ORDYNATOR ODDZIAŁU ZOL PCK

Małopolski Oddział Okręgowy PCK poszukuje lekarza na stanowisko Ordynator Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego PCK. Opis stanowiska: pełnienie funkcji Ordynatora Oddziału świadczenie usług w zakresie leczenia pacjentów opieki długoterminowej w ramach kontraktu z NFZ, udzielanie świadczeń zdrowotnych zgodnie z obowiązującymi zasadami etyki lekarskiej, aktualnej wiedzy medycznej oraz przepisami NFZ i Ministerstwa Zdrowia, prowadzenie dokumentacji medycznej oraz obowiązującej sprawozdawczości…