Zmiana klimatu jest nie tylko zagrożeniem dla przyszłości naszej planety, ale już napędza kryzysy humanitarne na całym świecie. Czerwony Krzyż wzywa do podjęcia pilnych działań w celu ratowania życia teraz i w nadchodzących latach.

🌿

Członkowie Międzynarodowej Federacji Stowarzyszeń Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca (IFRC) zidentyfikowali kryzys klimatyczny jako jedno z największych zagrożeń humanitarnych, przed którymi stoją obecnie społeczności na całym świecie. Potrzebne są pilne kroki zarówno w celu ograniczenia rosnącego ocieplenia naszej atmosfery, jak i lepszego radzenia sobie z rosnącym ryzykiem związanym z ekstremalnymi zdarzeniami (katastrofami, klęskami), które to ocieplenie już powoduje.

Członkowie Międzynarodowej Federacji Stowarzyszeń Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca (IFRC) wzywają rządy państw i innych partnerów do:

 • Skupienia się na osobach i środowiskach znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji w zakresie przystosowania się do zmiany klimatu, tak aby były one zidentyfikowane, informowane i uwzględniane w globalnych, krajowych i lokalnych decyzjach i planach, a ich potrzeby były zaspokajane
 • Zwiększenia finansowania działań związanych z przystosowaniem się do zmiany klimatu i odporności na zmiany na szczeblu lokalnym, osiągnięcie uzgodnionej równowagi związanej z łagodzeniem zmiany klimatu oraz wspieranie dostępu stowarzyszeń krajowych i innych podmiotów lokalnych do finansowania działań związanych ze zmianą klimatu
 • Promowania spójności między podejściami humanitarnymi, rozwojowymi, środowiskowymi i klimatycznymi poprzez integrację zarządzania ryzykiem w celu budowania odporności na zmianę klimatu, wzmacnianie prawa i polityki w zakresie klęsk żywiołowych i klimatu oraz przekładanie globalnych zobowiązań na praktyczne działania na szczeblu krajowym i lokalnym
 • Umożliwienia bardziej wyprzedzających i wczesnych działań w celu zmniejszenia skutków wstrząsów klimatycznych
 • Promowania zrównoważenia środowiskowego w sektorze humanitarnym poprzez ochronę środowiska i redukcję emisji pochodzących z działań humanitarnych

Kryzys klimatyczny w Strategii Międzynarodowej Federacji Stowarzyszeń Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca (IFRC) – Strategia 2030.

Kryzysy klimatyczne i środowiskowe znajdują się na szczycie listy pięciu globalnych wyzwań, którym musimy stawić czoła w naszej Strategii 2030– wspólnym planie działania naszej sieci w celu sprostania głównym wyzwaniom humanitarnym i rozwojowym tej dekady. W Strategii 2030 dążymy do:

 • Integracji zarządzania ryzykiem klimatycznym we wszystkich naszych programach
 • Skoncentrowania się na czynnikach wpływających na zagrożenia
 • Zbudowania silnego wspólnego głos w sprawie klimatu
 • Zmniejszenia naszego własnego śladu klimatycznego i środowiskowego

Kryzys klimatyczny w planie i budżecie Międzynarodowej Federacji Stowarzyszeń Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca (IFRC) na lata 2021-2025.

Międzynarodowa Federacja Czerwonego Krzyża (IFRC) dąży do zapewnienia, że:

 • 250 milionów ludzi będzie lepiej chronionych przed upałem (najbardziej ignorowanym i szybko rosnącym zagrożeniem klimatycznym) do 2025 r. w co najmniej 150 miastach i miasteczkach
 • 50 miast przybrzeżnych będzie miało wsparcie w przystosowaniu się do długoterminowych skutków zmiany klimatu, w tym wzrostu poziomu mórz, do 2025 r.
 • 100 stowarzyszeń narodowych będzie wykorzystywać siłę natury poprzez rozwiązania oparte na przyrodzie, koncentrujące się na zmniejszaniu ryzyka katastrof oraz dostosowywaniu się do zmian klimatu i łagodzeniu ich, ze szczególnym uwzględnieniem sadzenia drzew i namorzynów
 • 100 stowarzyszeń krajowych będzie realizować kampanie środowiskowe lub klimatyczne koncentrujące się na zmianie zachowań, redukcji plastiku lub sprzątaniu

W 2021 r. IFRC i Międzynarodowy Komitet Czerwonego Krzyża (MKCK) uruchomiły Kartę Klimatu i Środowiska dla Organizacji Humanitarnych aby zintensyfikować  reakcję na kryzysy klimatyczne i środowiskowe. Więcej na temat Karty Karta Klimatyczna – Podpisz Kartę Klimatu i Środowiska (climate-charter.org)

🌿

Małopolski Oddział Okręgowy PCK poprzez podejmowane działania i projekty wpisuje się w realizację krajowych kampanii środowiskowych koncentrujących się na zmianie zachowań na proekologiczne, służące powstrzymaniu zmian klimatycznych i ochronie planety.

