okres 30 dni od daty każdorazowego oddania krwi udokumentowanego przez punkt krwiodawstwa.

Dokument upoważniający:

 • I grupa: legitymacja Honorowego Dawcy Krwi ze zdjęciem stwierdzająca nadanie odznaki „Zasłużony Honorowy Dawca Krwi” I stopnia oraz dowód osobisty
 • II grupa: specjalny bilet wydany przez ZKM w Tarnowie na wniosek osoby uprawnionej

Ulga: 100%

Zakopane (na dwóch liniach komunikacji miejskiej)

Osoby uprawnione: Honorowi Dawcy Krwi, w rozumieniu art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r., o publicznej służbie krwi (Dz. U. Nr 106, poz. 681 z późn. zm.).

Dokument upoważniający: Legitymacja Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi, według wzoru określonego przez właściwego ministra do spraw zdrowia, wraz z dokumentem potwierdzającym tożsamość osoby uprawnionej.

Ulga: 100%

Akt prawny: RADY MIASTA ZAKOPANE z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie: zmiany uchwały dotyczącej uprawnień do bezpłatnych i ulgowych przejazdów oraz zasad systemu taryfowego i cen na uslugi w publicznym transporcie zbiorowym na terenie miasta Zakopane.

 

 • Zniżki i ulgi w schroniskach, hotelach, sklepach i punktach usługowych zrzeszonych wokół inicjatywy „Dawcom w Darze”. Więcej szczegółów znajdziesz na www.dawcomwdarze.pl

Pobiegnij z nami Bulwarami Wiślanymi! 

 

Głównym celem przedsięwzięcia jest promocja honorowego krwiodawstwa, pozyskanie funduszy na jego rozwój oraz promowanie zdrowego stylu życia poprzez bieganie na świeżym powietrzu. Wydarzenie skierowane jest zarówno do profesjonalistów z branży sportowej, amatorów jak i dla każdego, komu bliskie jest propagowanie honorowego krwiodawstwa i świadomość, że tylko dzięki krwiodawcom, którzy z dobroci serca dzielą się cząstką siebie – możliwe jest codzienne ratowanie ludzkiego życia i zdrowia.

Impreza biegowa odbywa się corocznie w miesiącu październiku. Informacje na temat danej edycji KrwioBiegu zamieszczane są zawsze na wszystkich portalach i kalendarzach biegowych. Szczegółowe opisy pakietów oraz dodatkowe informacje zamieszczone zostały na stronie www.krwiobiegkrakow.pl. Biegacze otrzymają pakiet startowy w postaci: medalu, pamiątkowej koszulki, nr startowego, wody oraz dodatkowych niespodzianek ufundowanych przez sponsorów.

 


„Młoda Krew Ratuje Życie”

 

Program w zakresie promowania i organizowania honorowego krwiodawstwa w środowisku młodzieżowym, skierowany jest do Szkół Ponadgimnazjalnych, Policealnych i Pomaturalnych oraz Uczelni Wyższych w Honorowym Krwiodawstwie.

 

Celem konkursu było zapoznanie młodzieży z ideą honorowego krwiodawstwa oraz zachęcenie młodzieży do honorowego oddawania krwi.Turniej corocznie ogłaszany jest przez Prezesa PCK w miesiącu wrześniu i trwa do czerwca roku następnego – czas trwania każdej edycji to okres roku szkolnego/akademickiego. Dokumenty dotyczące aktualnej edycji Konkursu znajdują się w zakładce „Pliki do pobrania”.

 

 


Strażacy w Honorowym Krwiodawstwie „Ognisty Ratownik – Gorąca Krew”

 

 Program pn. „Strażacy w Honorowym Krwiodawstwie – Ognisty Ratownik – Gorąca Krew”, odbywa się corocznie od 2006 roku.

Celem programu jest poprawa zaopatrzenia służby zdrowia w krew oraz propagowanie idei krwiodawstwa wśród strażaków oraz społeczności lokalnych. W trzech pierwszych kategoriach ocenie podlegał wskaźnik efektywności działań promocyjno-organizacyjnych poszczególnych jednostek tzn. ogólna ilość pozyskanej krwi w ramach programu podzielona przez liczbę strażaków w jednostce. Program ogłaszany jest corocznie w styczniu danego roku, a zakończenie następuje w połowie miesiąca grudnia. Dokumenty dotyczące aktualnej edycji Konkursu znajdują się w zakładce „Pliki do pobrania”.

 

 


 

Pielgrzymka Krwiodawców

 

Małopolski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża organizuje Ogólnopolską Pielgrzymkę Honorowych Dawców Krwi.

Pielgrzymka jest dedykowana dla Krwiodawców oraz ich rodzin, jak również dla wszystkich Sympatyków i Przyjaciół PCK. Przez osiem edycji pielgrzymowaliśmy do Łagiewnickiego Sanktuarium Bożego Miłosierdzie w Krakowie, natomiast w roku 2016 jak i 2017 pielgrzymka odbyła się w Sanktuarium Pasyjno – Maryjnym w Kalwarii Zebrzydowskiej. W czasie pielgrzymki organizowana jest również akcja poboru krwi. Wydarzenie następuje w trzecią sobotę lipca każdego roku.

 

 


„Zbieramy Krew Dla Polski”

 

Kampania organizowana przez Grupę Muszkieterów i Polski Czerwony Krzyż. W ramach wspólnych działań Grupy Muszkieterów i PCK, na parkingach pod sklepami Intermarché i Bricomarché, przeprowadzane są akcje zachęcające do regularnego oddawania krwi, połączonych z jej poborem.

 

Ambulanse Regionalnych Centrów Krwiodawstwa i krwiolecznictwa, stacjonują na parkingach przed sklepami sieci Intermarché i Bricomarché w wielu polskich miejscowościach. W każdym znajduje się specjalistyczny sprzęt medyczny pozwalający na bezpieczne pobieranie krwi oraz lekarz, który dba o bezpieczeństwo krwiodawców. Terminy akcji wyznaczone są od maja do września danego roku.

 

 


„Wakacyjna Kropla Krwi Polskiego Czerwonego Krzyża

 

Niestety ze względu na wakacyjne wyjazdy aktywność krwiodawców się zmniejsza, co ogranicza możliwość dzielenia się „cząstką siebie”. Wyjazdowe pobory krwi, prowadzone w ambulansach regionalnych centrów krwiodawstwa i krwiolecznictwa i Polskiego Czerwonego Krzyża, nie są w stanie zrównoważyć rosnącego zapotrzebowania na tę wyjątkową „płynną tkankę” bez odpowiedniego nagłośnienia problemu w mediach.

 

W związku z tym Polski Czerwony Krzyż apeluje o oddawanie krwi, tak bardzo potrzebnej, szczególnie w tym okresie. W akcję włączyła się także Grupa Muszkieterów, która organizuje wspólnie z nami pobory krwi w ramach IV edycji akcji „Zbieramy krew dla Polski”.

 

 


„MOTOSERCE – Krew Darem Życia”

 

                Jest to coroczna ogólnopolska akcja promująca honorowe krwiodawstwo organizowana przez Polski Czerwony Krzyż w porozumieniu z Kongresem Polskich Klubów Motocyklowych. Akcje promocyjne połączone ze zbiórką krwi dla osób potrzebujących organizowane są na terenie całego kraju. W Małopolsce organizacją tej humanitarnej akcji zajmuje się Zarząd Oddziału Rejonowego Polskiego Czerwonego Krzyża w Tarnowie dla Powiatu Grodzkiego oraz Klub Honorowych Dawców Krwi PCK im. Tytusa Chałubińskiego przy Grupie Azoty S.A.

Serdecznie Wszystkich zapraszamy do przyłączenia się do akcji, zarówno nowych honorowych dawców krwi, jak również już tych, którzy są w społeczności czerwonokrzyskiej.

 

  

MŁODZIEŻOWE KLUBY HDK PCK W MAŁOPOLSCE

 

Polski Czerwony Krzyż od początku swego istnienia przywiązywał ogromną wagę do pracy z młodzieżą i wśród młodzieży, chcąc zakrzewić w nich ducha niesienia bezinteresownej pomocy oraz idei honorowego oddawania krwi. Dlatego ważną  formą pracy stały się Młodzieżowe kluby HDK PCK. Aby zachęcić młodzież do zdrowej rywalizacji specjalnie dla nich został ogłoszony Turniej „Młoda Krew Ratuje Życie”, do którego głównych celów m.in. należy: wzmocnienie działalności młodzieżowych Klubów HDK PCK, utworzenie nowych Klubów HDK PCK na terenie szkół i uczelni, zachęcenie uczniów i studentów do popularyzowania idei honorowego oddawania krwi, promocja honorowego krwiodawstwa w społecznościach lokalnych, integracja szkolnych i uczelnianych środowisk młodzieżowych. Każda szkoła przystępująca do Turnieju wyznaczy jedną osobę – koordynatora, której zadaniem będzie zbieranie danych na temat liczby krwiodawców oraz ilości krwi przez nich oddanej i przekazywanie tych informacji do Zarządu Oddziału Rejonowego PCK.

 

 

Szczegółowe informacje na temat Turnieju znajdują się w zakładce Konkursy, Turnieje, Projekty.

 

Na terenie Małopolski działa 56 Młodzieżowych klubów HDK PCK, które jako główny cel swojego działania obrały propagowanie honorowego oddawania krwi oraz organizowanie akcji poboru krwi we współpracy z Oddziałami Rejonowymi lub Oddziałem Okręgowym PCK oraz z Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa Kraków.

 

Aby założyć Młodzieżowy klub HDK PCK w pierwszej kolejności należy uzyskać zgodę Dyrektora danej szkoły, następnie zebrać minimum 10 chętnych osób, które spośród siebie wybiorą skład Zarządu. Na koniec należy wystąpić z pismem do Oddziału Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża z informacją o zawiązaniu danego Młodzieżowego Klubu HDK PCK.

 

Dress code.

Osoby dekorowane powinny do aktu dekoracji wystąpić w odpowiednim stroju – mężczyźni garnitur lub marynarka, kobiety – żakiet, sukienka lub bluzka bez dekoltu.

Źródło: Małopolski Urząd Wojewódzki – Ordery i Odznaczenia Państwowe –
http://www.malopolska.uw.gov.pl/default.aspx?page=ordery

„TRYB POSTĘPOWANIA W SPRAWACH O NADANIE ORDERÓW I ODZNACZEŃ PAŃSTWOWYCH”

Odznaka „Zasłużony Honorowy Dawca Krwi”

Odznakę wraz z legitymacją „Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi”, wydaje Polski Czerwony Krzyż, na podstawie danych przekazanych przez jednostkę organizacyjną publicznej służby krwi, w której dawca krwi oddał krew lub jej składniki o objętości uprawniającej do nadania tej odznaki. O wydaniu odznaki wraz z legitymacją Polski Czerwony Krzyż zawiadamia jednostkę organizacyjną publicznej służby krwi, która przekazała dane, będące podstawą jej nadania. Przekazanie danych przez jednostkę organizacyjną publicznej służby krwi do Polskiego Czerwonego Krzyża wymaga zgody dawcy krwi wyrażonej w formie pisemnej. Polski Czerwony Krzyż, w ramach realizacji zadania prowadzi centralną ewidencję wydanych odznak i legitymacji oraz ich duplikatów. Wydatki związane z wydawaniem odznak honorowych i legitymacji są pokrywane z budżetu państwa, z części będącej w dyspozycji ministra właściwego do spraw zdrowia, w formie dotacji celowej dla Polskiego Czerwonego Krzyża.

 

Legitymacje „Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi” powinny zawierać następujące dane:

 • imię i nazwisko dawcy krwi;
 • numer PESEL, a w przypadku osób, które nie mają nadanego numeru PESEL – serię, numer oraz rodzaj dokumentu stwierdzającego tożsamość dawcy krwi
 • nazwę i adres jednostki wystawiającej legitymację;
 • oznaczenie stopnia odznaki

Legitymacje ZHDK są ważne wyłącznie z dokumentem stwierdzającym tożsamość.

 

Wzór wniosku o nadanie odznaki ZHDK dostępny jest w dziale Honorowego Krwiodawstwa w zakładce

„Pliki do pobrania” – plik nr. 2.

 


Odznaka „Zasłużony Honorowy Dawca Krwi” – III stopnia

 

 

Kobiecie, która oddała w dowolnym okresie co najmniej 5 litrów krwi lub odpowiadającą tej objętości ilość jej składników,

Odznaka przysługuje mężczyźnie, który oddał w dowolnym okresie co najmniej 6 litrów krwi lub odpowiadającą tej objętości ilość jej składników

 

przysługuje tytuł „Zasłużony Honorowy Dawca Krwi III stopnia” i brązowa odznaka honorowa „Zasłużony Honorowy Dawca Krwi III stopnia”.

 

 


 

Odznaka „Zasłużony Honorowy Dawca Krwi” – II stopnia

 

 

Kobiecie, która oddała w dowolnym okresie co najmniej 10 litrów krwi lub odpowiadającą tej objętości ilość jej składników,

Mężczyźnie, który oddał w dowolnym okresie co najmniej 12 litrów krwi lub odpowiadającą tej objętości ilość jej składników

 

przysługuje tytuł „Zasłużony Honorowy Dawca Krwi II stopnia” i srebrna odznaka honorowa „Zasłużony Honorowy Dawca Krwi II stopnia”.

 

 


 

Odznaka „Zasłużony Honorowy Dawca Krwi” – I stopnia

 

 

 

Kobiecie, która oddała w dowolnym okresie co najmniej 15 litrów krwi lub odpowiadającą tej objętości ilość jej składników,

Mężczyźnie, który oddał w dowolnym okresie co najmniej 18 litrów krwi lub odpowiadającą tej objętości ilość jej składników

 

przysługuje tytuł „Zasłużony Honorowy Dawca Krwi I stopnia” i złota odznaka honorowa „Zasłużony Honorowy Dawca Krwi I stopnia”.

 

 


Odznaka „Honorowy Dawca Krwi – Zasłużony dla Zdrowia Narodu”

Zasłużonemu Honorowemu Dawcy Krwi, który oddał co najmniej 20 litrów krwi lub odpowiadającą tej objętości ilość jej składników, mogą być nadawane ordery i odznaczenia oraz odznaka „Honorowy Dawca Krwi – Zasłużony dla Zdrowia Narodu”. Wraz z odznaką wydaje się legitymację.

 

Odznakę „Honorowy Dawca Krwi – Zasłużony dla Zdrowia Narodu” nadaje minister właściwy do spraw zdrowia na wniosek:

 1. kierownika jednostki organizacyjnej publicznej służby krwi, w której dawca krwi oddał krew lub jej składniki o objętości uprawniającej do nadania odznaki;
 2. organów ogólnopolskich stowarzyszeń honorowych dawców krwi.

