Tytuł Autor Miejsce i Rok Wydania
Lebensborn czyli źródło życia Roman Hrabar Wydawnictwo Śląsk 1980
Polski Czerwony Krzyż 1919-1929 Polski Czerwony Krzyż – Wydawnictwo Jubileuszowe na dziesięciolecie istnienia PCK Warszawa 1929
Czasopismo Jestem na stanowisku w czasie pokoju i wojny Polski Czerwony Krzyż Czerwiec 1947
Czasopismo Jestem w czasie pokoju i wojny na stanowisku Polski Czerwony Krzyż maj-czerwiec 1939
Sprawozdanie z działalności PCK Okręgu Krakowskiego od 1 stycznia do 31 grudnia 1932 Polski Czerwony Krzyż – Okręg Krakowski 1933
Sprawozdanie za 1933 rok Polski Czerwony Krzyż – Okręg Krakowski 1934
Sprawozdanie Zarządu Okręgu Łódzkiego za 1928 rok PCK Łódź 1929
Generał Józef Haller 1873-1960 Krzysztof Kaczmarski, Wojciech J.Muszyński, Rafał Sierchuła – IPN Warszawa 2017
Dzieciom – Pamięć świata Rada Ochrony Pomników Walki i Męczeństwa 1971
Przyszłość pokaże… Maria Tarnowska 2012
Brunatna kołysanka. Historie uprowadzonych dzieci Anna Malinowska 2017
Helena Paderewska. Wspomnienia 1910-1920 Maciej Siekierski 2015
Pół wieku w służbie narodu i idei Barbara Ratyńska Warszawa, 1974
 W cieniu wojny. Polski Czerwony Krzyż w latach 1945-1972   Joanna Szymoniczek

Warszawa 2016

Polski Czerwony Krzyż w latach 1919-2004 Marianna Łucja Cichocka Płock 2006
Polski Czerwony Krzyż w Generalnej Guberni 1939-1945 Andrzej Pankowicz Kraków 1985
Polski Czerwony Krzyż 1919-1959 Dr Stefan Uhma, Roman Bliźniewski Warszawa 1959
Historia Czerwonego Krzyża Red. D.Werner Warszawa 1939
65 lat polskiego Czerwonego Krzyża w wybranych dokumentach. Wystawa historyczna Red. Zdzisław Abramek Warszawa 1984
W kręgu miłości i bohaterstwa Dionizja Wawrzykowska-Wierciochowa Warszawa 1965
Katastrofy. Podręcznik dla Oddziałów Czerwonego Krzyża Amerykański Czerwony Krzyż- Waszyngton D.C. Warszawa, 1992
Ochrona Znaku Czerwonego Krzyża. Przewodnik Opracowanie zbiorowe Warszawa 2004
Wiele krajów- jeden znak Wiesław Fijałkowski Warszawa 1983
Karty w pięciu kolorach Renata Strzeszewska Warszawa 1974
Ty, Panie, wskazujesz mi drogę życia Urszula Perkowska Kraków 2014
Czerwony Krzyż w filatelistyce Lesław Zabilski Warszawa 1963
Polski Czerwony Krzyż 1919-1989 Opracowanie zbiorowe Warszawa 1989
Dawniej i dziś Renata Strzeszewska Warszawa 1989
Polski Czerwony Krzyż. W służbie narodu i idei Opracowanie zbiorowe Bydgoszcz 1981
Szpitale Powstańczej Warszawy Maria Wiśniewska, Małgorzata Sikorska Warszawa 1991
Historia pierwszego pociągu sanitarnego Polskiego Czerwonego Krzyża „Bydgoszcz” Polski Czerwony Krzyż Kujawsko – Pomorski Zarząd Okręgowy Bydgoszcz 2009
Moje misje Czerwonego Krzyża Elizabeth Carrier Warszawa 2016
Józef Haller. Pamiętniki Red. Małgorzata Pilecka Łomianki 2015
Katyń. Listy ekshumacyjne i dokumenty Zarządu Głównego Polskiego Czerwonego Krzyża 1943-1944 Jolanta Adamska, Tadeusz Krawczak, Mariusz Olczak Warszawa 2012
Kazimierz Skarżyński (1887-1962) W imię prawdy o zbrodni katyńskiej Jolanta Adamska, Andrzej Przewoźnik Warszawa 2015
Katyń. Polski Czerwony Krzyż świadkiem ujawniania zbrodni Polski Czerwony Krzyż. Lubelski Zarząd Okręgowy, red. Janina Hunek Lublin 2010
Umowy międzynarodowe o ochronie ofiar wojny Marian Flemming Warszawa 1987
Ochrona dziedzictwa kultury w konfliktach zbrojnych w świetle prawa międzynarodowego i krajowego. 60 lat Konwencji Haskiej i 15 lat jej Protokołu II Red. Elżbieta Mikos-Skuza, Krzysztof Sałaciński Warszawa 2015
Pomoc międzynarodowa w sytuacji klęsk i katastrof- wytyczne w zakresie wsparcia przez państwo – gospodarza Red. Paulina Pajkiert Vela Warszawa 2014
Międzynarodowy Ruch Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca. Zbiór dokumentów Red. Marian Flemming Warszawa 1992
Wspomnienie Solferino Henry Dunant Warszawa 1983
To, co dajemy. Krytyczne spojrzenie na dary rzeczowe. Studia Instytutu Henry Duanta, nr 1/1989 Instytut Henry Duanta , opracowanie zbiorowe Genewa 1989
Tędy przeszła śmierć Bronisław Troński Warszawa 1993
Zasady postępowania uczestników działań zbrojnych (kombatantów) Opracowanie zbiorowe Genewa
Międzynarodowy Komitet Czerwonego krzyża (MKCK) i stosunki cywilno-wojskowe w konfliktach zbrojnych Meinrad Studer Genewa 2001
Międzynarodowe prawo humanitarne we współczesnym świecie. Materiały z konferencji młodzieży Opracowanie zbiorowe Kraków 2005
Osiągnięcia i wyzwania międzynarodowego prawa humanitarnego Red. Marcin Marcinko Kraków 2011-2012
Działalność Międzynarodowego Komitetu Czerwonego krzyża podczas wewnętrznych niepokojów i napięć. Nr 4/12/1987 Marian Flemming Warszawa 1987
Rezolucje XXV Międzynarodowej konferencji Czerwonego Krzyża. Nr 3/11/1987 Marian Flemming Warszawa 1987
Międzynarodowe prawo humanitarne. Ochrona ofiar wojny Tadeusz Malik Warszawa 1974
Ochrona dziecka w czasie konfliktów zbrojnych w świetle prawa międzynarodowego Prof. Remigiusz Bierzanek Warszawa 1985
Wskazania dla krajowych stowarzyszeń Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca w sprawie ich działalności w przypadku konfliktu Marian Flemming Warszawa 1990
Podstawowe akty prawa międzynarodowego dotyczące uchodźców Marian Flemming Warszawa 1989
Współpraca cywilno-wojskowa w złożonych sytuacjach kryzysowych Opracowanie zbiorowe Warszawa 2004
