Olimpiada Promocji Zdrowego Stylu Życia to ogólnopolski konkurs dla tych, którzy wiedzą, jak zdrowo i aktywnie żyć. Uczestnicy Olimpiady muszą wykazać się wiedzą dotyczącą zdrowego odżywiania, przeciwdziałania uzależnieniom, ekologii oraz znajomością zasad udzielania pierwszej pomocy.

W konkursie mogą uczestniczyć uczniowie szkół podstawowych – klasy 6, 7 i 8,

szkół średnich, w dwóch kategoriach wiekowych:

Kategoria I – uczniowie szkół podstawowych
Kategoria II – uczniowie szkół średnich.

 

Konkurs składa się z kilku etapów – szkolnego, rejonowego, okręgowego i centralnego, czyli finału. Na każdym etapie Olimpiady uczestnicy muszą rozwiązać test dotyczący prawidłowego odżywiania, pierwszej pomocy, ekologii oraz promocji zdrowego stylu życia. Najlepsi uczestnicy etapu szkolnego, w dalszych etapach dodatkowo muszą zaprezentować swoje umiejętności, przeprowadzając akcję prozdrowotne w swoich środowiskach lokalnych.

 

a) Etap szkolny – do 13-14 stycznia 2022r.
b) Etap rejonowy – 3 marca 2022 r.
c) Etap okręgowy – 22 kwietnia 2022r.
d) Etap centralny (finał) – 27-29 maja 2022 r.

 

Na każdym z etapów odbywa się test z zakresu wiedzy dotyczącej promocji zdrowia, który obejmuje zagadnienia pierwszej pomocy, ekologii, promocji zdrowego stylu życia i historii Stowarzyszenia. Ponadto na etapie centralnym każdy uczestnik przedstawia przed komisją jedną akcję prozdrowotną, którą przeprowadził w społeczności lokalnej, wraz z całą jego dokumentacją.

 


 

Pierwszy etap Olimpiady odbywa się w szkołach w listopadzie każdego roku. Jeśli jesteś uczniem i chcesz wziąć udział w Olimpiadzie zgłoś się do opiekuna Szkolnego Koła PCK lub dyrektora szkoły. Jeśli jesteś opiekunem SK PCK lub dyrektorem szkoły i chcesz, aby Twoi uczniowie mogli wziąć udział w Olimpiadzie – zgłoś się do Oddziału Rejonowego PCK lub Oddziału Okręgowego PCK, tam w zależności od wybranej formy przeprowadzenia testu, czekają gotowe pytania testowe w wersji papierowej lub wskazówki jak wziąć udział w teście on-line.

Kontakt w biurze MOO PCK : krakow.mlodziez@pck.pl

 

Celem olimpiady jest wykształcenie wśród młodzieży szkolnej potrzeby dbania o własne zdrowie oraz kształtowanie umiejętności niezbędnych do ochrony i doskonalenia zdrowia poprzez:

 

 1. rozbudzanie zainteresowania własnym zdrowiem i problematyką prozdrowotną;
 2. prowadzenie edukacji dot. czynników zagrażających zdrowiu oraz sposobów ochrony zdrowia;
 3. inspirowanie młodzieży do podejmowania na terenie szkoły lub poza nią różnych działań promujących zdrowy styl życia.

 

Materiały do wykorzystania znajdują się w zakładce Pliki do pobrania.

Zakres i źródła materiału

Ogólnopolskiej Olimpiady Promocji Zdrowego Stylu Życia:

 

