GŁÓWNE OBSZARY DZIAŁANIA MOO PCK

 

Promocja honorowego krwiodawstwa.

Realizacja usług opiekuńczych podstawowych i specjalistycznych.

Pomoc socjalna.

Realizacja świadczeń medycznych w zakresie opieki długoterminowej i hospicyjnej.

Prowadzenie szkoleń z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej.

Promocja zdrowia i zdrowego stylu życia.

Aktywizacja i edukacja seniorów.

Rozwój wolontariatu młodzieżowego.

Działania na rzecz dzieci i młodzieży, w tym organizacja wypoczynku letniego i zimowego.

Upowszechnianie Międzynarodowego Prawa Humanitarnego Uczestnictwo w ekshumacjach ofiar konfliktów zbrojnych.

Współpraca z Biurem Informacji i Poszukiwań działającym przy Zarządzie Głównym PCK.

 

Skład Zarządu

Małopolskiego Oddziału Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża

dr inż. Elżbieta Wojna Dyląg – Sekretarz Zarządu
Małgorzata Pyka – Dyrektor Małopolskiego Oddziału Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża

BIURO MOO PCK

ul. Studencka 19
31-116 Kraków
12 422 91 15
krakow@pck.malopolska.pl
fax: 12 422 90 79

NIP: 676-007-88-96
REGON: 00702373100193
KRS: 0000225587

ul. Studencka 19
31-116 Kraków
12 422 91 15
krakow@pck.malopolska.pl
fax: 12 422 90 79

NIP: 676-007-88-96
REGON: 00702373100193
KRS: 0000225587

Biuro Małopolskiego Oddziału Okręgowego PCK

Wydział Organizacyjno – Administracyjny
Sekretariat 12 422 91 15 wew. 22 krakow@pck.malopolska.pl
Sprawy organizacyjno-administracyjne 12 422 91 15 wew. 22 krakow.organizacyjny@pck.malopolska.pl
Inwestycje 12 422 91 15 wew.22 krakow.organizacyjny@pck.malopolska.pl
Logistyka 12 422 91 15 krakow.logistyka@pck.malopolska.pl
Wydział Budżetu i Finansów
Księgowość 12 422 91 15 wew. 26 krakow.ksiegowosc@pck.malopolska.pl
Kasa 12 422 91 15 wew. 26 krakow.ksiegowosc@pck.malopolska.pl
Wydział Kadr i Płac
Kadry 12 422 91 15 wew. 27 krakow.kadry@pck.malopolska.pl
Pełnomocnik ds. Ochrony Danych Osobowych 12 422 38 31 krakow.podo@pck.malopolska.pl
Wydział Programów i Projektów
Krwiodawstwo 12 422 91 15 wew. 28 krakow.hdk@pck.malopolska.pl
Pierwsza Pomoc 12 422 91 15 wew. 22 krakow.pierwszapomoc@pck.malopolska.pl
Tekstylia 801 084 084, 12 422 91 15 wew. 28 krakow.tekstylia@pck.malopolska.pl
Ratownictwo 515 295 835 gr.krakow@pck.malopolska.pl
Młodzież 780 096 946, 12 422 91 15 wew. 32 krakow.mlodziez@pck.malopolska.pl
Biuro Informacji i Poszukiwań 533 081 310 krakow.mph@pck.malopolska.pl
Międzynarodowe Prawo Humanitarne 502 22 45 91, 12 422 91 15 wew. 34 krakow.mph@pck.malopolska.pl
Szkoła Policealna 572 341 845 (PL); 512 225 896 (UA) krakow.szkola@pck.pl
Specjalistyczne usługi opiekuńcze 502 22 45 91, 12 422 91 15 wew. 22 krakow.opieka@pck.malopolska.pl
Seniorzy 502 22 45 91, 12 422 91 15 wew. 34 krakow.senior@pck.malopolska.pl
Promocja i PR 12 422 91 15 wew. 32 promocja.krakow@pck.malopolska.pl
Projekt Aktywizacji Zawodowej dla osób z Ukrainy 12 422 91 15 wew. 34; 780 169 589 krakow.pomocukr@pck.malopolska.pl
Biuro dla Miasta Krakowa
- 502 22 45 91,12 422 91 15 w.22 krakow.biuro@pck.malopolska.pl
Punkt Opieki Nad Chorymi w Domu Kraków – „Nowa Huta”
os. Kolorowe 21, Kraków 12 644 95 62 po.nowahuta@pck.malopolska.pl
Punkt Opieki Nad Chorymi w Domu Kraków – „Nowa Huta”
os. Kolorowe 21, Kraków 12 644 95 62 po.nowahuta@pck.malopolska.pl
Punkt Opieki Nad Chorymi w Domu Kraków – „Podgórze”
ul. Limanowskiego 13, Kraków 12 296 13 86 po.podgorze@pck.malopolska.pl
Dom Polskiego Czerwonego Krzyża
Zakład Opiekuńczo – Leczniczy,
ul. Olszańska 5 Kraków
506-690-581 lub 12 418 07 79 krakow.dompck@pck.malopolska.pl
Hospicjum Domowe,
ul. Olszańska 5 Kraków
504 – 140 – 285 lub 12 418 10 41 krakow.dompck@pck.malopolska.pl
Pielęgniarska Opieka Długoterminowe,
ul. Olszańska 5 Kraków
504 – 140 – 285 lub 12 418 10 41 krakow.dompck@pck.malopolska.pl
Klub Seniora „Silver Club”
ul. Studencka 19, Kraków 502 22 45 91,12 422 91 15 wew. 34 krakow.senior@pck.malopolska.pl
Wypożyczalnia Rowerów Rehabilitacyjnych
ul. Olszańska 5, Kraków 500 033 266, 12 422 91 15 wew. 22 krakow.tekstylia@pck.malopolska.pl
Punkt Wydawania Odzieży
Os. Zielone 16, Kraków 500 033 266, 12 422 91 15 wew. 22 krakow.tekstylia@pck.malopolska.pl
Ośrodek Szkoleniowo – Rehabilitacyjny PCK Sp. z o.o. W Mszanie Dolnej
ul. Leśna 54 A, Mszana Dolna 18 331 02 68 osrodek.mszana@pck.malopolska.pl
Koło Środowiskowe im. 100-lecia PCK działające przy Biurze MOO PCK
- 502 22 45 91,12/ 422 91 15 krakow.kolo@pck.malopolska.pl