 

Wniosek o nadanie odznaki zawiera:

 1. dane dawcy krwi:
  a) imię i nazwisko,
  b) numer PESEL, a w przypadku osób, które nie mają nadanego numeru PESEL – serię, numer oraz rodzaj dokumentu stwierdzającego tożsamość,
  c) adres miejsca zamieszkania i adres do korespondencji;
 2. informację o objętości pobranej od dawcy krwi lub równoważnej ilości jej składników.

 

Wzór wniosku o nadanie odznaki Honorowy Dawca Krwi – Zasłużony dla Zdrowia Narody dostępny jest w dziale Honorowego Krwiodawstwa w zakładce „Pliki do pobrania”  – plik nr 3.

 

 


 

 


Odznaka Honorowa PCK

Odznakę Honorową mogą otrzymać:

 

 1. członkowie i wolontariusze Polskiego Czerwonego Krzyża, które wyróżniły się szczególnym zaangażowaniem i konkretnymi osiągnięciami dla rozwoju Stowarzyszenia,
 2. jednostki organizacyjne PCK oraz lokalne zbiorowości społeczne, które wnoszą szczególny wkład dla rozwoju Stowarzyszenia., które wniosły szczególny wkład dla rozwoju Stowarzyszenia,
 3. osoby nie będące członkami Polskiego Czerwonego Krzyża oraz instytucje i organizacje czynnie wspierające Stowarzyszenie,
 4. organizacje zagraniczne Czerwonego Krzyża i ich działacze oraz inne organizacje i instytucje międzynarodowe oraz ich członkowie, realizujący humanitarne cele Czerwonego Krzyża i współdziałające z Polskim Czerwonym Krzyżem.

 

Wzór wniosku o nadanie Odznaki Honorowej PCK – indywidualny i zbiorowy dostępne są w dziale Honorowego Krwiodawstwa w zakładce „Pliki do pobrania” – pliki nr 7 i 8.

 

 

 

 

 


Wyróżnienie „Kryształowe Serce”

Ustanowione dnia 27 listopada 1986 r.uchwałą Prezydium Zarządu Głównego PCK jako najwyższe odznaczenie organizacyjne. Wyróżnienie „Kryształowe Serce” (w formie stylizowanego serca) może być przyznane za wybitne zasługi w rozwoju Ruchu Honorowego Krwiodawstwa Polskiego Czerwonego Krzyża. Mogą je otrzymać osoby fizyczne, które: prowadzą systematyczną, aktywną działalność propagandową w PCK i posiadają:

 

 • krwiodawcy odznakę Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi I stopnia lub równoważną z jej odznakę ZHDK w rozumieniu obowiązujących w tym zakresie przepisów i 15 lat udokumentowanego członkostwa zwyczajnego w PCK
 • pozostali działacze 25 lat udokumentowanego członkostwa zwyczajnego w PCK

 

w sposób konkretny przyczyniły się do realizacji zadań czerwonokrzyskich a w szczególności do rozwoju honorowego krwiodawstwa.

 

Wzór wniosku o nadanie wyróżnienia „Kryształowe Serce” dostępny jest w dziale Honorowego Krwiodawstwa w zakładce „Pliki do pobrania” – plik nr 4.

 

 


Krzyż Zasługi (Brązowy, Srebrny, Złoty)

 

Ustanowiony przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej ustawą z dnia 23 czerwca 1923 r. Krzyż Zasługi jest nagrodą dla osób, które położyły zasługi ‚dla Państwa lub obywateli spełniając czyny przekraczające zakres ich zwykłych obowiązków, a przynoszące znaczną korzyść Państwu lub obywatelom. Krzyż Zasługi może być nadany także za: wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej, ofiarną działalność publiczną, ofiarne niesienie pomocy oraz działalność charytatywną.

 

Wzór wniosku o nadanie orderu – odznaczenia dostępny jest w dziale Honorowego Krwiodawstwa w zakładce „Pliki do pobrania” – plik nr 5.

 

 

 

 


Procedura wydawania odznak i legitymacji Zasłużony Honorowy Dawca Krwi oraz duplikatów legitymacji.

I. Wydawanie odznak i legitymacji ZHDK

 1. Do wydania odznak i legitymacji I, II lub III stopnia niezbędne jest:
  a. złożenie prawidłowo wypełnionego wniosku o wydanie legitymacji wraz z podpisaną zgodą na przetwarzanie danych osobowych (zaleca się czytelne wypełnienie, DRUKOWANYMI LITERAMI).
  Brak podpisu zgody na przetwarzanie danych wiąże się z odrzuceniem wniosku!

Formularz wniosku jest dostępny na Dzienniku Podawczym w Biurze MOO PCK ul. Studencka 19 lub na stronie internetowej www.pck.malopolska.pl w dziale Honorowe krwiodawstwo – zakładka Pliki do pobrania – Formularze wniosków o nadanie odznak i legitymacji Zasłużony Honorowy Dawca Krwi – Wniosek o nadanie odznaki Zasłużony Honorowy Dawca Krwi

b. złożenie podpisów Wnioskodawcy na 1 str. oraz na 2 str. pod klauzulami
zgody na przetwarzanie danych osobowych

c. złożenie załącznika do wniosku będącego jego integralna częścią wypełnionego
przez RCKiK w Krakowie, Oddziały Terenowe RCKiK, lub Terenową Stację
WCKiK w Krakowie zawierającego dane o ilości oddanej krwi.

 1. Wypełnione prawidłowo i kompletne wnioski należy składać:

a. na Dziennik Podawczy Małopolskiego Oddziału Okręgowego PCK, ul. Studencka 19, Kraków, parter, od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-12:00
b. w Biurze Oddziału Rejonowego PCK w Tarnowie, ul. Rynek 16, Tarnów w godzinach pracy biura – wyłącznie Wnioskodawcy mający miejsce zamieszkania w Tarnowie lub powiecie tarnowskim
c. w Biurze Oddziału Rejonowego PCK w Nowym Sączu, Ul. Gwardyjska 33, Nowy Sącz w godzinach pracy biura – wyłącznie Wnioskodawcy mający miejsce zamieszkania w Nowym Sączu lub powiecie nowosądeckim

Wnioski mogą być także przesłane pocztą. Wnioski jednak muszą zawierać oryginalne, odręczne podpisy. Skany wniosków przesyłane drogą elektroniczną nie będą rozpatrywane!

 1. Kluby HDK PCK organizują uroczyste wręczanie legitymacji i odznak na okolicznościowych spotkaniach honorowych dawców krwi.
  Spotkania takie są organizowane także cyklicznie w siedzibie MOO PCK w Krakowie w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca o godz. 17.00. Osoby zainteresowane odbiorem odznaki podczas spotkania w Krakowie proszone są o zgłoszenie udziału pod adres mailowy krakow.hdk@pck.org.pl.
 2. Dla osób z terenu Krakowa, Tarnowa i Nowego Sącza możliwy jest odbiór osobisty odznaki i legitymacji w:

a.  w Biurze MOO PCK, ul. Studencka 19, Kraków, Dziennik Podawczy, wtorki, czwartki, piątki w godz. 8:00-12:00 – wyłącznie dla osób zamieszkałych na terenie miasta Krakowa.
b. w Biurze Oddziału Rejonowego PCK w Tarnowie, ul. Rynek 12, Tarnów w godzinach pracy biura – wyłącznie Wnioskodawcy mający miejsce zamieszkania w Tarnowie lub powiecie tarnowskim
c. w Biurze Oddziału Rejonowego PCK w Nowym Sączu, Ul. Gwardyjska 33, Nowy Sącz, w godzinach pracy biura – wyłącznie Wnioskodawcy mający miejsce zamieszkania w Nowym Sączu lub powiecie nowosądeckim.

Wymagane jest okazanie dowodu osobistego.

 1. Czas oczekiwania na wydanie legitymacji wynosi około miesiąca, przy założeniu kompletności i prawidłowości złożonego wniosku. Wysyłka wniosków drogą pocztową wydłuża czas oczekiwania na wydanie o około 1 tydzień.
 2. W przypadku odbioru przez osobę inną niż Wnioskodawca, niezbędne jest pisemne upoważnienie tej osoby wydane przez Wnioskodawcę.

 

II. Wydawanie duplikatów legitymacji ZHDK

1.  Duplikaty legitymacji ZHDK wydawane są po złożeniu prawidłowo wypełnionego wniosku o wydanie duplikatu legitymacji.

a. Dla legitymacji wydanych przed 1.01.1992 roku zastosowanie ma formularz wniosku Wniosek o wydanie duplikatu legitymacji ZHDK wydanej przed 1.01.1992 r.

b. Dla legitymacji wydanych po 1.01.1992 r zastosowanie ma formularz wniosku Wniosek o wydanie duplikatu legitymacji ZHDK wydanej po 1.01.1992 r.

 1. Formularze wniosków są dostępne na Dzienniku Podawczym Biura MOO PCK przy ul. Studenckiej 19 lub na stronie internetowej www.pck.malopolska.pl w dziale Honorowe krwiodawstwo – zakładka Pliki do pobrania – Formularze wniosków o nadanie odznak i legitymacji Zasłużony Honorowy Dawca Krwi

Wniosek o wydanie duplikatu legitymacji ZHDK wydanej przed 1.01.1992 r.

Wniosek o wydanie duplikatu legitymacji ZHDK wydanej po 1.01.1992 r.

 1. Wypełnione wnioski należy składać na Dzienniku Podawczym Małopolskiego Oddziału Okręgowego PCK, ul. Studencka 19, Kraków, parter, od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-12:00 – z wyjątkiem środy- dzień wewnętrzny.
 2. Czas oczekiwania na wydanie duplikatu legitymacji wydanej po 1.01.1992 r. wynosi około miesiąca. Czas oczekiwania na wydanie duplikatu legitymacji wydanej przed 1.01.1992 r. zależny jest od indywidualnego przypadku.
 3. Odbiór legitymacji w Biurze MOO PCK, ul. Studencka 19, Kraków, Dziennik Podawczy,  poniedziałki, wtorki, czwartki, piątki (bez środy) w godz. 8:00-12:00. Wymagane jest okazanie dowodu osobistego.

III. Rejestr

Rejestr odznak i legitymacji prowadzi Biuro Małopolskiego Oddziału Okręgowego PCK.

Święto zostało ustanowione 14 czerwca 2004 roku przez Światową Organizację Zdrowia (WHO), Międzynarodową Federację Towarzystw Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca (IFRC), Międzynarodową Federację Organizacji Krwiodawców oraz Międzynarodowe Towarzystwo Transfuzjologiczne. Wydarzenie to jest okazją do podziękowania honorowym krwiodawcom za ratujący życie dar krwi i podniesienia świadomości na temat potrzeby regularnego oddawania krwi w celu zapewnienia dostępnej, wysokiej jakości i bezpiecznej krwi oraz produktów krwiopochodnych dla potrzebujących pacjentów.

 

Z ciekawostek: data obchodów święta nie jest przypadkowa, mianowicie 14 czerwca to dzień urodzin Karla Landsteinera, który w 1901 odkrył grupy krwi za co w roku 1930 otrzymał nagrodę Nobla.

 


 

Dni Honorowego Krwiodawstwa PCK

 

Dni Honorowego Krwiodawstwa Polskiego Czerwonego Krzyża obchodzone są co roku w dniach 22 do 26 listopada nieprzerwanie od początku lat 70-tych. Jest to święto dedykowane wszystkim Honorowych Dawców Krwi podczas którego mamy okazję do podziękowań za ich dobro i bezinteresowny dar krwi oraz szerzenie idei honorowego oddawania krwi. W trakcie obchodów organizowane są uroczyste spotkania i uroczystości, na których najbardziej Zasłużonym Honorowym Krwiodawcom wręczane są odznaczenia państwowe nadane przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, odznaki „Honorowy Dawca Krwi – Zasłużony dla Zdrowia Narodu” nadane przez Ministra Zdrowia, Wyróżnienia Polskiego Czerwonego Krzyża „Kryształowe Serce”, Odznaki Honorowe Polskiego Czerwonego Krzyża oraz wiele innych symbolicznych podziękowań i upominków. Jest to czas kiedy spotykamy się w wielkiej czerwonokrzyskiej rodzinie krwiodawców.

Wszystkich Honorowych Dawców Krwi serdecznie zapraszamy do udziału w grudniowej edycji konkursu Akcji Dawcom w Darze (www.dawcomwdarze.pl), w którym nagrodą jest bezpłatna prenumerata magazynu turystyki rowerowej „Rowertour” (www.rowertour.pl) na rok 2019.

Prenumerata zostanie rozlosowana wśród wszystkich krwiodawców, którzy zgłoszą chęć jej wygrania – w komentarzu na fan page’u Akcji (www.facebook.com/Dawcom.w.Darze) lub mailowo: dawcom.w.darze@gmail.com (do 31.12.2018).

Laureat zostanie poproszony o fotografię swojej legitymacji HDK.

W tym dziale prezentujemy najstarsze i najbardziej zasłużone Kluby Honorowego Krwiodawstwa PCK w województwie małopolskim.

Klub HDK PCK przy ATB TAMEL

50 LAT KLUBU HDK PCK TAMEL

Klub Honorowych Dawców Krwi przy ATB TAMEL został założony w 1968 roku. Na chwilę obecną jest jednym z najstarszych klubów zakładowych działających w regionie. Klub powstał z inicjatywy Jana Preissa oraz Edwarda Kubali, który kierował Klubem aż do roku 1987. Później prezesami byli Panowie: Antoni Przyszlak oraz Waldemar Kuczyński. Aktualnie prezesem jest Krzysztof Kołacz.

Szeregi klubu zasilają zarówno ludzie młodzi, pragnący nieść pomoc drugiemu człowiekowi, jak i osoby z wieloletnim stażem. Obecnie klub liczy 72 członków. Przez te wszystkie lata niosą oni bezinteresowną pomoc, niejednokrotnie ratując zdrowie i życie wielu ludzi, oddając honorowo tysiące litrów krwi.
Najaktywniejszymi krwiodawcami są: Marek Mielczarek, Jarosław Florek, Andrzej Kania, Jacek Marecki, Grzegorz Popiela, Jeży Osika oraz Zbigniew Płaczek.

Klub Honorowych Dawców Krwi przy ATB TAMEL, jak i jego członkowie, za swoje osiągnięcia byli wielokrotnie odznaczani:
• Złotymi Krzyżami Zasługi,
• Srebrnymi Krzyżami Zasługi,
• Brązowymi Krzyżami Zasługi,
• Odznakami Honorowy Dawca Krwi Zasłużony dla Zdrowia Narodu,
• Honorowymi Odznakami Polskiego Czerwonego Krzyża’
• Odznakami ZHDK różnego stopnia.

