Geneza i ewolucja ruchu honorowego krwiodawstwa Polskiego Czerwonego Krzyża

Początki krwiodawstwa i krwiolecznictwa w Polsce sięgają lat trzydziestych ubiegłego wieku i są ściśle związane z Polskim Czerwonym Krzyżem, bowiem to Polski Czerwony Krzyż powołał pierwsze ośrodki krwiodawstwa w naszym kraju – w 1935 r. w Warszawie – Instytut Przetaczania i Konserwacji Krwi przy Szpitalu Głównym PCK, z Ośrodkiem Krwiodawców Zawodowych i Ośrodkiem Dawców Honorowych,…

dr Adam Schebesta (Szebesta)

Schebesta (Szebesta) Adam Edward (1893–1973), lekarz neurolog, działacz społeczny.               Urodził się 24 XII w Stryju, był synem Roberta Karola, dyrektora biura podatkowego, i Wandy z Schuhardtów. Uczył się w latach 1904–13 w gimnazjum w Brzeżanach, potem w Buczaczu, gdzie zdał maturę. Studia lekarskie rozpoczął w r. 1913 w Wiedniu. Po wybuchu pierwszej wojny…

KOMITET ORGANIZACYJNY KRAKOWSKICH OBCHODÓW

KOMITET ORGANIZACYJNY KRAKOWSKICH OBCHODÓW: Mieczysław Kurek, Prezes Małopolskiego Oddziału Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża dr hab. Tomasz Gąsowski, Pracownik Instytutu Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz kierownik Katedry Kultur Mniejszości Narodowych Akademii Ignatianum w Krakowie dr hab. n. med. Jerzy Kotowicz, neurolog, wiceprzewodniczący Komisji Doradczej Polskiego Towarzystwa Stwardnienia Rozsianego, członek Zarządu Polskiego Czerwonego Krzyża dr hab. Antoni Olak…

Publikacje

PUBLIKACJA KONFERENCYJNA Publikacja zawierająca referaty z konferencji Wydanie w oprawie twardej Redakcja Wydanie dwujęzyczne   PUBLIKACJA KONFERENCYJNA Publikacja zawierająca referaty z konferencji Wydanie w oprawie twardej Redakcja Wydanie dwujęzyczne

Oddanie hołdu Księciu Pawłowi Sapieże z okazji 95-lecia powstania Polskiego Czerwonego Krzyża

19 listopada 2014 roku z okazji 95-lecia powstania Polskiego Czerwonego Krzyża, władze PCK w związku z obchodami rocznicy postanowiły odwiedzić grób pierwszego prezesa Czerwonego Krzyża – Pawła Jana Sapiehy, który znajduje się na cmentarzu parafialnym w Siedliskach (gmina Lubycza Królewska).         W uroczystości na cmentarzu w Siedliskach uczestniczyli m. in. Prezes Zarządu…

Odsłonięcie pamiątkowej tablicy przed Pałacem Sanguszków

23 czerwca 2015 roku przed Pałacem Sanguszków w Tarnowie-Gumniskach przy ulicy Sanguszków 28 nastąpiło uroczyste odsłonięcie tablicy upamiętniającej Księcia Pawła Sapiehę.       Aktu odsłonięcia dokonali potomkowie, Pani Maria Osterwa-Czekaj wraz z rodziną. Po oficjalnym formowaniu kolumny pocztów sztandarowych oraz warcie honorowej Grupy Rekonstrukcji Historycznej 16. Pułku Piechoty Ziemi Tarnowskiej, odprawiona została Msza Św.…

Piknik ułański z okazji 100. rocznicy Legionowego Czynu Niepodległościowego.

Ranny i chory żołnierz – to sierota wojskowy. Wchodzi nagle, jako odpadek wielkiej produkcji wojennej, do bezdusznej, skomplikowanej maszyny, bezsilny, zdenerwowany, często bezwolny. Trzeba włożyć duże wysiłki, aby w tej maszynie pracowało serce matczyne, które więcej kocha właśnie to dziecko, które jest nieszczęśliwe i zbolałe, a więc nieużyteczne dla pracy, i w tem leży szczytne i wielkie zadanie Czerwonego…

Szpital obozowy PCK w Auschwitz

Ktoś mnie zapytał kiedyś, co najbardziej podobało mi się w moim życiu. I wie pan, co odpowiedziałam? Auschwitz… Nie chodzi o ogrom horroru, który się tam wydarzył, ale o naszą pracę. Dziś wiem, jak wiele dawaliśmy tym ludziom. Tam naprawdę byłam spełniona – wspomina w rozmowie z Onetem Genowefa Tokarewicz, pielęgniarka pracująca w Szpitalu Obozowym…