Zmiana klimatu jest nie tylko zagrożeniem dla przyszłości naszej planety, ale już napędza kryzysy humanitarne na całym świecie. Czerwony Krzyż wzywa do podjęcia pilnych działań w celu ratowania życia teraz i w nadchodzących latach.

🌿

Członkowie Międzynarodowej Federacji Stowarzyszeń Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca (IFRC) zidentyfikowali kryzys klimatyczny jako jedno z największych zagrożeń humanitarnych, przed którymi stoją obecnie społeczności na całym świecie. Potrzebne są pilne kroki zarówno w celu ograniczenia rosnącego ocieplenia naszej atmosfery, jak i lepszego radzenia sobie z rosnącym ryzykiem związanym z ekstremalnymi zdarzeniami (katastrofami, klęskami), które to ocieplenie już powoduje.

Członkowie Międzynarodowej Federacji Stowarzyszeń Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca (IFRC) wzywają rządy państw i innych partnerów do:

 • Skupienia się na osobach i środowiskach znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji w zakresie przystosowania się do zmiany klimatu, tak aby były one zidentyfikowane, informowane i uwzględniane w globalnych, krajowych i lokalnych decyzjach i planach, a ich potrzeby były zaspokajane
 • Zwiększenia finansowania działań związanych z przystosowaniem się do zmiany klimatu i odporności na zmiany na szczeblu lokalnym, osiągnięcie uzgodnionej równowagi związanej z łagodzeniem zmiany klimatu oraz wspieranie dostępu stowarzyszeń krajowych i innych podmiotów lokalnych do finansowania działań związanych ze zmianą klimatu
 • Promowania spójności między podejściami humanitarnymi, rozwojowymi, środowiskowymi i klimatycznymi poprzez integrację zarządzania ryzykiem w celu budowania odporności na zmianę klimatu, wzmacnianie prawa i polityki w zakresie klęsk żywiołowych i klimatu oraz przekładanie globalnych zobowiązań na praktyczne działania na szczeblu krajowym i lokalnym
 • Umożliwienia bardziej wyprzedzających i wczesnych działań w celu zmniejszenia skutków wstrząsów klimatycznych
 • Promowania zrównoważenia środowiskowego w sektorze humanitarnym poprzez ochronę środowiska i redukcję emisji pochodzących z działań humanitarnych

Kryzys klimatyczny w Strategii Międzynarodowej Federacji Stowarzyszeń Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca (IFRC) – Strategia 2030.

Kryzysy klimatyczne i środowiskowe znajdują się na szczycie listy pięciu globalnych wyzwań, którym musimy stawić czoła w naszej Strategii 2030– wspólnym planie działania naszej sieci w celu sprostania głównym wyzwaniom humanitarnym i rozwojowym tej dekady. W Strategii 2030 dążymy do:

 • Integracji zarządzania ryzykiem klimatycznym we wszystkich naszych programach
 • Skoncentrowania się na czynnikach wpływających na zagrożenia
 • Zbudowania silnego wspólnego głos w sprawie klimatu
 • Zmniejszenia naszego własnego śladu klimatycznego i środowiskowego

Kryzys klimatyczny w planie i budżecie Międzynarodowej Federacji Stowarzyszeń Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca (IFRC) na lata 2021-2025.

Międzynarodowa Federacja Czerwonego Krzyża (IFRC) dąży do zapewnienia, że:

 • 250 milionów ludzi będzie lepiej chronionych przed upałem (najbardziej ignorowanym i szybko rosnącym zagrożeniem klimatycznym) do 2025 r. w co najmniej 150 miastach i miasteczkach
 • 50 miast przybrzeżnych będzie miało wsparcie w przystosowaniu się do długoterminowych skutków zmiany klimatu, w tym wzrostu poziomu mórz, do 2025 r.
 • 100 stowarzyszeń narodowych będzie wykorzystywać siłę natury poprzez rozwiązania oparte na przyrodzie, koncentrujące się na zmniejszaniu ryzyka katastrof oraz dostosowywaniu się do zmian klimatu i łagodzeniu ich, ze szczególnym uwzględnieniem sadzenia drzew i namorzynów
 • 100 stowarzyszeń krajowych będzie realizować kampanie środowiskowe lub klimatyczne koncentrujące się na zmianie zachowań, redukcji plastiku lub sprzątaniu