Program przygotowania na wystąpienie klęsk i katastrof „BĄDŹ BEZPIECZNY”:

„Bądź bezpieczny” to program edukacyjny Polskiego Czerwonego Krzyża, którego partnerem jest Aviva. Celem programu jest nauczenie polskiego społeczeństwa, w jaki sposób przygotować się na kryzysowe sytuacje, wypadki i katastrofy. Wystarczą 3 proste kroki, aby zapewnić sobie i swojej rodzinie bezpieczeństwo w razie zagrożenia.

 

 

Krok 1.

Stwórz zestaw na kryzysowe sytuacje!

Na wypadek ewakuacji lub braku możliwości opuszczenia domu w sytuacji kryzysowej, przygotuj:
• żywność o długim terminie przydatności do spożycia i wodę,
• radio, apteczkę i artykuły medyczne,
• kopie ważnych dokumentów.
Umieść je wszystkie w torbie i trzymaj w ustalonym miejscu.

Pamiętaj, aby przygotować przynajmniej 2 litry wody na osobę na dzień!
W zestawie ratunkowym warto także umieścić latarkę, dodatkowe baterie i gotówkę.

Podręczny zestaw ratunkowy powinien zawierać podstawowe informacje i przedmioty, być mały, wodoodporny. Przechowuj go w bezpiecznym i łatwym do odszukania miejscu.

Skład zestawu:
Potrzebne mogą okazać się również:

Krok 2.

Opracuj plan!

Porozmawiaj z rodziną i opracuj swój własny plan na wypadek katastrofy. Wyznaczcie kilka miejsc spotkań, w razie gdybyście zostali rozdzieleni. W przypadku ewakuacji dobrze jest mieć jedno takie miejsce tuż przed domem i jedno poza twoim sąsiedztwem.

Zdecyduj się na wybór osoby do kontaktu, która mieszka poza Twoją okolicą i upewnij się, że wszyscy w Twojej rodzinie mają jej numer telefonu i znają plan ewakuacji.

Nie zapomnij uwzględnić swoich zwierząt w planie awaryjnym.

Gdy będziesz już bezpieczny, pamiętaj, aby skontaktować się z innymi członkami rodziny za pośrednictwem telefonu, poczty e-mail, SMS-a lub mediów społecznościowych i poinformować ich, że wszystko jest w porządku.

Możesz także skontaktować się z lokalnym oddziałem Czerwonego Krzyża i przekazać za jego pośrednictwem wiadomość dla bliskich, że jesteś bezpieczny.

W sytuacjach kryzysowych na tej stronie będzie również aktywna specjalna platforma, za pomocą której PCK będzie pomagać w skontaktowaniu się z zaginionymi bliskimi w ramach danego wydarzenia, np.: powodzi, wichury itp.

Krok 3.

Bądź poinformowany!

Dowiedz się, co musisz zrobić, aby Twoja rodzina była bezpieczna. Sprawdź, jakie rodzaje katastrof i sytuacji kryzysowych mogą wystąpić w Twoim otoczeniu i monitoruj wiadomości i ostrzeżenia.

Przynajmniej jedna osoba z rodziny powinna znać zasady udzielania pierwszej pomocy. Naucz się pierwszej pomocy razem z Polskim Czerwonym Krzyżem.

Dziel się swoją wiedzą na temat sytuacji kryzysowych ze znajomymi i rodziną. Zachęcaj innych, aby również byli przygotowani na trudne sytuacje.

 

Co zrobić w razie katastrofy?