Prócz powyższego, na ręce krwiodawców składano niejednokrotnie podziękowania oraz dyplomy, np. od Prezydenta Miasta Tarnowa, Prezesa OR PCK w Tarnowie jak również Wojewody.
Członkowie Klubu są dumni, że mogą bezinteresownie nieść pomoc.

Klub HDK PCK przy Grupie Azoty S.A.

Klub Honorowych Dawców Krwi PCK przy Grupie Azoty S.A. jest najstarszym zakładowym klubem w regionie i jednym z pierwszych w Polsce. W roku 2018 świętował 50–lecie.

17 kwietnia 1967 roku, na apel tygodnika „Tarnowskie Azoty” oraz Zarządu Powiatowego PCK, grupa działaczy ZMS w „Azotach” w sposób zorganizowany zaczęła oddawać krew. To właśnie był zalążek Klubu HDK.

Właściwe oficjalne założenie Klubu nastąpiło dnia 24 kwietnia 1967 roku, a pierwszym prezesem Klubu został Tadeusz KAMIŃSKI.

Przez lata działalności (na chwilę obecną jest to już 50 lat) członkowie Klubu oddali honorowo ponad 20 250 litrów krwi (do końca roku 2016), co dobitnie świadczy o prężnej jego działalności.

W tym okresie czasu prezesami Klubu byli: Andrzej KUBOŃ, Jan GORGOSZ (przez 4 kadencje, co daje ponad 16 lat!), oraz Jerzy MOLCZYK, natomiast od 2001 roku – Piotr Możdzierz.
Znamienne jest, że w klubie krew oddawana jest rodzinnie. Do honorowych krwiodawców zaliczamy rodzinę Gorgoszów (3 pokolenia), Drobotów, Damianów, Jaworskich, Molczyków, Kuroszów, Kawulów, Kwapniewskich, Moździerzów, Niedojadłów, Nowaków, Praefortów, Rokoszów, Rybów, Srebrów, Stefańskich, Sieraków, Tyków gdzie od trzech do ośmiu osób oddaje krew. generuje to również miłą rodzinną atmosferę, panującą wśród członków Klubu.
Cieszy fakt, że pośród krwiodawców Klubu jest też wiele Pań, w liczbie ok. 50 osób – serdecznie dziękujemy im za wspieranie szeregów krwiodawców spod znaku „Jaskółki”.

W 1983 roku nastąpiło nadanie imienia i sztandaru Klubowi. Stanowi to bez wątpienia najwyższe wyróżnienie dla Klubu.

Ponadto Klub wyróżniony został także:
• Odznaką ZHDK III, II i I stopnia,
• Odznakami honorowymi IV, III, II i I stopnia,
• Złotą odznaką Związku Zawodowego Chemików,
• Odznaką za Zasługi dla Woj. Tarnowskiego,
• Srebrną odznaką im. Janka Krasickiego,
• Odznaką Zasłużony dla Zakładów Azotowych w Tarnowie,
• Medalem „Za zasługi dla miasta Tarnowa”
• Medalem „50-lecia Ruchu HDK PCK w Polsce”

oraz licznymi medalami pamiątkowymi, jak również licznymi odznakami „Za zasługi” dla klubów zaprzyjaźnionych, z terenu całej Polski (jest ich 18). Wymienione zaszczytne wyróżnienia nie byłyby możliwe bez wspaniałej postawy krwiodawców, powiększających osiągnięcia Klubu, którzy otrzymali między innymi:

• Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski – 2 osoby
• Order Zasłużony dla Zdrowia Narodu – 24 osób
• Odznakę Honorowy Dawca Krwi Zasłużony dla Zdrowia Narodu – 11 osób
• Kryształowe Serca – 8 osób
• Złotych Krzyży Zasługi – 63, srebrnych – 35 i Brązowych – 44 osób
• Honorowe Odznaki Polskiego Czerwonego Krzyża różnych stopni – 129 osób
• Odznaką Za Zasługi dla woj. Tarnowskiego – 11 osób
• Odznaką Zasłużony dla Zakładów Azotowych – 17 osób
• Medalem Za Zasługi dla miasta Tarnowa – 32 osób
• Odznaką ZHDK różnych stopni wyróżniane są średnio około 32 osoby co w skali 50-sto letniej działalności przechodzi już w setki w chwili obecnej.

Ponadto, Klub uhonorowano wpisami do księgi pamiątkowej, licznymi podziękowaniami, dyplomami od wojewody (najpierw tarnowskiego, obecnie – małopolskiego), Zarządów PCK: Głównego, Okręgowego i Rejonowego.

Obecnie Klub zrzesza ponad 700 członków, w tym ok. 400 krwiodawców czynnych, którzy przez lata bezinteresownie przynosili ulgę w cierpieniu, ratowali zdrowie i życie ludzkie. W gronie tym znajduje się również wielu młodych ludzi, którzy odczuwają potrzebę niesienia pomocy drugiemu człowiekowi.
Daru tysięcy litrów krwi nie da się przełożyć na żadne słowa wdzięczności, na nagrody czy zaszczyty. Tak naprawdę, podziękowaniem jest każde uratowane zdrowie i życie ludzkie.

Klub HDK PCK w Skawinie

45-lecie działalności Klubu HDK PCK w Skawinie

Honorowe Krwiodawstwo wpisało się w pejzaż Skawiny już w roku 1973. Wtedy to powstał pierwszy Międzyzakładowy Klub Honorowych Dawców Krwi przy Elektrowni Skawina. Członkami Klubu byli pracownicy Elektrowni Skawina, Skawińskich Zakładów Materiałów Ogniotrwałych oraz pracownicy Skawińskich Zakładów Koncentratów Spożywczych. Założycielami Klubu oraz członami Zarządu byli, miedzy innymi, dr Kazimierz Hajcer, dr Halina Palczewska, dr Zbigniew Sławik, p. Mieczysław Brodacki, p. Elżbieta Serwin, p. Alicja Gierek i Kazimierz Matwij.
W tym samym czasie pracownicy Huty Aluminium w Skawinie organizowali wyjazdy osób zainteresowanych oddawaniem krwi (udostępnionym przez Dyrekcję Zakładu autobusem) do Wojewódzkiej Stacji Krwiodawstwa w Krakowie-Nowej Hucie, przy Szpitalu im. Żeromskiego. Takie wyjazdowe akcje organizowane były systematycznie, a w roku 1975, przy poparciu Dyrekcji Huty Aluminium w Skawinie, najbardziej aktywni dawcy postanowili założyć Klub Honorowych Dawców Krwi.
Głównymi założycielami Klubu i aktywnymi dawcami krwi byli w tym okresie miedzy innymi: Zygmunt Gunerka, Adam Janik, Włodzimierz Galaciński, Franciszek Ciepły, Andrzej Żyliński, Stefan Bykowski, Wanda Michalik, Maria Gnojek, Kazimiera Czopek i Emilia Sznajder. Ideę oddawania krwi pierwsi dawcy zaszczepili młodym ludziom – pracowników Skawińskich Zakładów Pracy. Mimo, iż pracowali oni w bardzo trudnych warunkach (elektroliza – odlewnia Huty Aluminium – wytwarzanie cegły szamotowej w S Z M O – praca przy maszynach w koncentratach spożywczych – praca na trzy zmiany w Elektrowni Skawina), chętnie uczestniczyli w organizowanych akcjach poboru krwi.
Od roku 1975 organizowanych było co roku na terenie Skawiny dziewięć takich akcji, a rocznie pozyskiwano około 400 litrów krwi. Ponadto zorganizowanych zostało kilkanaście akcji pod hasłem „NA RATUNEK„. Były to akcje związane z sytuacjami, gdy wypadkowi ulegał pracownik któregoś z zakładów, albo w sytuacji, kiedy dla ratowanie czyjegoś zdrowia krew była potrzebna natychmiast.
Sytuacja krwiodawstwa w Skawinie zmieniła się na niekorzyść, gdy zapadła decyzja o likwidacji Huty Aluminium. Wydział elektrolizy i wydział odlewni w Hucie Aluminium zamknięto w 1981 roku, ale załogi nie pozbawiono możliwości kontynuowania szlachetnej idei honorowego krwiodawstwa. Klub nadal prowadził swoją działalność, a członkowie klubu mobilizowali nowych dawców krwi spośród swoich znajomych i rodzin.
W latach osiemdziesiątych Klub zmienił nazwę na Klub HDK przy Zakładach Metalurgicznych w Skawinie i dalej prowadził działalność oraz organizował akcje oddawania krwi w wyremontowanych i urządzonych rękami krwiodawców pomieszczeniach, udostępnionych przez dyrekcję Zakładu.
Niestety, w roku 1993, po decyzji wyburzenia przyzakładowych baraków, Klub popozostał bez niezbędnych do funkcjonowania pomieszczeń. Z pomocą Klubowi przyszedł burmistrz Miasta i Gminy Skawina – pan Jacek Krupa – który udostępnił pomieszczenie przy ulicy Konstytucji 3-go maja. Następnie, w porozumieniu z panem Januszem Krzysztofem, ówczesnym dyrektorem Centrum Kultury i Sportu w Skawinie, Klub przyjął nazwę „Klub Honorowych Dawców Krwi Polskiego Czerwonego Krzyża przy Centrum Kultury i Sportu w Skawinie”. Z uznaniem należy podkreślić fakt, że krwiodawstwo zawsze było pod szczególną opieką kolejnych burmistrzów Miasta i Gminy Skawina panów: Jacka Krupy, Stanisława Paca, Adama Najdera oraz Pawła Kolasy. Klub mógł również liczyć na pomoc ze strony poszczególnych Rad Miejskich, dzięki czemu krwiodawcy zawsze czuli wsparcie miasta dla swojej działalności.
Klub Honorowych Dawców krwi przy Elektrowni Skawina, któremu przewodniczyli kolejno panowie: Mieczysław Brodacki, Stefan Tylka, Wiesław Wróbel – dzięki pomocy Dyrekcji prowadził działalność aż do roku 2005, lecz później – z przyczyn obiektywnych – Zarząd Klubu musiał zakończyć swoją aktywność, natomiast niewielka część jego członków postanowiła oddawać krew w Klubie HDK przy CKiS.
Klub Honorowych Dawców Krwi przy Centrum Kultury i Sportu jest więc kontynuatorem działalności Klubów przy Elektrowni Skawina i Klubu HDK przy Hucie Aluminium w Skawinie. Działalność Klubów nie ograniczała się tylko do organizowania akcji pobierania krwi – organizowano także wiele imprez, mających na celu promowanie tej szczytnej idei.
Od trzydziestu dwóch lat Zarząd Klubu organizuje dla młodzieży szkół podstawowych i gimnazjalnych Międzyszkolny Konkurs Wiedzy o Działalności Międzynarodowego i Polskiego Czerwonego Krzyża, ze szczególnym uwzględnieniem Honorowego Krwiodawstwa; Wiedzy o Międzynarodowym Prawie Humanitarnym oraz o udzielaniu pierwszej pomocy przedmedycznej. Organizowane przez Klub konkursy cieszą się dużym powodzeniem, o czym świadczy ilość szkół uczestniczących w konkursach, a zasługę w tym mają dyrektorzy poszczególnych placówek, jak również opiekunowie szkolni, którzy przygotowują uczniów do konkursu. Zarząd Klubu dysponuje informacjami, iż niektórzy uczestnicy konkursów w wieku dorosłym zostali honorowymi dawcami krwi lub wolontariuszami Polskiego Czerwonego Krzyża co daje starszym działaczom wielką satysfakcję.

Innym rodzajem działalności na rzecz promowania i popularyzacji Honorowego Krwiodawstwa jest organizowanie Ogólnopolskich Rajdów „CZERWONA RÓŻA„. Są to zgrupowania honorowych dawców krwi z całej Polski, którzy wraz z rodzinami uczestniczą w kilkudniowych spotkaniach. Podczas tych zgrupowań odbywa się wiele spotkań sportowych; wiele konkursów o tematyce Czerwonego Krzyża i znajomości walorów turystycznych i historii regionu, w którym odbywają się Rajdy. Co roku grupa około czterdziestu osób z Klubu korzystała wraz z rodzinami z tej formy rekreacji. Jednym z celów organizacji Rajdów jaki założyła sobie Małopolska Okręgowa Rada HDK było poznanie piękna Południowej Polski – od Województwa Zielonogórskiego poprzez Dolnośląskie, Małopolskie, Świętokrzyskie – aż do Podkarpackiego. Atrakcją dla osób, które przyjeżdżały tu z całej Polski, było zwiedzanie okolic Kotliny Kłodzkiej, Doliny Popradu, Beskidu Żywieckiego i Beskidu Małego z okolicami Babiej Góry oraz Bieszczad. Rajdów takich odbyło się ponad 20, a w każdym z nich uczestniczyło ponad 500 uczestników.

Co roku w listopadzie organizowane są spotkania z okazji Dni Honorowego Krwiodawstwa. Spotkania te mają na celu podsumowanie działalności Klubu, jak również przekazanie podziękowań tym wszystkim, którzy przez cały rok uczestniczyli w akcjach oddawania krwi. W spotkaniach z udziałem Władz Miasta i Gminy oraz z udziałem Władz Okręgowych Polskiego Czerwonego Krzyża, Klub stara się wyróżnić i odznaczyć najbardziej zasłużonych dawców krwi. Wyróżnienia jakie otrzymują krwiodawcy to między innymi: „Zasłużony Honorowy Dawca Krwi”, Odznaka Honorowa Polskiego Czerwonego Krzyża, „Kryształowe Serce” oraz odznaczenia państwowe, takie jak: przyznawane przez Ministra Zdrowia odznaczenie „Honorowy Dawca Krwi – Zasłużony dla Zdrowia Narodu”; odznaczenie „Zasłużony dla zdrowia”, przyznawane przez Prezydenta RP; Złote, Srebrne i Brązowe Krzyże zasługi i wreszcie – Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski.