W 2021 r. IFRC i Międzynarodowy Komitet Czerwonego Krzyża (MKCK) uruchomiły Kartę Klimatu i Środowiska dla Organizacji Humanitarnych aby zintensyfikować  reakcję na kryzysy klimatyczne i środowiskowe. Więcej na temat Karty Karta Klimatyczna – Podpisz Kartę Klimatu i Środowiska (climate-charter.org)

🌿

Małopolski Oddział Okręgowy PCK poprzez podejmowane działania i projekty wpisuje się w realizację krajowych kampanii środowiskowych koncentrujących się na zmianie zachowań na proekologiczne, służące powstrzymaniu zmian klimatycznych i ochronie planety.

Program przygotowania na wystąpienie klęsk i katastrof „BĄDŹ BEZPIECZNY”:

„Bądź bezpieczny” to program edukacyjny Polskiego Czerwonego Krzyża, którego partnerem jest Aviva. Celem programu jest nauczenie polskiego społeczeństwa, w jaki sposób przygotować się na kryzysowe sytuacje, wypadki i katastrofy. Wystarczą 3 proste kroki, aby zapewnić sobie i swojej rodzinie bezpieczeństwo w razie zagrożenia.

 

 

Krok 1.

Stwórz zestaw na kryzysowe sytuacje!

Na wypadek ewakuacji lub braku możliwości opuszczenia domu w sytuacji kryzysowej, przygotuj:
• żywność o długim terminie przydatności do spożycia i wodę,
• radio, apteczkę i artykuły medyczne,
• kopie ważnych dokumentów.
Umieść je wszystkie w torbie i trzymaj w ustalonym miejscu.

Pamiętaj, aby przygotować przynajmniej 2 litry wody na osobę na dzień!
W zestawie ratunkowym warto także umieścić latarkę, dodatkowe baterie i gotówkę.

Podręczny zestaw ratunkowy powinien zawierać podstawowe informacje i przedmioty, być mały, wodoodporny. Przechowuj go w bezpiecznym i łatwym do odszukania miejscu.

Skład zestawu:
Potrzebne mogą okazać się również:

Krok 2.

Opracuj plan!

Porozmawiaj z rodziną i opracuj swój własny plan na wypadek katastrofy. Wyznaczcie kilka miejsc spotkań, w razie gdybyście zostali rozdzieleni. W przypadku ewakuacji dobrze jest mieć jedno takie miejsce tuż przed domem i jedno poza twoim sąsiedztwem.

Zdecyduj się na wybór osoby do kontaktu, która mieszka poza Twoją okolicą i upewnij się, że wszyscy w Twojej rodzinie mają jej numer telefonu i znają plan ewakuacji.

Nie zapomnij uwzględnić swoich zwierząt w planie awaryjnym.

Gdy będziesz już bezpieczny, pamiętaj, aby skontaktować się z innymi członkami rodziny za pośrednictwem telefonu, poczty e-mail, SMS-a lub mediów społecznościowych i poinformować ich, że wszystko jest w porządku.

Możesz także skontaktować się z lokalnym oddziałem Czerwonego Krzyża i przekazać za jego pośrednictwem wiadomość dla bliskich, że jesteś bezpieczny.

W sytuacjach kryzysowych na tej stronie będzie również aktywna specjalna platforma, za pomocą której PCK będzie pomagać w skontaktowaniu się z zaginionymi bliskimi w ramach danego wydarzenia, np.: powodzi, wichury itp.

Krok 3.

Bądź poinformowany!