 1. W razie niepokojącego incydentu wezwij służby ratunkowe i postępuj zgodnie z zaleceniami.
 2. Pozostań w bezpiecznym miejscu i zadbaj o bezpieczeństwo innych.
 3. Udziel pierwszej pomocy i wezwij pomoc.
 4. Jeśli nie jest bezpiecznie w budynku, wyjdź na zewnątrz.
 5. Miej zawsze przy sobie telefon komórkowy, a w podręcznym zestawie ratunkowym zapasową ładowarkę.
 6. Jeśli jest to bezpieczne i masz czas, odetnij dopływ gazu, prądu i wody, a po wyjściu zarygluj drzwi.
 7. Słuchaj informacji lokalnego radia, postępuj zgodnie z zaleceniami.
 8. Z sąsiadami, ewentualnie z innymi znajomymi, sprawdź kto może potrzebować pomocy.
 9. Dzieciom i osobom wymagającym opieki należy przymocować w widocznym miejscu do ubrania, przygotowaną wcześniej, kartkę z imieniem (identyfikatorem), nazwiskiem, adresem zamieszkania i telefonem kontaktowym. Można użyć także karty ICE, którą należy schować w kieszeni ubrania.
 10. Wykup polisę ubezpieczeniową.
 11. Zapoznaj się ze sposobami ostrzegania i alarmowania, drogami i miejscami ewakuacji dla ludzi, zwierząt i pojazdów oraz maszyn rolniczych.
 12. Zostając w domu komunikuj się ze służbami ratunkowymi, zgodnie z przyjętymi zasadami sygnalizacji alarmowej (niebieska flaga – proszę o jedzenie i wodę, czerwona – proszę o lekarza, biała – proszę o ewakuację).
 13. Odżywiając się podczas katastrofy pamiętaj, aby w pierwszej kolejności zjeść żywność nietrwałą, spożywać przynajmniej jeden pożywny posiłek w ciągu dnia, pić dużo wody i przechowywać żywność w suchym i chłodnym miejscu.
 14. Postępuj zgodnie ze swoim własnym planem na wypadek katastrofy.

 

Dowiedz się więcej na www.badzbezpieczny.pck.pl

Do pobrania ULOTKA „Bądź bezpieczny. Przygotuj się”

Czy małymi krokami można doprowadzić do wielkiej zmiany? Zdecydowanie tak. Działania, które podejmiemy dzisiaj, wpłyną na jutro, a miliardy małych indywidualnych zmian mogą i przyniosą globalne zmiany. Wierzymy w to i dlatego Małopolski Oddział Okręgowy PCK wraz z innymi stowarzyszeniami krajowymi Czerwonego Krzyża podejmuje wyzwanie związane z przeciwdziałaniem zmianom klimatycznym. Jednym z naszych działań jest realizacja projektu edukacyjnego  „Zielona rEwolucja- przez proste działania do dużej zmiany” finansowanego przez Województwo Małopolskie. Prezentujemy plakaty zachęcające do zmiany codziennych nawyków na takie, które służą ochronie naszej planety. Jeśli wszyscy podejmiemy trud i będziemy zachowywać się w sposób odpowiedzialny powstrzymamy zmiany klimatyczne i ochronimy naszą ziemię dla przyszłych pokoleń.

 

🌿

Wszyscy wiemy, że lasy do płuca naszej planety. Lasy, parki i inne tereny zielone są niezwykle ważne zarówno dla lokalnego ekosystemu, jak również dla globalnego stanu naszej planety. Podajemy trochę liczb, które przybliżą znaczenie każdego drzewa.
🌳Jedno drzewo produkuje w ciągu roku tyle tlenu, ile zużywa człowiek w ciągu 2 lat. Każde drzewo dosłownie sprawia, że każdego dnia mamy czym oddychać.
Drzewo w ciągu roku chłodzi powietrze jak 5 klimatyzatorów działających bez przerwy. Tak więc lasy to nie tylko płuca, lecz także regulatory temperatury planety. I to działające bez zasilania!
🌳Samolot odrzutowy średniej wielkości zużywa w czasie startu tyle tlenu ile w ciągu całego dnia wytwarza las o powierzchni 169 km2; ta ilość tlenu wystarczyłaby dla 4600 ludzi na okres jednego roku! Oczywiście nie wzywamy do zaprzestania podróży, lecz czemu nie zredukować swojego śladu węglowego?
🌳Drzewo o wysokości ok. 25 metrów pochłania tyle CO2, ile dostarczają dwa gospodarstwa domów jednorodzinnych, a każdy hektar lasu pochłania rocznie ok. 200 ton dwutlenku węgla.
Czy macie jeszcze jakieś wątpliwości? Lasy rozgrzeszają ludzkość z jej węglowego grzechu. Każdego dnia, w każdym zakątku planety. Na skraju katastrofy klimatycznej, gdzie dziś się znajdujemy, każde drzewo przechyla szalę na naszą korzyść.