Podstawowe zasady międzynarodowego prawa humanitarnego do wykorzystania przez personel pierwszej pomocy Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca Opracowanie zbiorowe, przekład: dr Elżbieta Mikos-Skuza Genewa 1989
Międzynarodowe prawo humanitarne. Wprowadzenie Przekład: Marian Flemming Haupt 1993
Materiały historyczne stowarzyszenia szarych szeregów. Ryszard Kaczorowski. Harcerz. Żołnierz. Prezydent. Red. Marian Szczęśniak Warszawa 2010
Echa wojny. Kampania o międzynarodowym prawie humanitarnym Opracowanie zbiorowe Genewa 1998
Międzynarodowe prawo konfliktów zbrojnych. Zbiór dokumentów. Marian Flemming Warszawa 1991
Polski Czerwony Krzyż. W służbie społeczeństwa regionu łódzkiego Stanisław Maciejewski, prof. dr hab. Jan Fijałek Łódź 1983
Międzynarodowe prawo humanitarne Opracowanie zbiorowe Warszawa 1999
Odkrywamy prawo humanitarne Eleonora Jankowska, Boris Poleganow Genewa 2001
Polski Czerwony Krzyż w Radomsku. Sprawozdanie za r. 1930 Opracowanie zbiorowe Radomsko 1931
Streszczenie Konwencji Genewskich z 12 sierpnia 1949 roku i ich protokołów dodatkowych Elżbieta Mikos- Skuza Genewa
Statut Polskiego Czerwonego Krzyża Warszawa – Kraków 1990
65 lat Polskiego Czerwonego krzyża w wybranych dokumentach. Wystawa historyczna Opracowanie zbiorowe Warszawa 1984
Poradnik aktywisty PCK Red. Z.Pudełko Warszawa 1957
Regulamin Koła Zakładowego-Terenowego Polskiego Czerwonego Krzyża z komentarzem
Biuletyn organizacyjny. Czerwony Krzyż a działalność na rzecz pokoju Opracowanie zbiorowe Warszawa 1986
Polski Czerwony Krzyż. Zarząd Krakowski. Biuletyn informacyjny Opracowanie zbiorowe Kraków 1986
Polski Czerwony Krzyż. Zarząd Główny. Biuletyn organizacyjny nr 2/2017 Opracowanie zbiorowe Warszawa 1979
Biuletyn Czerwonokrzyski. Zarząd Oddziału Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża w Krakowie Opracowanie zbiorowe Kraków 1995
Wypadek nad wodą Dr Artur Dziak, doc. dr Bogdan Kamiński Warszawa 1972
Seniorzy i dom pomocy społecznej czyli co trzeba wiedzieć by podjąć decyzję i dopełnić formalności związanych z zamieszkaniem w placówce opiekuńczej Red. Małgorzata Szlęzak, Danuta Parlak Kraków 2001
Regulamin eliminacji drużyn medyczno-sanitarnych PCK Opracowanie zbiorowe Warszawa 1988
Opieka domowa nad chorym na AIDS Red. M. Montwiłł Warszawa 1996
Medycyna w plecaku Artur Dziak, Bogdan Odyński Warszawa 1982
Szpitale Polskiego Czerwonego Krzyża w okupowanym Tarnowie wrzesień 1939- czerwiec 1940 Stanisław Bem Tarnów 2009
Pierwsza pomoc w nagłych wypadkach Franciszek Smolarek, Stanisław Śpiewankiewicz Warszawa 1986
Pierwsza pomoc w nagłych wypadkach u dzieci Dr med. Alina Przerwa – Tetmajer Warszawa 1987
Aby starość była zdrowa Dr med. Bernard Bielecki Warszawa
Podręcznik ratownictwa, wydanie V Dr Janina Misiewicz Warszawa 1937
Opieka nad chorym w domu Irena Szymanowska Warszawa 1988
Polski Czerwony Krzyż. Poradnik drużyn sanitarnych Aleksander Graas Warszawa 1976
Polski Czerwony Krzyż. Przenoszenie rannych i chorych Aleksander Graas Warszawa 1970
Warto pomagać. A Ty co robisz ze swoim wolnym czasem…? Anna Chojnacka Warszawa
Historia Klubu Honorowych Dawców Krwi. Krakowska Fabryka Kabli S.A. 1962-1997 Opracowanie zbiorowe Kraków 1997
Krwiodawca. Krew-życie Dr med. Wanda Ostrowska, dr med. Zofia Klenowska Warszawa 1972
Poradnik propagatora honorowego krwiodawstwa Sławomir Kaczyński, Andrzej Ratusznik, Bolesław Tuzin Warszawa
VIII Ogólnopolski Marsz Pokoju Honorowych Dawców Krwi Polskiego Czerwonego Krzyża. Rajsko- Oświęcim Opracowanie zbiorowe Oświęcim 2008
Materiały pomocnicze do działalności grup społecznych instruktorów młodzieżowych PCK. Część piąta Opracowanie zbiorowe Warszawa 1983
Materiały historyczne Stowarzyszenia Szarych Szeregów , nr 97 Opracowanie zbiorowe Warszawa 2013
Jurczyce – wieś z historią Opracowanie zbiorowe Jurczyce 2013
Vademecum seniora – przewodnik po uprawnieniach Red. R. Niecikowska, R. Kowalski Warszawa 2002
Wojska Lądowe Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej Red. Wojciech Kiss-Orski Warszawa 2005
Organizacje międzynarodowe Brygida Kuźniak, Marcin Marcinko Warszawa 2008
Fokus on forced migration and displacement- Word Disasters Report Matthias Schmale, Roger Zetter Genewa 2012
Wybrane aspekty walki z terroryzmem w prawie międzynarodowym Marcin Marcinko Dęblin 2008
Międzynarodowe prawo humanitarne konfliktów zbrojnych Red. Kazimierz Lankosz Dęblin 2006
Międzynarodowy Czerwony Krzyż. Wszystko o… Ilona Paczkowska Warszawa 1989
Handbuch Sanitats-dienst Deutsches Rotes Kreuz Bonn 1986
Ersted-Hilfe-Handbuch Deutsches Rotes Kreuz Bonn 1989
Międzynarodowe prawo humanitarne we współczesnym świecie. Materiały z konferencji młodzieży 30 wrzesień – 2 październik 2005 Opracowanie zbiorowe Kraków 2005
Międzynarodowe prawo humanitarne. Ochrona ofiar wojny Tadeusz Malik Warszawa 1974
Życie w Polsce krok po kroku. Poradnik dla cudzoziemców poszukujących ochrony Paulina Babis, Renata Gierszewska, Joanna Majewska, Piotr W. Zawadzki, Maciej Zawistowski, Michał Żejmis Warszawa 2008
Międzynarodowe prawo humanitarne. Wprowadzenie Hans- Peter Gasser Haupt 1993
International Review of the Red Cross Toni Pfanner Genewa 2005
Refugees in Europe. 7 th Polish – German Seminar on Contemporary Problems of International Law Opracowanie zbiorowe Kraków 1999