Z inicjatywy Włodzimierza Galacińskiego, przewodniczącego Rady Rejonowej Honorowego Krwiodawstwa w Skawinie, w roku 1985 podjęta została decyzja o ufundowaniu książeczki mieszkaniowej wychowankowi Domu Dziecka. Wybór padł na Stanisława Wójcika, wychowanka Domu Dziecka nr. 6 w Krakowie, przy ulicy Siemiradzkiego. Dawcy krwi zaakceptowali ten wybór i od tej chwili podczas każdej kolejnej akcji pobierania krwi – wpłacali dobrowolnie kwoty w miarę swoich możliwości, a efektem zbiórki było ufundowanie książeczki mieszkaniowej dla Stasia. Książeczka została przekazana uroczyście na ręce samego zainteresowanego, na spotkaniu z okazji Dni Honorowego Krwiodawstwa, w obecności wychowawcy i darczyńców.
Członkowie Klubów Skawińskich pełnili różne funkcje w jednostkach nadrzędnych PCK – i tak: przewodniczący Zarządu Klubu HDK przy Elektrowni Skawina – Wiesław Wróbel – przez dwie kadencje był członkiem Małopolskiej Okręgowej Rady Honorowego Krwiodawstwa, a w czasie ich trwania zajmował się promocją Honorowego Krwiodawstwa oraz organizacją Ogólnopolskich Rajdów „Czerwona Róża”. Przewodniczący Klubu HDK przy Zakładach Metalurgicznych w Skawinie był członkiem Okręgowej Rady HDK w latach 1978 – 2009, natomiast w latach 1990 – 2001 pełnił funkcję przewodniczącego Małopolskiej Okręgowej Rady Honorowego Krwiodawstwa i członka Krajowej Rady HDK Polskiego Czerwonego Krzyża z siedzibą w Warszawie.

Od chwili rozpoczęcia działalności Klubów, wielu krwiodawców zostało odznaczonych Odznaczeniami Państwowymi i wyróżnieniami Polskiego Czerwonego Krzyża: ponad 120 krwiodawców uzyskało tytuł Zasłużony Honorowy Dawca Krwi; dziesięciu krwiodawców zostało wyróżnionych „Kryształowym Sercem„; za wieloletnie oddawanie krwi, promocję Honorowego Krwiodawstwa, organizowanie akcji pobierania krwi i pozyskiwanie nowych dawców – Włodzimierz Galaciński został odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski.

Klub HDK PCK przy ZGE "Janina" w Libiążu

Historia Honorowych Dawców Krwi w Libiążu.
Klub PCK HDK przy ZG „Janina” w Libiążu (poprzednia nazwa – „przy kopalni Janina w Libiążu”) powstał 13 sierpnia 1968 roku.
Pierwszym założycielem był Stanisław Adamczyk. W tamtym okresie czynnych krwiodawców było 86 osób, przy ponad 7-tysięcznej załodze. Klub, jako organizacja wyższej użyteczności publicznej, prowadził i prowadzi do tej pory współpracę z innymi klubami HDK w całym kraju.
Należy zaznaczyć, iż klub przez cały czas utrzymuje się ze składek własnych, które wpłacają sami krwiodawcy, oraz z wpłat od sponsorów (jakkolwiek obecnie jest ich niestety coraz mniej).
Klub opieką objęli: ZG Janina w Libiążu, Urząd Miasta w Libiążu oraz Polski Czerwony Krzyż oddział w Chrzanowie; wspierają oni klub od samego początku.
Obecnie w klubie jest 102 honorowych dawców krwi. Do tej pory oddano tam ponad 3700 litrów krwi. Tylko w ubiegłym roku zostało oddane 176,1 litrów tego cennego leku! Nie sposób wymienić wszystkich wspierających, lecz nie wolno zapomnieć o tych, którzy obecnie mają oddane ponad 40 litrów krwi, a są również tacy krwiodawcy, którzy przekroczyli nawet ponad 60 litrów! Są to między innymi: Czesław Toporek, Jan Rak, Wiesław Buchała.
Za każdym razem oddają oni cząstkę samego siebie – pomagają kolegom, znajomym, osobom całkowicie obcym, po wypadkach lub operacjach – w ten sposób krwiodawcy przyczyniają się do ratowania życia i zdrowia.

Klub HDK PCK im. Dzieci Oświęcimia przy Firmie Chemicznej Dwory SA

Klub Honorowych Dawców Krwi im. Dzieci Oświęcimia przy Firmie Chemicznej Dwory S.A. powstał w roku, kiedy Polska obchodziła 1000-lecie chrześcijaństwa. Założycielem i pierwszym prezesem był Leon Piecuch, później – prezes Klubu HDK w „Blachownia-Holding” SA w Kędzierzynie-Koźlu. Po nim klubem krwiodawców chemików kierowali kolejno: Paweł Kłoda, Jan Fajto, Zygmunt Klimala, Kazimierz Ichniowski, a obecnie Mirosław Bryk. Klub powstał przy ofiarnym wtedy i czynnym poparciu przedstawicieli służby zdrowia, m.in. lekarzy: Tadeusza Zinkowskiego, Antoniego Grzywy, Tadeusza Chowańca oraz działaczy społecznych: Aurelii Wójcik, Mariana Sołtysika, Leona Piecucha. W lipcu 1989 roku nadano klubowi krwiodawców-chemików imię „Dzieci Oświęcimia”, w dwa lata później klub otrzymał od załogi ówczesnych Zakładów Chemicznych „Oświęcim” sztandar, jako symbol szacunku i uznania za humanitarne dokonania.

Trzeba w tym miejscu przypomnieć, że w latach 1966-76 chemicy, członkowie Klubu HDK, których było w tym czasie aż 1700, oddali w sumie 37 781 litrów życiodajnej krwi. W następnym dziesięcioleciu 1977-86 było ich już tylko 1000, lecz oddali ponad 25 000 litrów krwi. W latach 1987-96 już zaledwie 150 członków oddało 9461 litrów krwi, a potem, w latach 1997-2001 – 181 członków KHDK chemików (w tym 11 kobiet) oddało 6211 litrów krwi. Podczas 35-letniej działalności KHDK chemicy oddali honorowo ponad 78 tys. litrów krwi.

Prawdziwymi rekordzistami są wśród krwiodawców byli: Ryszard Bartnik (68 litrów), Konstanty Żurniewicz (43 litry), Kazimierz Ichniowski (42 litry). Krwiodawcy chemicy nie tylko służyli pomocą bliźnim. Również organizowali ich wolny czas i wypoczynek. Otrzymali wiele wyrazów uznania od władz państwowych i samorządowych.
Obecnie pracami KHDK chemików kieruje prezes Mirosław Bryk, a Klub liczy ponad 200 członków.
Działalność klubu wspiera Urząd Miasta Oświęcim.

W ciągu 50 lat istnienia Członkowie otrzymali wiele odznaczeń i dowodów uznania. Brązowym Krzyżem Zasługi odznaczony został Krzysztof Szczerbowski. Odznakami Honorowymi PCK (różnych stopni) wyróżnieni zostali kolejno: Zbigniew Lipiec, Konstanty Żurniewicz, Mieczysław Tobiasz, Kazimierz Wieczorek, Jadwiga Karpicka, Stanisław Wolski, Marian Piskozub, Marek Piskozub, Józef Ciembronowicz, Krzysztof Szczerbowski. Decyzją Zarządu Głównego PCK wielkim „Kryształowym Sercem” odznaczony został prezes Kazimierz Ichniowski w dowód uznania za zasługi dla rozwoju honorowego krwiodawstwa w naszym kraju.

 

Zdjęcia:
Józef Rusinek

Klub HDK PCK przy BSiPE „Energoprojekt”

Klub HDK PCK powstał w BSiPE „Energoprojekt” w Krakowie w grudniu 1977 roku.

Miało to miejsce w rocznicę zbiorowego oddania krwi przez pracowników biura dla kolegi Mariana Nowaka.

Przez 40 lat oddało krew w Klubie 225 honorowych krwiodawców, co dało łącznie 1400 litrów krwi.

Rocznie odbywają się w biurze zazwyczaj cztery akcje HDK, co łącznie dało około 160 akcji zbiorowych.

Klub HDK PCK przy MPK Kraków

NAJSTARSZE KOŁO PCK W KRAKOWIE.

 

Polski Czerwony Krzyż powstał wkrótce po odzyskaniu przez Polskę niepodległości – 18.01.1919 roku.

Od początku swojego istnienia PCK prowadził różnorodną działalność w dziedzinie ochrony zdrowia, pomocy socjalnej i udzielania pierwszej pomocy, a także pracę wychowawczą z młodzieżą. Wyszkolił dziesiątki tysięcy sióstr PCK, pielęgniarek i ratowników, którzy udzielali pomocy zarówno w czasie działań wojennych, jak i w czasie pokoju.

Jeszcze przed II wojną światową odegrał pionierską rolę w rozwijaniu krwiodawstwa.

Obecnie PCK nadal pomaga osobom potrzebującym, a szczególnie ludziom starszym, chorym, niepełnosprawnym, ubogim i rodzinom wielodzietnym, które znajdują się w szczególnie trudnej sytuacji materialnej. Zadaniem PCK w zakresie popularyzacji honorowego krwiodawstwa jest zachęcanie jak największej liczby zdrowych osób do bezpłatnego oddawania krwi.

 

Wielu pracowników ówczesnej Krakowskiej Miejskiej Kolei Elektrycznej należało do PCK.

Już w 1935 roku została założona drużyna sanitarna, która stała się zalążkiem działalności Polskiego Czerwonego Krzyża na terenie naszego Przedsiębiorstwa.*

 

Zakładowe Koło PCK powstało w  1945r. (zebranie założycielskie odbyło się w dniu 25 marca), jako pierwsze nie tylko w Krakowie, ale także w całym ówczesnym województwie krakowskim. To właśnie z naszego Koła wyłonił się później Zarząd Miejski PCK w Krakowie.

Założycielami Koła byli: Tadeusz Paleczny (jego wieloletni przewodniczący), Arnold Bajorek i Stefan Grabowski (którzy reaktywowali drużynę medyczno – sanitarną) oraz Klemens Kuś, Stanisław Kwiatek, Adam Król, Franciszek Segiet i Włodzimierz Pietruszka.

Koło liczyło wówczas 109 członków.

Działająca w ramach Koła drużyna medyczno – sanitarna składała się z 5 sekcji 6 osobowych,  brała ona udział w corocznych zawodach zdobywając czołowe miejsca w mieście i w województwie. Komendantką drużyny była Elżbieta Kurkiewicz, a zastępcą komendantki Stanisława Budzoń.

Drużyna ta, podobnie, jak i przed wojną była podstawową formą działalności PCK, który właśnie na wypadek działań wojennych, klęsk żywiołowych i wypadków szkolił młodzież, zwłaszcza kobiety do funkcji pielęgniarek udzielających pierwszej pomocy.

Koło rozwinęło działalność na rzecz oświaty sanitarnej i propagandy ochrony zdrowia. Prowadzono systematyczne szkolenia sanitarne, odczyty i pogadanki, konkursy czystości i gazetek ściennych. W trudnych latach powojennych należało uczulać ludzi na przestrzeganie podstawowych zasad higieny: jak mycie rąk przed posiłkiem, spożywanie posiłków w miejscach do tego przeznaczonych, itp. Mówiono też o szkodliwości palenia tytoniu i spożywania alkoholu. Zachęcano także do systematycznych badań.

 

W 1962 roku powstał przy Kole PCK Klub „Honorowych Dawców Krwi”. Klub, który od  1970 do 1990 roku działał pod patronatem organizacji młodzieżowej, realizował głównie zadania związane z popularyzacją honorowego krwiodawstwa i pozyskiwaniem dawców krwi, spośród załogi MPK.

 

W roku 1975 Koło liczyło 1 700 członków – przynależność do PCK była masowa, znaczna część załogi opłacała symboliczną składkę.

Zarząd Koła stanowili: Tadeusz Paleczny – przewodniczący, Włodzimierz Pietruszka – wiceprzewodniczący, Joanna Kruk – sekretarz, Klemens Kuś – skarbnik, oraz Władysław Tabor, Tadeusz Walczak, Jerzy Kłos, Kazimierz Wolski, Henryk Czubaj i Stanisław Kwiatek – członkowie Zarządu.

Koło nadal prowadziło działania na rzecz profilaktyki zdrowotnej i współpracowało z Klubem „HDK”. Nawiązana została współpraca ze Stacją Krwiodawstwa Akademii Medycznej w Krakowie. W jej ramach PCK werbował dawców krwi, a Akademia przeprowadzała dla MPK badania grup krwi wśród kierowców i motorniczych.

Należy również wspomnieć o współpracy i wymianie doświadczeń z Kołem przy Zakładach Przemysłu Bawełnianego „Poltex” im. J. Marchlewskiego w Łodzi. Ta współpraca podnosiła poziom działalności obu tych Kół, a zrodziła się w odpowiedzi na apel Zarządu Głównego PCK o nawiązywaniu takich kontaktów przez Koła zakładowe.

 

Pod koniec 1975 roku nastąpiła zmiana pokoleniowa we władzach Koła PCK.

W wyniku dobrze rozwijającej się od szeregu lat współpracy Koła PCK z Klubem krwiodawców, w którym prym wiedli w tym okresie działacze organizacji młodzieżowych , po odejściu na emeryturę niektórych działaczy PCK, ich miejsce zajęła młodzież z Klubu „HDK”. Funkcję przewodniczącego Koła PCK powierzono Tadeuszowi Walczakowi, młodemu działaczowi społecznemu, prezesowi Klubu Honorowych Dawców Krwi.

Koło PCK kontynuowało swoje statutowe zadania, do których między innymi należało krzewienie wiedzy sanitarnej i propagowanie ochrony zdrowia, oraz działanie na rzecz rozwoju krwiodawstwa.

Do stałych zadań członków Koła należało plakatowanie obiektów zakładowych i wagonów tramwajowych oraz umieszczanie banerów z hasłami promującymi tydzień PCK na tramwajach i autobusach.

Istniejąca przy Kole PCK drużyna sanitarna uczestniczyła w zawodach dzielnicowych, powiatowych, wojewódzkich i krajowych, zajmowała punktowane miejsca, zdobywała puchary i dyplomy. Niezawodnym organizatorem tej części działalności była Stanisława Budzoń – sekretarz Koła PCK, której aktywnie pomagały sanitariuszki zatrudnione na wydziałach i zajezdniach MPK.

W ramach współdziałania na rzecz rozwoju krwiodawstwa, Zarząd Koła wspólnie z Klubem „HDK” organizował akcje krwiodawstwa i spotkania krwiodawców z aktywem społeczno – politycznym i dyrekcją MPK.

Akcja, która przeszła do historii to masowe oddawanie krwi z okazji 100-lecia komunikacji miejskiej pod hasłem „100 krwiodawców na 100-lecia komunikacji miejskiej”. W ramach tej akcji udało się zmobilizować do oddania krwi między innymi przewodniczących  Rady Zakładowej i Związków Zawodowych oraz sekretarzy Komitetu Zakładowego PZPR.