🌿

 

Kupowanie produktów pochodzących z recyklingu, czyli produktów wykonanych z materiałów z odzysku, ma liczne zalety.
🍀Kupowanie produktów pochodzących z recyklingu sprawia, że materiały, które normalnie zostałyby sklasyfikowane jako odpady i po prostu zostawione na wysypisku, mogą być wykorzystane ponownie. Poprzez wtórne wykorzystanie materiałów jesteśmy w stanie zredukować zapotrzebowanie na nowe surowce. W ten sposób możemy ograniczać ilość zanieczyszczeń emitowanych podczas wyrobu nowych materiałów. Co więcej, odpady składowane na wysypiskach mogą mieć szkodliwy wpływ na środowisko naturalne, dlatego warto unikać niepotrzebnego powiększania wysypisk.
🍀Na zasadzie podobnej do redukcji kosztów w przedsiębiorstwie, wykorzystanie materiałów pochodzących z odzysku oferuje znacznie większą oszczędność energii w porównaniu z wyrobem produktów z nowych surowców. Zwiększenie poziomu recyklingu może się zatem przekładać na mniejsze zużycie energii, które z kolei może zaowocować ograniczeniem wytwarzanych zanieczyszczeń i, ogólnie rzecz biorąc, mniejszą szkodliwością dla środowiska naturalnego.
🍀 Kupowanie produktów pochodzących z recyklingu nie oznacza gorszej jakości ani większych kosztów. Warto dokonywać dobrych wyborów.
🌿
Bądź eko – zabieraj na zakupy swoją torbę
W Polsce zużywa się około 11 miliardów torebek foliowych rocznie. W przeliczeniu na jednego mieszkańca daje to liczbę około 300 torebek foliowych, wykorzystanych na przestrzeni 365 dni. Proces ich produkcji zajmuje kilka sekund, czas użytkowania wynosi (przeciętnie) kilkanaście minut, natomiast rozkładu trwa kilkaset lat. Choć coraz więcej osób zdaje sobie sprawę z tego, jak szkodliwe jest ich działanie – zarówno dla planety, jak i nas samych – wciąż sięga po foliówki. Dostępne już tylko odpłatnie, w efekcie unijnych regulacji dotyczących zmniejszenia ich użytkowania, zdają się nie tracić na popularności. Zamiast nich proponujemy jednak bardziej ekologiczne rozwiązanie – własne torebki materiałowe, wielokrotnego użycia.
Torebki foliowe są wygodne i łatwo dostępne. Wystarczy jednak chwila refleksji i świadomość tego, że zmiany naprawdę zaczynają się od nas samych. Z pomocą w zmianie nawyków przychodzą również producenci toreb wielokrotnego użytku. Suma, jaką wydasz na taką torbę może się okazać nawet do dziesięciu razy niższa od kwoty, jaką rocznie przeznaczasz na foliówki.
🌿
Posprzątajmy Polskę, wszędzie, wzdłuż i wszerz,
z tych wczorajszych śmieci, z tych jutrzejszych też.
Posprzątajmy Polskę, góry, rzeki, las.
Posprzątajmy Polskę już najwyższy czas…
Posprzątajmy Polskę w ten jesienny dzień,
każdy swoją wioskę, każdy swoją sień…
Nie jesteśmy sami,
bo piosenkę wiatr niesie nad morzami, posprzątajmy świat!”
„A na koniec czułe słowa padną w tej piosence,
posprzątajmy sobie w głowach i nie śmiećmy więcej!”
(Wojciech Młynarski, Jerzy Derfel)
Słowami tej piosenki, zachęcali się wzajemnie do działania uczestnicy pierwszej w Polsce akcji Sprzątania świata w 1994r., potem w czasie następnych i kolejnych lat.
🌿