Dowiedz się, co musisz zrobić, aby Twoja rodzina była bezpieczna. Sprawdź, jakie rodzaje katastrof i sytuacji kryzysowych mogą wystąpić w Twoim otoczeniu i monitoruj wiadomości i ostrzeżenia.

Przynajmniej jedna osoba z rodziny powinna znać zasady udzielania pierwszej pomocy. Naucz się pierwszej pomocy razem z Polskim Czerwonym Krzyżem.

Dziel się swoją wiedzą na temat sytuacji kryzysowych ze znajomymi i rodziną. Zachęcaj innych, aby również byli przygotowani na trudne sytuacje.

 

Co zrobić w razie katastrofy?

 1. W razie niepokojącego incydentu wezwij służby ratunkowe i postępuj zgodnie z zaleceniami.
 2. Pozostań w bezpiecznym miejscu i zadbaj o bezpieczeństwo innych.
 3. Udziel pierwszej pomocy i wezwij pomoc.
 4. Jeśli nie jest bezpiecznie w budynku, wyjdź na zewnątrz.
 5. Miej zawsze przy sobie telefon komórkowy, a w podręcznym zestawie ratunkowym zapasową ładowarkę.
 6. Jeśli jest to bezpieczne i masz czas, odetnij dopływ gazu, prądu i wody, a po wyjściu zarygluj drzwi.
 7. Słuchaj informacji lokalnego radia, postępuj zgodnie z zaleceniami.
 8. Z sąsiadami, ewentualnie z innymi znajomymi, sprawdź kto może potrzebować pomocy.
 9. Dzieciom i osobom wymagającym opieki należy przymocować w widocznym miejscu do ubrania, przygotowaną wcześniej, kartkę z imieniem (identyfikatorem), nazwiskiem, adresem zamieszkania i telefonem kontaktowym. Można użyć także karty ICE, którą należy schować w kieszeni ubrania.
 10. Wykup polisę ubezpieczeniową.
 11. Zapoznaj się ze sposobami ostrzegania i alarmowania, drogami i miejscami ewakuacji dla ludzi, zwierząt i pojazdów oraz maszyn rolniczych.
 12. Zostając w domu komunikuj się ze służbami ratunkowymi, zgodnie z przyjętymi zasadami sygnalizacji alarmowej (niebieska flaga – proszę o jedzenie i wodę, czerwona – proszę o lekarza, biała – proszę o ewakuację).
 13. Odżywiając się podczas katastrofy pamiętaj, aby w pierwszej kolejności zjeść żywność nietrwałą, spożywać przynajmniej jeden pożywny posiłek w ciągu dnia, pić dużo wody i przechowywać żywność w suchym i chłodnym miejscu.
 14. Postępuj zgodnie ze swoim własnym planem na wypadek katastrofy.

 

Dowiedz się więcej na www.badzbezpieczny.pck.pl

Do pobrania ULOTKA „Bądź bezpieczny. Przygotuj się”

Czy małymi krokami można doprowadzić do wielkiej zmiany? Zdecydowanie tak. Działania, które podejmiemy dzisiaj, wpłyną na jutro, a miliardy małych indywidualnych zmian mogą i przyniosą globalne zmiany. Wierzymy w to i dlatego Małopolski Oddział Okręgowy PCK wraz z innymi stowarzyszeniami krajowymi Czerwonego Krzyża podejmuje wyzwanie związane z przeciwdziałaniem zmianom klimatycznym. Jednym z naszych działań jest realizacja projektu edukacyjnego  „Zielona rEwolucja- przez proste działania do dużej zmiany” finansowanego przez Województwo Małopolskie. Prezentujemy plakaty zachęcające do zmiany codziennych nawyków na takie, które służą ochronie naszej planety. Jeśli wszyscy podejmiemy trud i będziemy zachowywać się w sposób odpowiedzialny powstrzymamy zmiany klimatyczne i ochronimy naszą ziemię dla przyszłych pokoleń.