Changes of international and European law as result of combating international terrorism Kazimierz Lankosz, Marcin Marcinko Kraków 2006
Międzynarodowy Ruch Czerwonego Krzyża I Czerwonego Półksiężyca. Zbiór dokumentów Marian Flemming Warszawa 1992
Miscellanea Iris gentium Red. Kazimierz Lankosz Kraków 2004
La protection des personnes deplacees lors d’un conflit arme non international Denise Plattner Genewa 1992
Międzynarodowe prawo konfliktów zbrojnych. Zbiór dokumentów Marian Flemming Warszawa 1991
Polacy w międzynarodowych misjach pokojowych Opracowanie zbiorowe Warszawa
Podręcznik Prawa Wojennego dla Sił Zbrojnych Frederic de Mulinen Warszawa 1994
Międzynarodowe prawo wojenne. Zbiór dokumentów Marian Fleming Warszawa 1978/td>
Z dziejów Ruchu Czerwonokrzyskiego w Nowym Sączu i Sądeczyźnie Marian J. Nowak Nowy Sącz 1991
80 lat Polskiego Czerwonego Krzyża w Tarnowie 1919-1999. Tarnowskie Medale i Odznaki Czerwonokrzyskie Stanisław Bem Tarnów 2000
25 lat honorowego krwiodawstwa w województwie tarnowskim ( 1958-1983) Stanisław Bem, Zygmunt Koper Tarnów 1986
Historia pierwszego pociągu sanitarnego Polskiego Czerwonego Krzyża „Bydgoszcz” Opracowanie zbiorowe Bydgoszcz 2009
Regulamin używania znaku Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca Opracowanie zbiorowe Warszawa 1992
Leon Marszałek- ostatni Naczelnik Szarych Szeregów Marian Szczęśniak Warszawa 2014
Materiały historyczne Stowarzyszenia Szarych Szeregów. 70 lat Szarych Szeregów, nr 91 Opracowanie zbiorowe Warszawa 2010
Śpiewniczek XX-lecia ruchu instruktorskiego PCK Opracowanie zbiorowe Warszawa 1983
Informator Młodzieży Polskiego Czerwonego Krzyża, numer 1/2007 Red. Michał Mikołajczyk Warszawa 2007
Informator Młodzieży Polskiego Czerwonego Krzyża, nr 2/3 z 2005 Red. Michał Mikołajczyk Warszawa 2005
ABC projektów dla wolontariuszy i pracowników Polskiego Czerwonego krzyża Opracowanie zbiorowe Warszawa 2007
Materiały pomocnicze do działalności grup SIM PCK , część szósta Opracowanie zbiorowe Warszawa 1986
Materiały pomocnicze do działalności grup społecznych instruktorów młodzieżowych PCK, część druga Opracowanie zbiorowe Warszawa 1974
Poradnik dla instruktorów oświaty zdrowotnej i działaczy PCK Red. Teresa Maleszewska Warszawa 1989
Materiały pomocnicze dla nauczycieli- opiekunów szkolnych kół Polskiego Czerwonego Krzyża Red. Edmund Staszyński Warszawa 1988
Wybór materiałów świetlicowych dla szkolnych kół PCK w szkołach podstawowych Red. Elżbieta Sprusińska Warszawa 1975
Rada Delegatów 30 listopada – 2 grudnia 2003. Rezolucje Opracowanie zbiorowe Warszawa 2004
Strategia 2010. Polepszenie warunków życia osób najsłabszych, dzięki mobilizacji sił humanitaryzmu Opracowanie zbiorowe Warszawa 2010
Echa wojny. Kampania o międzynarodowym prawie humanitarnym L. Chessex, L. Hellmann, T. Gassmann, P. Grabhorn, J. Mohr, T.Pizer, J.-J. Kurzr Genewa 1998
Międzynarodowy Ruch Czerwonego Krzyża I Czerwonego Półksiężyca. Zbiór dokumentów Marian Flemming Warszawa 1992
Statut Polskiego Czerwonego Krzyża Opracowanie zbiorowe Warszawa 1985
Strategia programowa Polskiego Czerwonego Krzyża do 2010 roku Opracowanie zbiorowe Warszawa 2010
Statut Polskiego Czerwonego Krzyża Opracowanie zbiorowe Warszawa 1993
Strategia Międzynarodowego Ruchu Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca Opracowanie zbiorowe Warszawa 2002
Wspomnienie Solferino Henry Dunant Genewa 1983
Informator młodzieży Polskiego Czerwonego Krzyża, nr 1/2002 Opracowanie zbiorowe Warszawa 2005
Polski Czerwony Krzyż, Zarząd Rejonowy w Acelormittal Poland S.A. Monografia II. Wydanie z okazji 60-lecia Polskiego Czerwonego Krzyża w Hucie Józef Rośkiewicz Kraków 2011
Przejściowe obozy jenieckie w okupowanym Tarnowie i Mościcach wrzesień- listopad 1939 Stanisław Bem Tarnów 2011
Szpitale Polskiego Czerwonego Krzyża w okupowanym Tarnowie wrzesień 1939-czerwiec 1940 Stanisław Bem Tarnów 2009
Czerwony Krzyż Czerwony Półksiężyc a Pokój. Pytania i odpowiedzi Jadwiga Mochtak Genewa 1986
W kręgu opiekuńczego czepka Helena Matoga Kraków 1999
Ochrona znaku czerwonego krzyża. Przewodnik Opracowanie zbiorowe Warszawa 2004
Wskazania dla krajowych stowarzyszeń Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca w sprawie ich działalności w przypadku konfliktu Marian Flamming Warszawa 1990
Informator młodzieży Polskiego Czerwonego Krzyża , nr 3/2004 Opracowanie zbiorowe Warszawa 2004
Biuletyn czerwonokrzyski, nr 2 listopad 1996 Opracowanie zbiorowe Kraków 1996
Informator młodzieży Polskiego Czerwonego Krzyża, nr 1/2006 Opracowanie zbiorowe Warszawa 2006
Poznajmy MKCK Opracowanie zbiorowe Warszawa 2004
Ratowniczek. 11 lekcji udzielania pierwszej pomocy dla uczniów szkół podstawowych Juliusz Jakubaszko Zamość 1994
Dbam o swoje zdrowie. Program edukacyjny Polskiego Czerwonego Krzyża Anna Chojnacka Warszawa 2008
Odznaki, oznaki i medale Polskiego Czerwonego Krzyża oraz Jego prekursorów. Wydanie drugie poprawione i uzupełnione Zdzisław Abramek Warszawa 1996
Model działań pre – integracyjnych wobec osób oczekujących na przyznanie statusu uchodźcy ze szczególnym uwzględnieniem roli mentora Red. Małgorzata Lenart Warszawa 2008
Magazyn militarny. Armia specjalna, nr 002 Red. Naczelny Tadeusz Dytko Kraków 2008
Narodowe Siły Rezerwowe- pasja i wyzwanie. Poradnik kandydata do Narodowych Sił Rezerwowych Opracowanie zbior Warszawa 2010