 • Informacje zawarte w raporcie CSR „Zrównoważoną Przyszłość Tworzymy już Teraz” dostępnym pod adresem raportcsr-cchellenic.pl(opracowanie: Coca-Cola HBC Polska)
 • zdrowie: definicje zdrowia; zdrowie i jego uwarunkowania; zdrowie publiczne; sposoby ochrony zdrowia; czynniki decydujące o stanie zdrowia człowieka oraz zachowania zdrowotne; zagrożenia zdrowotne; sytuacja zdrowotna w Polsce i na świecie; najważniejsze organizacje zajmujące się działalnością w obszarze zdrowia człowieka.
 • higiena:zasady higieny osobistej i otoczenia ze szczególnym uwzględnieniem zdrowia i higieny jamy ustnej; ergonomia stanowiska ucznia; środowiskowe czynnik fizyczne a wpływ na organizm człowieka (hałas, oświetlenie, pole elektromagnetyczne, mikroklimat, działanie pyłów na organizm czloweika);
 • higiena psychiczna: prawidłowy rozkładu dnia ucznia i odpowiednie formy wypoczynku (wypoczynek czynny i bierny); stres, jego konsekwencje i metody radzenia sobie ze stresem; sen i jego znaczenie dla organizmu, zaburzenia snu; zaburzenia psychosomatyczne;
 • aktywność fizyczna:znaczenia aktywności ruchowej dla zdrowia człowieka; cele oraz korzyści wynikające z aktywności fizycznej;
 • profilaktyka uzależnień:rodzaje uzależnień; substancje i czynności uzależniające; narkomania, nikotynizm, alkoholizm, fonoholizm i infoholizm, uzależnienia lekowe – ich przyczyny, objawy, skutki oraz profilaktyka;
 • zakażenia wirusem HIV: sytuacja epidemiologiczna w Polsce i na świecie; drogi i mechanizm zakażenia HIV; przyczyny, objawy i skutki zakażenia wirusem HIV; zapobieganie i profilaktyka zakażeń HIV;
 • urazy i wypadki: definicja urazu i wypadku, ich rodzaje oraz najczęstsze przyczyny; czynniki zwiększające ryzyko urazów; zapobiegania urazom i wypadkom (w domu, szkole oraz w drodze);
 • żywność i żywienie:podstawowe składniki w żywieniu i ich przetwarzanie w organizmie: białka, węglowodany, tłuszcze, gospodarka wodna organizmu, gospodarka energetyczna organizmu; witaminy w produktach spożywczych i ich rola w organizmie; składniki mineralne i ich rola w organizmie; zasady i modele zdrowego żywienia; normy żywienia i zapotrzebowanie żywieniowe; błędy żywieniowe; suplementy diety; substancje nieodżywcze oraz substancje dodatkowe występujące w produktach spożywczych; bezpieczeństwo żywności; ocena stanu odżywienia; BMI; WHR;
 • choroby związane z żywnością, żywieniem i odżywianiem:przyczyny i skutki nieprawidłowego żywienia; zaburzenia w stanie zdrowia i choroby wywołane niedoborem lub nadmiarem składników odżywczych; choroby żywieniozależne: przyczyny, objawy, skutki i profilaktyka; rola składników odżywczych w zapobieganiu chorobom człowieka;
 • ochrona środowiska: ekologia; środowisko i jego zagrożenia; problematyka ochrony środowiska naturalnego, zanieczyszczenia wody, gleby i powietrza oraz ich konsekwencje; odpady; recykling; zasoby naturalne i odnawialne źródła energii; stan atmosfery a zdrowie człowieka; metale ciężkie w środowisku i ich wpływ na zdrowie.
 • wybrane problemy zdrowotne współczesnego świata: główne problemy zdrowotne w Polsce i na świecie; choroby cywilizacyjne, choroby nowotworowe, choroby zakaźne i pasożytnicze ich przyczyny, objawy, skutki i zapobieganie; nierówności w zdrowiu; substancje szkodliwe  i rakotwórcze;
 • podstawowe wiadomości o ruchu czerwonokrzyskim: międzynarodowy Ruch Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca: struktura i najważniejsze wydarzenia historyczne; siedem zasad Międzynarodowego Ruchu Czerwonego Krzyża i Czerwonego Połksiężyca; Polski Czerwony Krzyż: zasady funkcjonowania, podstawowe zagadnienia historyczne, struktura, cele, zadania i kierunki działalności;
 • pierwsza pomoc: zakres 16-godzinnego kursu pierwszej pomocy PCK.