 

🌿

Wszyscy wiemy, że lasy do płuca naszej planety. Lasy, parki i inne tereny zielone są niezwykle ważne zarówno dla lokalnego ekosystemu, jak również dla globalnego stanu naszej planety. Podajemy trochę liczb, które przybliżą znaczenie każdego drzewa.
🌳Jedno drzewo produkuje w ciągu roku tyle tlenu, ile zużywa człowiek w ciągu 2 lat. Każde drzewo dosłownie sprawia, że każdego dnia mamy czym oddychać.
Drzewo w ciągu roku chłodzi powietrze jak 5 klimatyzatorów działających bez przerwy. Tak więc lasy to nie tylko płuca, lecz także regulatory temperatury planety. I to działające bez zasilania!
🌳Samolot odrzutowy średniej wielkości zużywa w czasie startu tyle tlenu ile w ciągu całego dnia wytwarza las o powierzchni 169 km2; ta ilość tlenu wystarczyłaby dla 4600 ludzi na okres jednego roku! Oczywiście nie wzywamy do zaprzestania podróży, lecz czemu nie zredukować swojego śladu węglowego?
🌳Drzewo o wysokości ok. 25 metrów pochłania tyle CO2, ile dostarczają dwa gospodarstwa domów jednorodzinnych, a każdy hektar lasu pochłania rocznie ok. 200 ton dwutlenku węgla.
Czy macie jeszcze jakieś wątpliwości? Lasy rozgrzeszają ludzkość z jej węglowego grzechu. Każdego dnia, w każdym zakątku planety. Na skraju katastrofy klimatycznej, gdzie dziś się znajdujemy, każde drzewo przechyla szalę na naszą korzyść.

🌿

 

Kupowanie produktów pochodzących z recyklingu, czyli produktów wykonanych z materiałów z odzysku, ma liczne zalety.
🍀Kupowanie produktów pochodzących z recyklingu sprawia, że materiały, które normalnie zostałyby sklasyfikowane jako odpady i po prostu zostawione na wysypisku, mogą być wykorzystane ponownie. Poprzez wtórne wykorzystanie materiałów jesteśmy w stanie zredukować zapotrzebowanie na nowe surowce. W ten sposób możemy ograniczać ilość zanieczyszczeń emitowanych podczas wyrobu nowych materiałów. Co więcej, odpady składowane na wysypiskach mogą mieć szkodliwy wpływ na środowisko naturalne, dlatego warto unikać niepotrzebnego powiększania wysypisk.
🍀Na zasadzie podobnej do redukcji kosztów w przedsiębiorstwie, wykorzystanie materiałów pochodzących z odzysku oferuje znacznie większą oszczędność energii w porównaniu z wyrobem produktów z nowych surowców. Zwiększenie poziomu recyklingu może się zatem przekładać na mniejsze zużycie energii, które z kolei może zaowocować ograniczeniem wytwarzanych zanieczyszczeń i, ogólnie rzecz biorąc, mniejszą szkodliwością dla środowiska naturalnego.
🍀 Kupowanie produktów pochodzących z recyklingu nie oznacza gorszej jakości ani większych kosztów. Warto dokonywać dobrych wyborów.
🌿
Bądź eko – zabieraj na zakupy swoją torbę
W Polsce zużywa się około 11 miliardów torebek foliowych rocznie. W przeliczeniu na jednego mieszkańca daje to liczbę około 300 torebek foliowych, wykorzystanych na przestrzeni 365 dni. Proces ich produkcji zajmuje kilka sekund, czas użytkowania wynosi (przeciętnie) kilkanaście minut, natomiast rozkładu trwa kilkaset lat. Choć coraz więcej osób zdaje sobie sprawę z tego, jak szkodliwe jest ich działanie – zarówno dla planety, jak i nas samych – wciąż sięga po foliówki. Dostępne już tylko odpłatnie, w efekcie unijnych regulacji dotyczących zmniejszenia ich użytkowania, zdają się nie tracić na popularności. Zamiast nich proponujemy jednak bardziej ekologiczne rozwiązanie – własne torebki materiałowe, wielokrotnego użycia.
Torebki foliowe są wygodne i łatwo dostępne. Wystarczy jednak chwila refleksji i świadomość tego, że zmiany naprawdę zaczynają się od nas samych. Z pomocą w zmianie nawyków przychodzą również producenci toreb wielokrotnego użytku. Suma, jaką wydasz na taką torbę może się okazać nawet do dziesięciu razy niższa od kwoty, jaką rocznie przeznaczasz na foliówki.
🌿
Posprzątajmy Polskę, wszędzie, wzdłuż i wszerz,
z tych wczorajszych śmieci, z tych jutrzejszych też.
Posprzątajmy Polskę, góry, rzeki, las.
Posprzątajmy Polskę już najwyższy czas…
Posprzątajmy Polskę w ten jesienny dzień,
każdy swoją wioskę, każdy swoją sień…
Nie jesteśmy sami,
bo piosenkę wiatr niesie nad morzami, posprzątajmy świat!”
„A na koniec czułe słowa padną w tej piosence,
posprzątajmy sobie w głowach i nie śmiećmy więcej!”
(Wojciech Młynarski, Jerzy Derfel)
Słowami tej piosenki, zachęcali się wzajemnie do działania uczestnicy pierwszej w Polsce akcji Sprzątania świata w 1994r., potem w czasie następnych i kolejnych lat.
🌿