O godności dla wszystkich. Genewa Miasto Czerwonego Krzyża 1863-1993 Opracowanie zbiorowe Kraków 1993
Studium poświęcone zwyczajowemu międzynarodowemu prawu humanitarnemu: wkład w zrozumienie i poszanowanie zasad prawa dotyczących konfliktu zbrojnego Jean – Marie Henckaerts Warszawa 2006
Przewodnik po wybranym uzbrojeniu, wyposażeniu i umundurowaniu sił zbrojnych RP Opracowanie zbiorowe
Word disasters report 2011
Fokus on hunger and malnutrition
Opracowanie zbiorowe Genewa 2011
W służbie bliźniemu. Album 90-lecia Polskiego Czerwonego Krzyża Andrzej Pankowicz Kraków 2009
Gry i zabawy nie tylko czerwonokrzyskie Red. Melania Montwiłł Warszawa 1995
Struktura i zasady działania ruchu młodzieżowego Polskiego Czerwonego Krzyża Opracowanie zbiorowe Bielsk-Podlaski 2003/td>
Materiały pomocnicze dla opiekunów klubów Wiewiórka PCK Red. Elżbieta Sprusińska Warszawa 1989
Współpraca z samorządem terytorialnym. Poradnik dla organizacji pozarządowych Michał Guć Gdynia 1997
Regulamin używania znaku Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca Opracowanie zbiorowe Warszawa 1992
Federacja w 25 pytaniach i odpowiedziach Opracowanie zbiorowe Warszawa
Dar krwi, nr 7/1995 Red. Bolesław Tuzin Warszawa 1995
Dar krwi, nr 6/1995 Red. Bolesław Tuzin Warszawa 1995
Dar krwi, nr 4/1994 Red. Bolesław Tuzin Warszawa 1994
Dar krwi, nr 3/1994 Red. Bolesław Tuzin Warszawa 1994
Dar krwi, nr 2/1994 Red. Bolesław Tuzin Warszawa 1994
Dar krwi, nr 1/1994 Red. Bolesław Tuzin Warszawa 1994
Dar krwi, nr 8/1996 Red. Bolesław Tuzin Warszawa 1996
Dar krwi, nr 9/1996 Red. Bolesław Tuzin Warszawa 1996
Dar krwi, nr 10/1996 Red. Bolesław Tuzin Warszawa 1996
Dar krwi, nr 24/2000 Red. Bolesław Tuzin Warszawa 2000
Dar krwi, nr 23/1999 Red. Bolesław Tuzin Warszawa 1999
Dar krwi, nr 25/2000 Red. Bolesław Tuzin Warszawa 2000
Dar krwi, nr 26/2000 Red. Bolesław Tuzin Warszawa 2000
Dar krwi, nr 27/2000 Red. Bolesław Tuzin Warszawa 2000
Dar krwi, nr 28/2001 Red. Bolesław Tuzin Warszawa 2001
Dar krwi, nr 29/2001 Red. Bolesław Tuzin Warszawa 2001
Dar krwi , nr 30/2001 Red. Bolesław Tuzin Warszawa 2001
Dar krwi, nr 31/2001 Red. Bolesław Tuzin Warszawa 2001
Dar krwi, nr 32/2002 Red. Bolesław Tuzin Warszawa 2002
Dar krwi, nr 33/2002 Red. Bolesław Tuzin Warszawa 2002
Dar krwi, nr 34/2002 Red. Bolesław Tuzin Warszawa 2002
Dar krwi, nr 35/2002 Red. Bolesław Tuzin Warszawa 2002
Jak zaangażować wolontariusza? Prawo a polski wolontariat Mariusz Firlej Warszawa 2001
Wskazania dla krajowych stowarzyszeń Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca w sprawie ich działalności w przypadku konfliktu Marian Flamming Warszawa 1990
Podstawowe zasady Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca Opracowanie zbiorowe Łódź
Czerwony Krzyż i Czerwony Półksiężyc. Portret międzynarodowego ruchu Opr. Marta Kuśmierska Warszawa
Dawniej i dziś Renata Strzeszewska Warszawa 1989
Międzynarodowy Ruch Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca wobec pokoju
Ratowniczek pomaga Ci pomagać. Poradnik nauczyciela Red. Belma Hodzic Warszawa 2008
Ratowniczek pomaga Ci pomagać. Zeszyt ćwiczeń 2 Red. Belma Hodzic Warszawa 2008
Ratowniczek pomaga Ci pomagać. Poradnik nauczyciela Red. Belma Hodzic Warszawa 2008
Super Wiewiórka – Przyjaciółka Oli i Kuby. Poradnik Metodyczny Magdalena Rzepecka, Katarzyna Mikołajczyk, Aleksandra Buszkiewicz Warszawa 2003
Nie bądź obojętny- naucz się pierwszej pomocy Frank Danscher Warszawa 2007
Galicyjska Gazeta Lekarska, nr 3/159 Red. Jerzy Friediger Warszawa 2017
Wierna miłości. Służebnica Boża Siostra Magdalena Maria Epstein Op Warszawa 2008
MKCK. Międzynarodowe prawo humanitarne. Odpowiadamy na twoje pytania Opracowanie zbiorowe Warszawa 1999
Angola Opracowanie zbiorowe Genewa 1994
The Annual Report of the International Committee of the Red Cross 1990 Opracowanie zbiorowe Genewa 1991
Operations Report 1990 Opracowanie zbiorowe Genewa 1990
Międzynarodowy Ruch Czerwonego Krzyża I Czerwonego Półksiężyca wobec pokoju Opracowanie zbiorowe
O godność dla wszystkich. Genewa – Miasto Czerwonego Krzyża 1863-1993 Opracowanie zbiorowe Kraków 1993
Strategia Międzynarodowego Ruchu Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca Opracowanie zbiorowe Warszawa 2002
Polski Czerwony Krzyż. Zarząd Rejonowy w Hucie im. T. Sendzimira w Krakowie PCK Zarząd Rejonowy w Hucie im. T. Sendzimira S.A. Kraków 2001
Jak powstał Czerwony Krzyż Zofia Wołłowiczowa Warszawa 1937
Reportaż czerwonokrzyski Olgierd Terlecki Kraków 1949
Szkoła Pielęgniarstwa Polskiego Czerwonego Krzyża w Warszawie (1929-1944) PCK Mazowiecki Zarząd Okręgowy w Warszawie Warszawa 2003
Statut Polskiego Towarzystwa Czerwonego Krzyża PTCK Warszawa 1919
Helena Paderewska 1914-1929 dr Józef Orłowski Chicago 1929
Wiarus VIII nr 14
Radziwiłłowie. Burzliwe losy słynnego rodu Witold Banach 2017
Radość dawania. Hanna Chrzanowska we wspomnieniach, listach, anegdotach Marzena Florkowska 2018
Wczoraj. Dziś. Jutro. Polskiego Czerwonego Krzyża Maria Ulrichsowa, ZG PCK Warszawa 1934
ŚWIATOWID Nr 16, Rok 1924 Redakcja i Administracja: Kraków 1924
Kalendarz Polskiego Czerwonego Krzyża 1947 Wydawnictwo Okręgów Kraków i Katowice 1947
Wytyczne organizacji pracy w Komisjach Oddziałowych PCK i Kołach Młodzieży PCK mgr Marian Iwanowski. Okręg Wielkopolski PCK Poznań 1945