ODDZIAŁY MOO PCK

Oddział Rejonowy PCK w ChrzanowieZarząd:
Wojciech Heitzman – Prezes Zarządu
Jerzy Paluch – Wiceprezes Zarządu
Andrzej Matyaszewski – Skarbnik
Henryk Kozyra – Sekretarz
Jacek Pabis – Członek Zarządu
Ul. Sokoła 24, pok.113

32-500 Chrzanów

606 268 107

zr.chrzanow@pck.malopolska.pl

Oddział Rejonowy PCK w Nowym SączuZarząd:
Mieczysław Orczykowski – Prezes Zarządu
Sławomir Bałuszyński – Wiceprezes Zarządu
Wojciech Tada – Wiceprezes Zarządu
Andrzej Baziak – Członek
Józef Nowogórski – Skarbnik
Ul. Gwardyjska 33

33-300 Nowy Sącz

18 440 09 90

zr.nowysacz@pck.org.pl

Oddział Rejonowy PCK w Starym SączuZarząd:
Andrzej Lis – Prezes Zarządu
Sebastian Polański – Wiceprezes Zarządu
Wacław Romański – Wiceprezes Zarządu
Dariusz Cieśla – Członek Zarządu
Agnieszka Gondek – Członek
ul. Bandurskiego 14B

33-340 Stary Sącz

604 900 025

or.starysacz@pck.malopolska.pl

Oddział Rejonowy PCK w TarnowieZarząd:
Stefan Wrona – Prezes Zarządu
Tomasz Burnat – Wiceprezes Zarządu
Urszula Pacwa – Wiceprezes Zarządu
Piotr Moździerz – Członek Zarządu
ul. Rynek 16 33-100 Tarnów

 739 955 935

zr.tarnow@pck.org.pl

Oddział Rejonowy PCK w WieliczceZarząd:
Henryk Gawor – Prezes Zarządu
Grażyna Chlebda – Wiceprezes Zarządu
Agata Blicharska – Skarbnik
Ul. Szpunara 8

32-020 Wieliczka

12 278-32-42

or.wieliczka@pck.org.pl

ODDZIAŁY MOO PCK

Oddział Rejonowy PCK w BochniZarząd:
Jan Poznański – Prezes Zarządu
Łukasz Kijak – Wiceprezes Zarządu
Adam Boruta – Sekretarz

Ul. Wojska Polskiego 1, 32-700 Bochnia

14 611 34 01

or.bochnia@pck.org.pl

Oddział Rejonowy PCK w ChrzanowieZarząd:
Wojciech Heitzman – Prezes Zarządu
Jerzy Paluch – Wiceprezes Zarządu
Andrzej Matyaszewski – Skarbnik
Henryk Kozyra – Sekretarz

Ul. Sokoła 24, pok.113, 32-500 Chrzanów

606 268 107

zr.chrzanow@pck.malopolska.pl

Oddział Rejonowy PCK w GorlicachZarząd:
Marian Sikora – Prezes Zarządu
Przemysław Wszołek – Wiceprezes Zarządu
Dariusz Surmacz – Wiceprezes
Jan Ślusarz – Sekretarz
Piotr Mika – Skarbnik

