„KREW WZYWA KREW” – młodzieżowa akcja krwiodawstwa w Nowym Sączu.

15 października na rynku w Nowym Sączu zorganizowana została przez młodzież z Zespołu Szkół Budowlanych zbiórka krwi pod hasłem „Krew Wzywa Krew”. Akcję wspierali organizacyjnie członkowie Oddziału Rejonowego PCK w Starym Sączu, Starosądeckiego Klubu HDK PCK oraz Klubu HDK PCK przy NEWAG SA. Pomysł projektu związanego z promowaniem honorowego krwiodawstwa wśród młodzieży szkół średnich narodził się wśród uczniów Zespołu Szkół Budowlanych w Nowym Sączu…

Ruszają zajęcia w Klubie Seniora „Silver Club” w Krakowie

Małopolski Oddział Okręgowy PCK prowadzi od 2013 roku Klub Seniora „Silver Club” w Krakowie. W tym roku uruchamiamy 2 dodatkowe kluby w Starym Sączu i Wielkiej Wsi, które wkrótce rozpoczną rekrutację uczestników. Już w najbliższy poniedziałek, 13 września 2021 r. ruszają zajęcia i warsztaty w Krakowie w siedzibie PCK przy ul. Studenckiej 19 w ramach projektu realizowanego przy udziale Województwa Małopolskiego. We wrześniu zapraszamy na Warsztaty kosmetologiczne…

Pomoc humanitarna dla osób na granicy polsko-białoruskiej

Dzięki współpracy w ramach Międzynarodowego Ruchu Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca oraz organizacji partnerskich, w którą zaangażowany jest Polski Czerwony Krzyż, 1 września udało się dostarczyć pomoc grupie 32 osób przebywających przy granicy w Usnarzu Górnym. Bratnie stowarzyszenie, Białoruski Czerwony Krzyż, wraz z białoruskim UNHCR przekazali potrzebującym żywność, wodę butelkowaną, zestawy higieniczne, ciepłą odzież, koce i płaszcze przeciwdeszczowe. Pracownicy Międzynarodowej Federacji Stowarzyszeń…

In bello et in pace caritas – promocja książki o Marii hr. Tarnowskiej.

2 września w Pałacu „Pod Krzysztofory” odbyła się zorganizowana przez Małopolski Oddział Okręgowy PCK promocja książki Jolanty Adamskiej o Marii hr. Tarnowskiej. Spotkanie zgromadziło ponad 60 uczestników zainteresowanych historią PCK. Wcześniej na ul. Studenckiej przed siedzibą MOO PCK posadzona została lipa ku pamięci hrabiny Tarnowskiej, wieloletniej wiceprezes  PCK . Maria hr. Tarnowska to jedna z najwybitniejszych kobiet w historii Polski XX wieku. Warto więc przywrócić pamięć…

Czerwonokrzyskie Szlaki w Krakowie

Zapraszamy wszystkich chętnych do zwiedzania w Krakowie miejsc związanych z historią Polskiego Czerwonego Krzyża. Proponujemy Państwu 2 trasy : szlakiem I wojny światowej i okresu międzywojennego oraz szlakiem miejsc związanych z czasami wojny i okupacji. Trasa: I wojna światowa i okres międzywojenny. Ul. Basztowa 3 W okresie I wojny światowej mieściła się tu Krakowska Sekcja Wywiadowcza (Biuro Informacji o Jeńcach) oraz Krajowe Biuro Pielęgniarek w Krakowie prowadzone przez Galicyjski Czerwony Krzyż.…

Kto i kiedy może używać znaku CZERWONEGO KRZYŻA (KRZYŻA GENEWSKIEGO)

Czerwony Krzyż na białym tle jest jednym z najbardziej rozpoznawalnych znaków na świecie. Ustanowiony na podstawie Konwencji Genewskich z 1949 roku przez prostotę formy miał nieść prosty przekaz – gwarancja pomocy humanitarnej dla każdego człowieka. Niestety od pewnego czasu obecna jest tendencja do nadużywania chronionego znaku przez osoby nieuprawnione – w szczególności przez właścicieli aptek i firm medycznych, co nie tylko przynosi szkodę na wartości znaku, ale wiążę się z odpowiedzialnością karną.…

Maria hr. Tarnowska – życie i działalność w Czerwonym Krzyżu

  Kraków, 2 września 2021 r   Godz. 11.00 – spacer z przewodnikiem „Czerwonokrzyskim Szlakiem po Krakowie” (ul. Pijarska-Basztowa-Bosacka-Topolowa-Kopernika-Westerplatte-Grodzka-Kanonicza-Skarbowa-Studencka – 6 km, ok. 2-2.5 h) Uczestnicy spaceru będą mogli odwiedzić miejsca związane z Czerwonym Krzyżem w Krakowie oraz poznać historię tych miejsc. Początek trasy znajduje się na ul. Pijarskiej 7 gdzie w czasie II wojny mieściło się  biuro Marii hr. Tarnowskiej jako Pełnomocnika Zarządu Głównego…

Nowe Kluby HDK PCK w Małopolsce

Jak się okazuje okres wakacyjny sprzyja aktywności poza zawodowej, społecznej. W miesiącu lipcu do struktur Małopolskiego Oddziału Okręgowego PCK dołączyły kolejne 3 nowo utworzone kluby honorowych dawców krwi. W czerwonokrzyskiej rodzinie powitaliśmy:  Klub Honorowych Dawców Krwi w Opatkowicach-Krakowie Daniel Gacek – Prezes Aneta Nowak – Wiceprezes Paweł Dudzik – Sekretarz Górlicki Bernard – Członek Zarządu Bocheńska Izabela – Skarbnik…

81. Czy wiesz, kto to byli „rymanowszczacy” i jak powstała pierwsza grupa SIM PCK? ( o początkach ruchu Społecznych Instruktorów Młodzieżowych PCK)

Ciekawostka nr 81. Czy wiesz, kto to byli „rymanowszczacy” i jak powstała pierwsza grupa SIM PCK? Praca z młodzieżą, od początku istnienia Polskiego Czerwonego Krzyża, należała do priorytetowych aktywności programowych. W okresie międzywojennym z sukcesem rozwijana była działalność szkolnych kół, które swoją liczebnością, aktywnością programową i zaangażowaniem zachwycają współczesnych. Intensywny rozwój ruchu młodzieżowego przerwał niestety wybuch wojny. Po jej zakończeniu PCK zaczęło odbudowywać intensywnie szkolne koła.…

Ludwik Hirszfeld

Ludwik Hirszfeld Zanim zaprezentowana zostanie postać wybitnego polskiego naukowca Ludwika Hirszfelda i jego wkład w rozwój transfuzjologii, konieczne jest kilka słów na temat Karla Landsteinera, austriackiego biologa i fizyka. Lansteiner odkrył, że krew różnych osób zachowuje się inaczej pod wpływem odczynów zlepnych. Dzięki swoim ustaleniom wyróżnił trzy grupy krwi, A, B i C. Badacz z Austrii ustalił także, że transfuzja krwi pomiędzy grupami grozi…