Tytuł Autor Miejsce i Rok Wydania
Lebensborn czyli źródło życia Roman Hrabar Wydawnictwo Śląsk 1980
Polski Czerwony Krzyż 1919-1929 Polski Czerwony Krzyż – Wydawnictwo Jubileuszowe na dziesięciolecie istnienia PCK Warszawa 1929
Czasopismo Jestem na stanowisku w czasie pokoju i wojny Polski Czerwony Krzyż Czerwiec 1947
Czasopismo Jestem w czasie pokoju i wojny na stanowisku Polski Czerwony Krzyż maj-czerwiec 1939
Sprawozdanie z działalności PCK Okręgu Krakowskiego od 1 stycznia do 31 grudnia 1932 Polski Czerwony Krzyż – Okręg Krakowski 1933
Sprawozdanie za 1933 rok Polski Czerwony Krzyż – Okręg Krakowski 1934
Sprawozdanie Zarządu Okręgu Łódzkiego za 1928 rok PCK Łódź 1929
Generał Józef Haller 1873-1960 Krzysztof Kaczmarski, Wojciech J.Muszyński, Rafał Sierchuła – IPN Warszawa 2017
Dzieciom – Pamięć świata Rada Ochrony Pomników Walki i Męczeństwa 1971
Przyszłość pokaże… Maria Tarnowska 2012
Brunatna kołysanka. Historie uprowadzonych dzieci Anna Malinowska 2017
Helena Paderewska. Wspomnienia 1910-1920 Maciej Siekierski 2015
Pół wieku w służbie narodu i idei Barbara Ratyńska Warszawa, 1974
 W cieniu wojny. Polski Czerwony Krzyż w latach 1945-1972   Joanna Szymoniczek

Warszawa 2016

Polski Czerwony Krzyż w latach 1919-2004 Marianna Łucja Cichocka Płock 2006
Polski Czerwony Krzyż w Generalnej Guberni 1939-1945 Andrzej Pankowicz Kraków 1985
Polski Czerwony Krzyż 1919-1959 Dr Stefan Uhma, Roman Bliźniewski Warszawa 1959
Historia Czerwonego Krzyża Red. D.Werner Warszawa 1939
65 lat polskiego Czerwonego Krzyża w wybranych dokumentach. Wystawa historyczna Red. Zdzisław Abramek Warszawa 1984
W kręgu miłości i bohaterstwa Dionizja Wawrzykowska-Wierciochowa Warszawa 1965
Katastrofy. Podręcznik dla Oddziałów Czerwonego Krzyża Amerykański Czerwony Krzyż- Waszyngton D.C. Warszawa, 1992
Ochrona Znaku Czerwonego Krzyża. Przewodnik Opracowanie zbiorowe Warszawa 2004
Wiele krajów- jeden znak Wiesław Fijałkowski Warszawa 1983
Karty w pięciu kolorach Renata Strzeszewska Warszawa 1974
Ty, Panie, wskazujesz mi drogę życia Urszula Perkowska Kraków 2014
Czerwony Krzyż w filatelistyce Lesław Zabilski Warszawa 1963
Polski Czerwony Krzyż 1919-1989 Opracowanie zbiorowe Warszawa 1989
Dawniej i dziś Renata Strzeszewska Warszawa 1989
Polski Czerwony Krzyż. W służbie narodu i idei Opracowanie zbiorowe Bydgoszcz 1981
Szpitale Powstańczej Warszawy Maria Wiśniewska, Małgorzata Sikorska Warszawa 1991
Historia pierwszego pociągu sanitarnego Polskiego Czerwonego Krzyża „Bydgoszcz” Polski Czerwony Krzyż Kujawsko – Pomorski Zarząd Okręgowy Bydgoszcz 2009
Moje misje Czerwonego Krzyża Elizabeth Carrier Warszawa 2016
Józef Haller. Pamiętniki Red. Małgorzata Pilecka Łomianki 2015
Katyń. Listy ekshumacyjne i dokumenty Zarządu Głównego Polskiego Czerwonego Krzyża 1943-1944 Jolanta Adamska, Tadeusz Krawczak, Mariusz Olczak Warszawa 2012
Kazimierz Skarżyński (1887-1962) W imię prawdy o zbrodni katyńskiej Jolanta Adamska, Andrzej Przewoźnik Warszawa 2015
Katyń. Polski Czerwony Krzyż świadkiem ujawniania zbrodni Polski Czerwony Krzyż. Lubelski Zarząd Okręgowy, red. Janina Hunek Lublin 2010
Umowy międzynarodowe o ochronie ofiar wojny Marian Flemming Warszawa 1987
Ochrona dziedzictwa kultury w konfliktach zbrojnych w świetle prawa międzynarodowego i krajowego. 60 lat Konwencji Haskiej i 15 lat jej Protokołu II Red. Elżbieta Mikos-Skuza, Krzysztof Sałaciński Warszawa 2015
Pomoc międzynarodowa w sytuacji klęsk i katastrof- wytyczne w zakresie wsparcia przez państwo – gospodarza Red. Paulina Pajkiert Vela Warszawa 2014
Międzynarodowy Ruch Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca. Zbiór dokumentów Red. Marian Flemming Warszawa 1992
Wspomnienie Solferino Henry Dunant Warszawa 1983
To, co dajemy. Krytyczne spojrzenie na dary rzeczowe. Studia Instytutu Henry Duanta, nr 1/1989 Instytut Henry Duanta , opracowanie zbiorowe Genewa 1989
Tędy przeszła śmierć Bronisław Troński Warszawa 1993
Zasady postępowania uczestników działań zbrojnych (kombatantów) Opracowanie zbiorowe Genewa
Międzynarodowy Komitet Czerwonego krzyża (MKCK) i stosunki cywilno-wojskowe w konfliktach zbrojnych Meinrad Studer Genewa 2001
Międzynarodowe prawo humanitarne we współczesnym świecie. Materiały z konferencji młodzieży Opracowanie zbiorowe Kraków 2005
Osiągnięcia i wyzwania międzynarodowego prawa humanitarnego Red. Marcin Marcinko Kraków 2011-2012
Działalność Międzynarodowego Komitetu Czerwonego krzyża podczas wewnętrznych niepokojów i napięć. Nr 4/12/1987 Marian Flemming Warszawa 1987
Rezolucje XXV Międzynarodowej konferencji Czerwonego Krzyża. Nr 3/11/1987 Marian Flemming Warszawa 1987
Międzynarodowe prawo humanitarne. Ochrona ofiar wojny Tadeusz Malik Warszawa 1974
Ochrona dziecka w czasie konfliktów zbrojnych w świetle prawa międzynarodowego Prof. Remigiusz Bierzanek Warszawa 1985
Wskazania dla krajowych stowarzyszeń Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca w sprawie ich działalności w przypadku konfliktu Marian Flemming Warszawa 1990
Podstawowe akty prawa międzynarodowego dotyczące uchodźców Marian Flemming Warszawa 1989
Współpraca cywilno-wojskowa w złożonych sytuacjach kryzysowych Opracowanie zbiorowe Warszawa 2004
