KOMITET ORGANIZACYJNY KRAKOWSKICH OBCHODÓW

KOMITET ORGANIZACYJNY KRAKOWSKICH OBCHODÓW: Mieczysław Kurek, Prezes Małopolskiego Oddziału Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża dr hab. Tomasz Gąsowski, Pracownik Instytutu Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz kierownik Katedry Kultur Mniejszości Narodowych Akademii Ignatianum w Krakowie dr hab. n. med. Jerzy Kotowicz, neurolog, wiceprzewodniczący Komisji Doradczej Polskiego Towarzystwa Stwardnienia Rozsianego, członek Zarządu Polskiego Czerwonego Krzyża dr hab. Antoni Olak…

Publikacje

PUBLIKACJA KONFERENCYJNA Publikacja zawierająca referaty z konferencji Wydanie w oprawie twardej Redakcja Wydanie dwujęzyczne   PUBLIKACJA KONFERENCYJNA Publikacja zawierająca referaty z konferencji Wydanie w oprawie twardej Redakcja Wydanie dwujęzyczne