Podsumowanie roku 2021 w Małopolskim Oddziale Okręgowym PCK

Zakończył się 2021 rok – czas na pierwsze podsumowania. Miniony rok był długim i dość trudnym okresem dla Małopolskiego Oddziału Okręgowego PCK. Trwająca pandemia zmusiła nas do rezygnacji z  ważnych projektów organizowanych w latach poprzednich, a wiele działań wymagało dodatkowych nakładów pracy i środków finansowych. Czy możemy jednak miniony rok uznać za  udany – oceńcie Państwo sami podróżując w czasie poprzez różne aktywności…

Podsumowanie kampanii świątecznej „Bądźmy razem”

5 grudnia 2021 roku zainaugurowana została wspólna kampania świąteczna Małopolskiego Oddziału Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża i Województwa Małopolskiego „Bądźmy razem”. Głównym motywem graficznym kampanii był łańcuch świąteczny, symbol więzi, którego ogniwem może stać się każdy z nas. Nie od dziś wiadomo, że wspólne działania przynoszę wiele dobrego, połączone zostały więc działania Województwa Małopolskiego i Małopolskiego Oddziału Okręgowego PCK, aby te święta były wyjątkowe…

Podziel się światłem i nadzieją

Każdego roku przed Świętami Bożego Narodzenia, Polski Czerwony Krzyż przygotowuje paczki dla swoich podopiecznych w ramach akcji Czerwonokrzyska Gwiazdka. W tym roku paczki otrzyma prawie 10 000 rodzin w potrzebie. Nie możemy jednak zapomnieć, że osoby potrzebujące wsparcia są również na granicy polsko-białoruskiej, do której PCK nadal nie ma dostępu. Dlatego w tym roku Czerwonokrzyska Gwiazdka ma kolor zielony na znak solidarności z tymi, którym pomóc nie możemy, a o których myślimy. Zielony…

Podsumowanie zbiórki świątecznej

 Małopolski Oddział Okręgowy PCK prowadził w tym roku zbiórkę świąteczną wraz z Województwem Małopolskim ramach kampanii „Bądźmy razem”. Do akcji włączyły się placówki szkolne i przedszkolne w całej Małopolsce, oddziały rejonowe, kluby HDK PCK oraz prywatne osoby. Bardzo serdecznie dziękujemy wszystkim darczyńcom oraz wolontariuszom i pracownikom,  bez których zaangażowania nie byłoby możliwe zebranie tak dużej ilości artykułów spożywczych i chemii gospodarczej. Wspólnie przygotowaliśmy 1108 paczek świątecznych pełnych…

Rozstrzygnięcie konkursu fotograficznego i gry ekologicznej.

W dniu 21 grudnia obradowała komisja konkursowa, która dokonała wyłonienia laureatów gry ekologicznej oraz wybrała najlepsze fotografie związane z prowadzonymi przez młodzież działaniami ekologicznymi. Głównymi celami Gry było zwrócenie uwagi uczestników na problem postępujących zmian klimatycznych i podejmowanie działań związanych z przeciwdziałaniem tym zmianom. Celem dodatkowym Gry była promocja zmian własnej postawy mieszkańców Małopolski względem postępujących zmian klimatycznych oraz zwrócenie uwagi…

Polski i Międzynarodowy Czerwony Krzyż w czasie stanu wojennego 1981-1983

Stan wojenny w Polsce wprowadzony został w nocy z 12 na 13 grudnia 1981 roku. Władzę w kraju przejęła junta wojskowa pod przywództwem generała Wojciecha Jaruzelskiego. Większość Polaków o wprowadzeniu stanu wojennego dowiedziała się nad ranem w niedzielę 13 grudnia 1981 r. Nie działały telefony, telewizja, radio zaś nadawało muzykę poważną. O godz. 6.00 wyemitowano przemówienie gen. Jaruzelskiego, o 9.00 powtórzono je w telewizji. Ogłosił on powstanie Wojskowej Rady…

Olimpiada Promocji Zdrowego Stylu Życia – XXIX edycja na rok szkolny 2021/2022

Zarząd Główny Polskiego Czerwonego Krzyża podjął uchwałę o organizacji w roku szkolnym 2021/2022 kolejnej XXIX edycji Olimpiady Promocji Zdrowego Stylu Życia PCK. Zapraszamy uczniów i nauczycieli do udziału. Celem olimpiady jest wykształcenie wśród młodzieży szkolnej potrzeby dbania o własne zdrowie oraz kształtowanie umiejętności niezbędnych do ochrony i doskonalenia zdrowia poprzez: rozbudzanie zainteresowania własnym zdrowiem i problematyką prozdrowotną; prowadzenie edukacji dot. czynników zagrażających zdrowiu oraz sposobów…

100 litrów pełnej krwi Andrzeja Lisa – jest rekord!

Grudniowa akcja HDK  zorganizowana przez Starosądecki Klub Honorowych Dawców Krwi PCK z pewnością przejdzie do historii. W dniu dzisiejszym Andrzej Lis z naszego starosądeckiego klubu oddał setny litr pełnej krwi, ustanawiając tym samym rekord. Trwa ustalanie czy jest to rekord Polski, Europy czy może wyczyn zasługujący na wpis do Księgi Guinnessa.   Kim jest Andrzej LIS? Andrzej Lis jest Honorowym Dawcą Krwi od 17.08.1974 r. Obecnie…

Gala na 100-lecie Młodzieży Polskiego Czerwonego Krzyża

2 grudnia z okazji zbliżającego się Międzynarodowego Dnia Wolontariusza Małopolski Oddział Okręgowy PCK wraz z krakowską grupą młodzieży SIM PCK zorganizował uroczystą galę z okazji jubileuszu 100-lecia Ruchu Młodzieżowego w Polskim Czerwonym Krzyżu. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele młodzieżowych struktur z całej Małopolski oraz  liczne grono opiekunów szkolnych kół PCK, klubów „Wiewiórka, młodzieżowych klubów HDK PCK oraz kół  i klubów akademickich. Jubileusz był…

„BĄDŹMY RAZEM” – kampania świąteczna MOO PCK i Województwa Małopolskiego

Bądźmy Razem! Trudno sobie wyobrazić, że nie wszystkim Święta Bożego Narodzenia kojarzą się z radością, rodziną, szczęściem… Dla wielu osób jednak będą to kolejne dni spędzone w samotności przy skromnym, świątecznym posiłku. Nie musi tak być! Pokażmy samotnym i potrzebującym, że są osoby, które o nich myślą. Kampania pt. „Bądźmy Razem” jest na to odpowiedzią – taka właśnie idea przyświeca tegorocznej, świątecznej akcji prowadzonej przez nasz oddział wspólnie z województwem…