Podstawowe zasady międzynarodowego prawa humanitarnego do wykorzystania przez personel pierwszej pomocy Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca Opracowanie zbiorowe, przekład: dr Elżbieta Mikos-Skuza Genewa 1989
Międzynarodowe prawo humanitarne. Wprowadzenie Przekład: Marian Flemming Haupt 1993
Materiały historyczne stowarzyszenia szarych szeregów. Ryszard Kaczorowski. Harcerz. Żołnierz. Prezydent. Red. Marian Szczęśniak Warszawa 2010
Echa wojny. Kampania o międzynarodowym prawie humanitarnym Opracowanie zbiorowe Genewa 1998
Międzynarodowe prawo konfliktów zbrojnych. Zbiór dokumentów. Marian Flemming Warszawa 1991
Polski Czerwony Krzyż. W służbie społeczeństwa regionu łódzkiego Stanisław Maciejewski, prof. dr hab. Jan Fijałek Łódź 1983
Międzynarodowe prawo humanitarne Opracowanie zbiorowe Warszawa 1999
Odkrywamy prawo humanitarne Eleonora Jankowska, Boris Poleganow Genewa 2001
Polski Czerwony Krzyż w Radomsku. Sprawozdanie za r. 1930 Opracowanie zbiorowe Radomsko 1931
Streszczenie Konwencji Genewskich z 12 sierpnia 1949 roku i ich protokołów dodatkowych Elżbieta Mikos- Skuza Genewa
Statut Polskiego Czerwonego Krzyża Warszawa – Kraków 1990
65 lat Polskiego Czerwonego krzyża w wybranych dokumentach. Wystawa historyczna Opracowanie zbiorowe Warszawa 1984
Poradnik aktywisty PCK Red. Z.Pudełko Warszawa 1957
Regulamin Koła Zakładowego-Terenowego Polskiego Czerwonego Krzyża z komentarzem
Biuletyn organizacyjny. Czerwony Krzyż a działalność na rzecz pokoju Opracowanie zbiorowe Warszawa 1986
Polski Czerwony Krzyż. Zarząd Krakowski. Biuletyn informacyjny Opracowanie zbiorowe Kraków 1986
Polski Czerwony Krzyż. Zarząd Główny. Biuletyn organizacyjny nr 2/2017 Opracowanie zbiorowe Warszawa 1979
Biuletyn Czerwonokrzyski. Zarząd Oddziału Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża w Krakowie Opracowanie zbiorowe Kraków 1995
Wypadek nad wodą Dr Artur Dziak, doc. dr Bogdan Kamiński Warszawa 1972
Seniorzy i dom pomocy społecznej czyli co trzeba wiedzieć by podjąć decyzję i dopełnić formalności związanych z zamieszkaniem w placówce opiekuńczej Red. Małgorzata Szlęzak, Danuta Parlak Kraków 2001
Regulamin eliminacji drużyn medyczno-sanitarnych PCK Opracowanie zbiorowe Warszawa 1988
Opieka domowa nad chorym na AIDS Red. M. Montwiłł Warszawa 1996
Medycyna w plecaku Artur Dziak, Bogdan Odyński Warszawa 1982
Szpitale Polskiego Czerwonego Krzyża w okupowanym Tarnowie wrzesień 1939- czerwiec 1940 Stanisław Bem Tarnów 2009
Pierwsza pomoc w nagłych wypadkach Franciszek Smolarek, Stanisław Śpiewankiewicz Warszawa 1986
Pierwsza pomoc w nagłych wypadkach u dzieci Dr med. Alina Przerwa – Tetmajer Warszawa 1987
Aby starość była zdrowa Dr med. Bernard Bielecki Warszawa
Podręcznik ratownictwa, wydanie V Dr Janina Misiewicz Warszawa 1937
Opieka nad chorym w domu Irena Szymanowska Warszawa 1988
Polski Czerwony Krzyż. Poradnik drużyn sanitarnych Aleksander Graas Warszawa 1976
Polski Czerwony Krzyż. Przenoszenie rannych i chorych Aleksander Graas Warszawa 1970
Warto pomagać. A Ty co robisz ze swoim wolnym czasem…? Anna Chojnacka Warszawa
Historia Klubu Honorowych Dawców Krwi. Krakowska Fabryka Kabli S.A. 1962-1997 Opracowanie zbiorowe Kraków 1997
Krwiodawca. Krew-życie Dr med. Wanda Ostrowska, dr med. Zofia Klenowska Warszawa 1972
Poradnik propagatora honorowego krwiodawstwa Sławomir Kaczyński, Andrzej Ratusznik, Bolesław Tuzin Warszawa
VIII Ogólnopolski Marsz Pokoju Honorowych Dawców Krwi Polskiego Czerwonego Krzyża. Rajsko- Oświęcim Opracowanie zbiorowe Oświęcim 2008
Materiały pomocnicze do działalności grup społecznych instruktorów młodzieżowych PCK. Część piąta Opracowanie zbiorowe Warszawa 1983
Materiały historyczne Stowarzyszenia Szarych Szeregów , nr 97 Opracowanie zbiorowe Warszawa 2013
Jurczyce – wieś z historią Opracowanie zbiorowe Jurczyce 2013
Vademecum seniora – przewodnik po uprawnieniach Red. R. Niecikowska, R. Kowalski Warszawa 2002
Wojska Lądowe Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej Red. Wojciech Kiss-Orski Warszawa 2005
Organizacje międzynarodowe Brygida Kuźniak, Marcin Marcinko Warszawa 2008
Fokus on forced migration and displacement- Word Disasters Report Matthias Schmale, Roger Zetter Genewa 2012
Wybrane aspekty walki z terroryzmem w prawie międzynarodowym Marcin Marcinko Dęblin 2008
Międzynarodowe prawo humanitarne konfliktów zbrojnych Red. Kazimierz Lankosz Dęblin 2006
Międzynarodowy Czerwony Krzyż. Wszystko o… Ilona Paczkowska Warszawa 1989
Handbuch Sanitats-dienst Deutsches Rotes Kreuz Bonn 1986
Ersted-Hilfe-Handbuch Deutsches Rotes Kreuz Bonn 1989
Międzynarodowe prawo humanitarne we współczesnym świecie. Materiały z konferencji młodzieży 30 wrzesień – 2 październik 2005 Opracowanie zbiorowe Kraków 2005
Międzynarodowe prawo humanitarne. Ochrona ofiar wojny Tadeusz Malik Warszawa 1974
Życie w Polsce krok po kroku. Poradnik dla cudzoziemców poszukujących ochrony Paulina Babis, Renata Gierszewska, Joanna Majewska, Piotr W. Zawadzki, Maciej Zawistowski, Michał Żejmis Warszawa 2008
Międzynarodowe prawo humanitarne. Wprowadzenie Hans- Peter Gasser Haupt 1993
International Review of the Red Cross Toni Pfanner Genewa 2005
Refugees in Europe. 7 th Polish – German Seminar on Contemporary Problems of International Law Opracowanie zbiorowe Kraków 1999