Oszczędzanie prądu służy środowisku naturalnemu. Odłączając od sieci nieużywane urządzenia nie tylko zadbamy o planetę, ale także wykażemy się troską o domowy budżet i zaoszczędzimy na rachunkach. Nie wszyscy zdają sobie sprawę z tego, że wyłączenie urządzeń elektronicznych nie oznacza, że przestają one zużywać prąd. Istnieje jednak proste rozwiązanie tego problemu – wystarczy odłączyć je od gniazda.
Telefon należy podłączać do ładowania dopiero wtedy, gdy jest to konieczne. Po naładowaniu nie powinno się zostawiać w kontakcie ładowarki. Tak samo najlepiej jest odłączyć z kontaktu wszystkie nieużywane sprzęty. Dobrym pomysłem jest także zaopatrzenie się w listwy zasilające, które znajdują zastosowanie w wielu pomieszczeniach w domu – kuchni, łazience, czy salonie. Gdy wszystkie urządzenia w pokoju są podłączone do tej samej listwy, można za pomocą jednego kliknięcia je wyłączyć.
Rozsądne korzystanie z takich urządzeń jak pralka, lodówka i zmywarka pomoże nieco zaoszczędzić na prądzie każdego dnia. Pralkę i zmywarkę należy uruchamiać tylko wtedy, gdy są załadowane do pełna. Jeśli sprzęt posiada funkcję energooszczędnego trybu pracy warto korzystać z niego tak często, jak to tyko możliwe. Lodówki nie powinno się otwierać bez potrzeby ani dopuszczać do oblodzenia wewnętrznych ścianek. Wtedy urządzenie pobiera więcej energii. To samo dzieje się gdy temperatura w otoczeniu lodówki jest zbyt wysoka. Eksperci radzą, by lodówka znajdowała się z dala od piekarnika czy kaloryfera, była otwierana tylko na chwilę, a do jej środka pod żadnym pozorem nie trafiały gorące potrawy.
Prostych nawyków możemy się nauczyć. Warto zacząć już dziś.
Projekt finansowany ze środków Województwa Małopolskiego.

GRA EKOLOGICZNA

Zapraszamy szkoły (klasy) oraz dorosłych do udziału w grze ekologicznej #FacesOfClimateChange oraz konkursie fotograficznym związanym z grą.  Głównym celem gry jak i konkursu  jest zwrócenie uwagi uczestników na problem postępujących zmian klimatycznych i podejmowanie działań związanych z przeciwdziałaniem tym zmianom. Każdy z nas może mieć rzeczywisty wpływ na zmiany poprzez wykonywanie drobnych czynności, nabieranie właściwych nawyków, które w rezultacie mogą doprowadzić do globalnych zmian i ochrony naszej planety.

Gra będzie organizowana w oparciu o 15 kart ekologicznych zawierających wyzwania ekologiczne do wykonania, przygotowanych i udostępnionych przez MOO PCK po zgłoszeniu się do zabawy. Zgłoszone szkoły organizują losowanie wśród klas wyzwań ekologicznych, w oparciu o które młodzież lub dorośli (jeśli w gry włączą się kluby HDK) realizują działania nawiązujące do tematyki wylosowanego wyzwania. Zgłoszone kluby HDK same wybierają temat przedsięwzięć ekologicznych spośród kart. Podejmowane działania muszą nawiązywać do tematu wyzwania, nie koniecznie w sposób dosłowny np. wyzwanie: Ograniczam spożycie mięsa może być realizowane przez opracowanie przez klasę przepisów na drugie śniadania dla uczniów do szkoły. Punktowana jest m.in. pomysłowość (innowacyjność) podjętych działań oraz skala (liczba zaangażowanych osób). Szczegóły znajdują się w Regulaminie Gry.

Mamy nadzieję, że pomysły które powstaną w ramach gry i podjęte przez Was działania i nowe nawyki zostaną z Wami na zawsze.

Z grą powiązany jest konkurs fotograficzny, wyłonimy i nagrodzimy najlepsze fotografie dokumentujące działania w ramach gry.

Zapraszamy do zabawy. Liczymy na Waszą pomysłowość.

🌿

Gra ekologiczna Regulamin

Gra ekologiczna Załącznik nr 1

Gra ekologiczna Załącznik nr 2

Gra ekologiczna Załącznik nr 3

Gra ekologiczna Załącznik nr 4

🌿

Konkurs fotograficzny Regulamin

Konkurs fotograficzny Załącznik nr 1

Konkurs fotograficzny Załącznik nr 2

Konkurs fotograficzny Załącznik nr 3

KARTY DO GRY EKOLOGICZNEJ

 

Laureaci GRY EKOLOGICZNEJ

Szkoły ponadpodstawowe:

I. miejsce: II Liceum Ogólnokształcące im. Króla Jana III Sobieskiego w Krakowie

II. miejsce: Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Pawła II w Krynicy

III miejsce: Internat Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 w Krakowie

Szkoły Podstawowe:

I. miejsce: Szkoła Podstawowa nr 64 w Krakowie im. Tadeusza Kościuszki

II. miejsce: Zespół Szkolno-Przedszkolny im. mjra Henryka Sucharskiego w Spytkowicach

Warsztaty szycia toreb ekologicznych w II LO w Krakowie

 

 

Projekt współfinansowany ze środków Województwa Małopolskiego.