Oszczędzanie prądu służy środowisku naturalnemu. Odłączając od sieci nieużywane urządzenia nie tylko zadbamy o planetę, ale także wykażemy się troską o domowy budżet i zaoszczędzimy na rachunkach. Nie wszyscy zdają sobie sprawę z tego, że wyłączenie urządzeń elektronicznych nie oznacza, że przestają one zużywać prąd. Istnieje jednak proste rozwiązanie tego problemu – wystarczy odłączyć je od gniazda.
Telefon należy podłączać do ładowania dopiero wtedy, gdy jest to konieczne. Po naładowaniu nie powinno się zostawiać w kontakcie ładowarki. Tak samo najlepiej jest odłączyć z kontaktu wszystkie nieużywane sprzęty. Dobrym pomysłem jest także zaopatrzenie się w listwy zasilające, które znajdują zastosowanie w wielu pomieszczeniach w domu – kuchni, łazience, czy salonie. Gdy wszystkie urządzenia w pokoju są podłączone do tej samej listwy, można za pomocą jednego kliknięcia je wyłączyć.
Rozsądne korzystanie z takich urządzeń jak pralka, lodówka i zmywarka pomoże nieco zaoszczędzić na prądzie każdego dnia. Pralkę i zmywarkę należy uruchamiać tylko wtedy, gdy są załadowane do pełna. Jeśli sprzęt posiada funkcję energooszczędnego trybu pracy warto korzystać z niego tak często, jak to tyko możliwe. Lodówki nie powinno się otwierać bez potrzeby ani dopuszczać do oblodzenia wewnętrznych ścianek. Wtedy urządzenie pobiera więcej energii. To samo dzieje się gdy temperatura w otoczeniu lodówki jest zbyt wysoka. Eksperci radzą, by lodówka znajdowała się z dala od piekarnika czy kaloryfera, była otwierana tylko na chwilę, a do jej środka pod żadnym pozorem nie trafiały gorące potrawy.
Prostych nawyków możemy się nauczyć. Warto zacząć już dziś.
Projekt finansowany ze środków Województwa Małopolskiego.

GRA EKOLOGICZNA

Zapraszamy szkoły (klasy) oraz dorosłych do udziału w grze ekologicznej #FacesOfClimateChange oraz konkursie fotograficznym związanym z grą.  Głównym celem gry jak i konkursu  jest zwrócenie uwagi uczestników na problem postępujących zmian klimatycznych i podejmowanie działań związanych z przeciwdziałaniem tym zmianom. Każdy z nas może mieć rzeczywisty wpływ na zmiany poprzez wykonywanie drobnych czynności, nabieranie właściwych nawyków, które w rezultacie mogą doprowadzić do globalnych zmian i ochrony naszej planety.