Changes of international and European law as result of combating international terrorism Kazimierz Lankosz, Marcin Marcinko Kraków 2006
Międzynarodowy Ruch Czerwonego Krzyża I Czerwonego Półksiężyca. Zbiór dokumentów Marian Flemming Warszawa 1992
Miscellanea Iris gentium Red. Kazimierz Lankosz Kraków 2004
La protection des personnes deplacees lors d’un conflit arme non international Denise Plattner Genewa 1992
Międzynarodowe prawo konfliktów zbrojnych. Zbiór dokumentów Marian Flemming Warszawa 1991
Polacy w międzynarodowych misjach pokojowych Opracowanie zbiorowe Warszawa
Podręcznik Prawa Wojennego dla Sił Zbrojnych Frederic de Mulinen Warszawa 1994
Międzynarodowe prawo wojenne. Zbiór dokumentów Marian Fleming Warszawa 1978/td>
Z dziejów Ruchu Czerwonokrzyskiego w Nowym Sączu i Sądeczyźnie Marian J. Nowak Nowy Sącz 1991
80 lat Polskiego Czerwonego Krzyża w Tarnowie 1919-1999. Tarnowskie Medale i Odznaki Czerwonokrzyskie Stanisław Bem Tarnów 2000
25 lat honorowego krwiodawstwa w województwie tarnowskim ( 1958-1983) Stanisław Bem, Zygmunt Koper Tarnów 1986
Historia pierwszego pociągu sanitarnego Polskiego Czerwonego Krzyża „Bydgoszcz” Opracowanie zbiorowe Bydgoszcz 2009
Regulamin używania znaku Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca Opracowanie zbiorowe Warszawa 1992
Leon Marszałek- ostatni Naczelnik Szarych Szeregów Marian Szczęśniak Warszawa 2014
Materiały historyczne Stowarzyszenia Szarych Szeregów. 70 lat Szarych Szeregów, nr 91 Opracowanie zbiorowe Warszawa 2010
Śpiewniczek XX-lecia ruchu instruktorskiego PCK Opracowanie zbiorowe Warszawa 1983
Informator Młodzieży Polskiego Czerwonego Krzyża, numer 1/2007 Red. Michał Mikołajczyk Warszawa 2007
Informator Młodzieży Polskiego Czerwonego Krzyża, nr 2/3 z 2005 Red. Michał Mikołajczyk Warszawa 2005
ABC projektów dla wolontariuszy i pracowników Polskiego Czerwonego krzyża Opracowanie zbiorowe Warszawa 2007
Materiały pomocnicze do działalności grup SIM PCK , część szósta Opracowanie zbiorowe Warszawa 1986
Materiały pomocnicze do działalności grup społecznych instruktorów młodzieżowych PCK, część druga Opracowanie zbiorowe Warszawa 1974
Poradnik dla instruktorów oświaty zdrowotnej i działaczy PCK Red. Teresa Maleszewska Warszawa 1989
Materiały pomocnicze dla nauczycieli- opiekunów szkolnych kół Polskiego Czerwonego Krzyża Red. Edmund Staszyński Warszawa 1988
Wybór materiałów świetlicowych dla szkolnych kół PCK w szkołach podstawowych Red. Elżbieta Sprusińska Warszawa 1975
Rada Delegatów 30 listopada – 2 grudnia 2003. Rezolucje Opracowanie zbiorowe Warszawa 2004
Strategia 2010. Polepszenie warunków życia osób najsłabszych, dzięki mobilizacji sił humanitaryzmu Opracowanie zbiorowe Warszawa 2010
Echa wojny. Kampania o międzynarodowym prawie humanitarnym L. Chessex, L. Hellmann, T. Gassmann, P. Grabhorn, J. Mohr, T.Pizer, J.-J. Kurzr Genewa 1998
Międzynarodowy Ruch Czerwonego Krzyża I Czerwonego Półksiężyca. Zbiór dokumentów Marian Flemming Warszawa 1992
Statut Polskiego Czerwonego Krzyża Opracowanie zbiorowe Warszawa 1985
Strategia programowa Polskiego Czerwonego Krzyża do 2010 roku Opracowanie zbiorowe Warszawa 2010
Statut Polskiego Czerwonego Krzyża Opracowanie zbiorowe Warszawa 1993
Strategia Międzynarodowego Ruchu Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca Opracowanie zbiorowe Warszawa 2002
Wspomnienie Solferino Henry Dunant Genewa 1983
Informator młodzieży Polskiego Czerwonego Krzyża, nr 1/2002 Opracowanie zbiorowe Warszawa 2005
Polski Czerwony Krzyż, Zarząd Rejonowy w Acelormittal Poland S.A. Monografia II. Wydanie z okazji 60-lecia Polskiego Czerwonego Krzyża w Hucie Józef Rośkiewicz Kraków 2011
Przejściowe obozy jenieckie w okupowanym Tarnowie i Mościcach wrzesień- listopad 1939 Stanisław Bem Tarnów 2011
Szpitale Polskiego Czerwonego Krzyża w okupowanym Tarnowie wrzesień 1939-czerwiec 1940 Stanisław Bem Tarnów 2009
Czerwony Krzyż Czerwony Półksiężyc a Pokój. Pytania i odpowiedzi Jadwiga Mochtak Genewa 1986
W kręgu opiekuńczego czepka Helena Matoga Kraków 1999
Ochrona znaku czerwonego krzyża. Przewodnik Opracowanie zbiorowe Warszawa 2004
Wskazania dla krajowych stowarzyszeń Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca w sprawie ich działalności w przypadku konfliktu Marian Flamming Warszawa 1990
Informator młodzieży Polskiego Czerwonego Krzyża , nr 3/2004 Opracowanie zbiorowe Warszawa 2004
Biuletyn czerwonokrzyski, nr 2 listopad 1996 Opracowanie zbiorowe Kraków 1996
Informator młodzieży Polskiego Czerwonego Krzyża, nr 1/2006 Opracowanie zbiorowe Warszawa 2006
Poznajmy MKCK Opracowanie zbiorowe Warszawa 2004
Ratowniczek. 11 lekcji udzielania pierwszej pomocy dla uczniów szkół podstawowych Juliusz Jakubaszko Zamość 1994
Dbam o swoje zdrowie. Program edukacyjny Polskiego Czerwonego Krzyża Anna Chojnacka Warszawa 2008
Odznaki, oznaki i medale Polskiego Czerwonego Krzyża oraz Jego prekursorów. Wydanie drugie poprawione i uzupełnione Zdzisław Abramek Warszawa 1996
Model działań pre – integracyjnych wobec osób oczekujących na przyznanie statusu uchodźcy ze szczególnym uwzględnieniem roli mentora Red. Małgorzata Lenart Warszawa 2008
Magazyn militarny. Armia specjalna, nr 002 Red. Naczelny Tadeusz Dytko Kraków 2008
