Koordynator pomocy humanitarnej

Małopolski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża poszukuje osoby na stanowisko: Koordynator pomocy humanitarnej Region: małopolskie, Kraków Opis stanowiska: Koordynacja działalności pomocowej w Biurze okręgu i Oddziałach Rejonowych w związku z kryzysem ukraińskich uchodźców. Projektowanie, planowanie I wdrażanie akcji pomocowej w centrach uchodźców, centrach centrach przyjęć i innych lokalizacjach goszcących/dających mieszkanie uchodźcom Koordynacja działań wspierających lokalne oddziały Organizacja i monitoring wsparcia udzielanego dotkniętym kryzysem ukraińskim Współpraca…

Specjalista zdrowia psychicznego i wsparcia psychospołecznego

Specjalista MHPSS – Polski Czerwony Krzyż (miejsce pracy Kraków) Zdrowie psychiczne i wsparcie psychospołeczne (MHPSS) Poszukujemy osoby na stanowisko Specjalisty MHPSS do zespołu Polskiego Czerwonego Krzyża, który zapewni pomoc merytoryczną, techniczną i wsparcie dla osób poszkodowanych z Ukrainy przebywających w Polsce oraz mieszkańców Polski potrzebujących wsparcia. Praca w Krakowie (ul. Studencka 19) z możliwością wyjazdów w skali województwa, Polski i międzynarodowych. Kluczowe Obowiązki: ·       Prowadzenie szkolenie z zakresu Psychologicznej…

Koordynator programów i projektów

Małopolski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża poszukuje osoby na stanowisko: Koordynator programów i projektów Region: małopolskie, Kraków Opis stanowiska: Koordynacja projektów społecznych realizowanych przez Małopolski Oddział Okręgowy PCK ze szczególnym uwzględnieniem projektów ds. promocji zdrowia, pierwszej pomocy, pomocy humanitarnej: przygotowywanie projektów/wniosków o dofinansowanie, realizacja działań w projekcie prowadzenie dokumentacji projektowej przygotowywanie sprawozdań z realizowanych projektów Realizacja programów społecznych i edukacyjnych Polskiego Czerwonego Krzyża Współpraca z Grupą…

Szukamy pracownika na stanowisko: Oficer Terenowy Krajowego Biura Informacji i Poszukiwań PCK

Oficer Terenowy Krajowego Biura Informacji i Poszukiwań PCK Restoring Family Links (RFL) Warunki zatrudnienia: umowa o pracę na pełen etat Nazwa pozycji: Oficer Terenowy RFL – 5 pozycji Organizacja: Polski Czerwony Krzyż (PCK) Miejsce zatrudnienia: osoba zatrudniona będzie w Biurze Zarządu Głównego PCK w Warszawie z miejscem wykonywania zadań w podanych miastach wojewódzkich: Kraków, Gdańsk, Lublin, Rzeszów, Warszawa Oddział: Krajowe Biuro Informacji i Poszukiwań (RFL) Bezpośredni przełożony: Kierownik Krajowego…

Wicedyrektor Szkoły

Polski Czerwony Krzyż, Małopolski Oddział Okręgowy PCK w związku z otwarciem Policealnej Szkoły PCK w Krakowie im. Marii hr. Tarnowskiej dla Pracowników Służb Medycznych i Społecznych poszukuje osoby na stanowisko: Wicedyrektor Szkoły Zakres obowiązków: Prowadzenie i nadzór nad dokumentacją szkolną zgodnie z przepisami prawa oświatowego Organizacja procesu kształcenia w podległej placówce Bieżąca kontrola realizacji podstawy programowej Przygotowywanie i nadzór nad egzaminami organizowanymi przy współpracy z OKE Rekrutacja…

Nauczyciele przedmiotów zawodowych

Polski Czerwony Krzyż, Małopolski Oddział Okręgowy PCK w związku z otwarciem Policealnej Szkoły PCK w Krakowie im. Marii hr. Tarnowskiej dla Pracowników Służb Medycznych i Społecznych poszukuje   Nauczycieli przedmiotów zawodowych Szkoła policealna dla pracowników służb medycznych i społecznych zatrudni  na umowę zlecenie od września 2022 roku nauczycieli przedmiotów zawodowych na następujących kierunkach: opiekun medyczny, terapeuta zajęciowy, asystent osoby niepełnosprawnej. Poszukiwani są nauczyciele do prowadzenie…

Koordynator programów i projektów w Oddziale Rejonowym w Starym Sączu

Małopolski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża poszukuje osoby na stanowisko: Koordynator programów i projektów w Oddziale Rejonowym PCK w Starym Sączu Region: małopolskie, Stary Sącz Opis stanowiska: Koordynacja projektów społecznych realizowanych przez Oddział Rejonowy PCK w Starym Sączu w tym: przygotowywanie projektów/wniosków o dofinansowanie, realizacja działań w projekcie prowadzenie dokumentacji projektowej przygotowywanie sprawozdań z realizowanych projektów Stałe poszukiwanie informacji o ogłaszanych konkursach dotacyjnych Realizacja programów społecznych i edukacyjnych…

KSIĘGOWY/ZASTĘPCA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

Małopolski Oddział Okręgowy PCK poszukuje osoby na stanowisko KSIĘGOWEGO/ZASTĘPCY GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO W związku z rozwojem organizacji Małopolski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża poszukuje osoby na stanowisko SAMODZIELNA KSIĘGOWA/-WY Opis stanowiska:   – Prowadzenie rachunkowości zgodnie z obowiązującymi zasadami, – Przestrzeganie zasad rozliczeń finansowych i zapewnienie należytej ochrony wartości pieniężnych, – Zabezpieczanie prawidłowości umów (pod względem finansowym i podatkowym) – Sporządzanie deklaracji podatkowych, – Sporządzanie…

ORDYNATOR ODDZIAŁU ZOL PCK

Małopolski Oddział Okręgowy PCK poszukuje lekarza na stanowisko Ordynator Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego PCK. Opis stanowiska: pełnienie funkcji Ordynatora Oddziału świadczenie usług w zakresie leczenia pacjentów opieki długoterminowej w ramach kontraktu z NFZ, udzielanie świadczeń zdrowotnych zgodnie z obowiązującymi zasadami etyki lekarskiej, aktualnej wiedzy medycznej oraz przepisami NFZ i Ministerstwa Zdrowia, prowadzenie dokumentacji medycznej oraz obowiązującej sprawozdawczości medycznej zgodnie z przepisami o prowadzeniu i przechowywaniu dokumentacji medycznej, ustawą…

Koordynator ds. promocji

Małopolski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża poszukuje osoby na stanowisko Koordynator ds. promocji Region: małopolskie, Kraków Opis zadań: Zarządzanie stroną internetową pck.malopolska.pl , w tym przygotowywanie i zamieszczanie informacji oraz zdjęć, aktualizacja podstron i informacji na nich zamieszczonych Redagowanie comiesięcznego newslettera Przygotowywanie informacji prasowych dotyczących MOO PCK i współpraca z mediami, Zamawianie i pozyskiwanie materiałów na stronę internetową od jednostek organizacyjnych MOO PCK, Zarządzanie kontami MOO PCK…