Niewątpliwym osiągnięciem Klubu „HDK” w tym okresie, gdy łączność telefoniczna odbywała się przez ręczną centralę, a oczekiwanie na sygnał „na miasto” trwało „wieki”, ówczesny dyrektor MPK Eugeniusz Więcek wydał specjalne zarządzenie, które pozwalało przerwać każdą rozmowę i poza wszelką kolejnością uzyskać połączenie z dowolną zajezdnią lub numerem miejskim, po użyciu hasła „Na ratunek”. To rozwiązanie pozwoliło znacznie usprawnić kontakt w nagłych sytuacjach z konkretnymi krwiodawcami, których krew była w danej chwili niezbędna, czy z powodu wypadku, czy też nagłej operacji.

Popularne wśród krwiodawców stały się spotkania z okazji akcji krwiodawstwa. Pierwsze takie spotkanie z udziałem dyrektora Eugeniusza Więcka i aktywu społeczno – politycznego przedsiębiorstwa miało miejsce w gabinecie dyrektora naczelnego przy lampce czerwonego wina, ufundowanego przez Koło PCK.

To miłe wydarzenie – poczęstunek i skromny upominek w postaci czekolady, spowodowało,

że podczas kolejnych spotkań kierownictwo zakładu i Związki Zawodowe, doceniając rolę krwiodawców przyznawały okolicznościowe dyplomy oraz nagrody. Z racji dużego zainteresowania krwiodawców tymi spotkaniami, kolejne odbywały się w Sali BHP przy ul. Św. Wawrzyńca, a także w świetlicy przy ul. Bocheńskiej.

Z tego okresu należy także odnotować rozwinięcie przywilejów socjalnych dla aktywnych krwiodawców. Były to bezpłatne skierowania na obozy młodzieżowe oraz wczasy zakładowe, a także udział w specjalnych wycieczkach i imprezach plenerowych, bardzo popularnych w tym okresie.

Sytuacja społeczno polityczna, jaka powstała w kraju w związku z wprowadzonym stanem wojennym, spowodowała także zmiany w działaniu Koła PCK.

Zarząd Koła rozprowadzał paczki żywnościowe i inne dary otrzymane za pośrednictwem Zarządu Miejskiego PCK z zagranicy, a także miał swój udział przy dzieleniu „dóbr” dnia codziennego, zabezpieczanych dla pracowników przez służby socjalne przedsiębiorstwa.

Występowaliśmy także w sprawie internowanych członków naszego Klubu „HDK”.

 

W 1983 roku działalność Koła i Klubu „HDK” koncentrowała się na uroczystych obchodach 25-lecia honorowego krwiodawstwa w Polsce. W dniu 11.10.1983. spotkały się obydwa Zarządy, a gościem zaproszonym był niezwykle sprzyjający działalności społecznej dyrektor naczelny MPK Tadeusz Trzmiel.

Została wydana okolicznościowa gazetka, w której m.in. zostali wymienieni wszyscy członkowie Klubu posiadający odznakę „Zasłużonego HDK” – było ich wtedy 97.

W dniu 26.11.1983. odbyło się tradycyjne potkanie MPK-owskich krwiodawców z dyrekcją.

Obchody zamknęło również wspólne posiedzenie obydwu Zarządów w dniu 29.02.1984. Oprócz dyrektora naczelnego MPK Tadeusza Trzmiela wziął w nim udział wiceprezes Zarządu Miejskiego PCK w Krakowie dr Mieczysław Sterecki.

Zarząd PCK tworzyli wtedy: Tadeusz Walczak – przewodniczący, Stanisława Budzoń – sekretarz, Klemens Kuś – skarbnik, Stanisław Mikulski i Zofia Pątko – członkowie.

Zarząd Klubu „HDK”: Władysław Michalski – prezes, Roman Stanik – wiceprezes, Krystyna Hodura – sekretarz, Józef Chojnacki i Leszek Działowski – członkowie.

 

W 1985 roku Koło obchodziło jubileusz 40-lecia swojego istnienia. Liczyło 1 400 członków.

Kolejne inicjatywy Koła to zakładanie i finansowanie punktów aptecznych na poszczególnych stanowiskach pracy, kontrola pomieszczeń sanitarno-higienicznych, bufetów, hoteli pracowniczych, PKR.

Organizowane były szkolenia udzielania pierwszej pomocy dla załogi, były pełnione dyżury medyczne w dniu Święta Zmarłych i podczas pochodów 1 Majowych.

Własnością Koła była stojąca w przełączce pod Pocztą Główną waga osobowa. Przynosiła ona dochody dla Koła, dzięki czemu możliwa była opieka nad chorymi członkami Koła, zwłaszcza staruszkami, m.in. odwiedziny w domu lub szpitalu, zapomogi. Wielki udział w pozyskiwaniu środków na działalność Koła miała Zofia Pątko – jego długoletni skarbnik.

Koło poprzez rozprowadzanie ulotek propagowało zasady zdrowego życia (racjonalne odżywianie się, unikanie palenia papierosów i picia alkoholu), uczestniczyło też w organizowanych przez Zarząd Miejski PCK akcjach.

 

Niestety, pod koniec roku odszedł z pracy w MPK długoletni przewodniczący Koła Tadeusz Walczak, pełniący jego obowiązki prezes Klubu „HDK” Władysław Michalski zorganizował w dniu 12.08.1986. zebranie, które wybrało nowy Zarząd.

Nową przewodniczącą Koła PCK została Krystyna Hodura, wiceprzewodniczącą Anna Jaros,

sekretarzem pozostała Stanisława Budzoń, skarbnikiem Zofia Pątko, drugim skarbnikiem został wybrany Krzysztof Kubala, członkami Zarządu: Stanisław Mikulski i Władysław Michalski (prezes Klubu „HDK”).

Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej pozostał Klemens Kuś, a członkami wybrani zostali Aleksander Styrna i Ewa Hodurek.

 

Przemiany społeczno polityczne na przełomie lat 80 i 90 nie sprzyjały działalności dotychczas istniejących organizacji. W świadomości niektórych osób, wszystko co działo się do tej pory na terenie przedsiębiorstwa było złe. Ponadto na skutek reorganizacji  – powstało 6 spółek miejskich, zmiany pracy, miejsca zamieszkania lub rezygnacji z dalszej działalności społecznej praktycznie przestały istnieć zarówno Zarząd Koła PCK, jak i Zarząd Klubu „HDK” (jego ostatni skład: Krzysztof Paprocki – prezes, Leszek Działowski – wiceprezes, Marek Nawrot – sekretarz).

Działacze PCK musieli przekonać nowe władze – już Spółki MPK oraz działające na jej terenie Związki Zawodowe o potrzebie istnienia takiej charytatywnej organizacji, która przede wszystkim potrzebna jest załodze.

Wielka w tym zasługa Marka Nawrota, który w 1990 roku został prezesem Klubu „HDK”, a zarazem przewodniczącym Koła PCK. Odtąd Zarząd Klubu „HDK” jest równocześnie  Zarządem Koła PCK.

W latach 90 Zarząd ten stanowili: Marek Nawrot – przewodniczący/prezes, Andrzej Jamróz – wiceprzewodniczący (do 1999r.), Władysław Michalski- wiceprzewodniczący (od 1999r.), Małgorzata Krupa – sekretarz, Joanna Woźniak – skarbnik, Stanisław Boczkowski, Zygmunt Borsuk, Izabella Gurgól, Zbigniew Pulchny, a także Roman Abratowski i Małgorzata Woźniak.

Nową formą działalności stały się kwesty. Pierwsze zorganizowano w lutym 1993r.po cyklu artykułów w prasie n/t głodujących w Bieszczadach dzieci.

W latach 1993-94 zbierane były pieniądze, żywność i odzież dla dzieci z Bieszczad.

W 1999r. kwesty w Rynku Głównym i specjalnym tramwaju przeznaczone były dla ofiar wojny w Kosowie i trzęsienia ziemi w Turcji. W 2001r. kwestowano na rzecz ofiar trzęsienia ziemi w Salwadorze i Indiach, powodzian z Gdańska i Słupska, powodzian z Małopolski (w tym dla przyjaciół z MPK w Nowym Sączu). W 2002r. kwestowaliśmy dla przyjaciół z zalanego w wyniku powodzi Drezna i na odbudowę spalonego kościółka na Woli Justowskiej. W 2004r. na rzecz dzieci – ofiar zamachu terrorystycznego w Biesłanie, w 2005r. dla ofiar tsunami w Azji.

Organizowane były też kwesty dla fundacji, organizacji i osób (głównie dzieci), które zwracały się o pomoc do MPK.

W 1997r. z inicjatywy Koła PCK, MPK udostępniło kilkanaście sztuk starych autobusów na tymczasowe lokum dla powodzian, a załoga MPK zrzekła się na rzecz ofiar powodzi przysługującej jej wody mineralnej.

Organizowane były profilaktyczne badania dla załogi: w 2002r. spirometrii, a w 2003r. dermatologiczne.

19.05.2001. został zorganizowany I Festyn rekreacyjny w Osieczanach, łączył on wspólną rodzinną zabawę pracowników MPK z akcją oddawania krwi.

Podczas kolejnego Festynu –  w 2002r. zabawę połączono z pokazami udzielania 1 pomocy ofiarom wypadków drogowych.

 

10.03.2005 roku wybrano nowy Zarząd: Marek Nawrot – przewodniczący/prezes, Władysław Michalski – wiceprzewodniczący/wiceprezes, Stanisław Boczkowski – sekretarz/skarbnik. Do Komisji Rewizyjnej wybrani zostali: Andrzej Mitka – przewodniczący, Zygmunt Borsuk i Joanna Woźniak – członkowie Komisji. Ponadto czołowy aktyw stanowili: Roman Abratowski, Janusz Kękuś, Zdzisław Kołodziej, Krzysztof Kubiński, Stanisław Moskalewicz, Jan Smosna, Jacek Szumniak.

Zarząd pracował w tym składzie do dnia 5.07.2008r., kiedy to po ciężkiej chorobie zmarł Marek Nawrot.

W dniu 12.09.2008r. na poszerzonym Zarządzie zebrał się aktyw, postanowiono, że wybory nowego przewodniczącego odbędą się zgodnie z kalendarzem wyborczym PCK w marcu 2009r., a do końca kadencji będzie pracował Zarząd, w skład którego został dokooptowany Janusz Kękuś.

Podstawą działalności Klubu i Koła było organizowanie oddawanie krwi przez pracowników MPK oraz organizowanie akcji charytatywnych (kwest) w specjalnym tramwaju.

Ze względu na specyfikę pracy w MPK nie organizowano dużych akcji krwiodawstwa, najczęściej członkowie Klubu oddawali krew indywidualnie. W okresie 10.03.2005. – 27.03.2009. Klub zorganizował 36 akcji dla potrzeb pracowników MPK i ich rodzin.

Łącznie w w/w okresie członkowie Klubu oddali 390 l. krwi. Najwięcej, bo blisko 130 l. krwi oddano w 2005r. w myśl hasła „130 litrów krwi na 130 lecie komunikacji miejskiej w Krakowie”.

W 2007r. został zorganizowany III Festyn integracyjny dla załogi MPK w Osieczanach.

Rodzinną zabawę połączono z pokazami udzielania 1 pomocy.

Istotnym był fakt pozyskania wielu nowych krwiodawców, spośród nowo przyjętych do MPK pracowników.

Organizowane w specjalnym tramwaju kwesty wrosły na stałe w pejzaż Krakowa. Wspomagały one wiele Fundacji, osób (zwłaszcza dzieci) i instytucji, które zwracały się o pomoc do MPK. Łącznie w okresie kadencji 2005-2009 odbyły się 33 kwesty, w tym 30 kwest 3-dniowych. Najwięcej kwest odbyło się w 2005r. – 14, później z powodu remontów torowisk ta forma działalności została ograniczona: 4 kwesty w 2006r., 8 kwest w 2007r. oraz 7 kwest w 2008r. Kwesty te wspomogły m.in. Fundacje: „Wyspy Szczęśliwe”, „Matio”, Hospicjum Św. Łazarza „Pola Nadziei”, Ośrodek dla Dzieci Niewidomych i Słabowidzących, inicjatywy Zarządu Miejskiego PCK w Krakowie („Wyprawka dla żaka”, „Pomóż nam pomagać”, Czerwonokrzyska gwiazdka”).

W dniach 15-19.09.2008r. na terenie całego MPK przeprowadzona została zbiórka pieniędzy na leczenie i rehabilitację żony kierowcy z zajezdni Bieńczyce (cała rodzina ucierpiała w wypadku drogowym).

 

W kolejnej kadencji od 27.03.2009r. do 15.12.2011r. Kołem PCK i Klubem „HDK” kierował Zarząd: Andrzej Ostafin – przewodniczący/prezes, Władysław Michalski – wiceprzewodniczący/wiceprezes, Stanisław Boczkowski – sekretarz, Janusz Kękuś – skarbnik.

Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej był nadal Andrzej Mitka, a członkami Komisji Zygmunt Borsuk i Joanna Woźniak.

Przewodniczącymi Sekcji Klubu na zajezdniach byli: Roman Abratowski (Wola), Zdzisław Kołodziej (Podgórze), Krzysztof Kubiński (Bieńczyce), Stanisław Moskalewicz (Płaszów), Jan Smosna (Nowa Huta).

W 2010r. powstała Sekcja Klubu w Pionie Ruchu, jej przewodniczącym został Roman Łach.

W tym okresie członkowie Klubu oddali blisko 200 litrów krwi. Odbyły się 34 kwesty w specjalnym tramwaju, a od 10.01.2010r. „gramy” w Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy.

Kwesty wspomogły: Ośrodek dla Dzieci Niewidomych i Słabowidzących, ofiary trzęsienia ziemi na Haiti, fundację „Matio”, fundację Hospicjum Św. Łazarza „Pola Nadziei”, Fundację „Vital”, Dzieci Niedosłyszące, Katolickie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych „Klika”, budowę Centrum Jana Pawła II „Nie lękajcie się” oraz osoby będące pod opieką Zarządu Miejskiego PCK (zakup paczek świątecznych i dofinansowanie kolonii dla dzieci), a także troje dzieci, których rodzice zwracali się o pomoc do MPK.

Od 2011r. organizowane były dwa rodzaje kwest. Pierwszy z nich to pomoc Fundacjom lub Stowarzyszeniom, które posiadają zgodę na przeprowadzanie zbiórek publicznych. Drugi rodzaj to kwesty organizowane przez Koło PCK i Klub „HDK” w ramach charytatywnej działalności Polskiego Czerwonego Krzyża w Krakowie.

