Program „Żółty Talerz” to ogólnopolski program który powstał by wesprzeć system żywienia dzieci. Głównym celem projektu jest poprawa sytuacji żywieniowej dzieci i młodzieży z rodzin niezamożnych oraz aktywizacja rodzin w celu wspierania prawidłowego żywienia w szkołach. Jedną z organizacji realizujących Program Kulczyk Foundation jest Polski Czerwony Krzyż. Małopolski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża koordynuje realizację programu na terenie województwa małopolskiego. Realizacja programu przyczyniła się do zapewnienia dzieciom większej różnorodności posiłków oraz ich lepszego dostosowania do ich potrzeb rozwojowych.

 

Bezpośrednim realizatorem programu w MOO PCK jest Oddział Rejonowy w Tarnowie dla Powiatu Ziemskiego – współpracujący z 5 szkołami Powiatu Tarnowskiego.

 

We wszystkich placówkach w których realizowano Program „Żółty Talerz” nastąpiła znaczna poprawa jakości i intensywności dożywiania. Dzieci otrzymywały dużo bardziej urozmaicone obiady, przygotowywane z lepszej jakości produktów. Ograniczono stosowanie niezdrowych przypraw, soli, cukru zastępując je zdrowszymi i lepszymi zamiennikami. Uczniowie, ich rodzice oraz nauczyciele i inni pracownicy szkół żywo zainteresowali się tematyką zdrowego odżywiania. Przeprowadzono wiele pogadanek i warsztatów dotyczących zdrowego odżywiania oraz właściwego komponowania posiłków. Dzieci miały okazję samodzielnie przygotowywać zdrowe przekąski i koktajle. Dało się zauważyć dużą zmianę w podejściu do tematyki związanej ze zdrowym odżywianiem.

 

Rok szkolny 2017/2018 będzie drugim z kolei rokiem realizacji programu na terenie

województwa małopolskiego.

 


Jeśli chcesz dowiedzieć się jak realizujemy nasze akcje i kampanie szukaj informacji w aktualnościach.