INDYWIDUALNIE

Wspieram działania Małopolskiego Oddziału Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża

 

Dziękujemy, że chcesz pomóc Małopolskiemu Oddziałowi Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża. Aby dokonać wpłaty wybierz cel, wysokość darowizny oraz sposób wpłaty (online czy tradycyjnie) i kliknij „Dalej”. Jesteśmy wdzięczni za każdą przekazaną przez Ciebie kwotę.

Pomaganie jest dziecinnie proste! Rozliczając swój PIT mogą Państwo w prosty sposób – za pośrednictwem PCK – zapewnić dzieciom wyprawki szkolne, szansę na edukację, wyjazdy kolonijne. Ponadto będziemy mogli przekazać osobom potrzebującym paczki żywnościowe, jak również promować honorowe krwiodawstwo.

JAK PRZEKAZAĆ 1,5 %?

KRS 0000 22 55 87

Jak samodzielne prawidłowo odpisać 1,5% podatku?

W zeznaniu PIT należy wpisać numer KRS Polskiego Czerwonego Krzyża.

Numer KRS, to numer nadany przez sąd, pod którym dana organizacja jest wpisana do tzw. Krajowego Rejestru Sądowego, stąd jego nazwa: KRS. To numer, który przydzielony jest raz, jest stały i reprezentuje Stowarzyszenia, nie jej podopiecznych. Nie ma czegoś takiego jak numer KRS danego podopiecznego. Numer KRS trzeba wpisać w formularzu PIT w pole Numer KRS, a w sąsiednie pole poprawnie wyliczoną kwotę 1,5% podatku.

OPCJA I (przykład dla PITu 37)

Jeśli chcecie Państwo przekazać swój 1,5% podatku bez podawania swoich danych osobowych  na pomoc konkretnej osobie z grona podopiecznych Stowarzyszenia bądź na jeden z celów szczegółowych (jednostki organizacyjne MOO PCK, działy np. krwiodawstwo MOO PCK), wówczas wystarczy w formularzu PIT, w miejscu „Cel szczegółowy 1,5%” wpisać jego nazwę.

OPCJA II (przykład dla PITu 37)

Jeśli chcecie Państwo przekazać nam 1,5% podatku na cel szczegółowy z podaniem swoich danych osobowych, w każdym formularzu PIT należy wpisać nasz numer KRS 0000225587, cel szczegółowy, adres emailowy a pole „WYRAŻAM ZGODĘ” zakreślić krzyżykiem. Zaznaczenie tego pola umożliwi nam kontakt z Państwem i przesłanie podziękowania.

UWAGA: Jedynie rubryka z numerem KRS i rubryka z kwotą 1,5% są niezbędne do przekazania 1,5% podatku. Pozostałe pola są opcjonalne – zachęcamy do ich uzupełnienia, ale nie jest to konieczne.

1,5% podatku mogą przekazać osoby fizyczne będące:

 • podatnikami podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT-37);
 • podatnikami opodatkowanymi ryczałtem (PIT-28);
 • podatnikami, którzy sami opłacają zaliczki na rzecz podatku (PIT-36);
 • podatnikami prowadzącymi jednoosobową działalność gospodarczą i korzystającymi z liniowej, 19-procentowej stawki podatku (PIT-36L);
 • podatnikami uzyskującymi dochód z obrotu papierami wartościowymi (PIT-38);
 • podatnikami uzyskującymi dochód z odpłatnego zbycia nieruchomości (PIT-39).

Emeryci i renciści, którzy od organu rentowego otrzymali PIT-40A, również mogą wesprzeć Polski Czerwony Krzyż – wystarczy, że na bazie otrzymanego rocznego obliczenia podatku złożą zeznanie podatkowe. Osoby, za które deklarację podatkową składa zakład pracy, aby móc przekazać 1,5% podatku na rzecz OPP, muszą samodzielnie wypełnić właściwy formularz PIT. Możliwości przekazania 1,5% podatku na rzecz OPP nie mają osoby, których podatek należny jest równy 0 – czyli ulgi są tak duże, że znoszą cały podatek należny.

Kiedy zapoznasz się już z terminami składania PIT, warto zastanowić się nad sposobem, w jaki chciałbyś/chciałabyś dostarczyć wypełnioną deklaracje do Urzędu Skarbowego. Obecnie istnieje na to kilka sposobów. Druki PIT możesz złożyć: :

 • Osobiście – należy złożyć je w okienku podawczym wyznaczonego nam Urzędu Skarbowego
 • Przez Internet – wysyłamy je w formie elektronicznej
 • Korespondencyjnie – za pośrednictwem Poczty Polskiej lub Polskiego Urzędu Konsularnego

Pamiętaj, że za datę złożenia druku PIT uznaje się datę stempla pocztowego.