Akcje te przeprowadzali niezawodni kwestarze: Zygmunt Borsuk, Stanisław Boczkowski i Janusz Kękuś.

Koło PCK i Klub „HDK” zajmowały się też organizowaniem pokazów udzielania pierwszej pomocy, m.in. podczas zawodów o tytuł najlepszego motorniczego i kierowcy oraz zabezpieczaniu (z apteczką) turniejów piłkarskich organizowanych w MPK Kraków.

Dość obszerną informację o Polskim Czerwonym Krzyżu zamieścił „Przystanek na żądanie” (nr.6 z 14.04.2011r.).

 

15.12.2011r. odbyło się zebranie sprawozdawczo – wyborcze Koła i Klubu, podczas którego członkowie dotychczasowego Zarządu zostali wybrani na kolejną kadencję. Z grona tego ubyli: Zygmunt Borsuk (zmarł 26.03.2012.) oraz Krzysztof Kubiński (zmarł 22.09.2014.).

Podstawowymi formami działania było nadal organizowanie kwest charytatywnych i akcji krwiodawstwa dla potrzeb pracowników MPK i ich rodzin oraz „Na ratunek” . Nadal były organizowane dwa rodzaje kwest: w ramach działalności programowej Oddziału Rejonowego PCK w Krakowie oraz na rzecz Fundacji i Stowarzyszeń z którymi Koło i Klub współpracują. Pierwszy rodzaj kwest, których w latach 2012 – 2015 obyło się 22 wspomagały podopiecznych PCK w Krakowie poprzez zakup paczek świątecznych dla najbardziej potrzebujących, dofinansowanie do kolonii dzieci z ubogich rodzin, pomoc 4 osobom (w tym 3 dzieci), których rodziny zwróciły się o pomoc do MPK. Kwesty te wspomogły także: Specjalne Ośrodki Szkolno – Wychowawcze: dla Dzieci Niewidomych i Słabowidzących przy ul. Tynieckiej, dla Dzieci Niedosłyszących, dla Dzieci i Młodzieży z Niesprawnością Intelektualną. 10-12.03.2014r. wzięliśmy udział w ogólnopolskiej akcji Zarządu Głównego PCK „Pomoc dla Ukrainy”

Ponadto w latach 2012 – 2015 odbyło się 27 kwest, w organizacji których wspomagaliśmy: Fundację Pomocy Rodzinom i Chorym na Mukowiscydozę „Matio”, Fundację Hospicjum Św. Łazarza „Pola Nadziei”, Krakowskie Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami, Fundację „Mis^ – Kon” działającą na rzecz Osób Niewidomych oraz Komitet Społeczny „Pomoc dla Julki”. Uczestniczyliśmy też w kolejnych finałach Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

Po decyzji Narodowego Centrum Krwi zabraniającej wydawania od 1.01.2014. zaświadczeń, które potwierdzały że oddano krew dla konkretnej osoby działalność Klubu „HDK” ograniczyła się do indywidualnego jej oddawania. Członkowie Klubu „HDK” włączyli się aktywnie do akcji „140 litrów krwi na 140 lat komunikacji miejskiej w Krakowie”. Oddali krew w dniu 9.04.2015r. podczas inauguracji akcji w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa oraz przez cały czas oddają krew indywidualnie. Ponadto po wielu  latach przerwy, w dniu 31.05.2015r. podczas „Dnia Dziecka z MPK” została zorganizowana akcja „Krwiodawcy Dzieciom” w specjalnym autobusie RCKiK do poboru krwi.

W ramach współpracy ze Związkiem Zawodowym Pracowników Komunikacji Miejskiej w Krakowie zostały zorganizowane wycieczki dla członków Klubu „HDK” i ich rodzin: w 2012r. do kopalni srebra w Tarnowskich Górach i pielgrzymka do Częstochowy, w 2013r. do Budapesztu, w 2014r. do kopalni węgla w Zabrzu i do Międzybrodzia Żywieckiego.

Należy tej wspomnieć, że członkowie Koła i Klubu od 1990r. opiekują się posiadanymi przez MPK sztandarami i są uczestnikami pocztów podczas różnych uroczystości na terenie miasta Krakowa. Poczty te uczestniczą w tradycyjnych „Mszach Tramwajarskich” odbywających się co roku w Sanktuarium Matki Bożej Nieustającej Pomocy ojców Redemptorystów, w uroczystościach ku czci Św. Stanisława na Skałce oraz Bożego Ciała. Ponadto sztandar MPK wielokrotnie uczestniczył w „ostatniej drodze” długoletnich, zasłużonych pracowników Przedsiębiorstwa.

Tak prężna działalność była możliwa dzięki pomocy wszystkich działających na terenie MPK Związków Zawodowych oraz wielkiej przychylności Zarządu MPK SA w Krakowie, zwłaszcza Prezesa, Dyrektora Generalnego – Juliana Pilszczka, który z PCK współpracował ponad 30 lat! Również wybrany w 2014r. nowy Zarząd MPK SA w Krakowie wspiera Koło i Klub. Wydarzeniem bez precedensu w historii był udział: Prezesa, Dyrektora Generalnego – Rafała Świerczyńskiego, Wiceprezesa, Dyrektora ds. Eksploatacji i Rozwoju – Mariusza Szałkowskiego i Członka Zarządu, Dyrektora ds. Zarządzania Przewozami – Grzegorza Dyrkacza w akcji honorowego oddawania krwi w dniu 9.04.2015r. inaugurującej obchody 140-lecia komunikacji miejskiej w Krakowie.

 

 

* Do tej daty, jako początku działalności PCK na terenie MPK nawiązywali działacze Koła, stąd w 1985r. były obchody jego 50-lecia.

 

W przygotowaniu powyższego opracowania korzystaliśmy m.in. z:

– Kroniki Koła PCK w MPK Kraków,

– Historii Komunikacji Miejskiej w Krakowie 1875-1975,

– wspomnień byłych działaczy PCK: Stanisławy Budzoń i Klemensa Kusia,

– artykułów n/t Koła PCK publikowanych w „Sygnałach MPK”.

 

Tadeusz Walczak i Władysław Michalski

(powyższy tekst opracowany w październiku 2010r. z okazji 65-lecia powstania Koła PCK, został uzupełniony we wrześniu 2012r. i ponownie w październiku 2015r.).

 

Klub HDK PCK przy Wawel SA

Historia rozwoju krwiodawstwa w Polsce ma początek w okresie wojennym. Potem, w 1948 roku, PCK utworzył – z ramienia Ministerstwa Zdrowia – Stację Krwiodawstwa i Przetaczania Krwi, a rok 1978 to początek podjęcia działalności Honorowego Krwiodawstwa w zakładzie Wawel SA.

Działali tu i działają ludzie, którzy bezinteresownie oddają część siebie samych dla ratowania zdrowia i życia innych. Założycielami Klubu HDK PCK Wawel SA byli: Janina Lipska – pielęgniarka, Tadeusz Paciorek, Jan Bińczycki i Jerzy Piecuch.

Od tego czasu liczba członków Klubu konsekwentnie powiększa się. Co prawda odchodzą seniorzy Klubu, ale w ich miejsce przychodzą nowi, młodzi członkowie. Początkowo liczba członków Klubu HDK PCK Wawel nie była duża, lecz aktualnie klub zrzesza już ok. 100 osób, z czego najbardziej aktywnych jest ok. 45 krwiodawców (oczywiście liczba ta ulega zmianie ze względu na wiek osób i zmiany ich stanu zdrowia).

Zmiany dotyczące zakładu pracy, zachodzące w roku 2006, nie były bez wpływu na klub. Zakład zmienił się w spółkę akcyjną; był to trudny okres, jednak – pomimo ówczesnych burzliwych przejść – Klub HDK PCK Wawel nadal istnieje, a ciągłe wsparcie dla klubu ze strony młodzieży, pozwala liczyć na dalsze trwanie, działalność i rozwój Klubu. Bardzo istotne jest również wsparcie od dyrekcji firmy.

Obecnie Klub może poszczycić się następującymi statystykami: 1750 ml krwi pełnej, 2100 ml osocza i 1500 ml płytek krwi.

Dla członków Klubu to nie tytuły, odznaczenia czy wyróżnienia są najważniejsze – chociaż stanowią moralną satysfakcję – najbardziej istotne było jest i będzie ratowanie życia dzieciom, matkom, żonom, kolegom i wszystkim innym osobom potrzebującym.

Hutniczy Klub HDK PCK w Krakowie

HISTORIA RUCHU KRWIODAWSTWA W KOMBINACIE METALURGICZNYM W KRAKOWIE

Historia ruchu honorowego krwiodawstwa w KOMBINACIE METALURGICZNYM w Krakowie sięga 1960 roku. Natomiast historia Hutniczego Klubu Honorowych Dawców Krwi PCK w Krakowie rozpoczyna się 5 maja 1975 roku. Na początku istotne wyjaśnienie – Klub Honorowych Dawców Krwi działający przy HiL, a następnie przy HTS, w dniu 9 maja 2005 roku przyjął nazwę Hutniczy Klub Honorowych Dawców Krwi PCK w Krakowie. W ten sposób Klub zachował swoją 30-letnią tradycję, a równocześnie nazwa stała się bardziej uniwersalna – niezależna od zmian nazwy HUTY / Kombinatu (kolejno – Hil, HTS, PHS, IPS, Mittal Steel Poland S.A., a niebawem może już Arcelor Mittal).

Początki ruchu honorowego krwiodawstwa w Kombinacie

Historia ruchu honorowego krwiodawstwa w Hucie ( HiL) sięga 1960 roku. A oto napotkane ślady.

1) W ówczesnym tygodniku „Głos Nowej Huty” nr 50/209 z datą 10-16 grudnia 1960 roku, w artykule pod tytułem DAR DOBREGO SERCA czytamy między innymi „W Radzie Zakładowej Huty im. Lenina odbyła się narada z przedstawicielami służby zdrowia w sprawie dostarczania krwi, które powinno objąć całą załogę Kombinatu, tak by w razie wypadku przy pracy poszkodowanemu przyszli z pomocą jego współtowarzysze pracy
i koledzy”.

2) „Głos Nowej Huty” w numerze 24/288 z datą 18-26 czerwca 1962 roku w krótkiej notatce napisał „Ostatnio – po pięknym i godnym pochwały fakcie ofiarowania krwi dla rannego w wypadku kolegi – powstał w Wydziale Remontu Taboru Kolejowego Klub Honorowych Dawców Krwi. Zrzesza on już 23 pracowników”.

3) 5 listopada 1964 roku Dyrektor Naczelny Huty im. Lenina wydał Okólnik nr 33 w sprawie honorowego dawstwa krwi we wstępie którego czytamy „W celu zabezpieczenia pełnej możliwości ratowania zdrowia i życia pracowników Huty, którzy ulegli poważnym wypadkom przy pracy, Rada Kombinatu i TOPL podjęła inicjatywę zorganizowania akcji honorowego dawstwa krwi . Akcja została zapoczątkowana przez załogę Transportu Kolejowego i Materiałów Ogniotrwałych.
Dla zapewnienia prawidłowej realizacji tej humanitarnej i tak bardzo potrzebnej akcji ustalam …”

4) Okólnik nr 4 z 28 marca 1970 roku Dyrektora Naczelnego Huty im. Lenina i Kierownika Zakładów Leczniczo – Zapobiegawczych HiL zawierał decyzję o utworzeniu Punktu Honorowego Krwiodawstwa w lokalu Przychodni Lekarskiej na Wydziale Walcownia Slabing. Działalność Punktu Krwiodawstwa, choć trwała zaledwie kilka miesięcy, to jednak zostawiła swój ślad w postaci pobrania w 1970 r. aż 72 litrów krwi. Jest to największa ilość krwi pobrana w roku na przestrzeni lat 1965 – 1974.

5) Biuletyn Informacyjny Huty im. Lenina nr 3/166 z marca 1976 roku zamieścił artykuł ówczesnego Prezesa Zarządu Fabrycznego PCK pt. „Działalność PCK na rzecz obronności Huty im. Lenina”. Cytujemy tu fragment tego artykułu: „Organizowanie najcenniejszego leku, jakim jest krew miało już miejsce w roku 1965 – przykładem tego jest wspólne działanie PCK z aktywem kierowniczym TOPL i kierownictwem W3. W wyniku takiej działalności w dniu 16 marca 1965 roku oddało krew 87 pracowników W3. Kolejnym przykładem wspólnego działania jest organizowanie honorowych dawców wśród załogi Wydziału W80 i PT dla oddania krwi na rzecz swoich kolegów, którzy w 1965r. ulegli wypadkowi przy awarii zaślepki na rurociągu gazu. Na apel PCK i Komendy TOPL pracownicy W80 i PT natychmiast przyszli z pomocą. W pierwszym dniu 37 pracowników oddało krew, a w drugim 53 i w trzecim 59; razem 149 osób oddało krew na rzecz poszkodowanych w wypadku”.
W artykule tym zamieszczone zostały również wyniki ilości oddanej krwi w latach 1965 do 1974. Natomiast stwierdzić należy , że żaden z cytowanych dokumentów w pozycjach 3 , 4 i 5 nie zawiera jakiejkolwiek wzmianki świadczącej o istnieniu Klubu HDK w Hucie.

Historia Hutniczego Klubu HDK PCK w Krakowie

Historia obecnego Klubu HDK rozpoczyna się w 1975 roku i jest bardzo bogata. Klub na swojej stronie WWW ogranicza się do okresu pierwszych 10 lat działalności Klubu oraz do zaakcentowania tylko ważniejszych wydarzeń z życia i działalności Klubu.

* W maju 1975 roku zostały utworzone dwa kluby HDK
a) 5 maja na Wydziale Mechanicznym (W3)
b) 22 maja na Wydziale Remontu Maszyn i Urządzeń (W17)

* 19 lutego 1976 roku Zarząd Fabryczny PCK w HiL na bazie istniejących Klubów HDK w wydziałach W3 i W17 utworzył jeden Klub Honorowych Dawców Krwi PCK przy Hucie im. Lenina oraz powołał jego Zarząd, którego prezesem został Kol. Kazimierz Nowak.

* Nowo powołany Zarząd Klubu HDK pierwszą akcję krwiodawstwa zorganizował już 14 kwietnia 1976 roku z oddawaniem krwi w Stacji Krwiodawstwa. Drugą akcję krwiodawstwa , ale już NA RATUNEK Zarząd zorganizował na świetlicy wydziału W3 w dniu 19 maja, natomiast trzecią w dniu 28 maja 1976 roku. Ostatnia akcja została zorganizowana już w pomieszczeniach po byłej przychodni lekarskiej w ZB. Pomieszczenia te od tego czasu stanowiły stałe miejsce organizacji akcji krwiodawstwa w Hucie aż do września 2006 roku.