Narodowe Siły Rezerwowe- pasja i wyzwanie. Poradnik kandydata do Narodowych Sił Rezerwowych Opracowanie zbior Warszawa 2010
O godności dla wszystkich. Genewa Miasto Czerwonego Krzyża 1863-1993 Opracowanie zbiorowe Kraków 1993
Studium poświęcone zwyczajowemu międzynarodowemu prawu humanitarnemu: wkład w zrozumienie i poszanowanie zasad prawa dotyczących konfliktu zbrojnego Jean – Marie Henckaerts Warszawa 2006
Przewodnik po wybranym uzbrojeniu, wyposażeniu i umundurowaniu sił zbrojnych RP Opracowanie zbiorowe
Word disasters report 2011
Fokus on hunger and malnutrition
Opracowanie zbiorowe Genewa 2011
W służbie bliźniemu. Album 90-lecia Polskiego Czerwonego Krzyża Andrzej Pankowicz Kraków 2009
Gry i zabawy nie tylko czerwonokrzyskie Red. Melania Montwiłł Warszawa 1995
Struktura i zasady działania ruchu młodzieżowego Polskiego Czerwonego Krzyża Opracowanie zbiorowe Bielsk-Podlaski 2003/td>
Materiały pomocnicze dla opiekunów klubów Wiewiórka PCK Red. Elżbieta Sprusińska Warszawa 1989
Współpraca z samorządem terytorialnym. Poradnik dla organizacji pozarządowych Michał Guć Gdynia 1997
Regulamin używania znaku Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca Opracowanie zbiorowe Warszawa 1992
Federacja w 25 pytaniach i odpowiedziach Opracowanie zbiorowe Warszawa
Dar krwi, nr 7/1995 Red. Bolesław Tuzin Warszawa 1995
Dar krwi, nr 6/1995 Red. Bolesław Tuzin Warszawa 1995
Dar krwi, nr 4/1994 Red. Bolesław Tuzin Warszawa 1994
Dar krwi, nr 3/1994 Red. Bolesław Tuzin Warszawa 1994
Dar krwi, nr 2/1994 Red. Bolesław Tuzin Warszawa 1994
Dar krwi, nr 1/1994 Red. Bolesław Tuzin Warszawa 1994
Dar krwi, nr 8/1996 Red. Bolesław Tuzin Warszawa 1996
Dar krwi, nr 9/1996 Red. Bolesław Tuzin Warszawa 1996
Dar krwi, nr 10/1996 Red. Bolesław Tuzin Warszawa 1996
Dar krwi, nr 24/2000 Red. Bolesław Tuzin Warszawa 2000
Dar krwi, nr 23/1999 Red. Bolesław Tuzin Warszawa 1999
Dar krwi, nr 25/2000 Red. Bolesław Tuzin Warszawa 2000
Dar krwi, nr 26/2000 Red. Bolesław Tuzin Warszawa 2000
Dar krwi, nr 27/2000 Red. Bolesław Tuzin Warszawa 2000
Dar krwi, nr 28/2001 Red. Bolesław Tuzin Warszawa 2001
Dar krwi, nr 29/2001 Red. Bolesław Tuzin Warszawa 2001
Dar krwi , nr 30/2001 Red. Bolesław Tuzin Warszawa 2001
Dar krwi, nr 31/2001 Red. Bolesław Tuzin Warszawa 2001
Dar krwi, nr 32/2002 Red. Bolesław Tuzin Warszawa 2002
Dar krwi, nr 33/2002 Red. Bolesław Tuzin Warszawa 2002
Dar krwi, nr 34/2002 Red. Bolesław Tuzin Warszawa 2002
Dar krwi, nr 35/2002 Red. Bolesław Tuzin Warszawa 2002
Jak zaangażować wolontariusza? Prawo a polski wolontariat Mariusz Firlej Warszawa 2001
Wskazania dla krajowych stowarzyszeń Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca w sprawie ich działalności w przypadku konfliktu Marian Flamming Warszawa 1990
Podstawowe zasady Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca Opracowanie zbiorowe Łódź
Czerwony Krzyż i Czerwony Półksiężyc. Portret międzynarodowego ruchu Opr. Marta Kuśmierska Warszawa
Dawniej i dziś Renata Strzeszewska Warszawa 1989
Międzynarodowy Ruch Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca wobec pokoju
Ratowniczek pomaga Ci pomagać. Poradnik nauczyciela Red. Belma Hodzic Warszawa 2008
Ratowniczek pomaga Ci pomagać. Zeszyt ćwiczeń 2 Red. Belma Hodzic Warszawa 2008
Ratowniczek pomaga Ci pomagać. Poradnik nauczyciela Red. Belma Hodzic Warszawa 2008
Super Wiewiórka – Przyjaciółka Oli i Kuby. Poradnik Metodyczny Magdalena Rzepecka, Katarzyna Mikołajczyk, Aleksandra Buszkiewicz Warszawa 2003
Nie bądź obojętny- naucz się pierwszej pomocy Frank Danscher Warszawa 2007
Galicyjska Gazeta Lekarska, nr 3/159 Red. Jerzy Friediger Warszawa 2017
Wierna miłości. Służebnica Boża Siostra Magdalena Maria Epstein Op Warszawa 2008
MKCK. Międzynarodowe prawo humanitarne. Odpowiadamy na twoje pytania Opracowanie zbiorowe Warszawa 1999
Angola Opracowanie zbiorowe Genewa 1994
The Annual Report of the International Committee of the Red Cross 1990 Opracowanie zbiorowe Genewa 1991
Operations Report 1990 Opracowanie zbiorowe Genewa 1990
Międzynarodowy Ruch Czerwonego Krzyża I Czerwonego Półksiężyca wobec pokoju Opracowanie zbiorowe
O godność dla wszystkich. Genewa – Miasto Czerwonego Krzyża 1863-1993 Opracowanie zbiorowe Kraków 1993
Strategia Międzynarodowego Ruchu Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca Opracowanie zbiorowe Warszawa 2002
Polski Czerwony Krzyż. Zarząd Rejonowy w Hucie im. T. Sendzimira w Krakowie PCK Zarząd Rejonowy w Hucie im. T. Sendzimira S.A. Kraków 2001
Jak powstał Czerwony Krzyż Zofia Wołłowiczowa Warszawa 1937
Reportaż czerwonokrzyski Olgierd Terlecki Kraków 1949
Szkoła Pielęgniarstwa Polskiego Czerwonego Krzyża w Warszawie (1929-1944) PCK Mazowiecki Zarząd Okręgowy w Warszawie Warszawa 2003
Statut Polskiego Towarzystwa Czerwonego Krzyża PTCK Warszawa 1919
Helena Paderewska 1914-1929 dr Józef Orłowski Chicago 1929
Wiarus VIII nr 14
Radziwiłłowie. Burzliwe losy słynnego rodu Witold Banach 2017
Radość dawania. Hanna Chrzanowska we wspomnieniach, listach, anegdotach Marzena Florkowska 2018
Wczoraj. Dziś. Jutro. Polskiego Czerwonego Krzyża Maria Ulrichsowa, ZG PCK Warszawa 1934
ŚWIATOWID Nr 16, Rok 1924 Redakcja i Administracja: Kraków 1924
Kalendarz Polskiego Czerwonego Krzyża 1947 Wydawnictwo Okręgów Kraków i Katowice 1947

ARTYKUŁY