W dniu 21 grudnia obradowała komisja konkursowa, która dokonała wyłonienia laureatów gry ekologicznej oraz wybrała najlepsze fotografie związane z prowadzonymi przez młodzież działaniami ekologicznymi. Głównymi celami Gry było zwrócenie uwagi uczestników na problem postępujących zmian klimatycznych i podejmowanie działań związanych z przeciwdziałaniem tym zmianom. Celem dodatkowym Gry była promocja zmian własnej postawy mieszkańców Małopolski względem postępujących zmian klimatycznych oraz zwrócenie uwagi na rzeczywisty wpływ drobnych czynności w skali globalnego kryzysu ekologicznego – małymi krokami do wielkiej zmiany. Zarówno gra, jak i konkurs ekologiczny realizowane były w ramach projektu „Zielona rEwolucja- przez proste działania do dużej zmiany” finansowanego przez Województwo Małopolskie.

Laureaci KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO

I. miejsce Aniela Zając  – „Zasadzę drzewko lub roślinkę”

II. miejsce: Emilia Wietrzny – „Podróżuję rowerem, hulajnogą…”

III. miejsce: Barbara Kowalczyk – „Ograniczam spożycie mięsa”

Gratulujemy laureatom.

I miejsce: autor Aniela Zając

 

Projekt finansowany ze środków Województwa Małopolskiego

 


NAPRAWIAM, NIE WYRZUCAM

Młodzież Polskiego Czerwonego Krzyża w Krakowie podjęła inicjatywę opracowania listy miejsc/punktów w Krakowie, gdzie możemy naprawić rzeczy zepsute i nadać im nowe życie zamiast kupować nowe.  Dawanie drugiej szansy rzeczom, które na pierwszy rzut oka nadają się do wyrzucenia, pomoże zaoszczędzić pieniądze, jak również wpisuje się w szeroko pojęte działania ekologiczne służące ograniczeniu elektrośmieci i nie tylko.

Zatem zanim wyrzucimy jakąś rzecz, spróbujmy dać jej drugą szansę – nic nie tracimy, a możemy wiele zyskać.

Na początek zamieszczamy listę punktów w Krakowie gdzie możemy naprawić buty, dokonać przeróbek krawieckich, naprawić meble, sprzęt elektroniczny, w tym komputery oraz naprawić parasol.

Lista punktów będzie aktualizowana.

 

NAPRAWA PARASOLI

Jagiełło M. Naprawa parasoli
OS. SZKOLNE 14, Kraków
Tel. (12) 644-98-11

Pracownia Parasoli Krystyna Wójcik
ul. Smolki 4
Tel. 500 703 372

 

NAPRAWA BUTÓW- USŁUGI SZEWSKIE

Szewc „MAMON”

3,3(8) · Szewc

Franciszka Bujaka 15

Tel. 516 958 752

 

Szewc, kaletnik

osiedle Piastów

tel. 502 104 824

 

Szewc

Mariana Hemara 7

Tel. 501 487 951

 

Szewc Kaletnik

Ul. Śląska 2

 

Zakład szewski

Ul. Łużycka 32

Tel. 12 655 06 71

 

Szewc – Naprawa Obuwia Eugeniusz Pitala

Ul. Wolska 7A

 

Szewc-express

Pawilon Handlowy, Łużycka 55

Tel. 796 067 678

 

Krawiec i Szewc FHU RAF

Ul. Topolowa 6

Tel. 504 138 699

 

KOZACZEK Zakład Naprawy Obuwia J. Sitko

Ul. Myślenicka 131

 

Szewc, kaletnik

Ul. Franciszka Bujaka 15

 

Szewc Jan Cieluch

Ul. Myślenicka 225

Tel. 698 696 243

 

Szewc, krawcowa

Ul. Kuźnicy Kołłątajowskiej 13

Tel.  504 138 699

 

Szewc

Nagłowicka 19a/pawilon 13

Tel.  537 415 507

 

KRAWIEC I SZEWC

Ul. Józefa Elsnera 3

Tel. 504 138 699

 