* We wrześniu 1976 roku Zarząd Klubu wydał „KOMUNIKAT” nr 1/HDK/76, w którym zostały podane cele
i zadania Klubu oraz stałe terminy organizowanych akcji krwiodawstwa w „punkcie na ZB”.
Komunikat ten (4 strony formatu A4) stał się równocześnie pierwszym numerem biuletynu informacyjnego Klubu wydawanego 3-4 razy w roku.

* W listopadzie 1976 roku został powołany do życia trzeci wydziałowy Klub HDK (po W3 i W17) w Zakładzie Walcownia Zimna Blach (ZB) .Później zmieniono nazwy wydziałowy Klub HDK na wydziałowe Koło HDK .
W styczniu 1977 roku powołano Koło HDK na Wydziale Rur Zgrzewnych (P63), zaś w lutym tegoż roku na Wydziale Obróbki Walców (P67).
W okresie do 1984 roku powołano kolejne Koła HDK w zakładach i wydziałach HiL (ZH, TE, TP, ZO, ZU, ZW, P65, ZG, ZK, ZS, ZT, P96, DKJ, ZZ, ZA, WP oraz K23 i K24).

* 22 marca 1977 roku odbyło się I Walne Zebranie Członków Klubu HDK w czasie którego Zarząd Klubu powołany 19 lutego 1976 roku złożył sprawozdanie ze swej działalności.
Zebranie wybrało nowy Zarząd Klubu HDK HiL w liczbie 13 osób. Prezesem Klubu został wybrany Kol. Kazimierz Nowak.

* W dniu 26 czerwca 1977 roku Zarząd Klubu zorganizował I Zlot HDK „CZERWONA RÓŻA” z metą w ruinach zamku w miejscowości Rudno koło Tenczynka . W Zlocie brało udział 85 osób. ZLOT ten stał się początkiem organizowanego od 1987 roku Ogólnopolskiego Rajdu HDK „CZERWONA RÓŻA”.

* 11 – 13 listopada 1977 r. Zarząd Klubu zorganizował pierwszą wycieczkę krajoznawczą dla członków Klubu.
Z pośród uczestników wycieczki do stolicy 17 osób oddało krew w Instytucie Hematologii w Warszawie. Pomocy przy organizacji wycieczki udzielili Koledzy z Klubu HDK przy ówczesnej Hucie „WARSZAWA”.

* W dniach 3 – 4 czerwca 1978 roku z okazji 20 – lecia istnienia zorganizowanych form ruchu krwiodawstwa PCK Zarząd Klubu HDK HiL zorganizował okolicznościowe seminarium z udziałem wielu delegacji Klubów HDK z całej Polski. Gościem honorowym spotkania był gen. bryg. dr med. Jerzy EJMONT – Przewodniczący Komisji Krwiodawstwa przy ZG PCK.
Jedną z imprez towarzyszących organizacji Seminarium był II Zlot HDK „CZERWONA RÓŻA” z metą u podnóża ruin zamku w Korzkwi koło Krakowa. W Zlocie brało udział 120 osób.

* W dniu 28 listopada 1978 roku Klub HDK przy HiL był współorganizatorem wojewódzkiej akademii z okazji Dni Honorowego Krwiodawstwa, która odbyła się w Teatrze Ludowym w Nowej Hucie.

* W dniach 16-17 czerwca 1979 roku odbył się III Zlot HDK „CZERWONA RÓŻA” z metą u podnóża ruin zamku w Dobczycach ze specjalnym programem z okazji Międzynarodowego Roku Dziecka oraz 60-lecia PCK. Od tego czasu każdego roku Klub organizuje wiele konkursów, zabaw i zawodów dla dzieci pod ogólnym hasłem „Wszystkie dzieci są nasze”.
* We wrześniu 1979 roku ukazał się Biuletyn Informacyjny Klubu z numerem 10.
* W październiku 1980 roku odbyły się I Zwody Strzeleckie o tytuł Najlepszego Strzelca i Najlepszej Drużyny Strzeleckiej Klubu HDK HiL. Puchar Przechodni Prezesa Zarządu Fabrycznego LOK Kombinatu Metalurgicznego HiL zdobyła drużyna Koła HDK W17.

* 10 marca 1981 roku Zarząd Klubu zorganizował spotkanie pań – członków Klubu przy małej czarnej. To spotkanie było początkiem spotkań Zarządu z krwiodawczyniami Klubu HDK kontynuowanych do dziś.

* 3 kwietnia 1981 roku I Konferencja Sprawozdawczo-Wyborcza Klubu HDK Kombinatu Metalurgicznego HiL podsumowała dorobek Klubu od I Walnego Zebrania i dokonała wyboru Zarządu Klubu w liczbie 11 osób. Prezesem Klubu HDK został wybrany ponownie Kol. Kazimierz Nowak.

* W maju 1981 Zarząd Klubu HDK gościł przedstawicieli F.I.O.D.S w osobach PIERRE PELLETIER i Charles PENNACHIO.

* W dniach 13 i 14 czerwca 1981 roku został zorganizowany kolejny V Zlot HDK „Czerwona Róża” z metą obok zabytkowego dworu w Karniowicach koło Krakowa. W Zlocie brało udział 217 turystów, w tym wiele delegacji z zaprzyjaźnionych Klubów HDK z kraju.

* W maju 1982 roku odbyło się pierwsze w historii Klubu HDK bezpośrednie spotkanie Dyrektora Naczelnego KM HiL z zasłużonymi honorowymi dawcami krwi Klubu HDK.

* 17 marca 1983 roku obradowała II Konferencja Sprawozdawczo Wyborcza Klubu HDK HiL. Nowo wybrany Zarząd Klubu liczył 11 osób. Prezesem Klubu został wybrany Kol. K. Nowak

UWAGA ! Konferencja po raz pierwszy w historii ruchu honorowego krwiodawstwa dokonała wyboru delegatów Klubu HDK na konferencję wojewódzkiej Rady Honorowego Krwiodawstwa PCK w Krakowie i do Rejonowej Rady HDK w Nowej Hucie.
25 stycznia 1984 roku zaczęła swą działalność wojewódzka – Krakowska Rada Honorowego Krwiodawstwa PCK w Krakowie. Jej pierwszym przewodniczącym był Kol. Kazimierz Nowak.

* W dniach 23 – 24 czerwca 1984 roku został zorganizowany VIII Rajd HDK CZERWONA RÓŻA z metą w Mszanie Dolnej. Był to pierwszy rajd zorganizowany przez Krakowską Radę HDK jako kontynuacja dotychczasowych Zlotów Klubu HDK przy HiL pod nazwą „CZERWONA RÓŻA”.

* 7 października 1984 r. Zarząd Klubu HDK i Klubu Strzeleckiego LOK HiL zorganizowały V Zawody Strzeleckie o tytuł „Najlepszego Strzelca i Najlepszej Drużyny Klubu HDK HiL”. W zawodach zwyciężyła drużyna z Koła HDK ZR (W17) .

Zestawienie ilości honorowo oddanej krwi przez pracowników Huty im. Lenina w Krakowie w pierwszych 10 latach istnienia i działalności Klubu HDK

Jak piszą członkowie – krwiodawcy: „Historię Klubu piszemy nadal – tworzymy ją każdego dnia”.

Zaszczyty i wyróżnienia

W uznaniu prężnej i wielokierunkowej działalności, szczególnie w zakresie rozwoju i popularyzacji honorowego krwiodawstwa Hutniczy Klub HDK PCK w Krakowie otrzymał wiele dyplomów, okolicznościowych adresów, pamiątkowych medali i pucharów. Tu wymienione są tylko ważniejsze wyróżnienia nadane Klubowi.

1. List Pochwalny Prezesa Zarządu Głównego PCK (1977)

2. Odznakę ZASŁUŻONY HONOROWY DAWCA KRWI PCK
III stopnia – nadano 12.IV.1978 r.
I stopnia – nadano 16.V.1995 r.

3. Proporzec Zarządu Krakowskiego PCK „PRZODUJĄCEMU KLUBOWI HDK” (1980)

4. Srebrny MEDAL OPIEKUNA MIEJSC PAMIĘCI NARODOWEJ nadany przez Radę Ochrony Pomników Walki i Męczeństwa w Warszawie 10 czerwca 1981 roku.

5. ODZNAKĘ HONOROWĄ POLSKIEGO CZERWONEGO KRZYŻA
IV stopnia – nadano 12.X.1983 roku
III stopnia – nadano 10.X. 1990 roku
II stopnia – nadano 22.IX.2000 roku

6. Złotą Odznakę ZA ZASŁUGI DLA ZIEMI KRAKOWSKIEJ nadało Prezydium Rady Narodowej M. Krakowa 12 czerwca 1985 roku

7. Medal ZA ZASŁUGI DLA LIGI OBRONY KRAJU nadany przez Prezydium Zarządu Głównego LOK w 1985 r.

8. Medal EN HOMMAGE DE RECONNISSANCE został nadany przez Federation Internationale des Organisations de Donneurs de Sang ( F.I.O.D.S. )

9. Odznakę ZASŁUŻONY DLA HUTY IM. TADEUSZA SENDZIMIRA w Krakowie nadał Dyrektor Huty 17 maja 1995 r.

10. W swojej 30 – letniej historii Hutniczy Klub HDK PCK dwukrotnie dostąpił zaszczytu wyróżnienia przez nadanie Klubowi SZTANDARU

– 5 grudnia 1980 roku: fundatorem sztandaru było kierownictwo społeczno-polityczne i gospodarcze Kombinatu Huta im. Lenina
– 20 stycznia 1995 roku, fundatorem była Dyrekcja Huty im. Tadeusza Sendzimira. Akt Nadania Sztandaru podpisał Prezes ZG PCK dr Andrzej Podsiadło

Klub HDK PCK przy AGH

Akademickie Koło PCK i Klub HDK PCK
przy Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie

 

Klub Honorowych Dawców Krwi przy Akademii Górniczo–Hutniczej w Krakowie utworzono w październiku 1962 roku. Inicjatorem i założycielem Klubu był ówczesny wykładowca w Studium Wojskowym – płk. Roman Bąk-Bąkowski przy współudziale Genowefy Widelskiej – Sekretarz Zarządu Dzielnicowego PCK Kraków-Krowodrza.

Początkowo do klubu należeli studenci objęci szkoleniem w Studium Wojskowym, a od 1964 roku również pracownicy dydaktyczni i techniczni Uczelni. W tym też roku w kwietniu, z inicjatywy tych dwojga, tj. Romana Bąkowskiego i Genowefy Widelskiej utworzono Akademickie Koło PCK, włączając w jego statutową działalność honorowe krwiodawstwo, a Klub HDK PCK stał się jego integralną częścią.

Akademia Górniczo – Hutnicza była pierwszą uczelnią w Polsce, w której zorganizowano Koło Polskiego Czerwonego Krzyża i Klub Honorowych Dawców Krwi.

Pierwszym prezesem Klubu został wybrany Roman Bąk-Bąkowski, który funkcję tę pełnił do roku 1977, kiedy to objął stanowisko opiekuna i koordynatora Akademickiego Koła PCK i Klubu HDK, a skład Zarządu stanowili studenci. Tę funkcję sprawował do czasu przejścia na emeryturę, czyli do 1984 roku. Po nim obowiązki opiekuna i koordynatora przejął ówczesny mjr Stanisław Taraszkiewicz – społecznik i honorowy dawca krwi.

W latach 1962-1993 podczas organizowanych na terenie Uczelni akcji honorowego oddawania krwi pn. „JESIEŃ HDK” i „WIOSNA HDK” oraz indywidualnie w różnych punktach krwiodawstwa na terenie miasta Krakowa, studenci i pracownicy Uczelni oddali 10 964 litrów krwi. W tym czasie aktywnie i wielokrotnie uczestniczyli również w doraźnych akcjach oddawania krwi, odpowiadając na apele szpitali, jak również osób prywatnych.

W grudniu 1981 i kwietniu 1982 roku, w wyniku wprowadzenia stanu wojennego w Polsce, Klub HDK PCK musiał zaprzestać przeprowadzania zorganizowanych akcji poboru krwi w związku z zakazem władz partyjno-wojskowych. Konsekwencją tego w roku 1988 Studium Wojskowe odstąpiło nie tylko od organizacji akcji poboru krwi, ale również od działalności PCK, a co za tym idzie uniemożliwiono studentom udział w honorowym oddawaniu krwi i ulicznych kwestach pieniężnych w ramach „Tygodnia PCK”.

Od chwili założenia do 1988 roku Klub HDK PCK zajmował pierwsze miejsce wśród uczelni w Polsce w dziedzinie honorowego krwiodawstwa. Z tego okresu najwyższe osiągnięcia przypisuje się na lata 1978 – 1981, kiedy to rocznie oddawano od 493 do 512 litrów krwi.

Klub od początku swojej działalności zajmował się nie tylko organizacją akcji, czy też samym w nich uczestnictwem, ale również innymi statutowymi działaniami Polskiego Czerwonego Krzyża takimi, jak:

 1. Prowadzenie punktów doraźnej pomocy sanitarnej na terenie Uczelni – przede wszystkim w akademikach;
 2. Szkolenie drużyn sanitarnych – według programu PCK – realizowano wykorzystując wykładowców szkolenia sanitarnego w Studium Wojskowym;
 3. Naprawa sprzętu i urządzeń domowych u osób chorych i niepełnosprawnych, szczególnie u emerytów i rencistów Akademii Górniczo – Hutniczej, wytypowanych przez służby socjalne Uczelni;
 4. Przekazywanie w całości kwot składek członkowskich na rzecz pomocy osobom objętych pomocą PCK.

Od 1975 roku do powyższych działań Akademickiego stowarzyszenia włączono zbiórki uliczne pieniędzy do puszek w ramach „Tygodnia PCK”. W tej dziedzinie osiągnięto znaczące sukcesy dzięki zrozumieniu i wysokiej świadomości wśród studentów. Od 1988 roku rozszerzono swoją działalność o kolejne formy, takie, jak: zbiórki pieniężne na prowadzenie Ośrodka dla Dzieci Niepełnosprawnych im. Św. Brata Alberta w Radwanowicach, zbiórki pieniężne na budowę ośrodka „HOSPICJUM” dla osób nieuleczalnie chorych, a także udział w pracach fizycznych przy budowie tego ośrodka. Ponadto członkowie Akademickiego Koła PCK i Klubu HDK czynnie uczestniczyli w wielu jednorazowych akcjach, takich jak: Zbiórka na Fundusz Dzieci Specjalnej Troski (listopad 1990r.), Fundusz SOS (czerwiec 1989r.), Fundusz Daru Narodowego (czerwiec 1989r.), Fundusz Solidarności Litwy (styczeń 1991r.).