Gra będzie organizowana w oparciu o 15 kart ekologicznych zawierających wyzwania ekologiczne do wykonania, przygotowanych i udostępnionych przez MOO PCK po zgłoszeniu się do zabawy. Zgłoszone szkoły organizują losowanie wśród klas wyzwań ekologicznych, w oparciu o które młodzież lub dorośli (jeśli w gry włączą się kluby HDK) realizują działania nawiązujące do tematyki wylosowanego wyzwania. Zgłoszone kluby HDK same wybierają temat przedsięwzięć ekologicznych spośród kart. Podejmowane działania muszą nawiązywać do tematu wyzwania, nie koniecznie w sposób dosłowny np. wyzwanie: Ograniczam spożycie mięsa może być realizowane przez opracowanie przez klasę przepisów na drugie śniadania dla uczniów do szkoły. Punktowana jest m.in. pomysłowość (innowacyjność) podjętych działań oraz skala (liczba zaangażowanych osób). Szczegóły znajdują się w Regulaminie Gry.

Mamy nadzieję, że pomysły które powstaną w ramach gry i podjęte przez Was działania i nowe nawyki zostaną z Wami na zawsze.

Z grą powiązany jest konkurs fotograficzny, wyłonimy i nagrodzimy najlepsze fotografie dokumentujące działania w ramach gry.

Zapraszamy do zabawy. Liczymy na Waszą pomysłowość.

🌿

Gra ekologiczna Regulamin

Gra ekologiczna Załącznik nr 1

Gra ekologiczna Załącznik nr 2

Gra ekologiczna Załącznik nr 3

Gra ekologiczna Załącznik nr 4

🌿

Konkurs fotograficzny Regulamin

Konkurs fotograficzny Załącznik nr 1

Konkurs fotograficzny Załącznik nr 2

Konkurs fotograficzny Załącznik nr 3

KARTY DO GRY EKOLOGICZNEJ

 

Laureaci GRY EKOLOGICZNEJ

Szkoły ponadpodstawowe:

I. miejsce: II Liceum Ogólnokształcące im. Króla Jana III Sobieskiego w Krakowie

II. miejsce: Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Pawła II w Krynicy

III miejsce: Internat Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 w Krakowie

Szkoły Podstawowe:

I. miejsce: Szkoła Podstawowa nr 64 w Krakowie im. Tadeusza Kościuszki

II. miejsce: Zespół Szkolno-Przedszkolny im. mjra Henryka Sucharskiego w Spytkowicach

Warsztaty szycia toreb ekologicznych w II LO w Krakowie

 

 

Projekt współfinansowany ze środków Województwa Małopolskiego.

W dniu 21 grudnia obradowała komisja konkursowa, która dokonała wyłonienia laureatów gry ekologicznej oraz wybrała najlepsze fotografie związane z prowadzonymi przez młodzież działaniami ekologicznymi. Głównymi celami Gry było zwrócenie uwagi uczestników na problem postępujących zmian klimatycznych i podejmowanie działań związanych z przeciwdziałaniem tym zmianom. Celem dodatkowym Gry była promocja zmian własnej postawy mieszkańców Małopolski względem postępujących zmian klimatycznych oraz zwrócenie uwagi na rzeczywisty wpływ drobnych czynności w skali globalnego kryzysu ekologicznego – małymi krokami do wielkiej zmiany. Zarówno gra, jak i konkurs ekologiczny realizowane były w ramach projektu „Zielona rEwolucja- przez proste działania do dużej zmiany” finansowanego przez Województwo Małopolskie.

Laureaci KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO

I. miejsce Aniela Zając  – „Zasadzę drzewko lub roślinkę”

II. miejsce: Emilia Wietrzny – „Podróżuję rowerem, hulajnogą…”

III. miejsce: Barbara Kowalczyk – „Ograniczam spożycie mięsa”

Gratulujemy laureatom.

I miejsce: autor Aniela Zając