Zakład szewski. Wyrób obuwia

Ul. Łużycka 20

Tel.  12 655 68 68

 

Szewc Naprawa Obuwia

Ul. Gen. Witolda Urbanowicza 20-19

 

Szewc

Ul. Wolska 2B

Tel.  690 554 157

 

The Shoemaker – Handmade Shoes

Ul. Retoryka 17/3

Tel. · 509 710 619

 

Szewc

Osiedle Wysokie 20A

 

Morawski Jadwiga. Naprawa obuwia, dodatki szewskie

Ul. Spytka z Melsztyna 11

Tel. 12 681 30 52

 

Restart – serwis butów wspinaczkowych

Ul. Dobrego Pasterza 116a

Tel. 535 181 801

 

Sklep Odzieżowy Karina

Orzechowa 7

tel. 505 145 321

 

Pracownia obuwia

Ul. Tadeusza Kościuszki 48

Tel. 12 427 16 73

 

Pracownia Szewsko-cholewkarska

Ul. Lubicz 26

Tel.  12 430 34 83

 

Kaletnik, Szewc,

GRALEX

Ul. Starowiślna 80

Tel. 533 599 260

 

Krawiec Szewc FHU

Ul. Kuźnicy Kołłątajowskiej 13

Tel. 504 138 699

 

Sadzik S. Naprawa obuwia

Ul. Generała Franciszka Kleeberga 26

Tel. 12 648 50 79

 

Tylek Henryk. Usługi szewskie

Ul. Kobierzyńska 112

Tel. 502 275 292

 

Knapik Józef. Pracownia usług kaletniczych

Aleja Pułkownika Władysława Beliny-Prażmowskiego 53

Tel. 12 413 45 76

 

Kaletnik Cholewkarz

Ul. Kazimierza Wielkiego 59

Tel. 509 142 409

 

Zakład kaletniczy

Osiedle Piastów 41

tel 502 104 824

 

Kal-Mar s.c. Zakład kaletniczy. Marchewka R., Waligóra K.

Ul. Franciszka Karpińskiego 27A

Tel. 12 655 84 06

 

Czepil Michał. FHU. Szewstwo

Osiedle Zielone 10

 

Jasek, Sklep z dodatkami

Słowiańska 4 ·

Tel. 12 632 24 68

 

Christine. Zakład kaletniczy, naprawa walizek

Osiedle Zielone 1

Tel. 12 644 11 23

 

Sutowski Jerzy. Pracownia kaletniczo – rymarska

Ul. Obozowa 52A

tel. 12 262 18 06

 

Szafa (szewc, pralnia, krawcowa)

Ul. Lipska 51

Tel. 500 617 112

 

NAPRAWA UBRAŃ – USŁUGI KRAWIECKIE

 

USŁUGI KRAWIECKIE

UL, Półłanki 98

Tel. 694 537 727

 

Usługi krawieckie

Ul. Dobrego Pasterza 93

tel. 511 251 979

 

Osa. Pracownia krawiecka. Szycie, poprawki

Ul. Stanisława Staszica 9

tel.  603 605 552

 

Pracownia Krawiecka Q Kraków

Ul. Kielecka 3/1

tel. 503 022 840

 

Pracownia Krawiecka

Usługi krawieckie

Ul. Józefińska 5

tel. 504 633 146

 

ArteMateria – Pracownia krawiecka

Ul. Bracka 15
tel. 883 969 304

 

MR BADURA – Krawiec Kraków. Szycie na miarę, poprawki krawieckie.

Ul. Garncarska 3

tel. 511 288 247

 

Pracownia u Krawcowej

Ul. Świętego Wawrzyńca 28/1

Tel. 608 309 260

 

Pracownia krawiecka ”Beata”, pasmanteria, haft komputerowy

Przedszkole Samorządowe nr 62 „Radosna Kraina”

Ul. Prądnicka 72

Tel. 669 690 639

 

Pracownia Krawiecka Cecylia Job

Ul. Starowiślna 84

tel 510 169 588

 

Usługi Krawieckie Małgorzata Boroń

Ul. Juliusza Lea 79/1

tel. 509 012 408

 

Pracownia krawiecka

Ul. Długa 22

tel. 609 374 346

 

Pracownia Krawiecka Anny Zielińskiej

Plac Imbramowski

Tel. 506 008 984

 

Krawcowa Kraków, Renata Sołtysik, krawiec, usługi krawieckie, Atelier Stylowego Krawiectwa