Ul. Biecka 9B, 38-300 Gorlice

500 170 546

or.gorlice@pck.org.pl

 

Oddział Rejonowy PCK w Nowym SączuZarząd:
Mieczysław Orczykowski – Prezes Zarządu
Wojciech Tada – Wiceprezes Zarządu
Sławomir Bałuszyński – Wiceprezes Zarządu
Andrzej Baziak – Członek
Józef Nowogórski – Skarbnik

Ul. Gwardyjska 33, 33-300 Nowy Sącz

18 440 09 90

zr.nowysacz@pck.org.pl

Oddział Rejonowy PCK w Starym SączuZarząd:
Andrzej Lis – Prezes Zarządu
Sebastian Polański – Wiceprezes Zarządu
Wacław Romański – Wiceprezes Zarządu
Dariusz Cieśla – Członek Zarządu
Agnieszka Gondek – Członek

ul. Bandurskiego 14B
33-340 Stary Sącz

604 900 025

or.starysacz@pck.malopolska.pl

 

Oddział Rejonowy PCK w Tarnowie Zarząd:
Stefan Wrona – Prezes Zarządu
Tomasz Burnat – Wiceprezes Zarządu
Urszula Pacwa – Wiceprezes Zarządu

ul. Rynek 16, 33-100 Tarnów

14 621-19-09

zr.tarnow@pck.org.pl

Oddział Rejonowy PCK w WieliczceZarząd:
Henryk Gawor – Prezes Zarządu
Grażyna Chlebda – Wiceprezes Zarządu
Agata Blicharska – Skarbnik

Ul. Szpunara 8, 32-020 Wieliczka

12 278-32-42

or.wieliczka@pck.org.pl

DELEGATURY

Delegatura MOO PCK dla Powiatu Krakowskiego

Koordynator Włodzimierz Galaciński

Adres do korespondencji:

Studencka 19
31-116 Kraków

12 422 91 15 wew. 32
krakow.powiat@pck.malopolska.pl
Delegatura MOO PCK dla Powiatu Wadowickiego

Koordynator Janusz Ciężadlik

Ul. E. i K. Wojtyłów 4
34-100 WadowiceAdres do korespondencji:
ul. Studencka 19
31-116 Kraków
12 422 91 15 wew. 22
janusz.ciezadlik@gmail.com
Delegatura MOO PCK dla Powiatu Suskiego

Koordynator Grzegorz Krawczyk

Adres do korespondencji:

Klub HDK PCK w Lachowicach

Lachowice 34-232 Lachowice 192A

608 410 733

soltys.lach@gmail.com

Delegatura MOO PCK dla Oświęcimia i Powiatu Oświęcimskiego
Koordynator: Urszula Gądek
 

Adres do korespondencji:
Klub HDK PCK im. Dzieci Oświęcimia
ul. Dąbrowskiego 15
32-600 Oświęcim

 

510 413 614

g.ula1985@interia.pl

Biuro dla Miasta Krakowa
(na prawach Delegatury)Koordynator Krzysztof Jeżek

Adres do korespondencji:

Studencka 19
31-116 Kraków

12 422 91 15
krakow.biuro@pck.malopolska.pl

DELEGATURY

Delegatura MOO PCK dla Powiatu Krakowskiego Adres do korespondencji:

Studencka 19
31-116 Kraków

12 422 91 15 wew. 32
krakow.powiat@pck.org.pl
Delegatura MOO PCK dla Powiatu Wadowickiego Ul. E. i K. Wojtyłów 4
34-100 WadowiceAdres do korespondencji:
ul. Studencka 19
31-116 Kraków
12 422 91 15 wew. 22
krakow@pck.org.pl
Delegatura MOO PCK dla Powiatu Suskiego Adres do korespondencji:

Klub HDK PCK w Lachowicach

Lachowice 34-232 Lachowice 192A

608 410 733

soltys.lach@gmail.com

Delegatura MOO PCK dla Oświęcimia i Powiatu Oświęcimskiego
Koordynator: Urszula Gądek
Adres do korespondencji:

Klub HDK PCK im. Dzieci Oświęcimia

ul. Dąbrowskiego 15
32-600 Oświęcim

 

510 413 614
g.ula1985@interia.pl

Delegatura MOO PCK dla Powiatu Krakowskiego

Adres do korespondencji:

Studencka 19, 31-116 Kraków

12 422 91 15 wew. 32

krakow.powiat@pck.malopolska.pl

Delegatura MOO PCK w Wadowicach

Ul. E. i K. Wojtyłów 4, 34-100 Wadowice

Adres do korespondencji:

ul. Studencka 19, 31-116 Kraków

12 422 91 15 wew. 22

janusz.ciezadlik@gmail.com

Nasza siedziba

 

 

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Galeria MOO PCK

ARTYKUŁY