Po złożeniu przez podatników swoich deklaracji podatkowych, urzędy skarbowe zajmują się weryfikacją przekazanych danych i jeśli zachodzi taka konieczność, niektórzy podatnicy są wzywani do złożenia korekt. Termin na wyjaśnienie wszelkich wątpliwości dot. osiągniętych dochodów i, co za tym idzie, należnego podatku dochodowego mija 30 lipca. Dopiero po tym terminie urzędy skarbowe przekazują kwoty 1,5% podatku na rachunek bankowy organizacji. Ostatecznym terminem, do którego urzędy skarbowe są zobowiązane przekazać całość 1,5% podatku od wszystkich podatników jest 30 września.

Nie. 1,5% podatku jest wyliczany od rzeczywiście płaconego podatku dochodowego do skarbu państwa. Dlatego nie ma wpływu na tzw. zwrot podatku.

Tak. Chcemy podkreślić, że w grupie osób, które mogą przekazać 1,5% podatku są również emeryci i renciści – po otrzymaniu deklaracji ZUS można ją przepisać na odpowiednim formularzu, uzupełnić sekcję dot. 1,5% podatku i złożyć deklarację z swoim urzędzie skarbowym.

Darmowy Program PIT dostarcza Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych w ramach projektu PITax.pl dla OPP.

Wpłać online:


Wpłać tradycyjnie:

Uzupełnij swoje dane

 

Już za moment Twoja pomoc do nas dotrze! Aby płatność została poprawnie zrealizowana potrzebujemy jeszcze Twoich danych. Jeżeli wyrazisz na to zgodę, chcielibyśmy być z Tobą w kontakcie – nie tylko podziękować Ci za pomoc, ale również dzielić się z Tobą wiadomościami z życia naszej Organizacji.

 

  DLA FIRM

  Programy marketingu społecznego stwarzają możliwości połączenia celów rynkowych firmy z zaangażowaniem na rzecz społeczeństwa. Korzyści marketingowe dla firm wynikają z faktu, że:

   

  • klienci chętniej dokonują zakupu i korzystają z usług firm społecznie odpowiedzialnych. Firmy te bowiem nie tylko biorą, ale również dają coś od siebie,

  • firma wchodzi w co-branding z najbardziej rozpoznawalnym znakiem na świecie – Czerwonym Krzyżem.

   

  Wizerunek firmy odpowiedzialnej społecznie.

  Naszym celem jest tworzenie pozytywnego wizerunku Partnerów. Uczestniczymy w przygotowaniu oraz realizacji kampanii reklamowych i marketingowych z uwzględnieniem specyfiki branży i rynku. Kampanie są planowane w taki sposób, aby konsumenci postrzegali firmy partnerskie PCK jako te, którym los potrzebujących w naszym kraju nie jest obojętny.

   

  Wzrost rozpoznawalności marki.

  Podjęcie wspólnych działań zwiększa atrakcyjność i rozpoznawalność produktów, co przekłada się na wzrost sprzedaży dla firmy i zwiększenie możliwości pomocy świadczonej przez PCK. Firma uzyskuje także prawo używania znaku PCK w swoich materiałach marketingowych, zgodnie z zawartą umową i przepisami dotyczącymi

  ochrony znaku.

   

  Wzrost motywacji wśród pracowników.

  Cechą cywilizowanych społeczeństw jest pomoc najsłabszym, a coraz więcej osób chce uczestniczyć w pomocy innym ludziom. Pracownicy doceniają fakt, że firmy podejmując odpowiedzialność społeczną biorą na siebie ciężar opieki nad potrzebującymi.

  MOŻLIWOŚCI POMOCY

   


   

  •  WPŁAĆ DAROWIZNĘ

  Darowiznę możesz wpłacać elektronicznie lub tradycyjnie:

  Odbiorca: MAŁOPOLSKI ODDZIAŁ OKRĘGOWY POLSKIEGO CZERWONEGO KRZYŻA

  Numer konta: Bank Millenium SA 74 1160 2202 0000 0002 4988 8641

   

   


   

   

  • ZOSTAŃ PARTNEREM PROJEKTÓW

  Corocznie realizujemy kilkadziesiąt projektów, akcji i kampanii pomocowych i edukacyjnych. Każda współpraca jest dla nas ważna i wyjątkowa, dlatego przygotowujemy dedykowaną ofertę dostosowaną do każdego projektu oraz indywidualnie omawiamy formę partnerstwa z każdym z naszych sponsorów.

   

  Jeśli Twoja firma chciałaby nawiązać współpracę i współtworzyć z nami poniższe akcje i kampanie, skontaktuj się z nami: promocja.krakow@pck.malopolska.pl