Ul. Konfederacka 23/1

tel. 694 403 858

 

Usługi krawieckie Danuta Paluch

Ul. Jabłonkowska 29A

Tel. 664 935 020

 

Wawrzyk A. Pracownia krawiecka

Ul. Bolesława Komorowskiego 5

Tel. 607 872 161

 

Przeróbki Krawieckie

Ul. Lipska 49

Tel. 510 575 977

 

Usługi Krawieckie Agnieszka Kowalczyk

Ul. Marii i Bolesława Wysłouchów 22b

tel. 505 922 768

 

Pracownia krawiecka „ANNA”

Ul. Długa 44/3

Tel.502 360 512

 

Usługi krawieckie Anna Kulinowska

Tel. 695 369 099

Naprawa mebli – usługi stolarskie, renowacja, usługi tapiceskie

 

MK ART Pracownia Renowacji Mebli i Antyków

Ul. Balicka 100

tel. 510 325 715

 

Renowacja mebli

Ul. Samuela Bogumiła Lindego 5

tel. 12 637 33 41

 

Turewicz Krzysztof. Pracownia renowacji mebli

Ul. Nowowiejska 5

tel.12 632 82 27

 

Bryła M.E. Tapicerstwo, renowacja mebli

5,0(1) · Naprawa mebli

Działa od ponad 10 lat · Władysława Łokietka 43 · 12 632 72 68

 

Pracownia Renowacja Mebli Kraków

Ul. Bajeczna 2b/131

tel. 694 290 175

 

Renowacja Mebli Skórzanych

Ul. Henryka Pachońskiego 11

 

F7 PROJEKT

Ul. Groszkowa 7

Tel.783 664 928

 

Romański Michał. Pracownia renowacji mebli antycznych

Kazimierza Wielkiego 51

Tel. 602 295 887

 

Pracownia meblarska

Ul. Szlak 14

Tel. 691 768 535

 

Pracownia ReLamusownia – Pracownia renowacji mebli

Ul. Chmieleniec 12

Tel. 518 078 118

 

Pracownia renowacji starych mebli

Ul. Koletek 9/3

Tel. 604 754 842

 

Naprawa Foteli Biurowych

Kalwaryjska 41

 

NAPRAWA SPRZĘTU RTV

 

Serwis VEGA, Naprawa sprzętu RTV

Ul. Balicka 18

tel. 12 636 23 66

 

Naprawa sprzętu RTV

Ul. Juliusza Lea 22B

Tel. 12 634 39 50

 

ABC. Zakład elektromechaniczny

Ul. Królowej Jadwigi 316

Tel. 517 112 390

 

MikroFix

Ul. Oboźna 4

Tel. 518 618 799

 

M.B.M. Electronics. Centrum Serwisowe

Ul. Żabiniec 37

tel. 12 416 37 37

 

Serwis i naprawa ekspresów do kawy i komputerów – Expert System

Balice

Tel. 506 780 553

 

ORIKO – Serwis drukarek , naprawa elektroniki

Ul. Lekarska 10

tel. 512 911 418

 

MINSTER Electronics – Serwis RTV

Ul. Zakopiańska 9

Tel. 504 164 787

 

Ślęzak Krzysztof. Zakład usług RTV

Ul. Łany 9

Tel. 502 984 284

 

SERWIS RTV

Os. Osiedle Oświecenia 44

Tel. 12 647 09 30

 

Naprawa sprzętu RTV

Osiedle Bohaterów Września 57

Tel. 12 640 00 41

 

BS Elektronik

Naprawa sprzętu RTV

Ul. Michała Żaka 19

Tel. 12 632 43 98

 

Serwis Elektroniki SEL-MAR

Ul. Kordiana 66

Tel. 660 944 254

 

Serwis RTV – F.H.U. Jack Jacek Pitala

Ul. Juliusza Lea 17

Tel. 502 080 500

 

V-Mos, Naprawa sprzętu RTV

Ul. Starowiślna 83

Tel. 12 431 24 67

 

ZwoliElektronik, Naprawa i serwis komputerów

Ul. Beskidzka 41

Tel. 881 767 559

 

Serwis elektroniki – komputerów, AGD, RTV, elektronarzędzi

Ul. Feliksa Wrobela 155

Tel. 698 620 829

 

Naprawa telewizorów i monitorów LCD

Ul. Juliusza Lea 115

Tel. 602 356 162

 

Projekt finansowany ze środków Województwa Małopolskiego