Lata 1988 – 1993 charakteryzowały się spadkiem ilości honorowo oddawanej krwi, w stopniu podobnym, jak w całej Polsce w tych latach, szczególnie w wyniku dyskwalifikacji zdrowotnej przez lekarzy punktów krwiodawstwa. Wtedy też rozwiązywano w Uczeniach Kluby HDK, gdyż związane one były ze Studium Wojskowym w każdej z tych placówek.

W Akademii Górniczo-Hutniczej bez większych problemów przy wkładzie opiekuna Klubu HDK pana płk. Stanisława Taraszkiewicza oraz ówczesnej przewodniczącej Koła PCK i Klubu HDK Elżbiety Wojny, honorowe krwiodawstwo pozostało dalej czynne, po chwilowej stagnacji nastąpił stopniowy rozwój honorowego oddawania krwi, a także innych idei czerwonokrzyskich. Od 1995r. datuje się szybszy rozwój krwiodawstwa w Akademii Górniczo-Hutniczej, a przysłowiowy boom nastąpił od 2000 roku. Związane to było ze wzrostem świadomości wśród społeczności akademickiej, szczególnie studentów i z chęcią pomagania innym. Wtedy bowiem z inicjatywy Elżbiety Wojny-Dyląg i pana Stanisława Taraszkiewicza powstał Punkt Informacyjny, w którym Zarząd Akademickiego Koła PCK i Klubu HDK pełnił dyżury informacyjne (3 razy w tygodniu), gdzie wygłaszano prelekcje i pogadanki, udzielano pomocy nie szczędząc szczegółowych rad. Dlatego też dał się zaobserwować znaczny wzrost ilości członków Koła i Klubu oraz wolontariuszy i związanej z tym ilości oddawanej przez nich krwi tj. w 2000r. – 135 członków (100 litrów oddanej krwi), a w kolejnych latach 220 osób (280 lirów krwi), 370 (895 litrów) czy 525 członków Klubu HDK i 890 wolontariuszy (1036 litrów wspólnie oddanej krwi pełnej).

Rokrocznie w Akademii Górniczo-Hutniczej oddawano wspólnie z wolontariuszami ponad 1000 litrów krwi w organizowanych otwartych akcjach jesiennych, zimowo-wiosennych i letnich (4 razy w roku po 5 dni – akcja ph. WAMPIRIADA i KRakowski KRwiecień KRwiodawstwa) oraz 2-3 razy po 1 dniu ph. WIOSNA, JESIEŃ i ZIMA HDK). Organizatorem tych akcji był i jest nadal Zarząd Akademickiego Koła PCK i Klubu HDK w AGH. Podczas akcji zbierane są słodycze (czekolady, batoniki) dla dzieci z krakowskich domów dziecka.

Zaznaczyć również należy, że Akademicki Klub HDK PCK przy AGH od roku 2008 uczestniczy nieprzerwanie w Ogólnopolskim Turnieju Szkół Ponadgimnazjalnych, Policealnych i Pomaturalnych i Uczelni Wyższych w Honorowym Krwiodawstwie ph. „MŁODA KREW RATUJE ŻYCIE”, zajmując corocznie zarówno na szczeblu okręgowym województwa małopolskiego, jak również w kraju pierwsze miejsca w kategoriach: ilość organizowanych akcji poboru krwi i ilość pozyskiwanej krwi w analizowanym okresie.

Po 55–ciu latach działalności w krwiodawstwie ilość oddanej krwi przez społeczność akademicką Akademii Górniczo-Hutniczej to około 27 tys. litrów krwi (26 740 l).

Środowisko krwiodawców integruje się, uczestnicząc w akcjach i pielgrzymkach na Jasną Górę, do Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach, podczas wyjazdów do KL Auschwitz, te ostatnie są wyrazem hołdu dla patrona krwiodawców, którym jest św. Maksymilian Kolbe.

Młodzież Uczelni uczestniczy również w zbiórkach kwestarskich dla obłożnie i terminalnie chorych, dzieci specjalnej troski, niepełnosprawnych, czy dla domów dziecka na rzecz stowarzyszeń: Nowohuckiego HOSPICJUM dla osób terminalnie chorych, TPD im. Brata Alberta w Radwanowicach i Sierocińca dla Sierot Zupełnych w Rudniku oraz dla osób prywatnych leczących się w ośrodkach zagranicznych. Wolontariusze pomagają też w opiece nad chorymi w hospicjum oraz wykonują naprawy techniczne sprzętu i urządzeń u innych osób objętych opieką Koła PCK.

Akademickie Koło PCK i Klub HDK poza stałym Punktem Informacyjnym posiada swoją stronę internetową (od 17 lat), a od kilku lat stronę na fanpage’u. Członkiem Akademickiego Koła PCK i Klubu HDK może zostać każdy student, pracownik i słuchacz uczelni, a także emeryt i były pracownik.

Istotnym jest, że Akademia Górniczo-Hutnicza jako uczelnia techniczna przedstawia przez swoją działalność czerwonokrzyską tak istotną wrażliwość i humanitaryzm.

Klub HDK PCK przy NEWAG SA w Nowym Sączu

Historia Klubu Honorowych Dawców Krwi Polskiego Czerwonego Krzyża przy NEWAG S.A. w Nowym Sączu sięga 1964 roku, ówczesnych Zakładów Naprawczych Taboru Kolejowego. Klub założono po tragedii, która wydarzyła się 13 stycznia 1964 roku w Marcinkowicach. Wtedy doszło do zderzenia pociągu osobowego z towarowym na szlaku w kierunku Nowego Sącza. Na miejscu zginęło 10 osób, a kilkadziesiąt było poważnie rannych. Wśród nich znajdowali się również pracownicy ZNTK, jadący rano do pracy w Nowym Sączu. Spontaniczna i bezinteresowna akcja honorowego oddawania krwi dla ofiar katastrofy stanowiła impuls do utworzenia Klubu HDK PCK. W tamtym okresie była to jedyna organizacja zrzeszająca krwiodawców w kluby. Zorganizowano spotkanie założycielskie, wybrano zarząd klubu i rozpoczęto działalność.  

Już w pierwszym roku działalności do klubu zapisało się około 500 pracowników, którzy chcieli bezinteresownie nieść pomoc potrzebującym i oddawać krew. 

Aktualnie członkowie i wolontariusze klubu HDK PCK przy NEWAG S.A oddają rocznie około 100 litrów krwi, biorąc udział w wielu akcjach krwiodawczych, organizowanych na terenie miasta i powiatu. 

W okresie już 60-letniej działalności Klubu HDK PCK przy ZNTK/obecnie Newag S.A/ należy podkreślić wielkie oddanie i zaangażowanie prezesów klubu a byli to: 

 • Stanisław Pycha
 • Stanisław Mirek
 • Władysław Fałowski
 • Bogusław Górowski
 • Zenon Owsianka
 • Kazimierz Wróbel
 • Sławomir Turek – obecnie Prezes klubu HDK PCK przy Newag S.A. 

Na przełomie 60-letniej działalności klubu członkowie oraz wolontariusze oddali ponad 4 tysiące litrów krwi. Członkowie klubu to pracownicy NEWAG S.A., lokalnych firm: Wiśniowski, Fakro, PKP Cargo, Koral i innych lokalnych firm. Za swoją działalność na rzecz krwiodawstwa, krwiolecznictwa i szerzenie idei czerwonokrzyskiej, członkowie klubu zostali wyróżnieni licznymi odznaczeniami m.in. „Kryształowymi Sercami”, Złotymi, Srebrnymi i Brązowymi Krzyżami Zasługi, odznakami honorowymi PCK wszystkich stopni, odznakami Zasłużony Honorowy Dawca Krwi wszystkich stopni. Klub został uhonorowany przez prezydenta Nowego Sącza Ludomira Handzla „Denarem św. Małgorzaty”.  

Poboru krwi w Polsce dokonują placówki Publicznej Służby Krwi. Ich działanie jest ściśle określone przepisami prawa. Normy te regulują zarówno krwiodawstwo jak i krwiolecznictwo. Najważniejsze z aktów znajdziecie na wykazie poniżej.

 


 • Ogólne akty prawne dotyczące krwiodawstwa i krwiolecznictwa

 

Dziennik Ustaw 1997 nr 106 poz. 681

Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o publicznej służbie krwi. – tekst ujednolicony (NOWY)

Wydany: 22.08.1997 / Wszedł w życie: 01.01.1999 / Obowiązuje od: 01.01.1999

Dziennik Ustaw 2005 nr 79 poz. 691

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 kwietnia 2005 r. w sprawie warunków pobierania krwi od kandydatów na dawców krwi i dawców krwi

Wydany: 18.04.2005 / Ogłoszony: 09.05.2005 / Wszedł w życie: 24.05.2005 / Obowiązuje od: 24.05.2005

Dziennik Ustaw 2007 nr 212 poz. 1568

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków pobierania krwi od kandydatów na dawców krwi i dawców krwi

Wydany: 09.11.2007 / Ogłoszony: 15.11.2007 / Wszedł w życie: 15.11.2007 / Obowiązuje od: 15.11.2007

Dziennik Ustaw 2010 nr 7 poz. 50

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 31 grudnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków pobierania krwi od kandydatów na dawców krwi i dawców krwi

Wydany: 31.12.2009 / Ogłoszony: 18.01.2010 / Wszedł w życie: 02.02.2010 / Obowiązuje od: 02.02.2010

Dziennik Ustaw 2015 poz. 1012

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 lipca 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków pobierania krwi od kandydatów na dawców krwi i dawców krwi

Wydany: 08.07.2015 / Ogłoszony: 22.07.2015 / Wszedł w życie: 06.08.2015 / Obowiązuje od: 06.08.2015

 

 • Akty prawne dotyczące uprawnień dawców krwi

 

Dziennik Ustaw 2004 nr 210 poz. 2135

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

Wydany: 2004-08-27 / Ogłoszony: 2004-09-27 / Wszedł w życie: 2004-10-01 / Obowiązuje od: 2004-10-01

Dziennik Ustaw 1996 nr 60 poz. 281

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 15 maja 1996 r. w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy.

Wydany: 15.05.1996 / Wszedł w życie: 02.06.1996 / Obowiązuje od: 02.06.1996

Dziennik Ustaw 2004 nr 261 poz. 2602

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 listopada 2004 r. w sprawie wartości kalorycznej posiłku regeneracyjnego przysługującego dawcy krwi

Wydany: 26.11.2004 / Ogłoszony: 09.12.2004 / Wszedł w życie: 09.12.2004 / Obowiązuje od: 09.12.2004

Dziennik Ustaw 2010 nr 23 poz. 119

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 lutego 2010 r. w sprawie wykazu leków dla świadczeniobiorcy posiadającego tytuł „Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi” lub „Zasłużonego Dawcy Przeszczepu”

Wydany: 2010-02-03 / Ogłoszony: 2010-02-12 / Wszedł w życie: 2010-02-27 / Obowiązuje od: 2010-02-27

Dziennik Ustaw 2014 poz. 1360

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 września 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu leków dla świadczeniobiorcy posiadającego tytuł „Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi” lub „Zasłużonego Dawcy Przeszczepu”

Wydany: 2014-09-19 / Ogłoszony: 2014-10-08 / Wszedł w życie: 2014-10-23 / Obowiązuje od: 2014-10-23

Dziennik Ustaw 2017 poz. 235

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2017 r. w sprawie określenia rzadkich grup krwi, rodzajów osocza i surowic diagnostycznych, których uzyskanie wymaga przed pobraniem krwi lub jej składników wykonania zabiegu uodpornienia dawcy lub innych zabiegów, oraz wysokości rekompensaty (NOWY)

Wydany: 2017-02-06 / Ogłoszony: 2017-02-09 / Wszedł w życie: 2017-09-10/

 

 • Akty prawne dotyczące odznak i odznaczeń

Pismo z Narodowego Centrum Krwi w sprawie wzorów odznak i legitymacji wydawanych w związku z honorowym dawstwem krwi

http://pck.malopolska.pl/wp-content/uploads/2017/12/Pismo-z-Narodowego-Centrum-Krwi-w-sprawie-nowych-wkładek-do-legitymacji.pdf

Z dnia: 05 grudnia 2017 r.

Uchwała Zarządu Głównego PCK nr 207/2017 w sprawie zasad nadawania Zasłużonym Honorowym Dawcom Krwi oraz innym osobom Wyróżnienia „Kryształowe Serce”

http://pck.malopolska.pl/honorowe-krwiodawstwo/uchwala-zg-0207-2017-2017-03-31-ws-zasad-nadawania-zasluzonym-honorowym-dawcom-krwi-oraz-innym-osobom-wyroznienia-krysztalowe-serce/

Z dnia: 31 marca 2017 r.

Dziennik Ustaw 2006 nr 180 poz. 1324

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 sierpnia 2006 r. w sprawie określenia wzoru oraz szczegółowych zasad i trybu nadawania odznaki honorowej „Zasłużony Honorowy Dawca Krwi”

Wydany: 21.08.2006 / Ogłoszony: 05.10.2006 / Wszedł w życie: 20.10.2006 / Obowiązuje od: 20.10.2006

Dziennik Ustaw 2017 poz. 1677

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie legitymacji i odznaki „Honorowy Dawca Krwi – Zasłużony dla Zdrowia Narodu” Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie legitymacji i odznaki „Honorowy Dawca Krwi – Zasłużony dla Zdrowia Narodu” (NOWY)

Wydany: 24.08.2017 / Ogłoszony: 01.09.2017 / Wszedł w życie: 15.09.2017 / Obowiązuje od: 15.09.2017 

Formularze wniosków o nadanie odznak i legitymacji Zasłużony Honorowy Dawca Krwi


 

Formularze wniosków o nadanie odznaczeń i orderów


 

Dokumenty dotyczące Programu „Krwiodawcy-Krwiodawcom. Dbamy o zdrowie” w ramach VII edycji Konkursu Grantowego „RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ!”

 


 

Dokumenty dotyczące konkursu „Młoda Krew Ratuje Życie”

 


 

Dokumenty dotyczące konkursu „Ognisty Ratownik – Gorąca Krew”

 


 Inne

Adres e’mail: „Kraków Biuro HDK” <krakow.biuro@pck.malopolska.pl>

Tel: (12) 422 91 15, wew. 28

 


 

Małopolski Oddział Okręgowy PCK

ul. Studencka 19, 31-116 Kraków, parter.

ARTYKUŁY