Dziecięcy uśmiech to jedno z najpiękniejszych zjawisk na świecie. Jest synonimem radości i szczęścia. Aby był także symbolem zdrowia, od najmłodszych lat warto dbać o budowanie odpowiednich nawyków. Polski Czerwony Krzyż wspólnie z Wrigley Poland, Polskim Towarzystwem Stomatologicznym, Polskim Towarzystwem Stomatologii Dziecięcej i Grupą LUX MED, od 2013 roku prowadzi program edukacyjno – profilaktyczny „Chroń Dziecięce Uśmiechy” – tegoroczny „Dziel się uśmiechem, podejmując próbę edukacji i budowania prawidłowych nawyków dbania o zęby dzieci.

 

 

Budowanie postaw i zmiana zachowań to proces trudny i długotrwały, ale po pewnym czasie możemy spodziewać się efektów. Wierzymy, że kontrola stanu uzębienia, a dzięki temu pokazanie rodzicom informacji o stanie uzębienia ich dzieci, jest niezwykle istotne. W Polsce funkcjonuje publiczna opieka stomatologiczna dostępna dla dzieci, która może podjąć się ich leczenia. My chcemy zachęcić rodziców, aby zwracali uwagę na prawidłową higienę jamy ustnej i regularne wizyty u stomatologów. Jesteśmy przekonani, że edukacja o prawidłowej higienie jamy ustnej w ramach programu „Chroń Dziecięce Uśmiechy” pozwoli zmniejszyć odsetek dzieci z problemem próchnicy zębów, a w przyszłości sprawi, że więcej dorosłych nie będzie cierpiało na tę chorobę.

 

 

Program „Chroń Dziecięce Uśmiechy – Dziel się Uśmiechem” kierowany jest do szkół podstawowych we wszystkich województwach. Kolejność odwiedzanych województw w trzech pierwszych edycjach została określona na podstawie odsetka dzieci z próchnicą na danym terenie. W pierwszej edycji odwiedziliśmy te województwa, gdzie odsetek był najwyższy.

Dlaczego realizujemy program?

 • Poziom próchnicy zębów u dzieci w wieku szkolnym w Polsce jest wysoki (76%).

– Problem próchnicy w większym stopniu dotyczy zębów mlecznych, i najbardziej dotyka dzieci w wieku 7-9 lat.

– Więcej dzieci z próchnicą jest na wsiach niż w miastach.

 • Poważnym problemem są również wady zgryzu. Występują one u prawie połowy badanych. Problemy ortodontyczne częściej występują u dzieci starszych i z mniejszych miast (poniżej 100 tys. mieszkańców).
 • Ogólne, większy problem z higieną jamy ustnej obserwowany jest wśród chłopców i dzieci
  mieszkających na wsiach. Również częściej występuje u nich krwawienie dziąseł czy erozja zębów. Dziewczynki, dzieci starsze (w wieku 10-13 lat) oraz z większych miast mają lepiej wyrobione nawyki związane z pielęgnacją jamy ustnej (częstsze wizyty dentystyczne, częste mycie zębów, dłuższy czas mycia zębów, częstsza wymiana szczoteczek, częstsze używanie akcesoriów do higieny jamy ustnej).
 • Pielęgnacja jamy ustnej, a w szczególności: częstsze i dokładniejsze mycie zębów, używanie akcesoriów do higieny jamy ustnej, jak również częste wizyty dentystyczne mają pozytywny wpływ na zmniejszanie próchnicy u dzieci.

Dlaczego realizujemy program?

 • Poziom próchnicy zębów u dzieci w wieku szkolnym w Polsce jest wysoki (76%).

– Problem próchnicy w większym stopniu dotyczy zębów mlecznych, i najbardziej dotyka dzieci w wieku 7-9 lat.

– Więcej dzieci z próchnicą jest na wsiach niż w miastach.

 • Poważnym problemem są również wady zgryzu. Występują one u prawie połowy badanych. Problemy ortodontyczne częściej występują u dzieci starszych i z mniejszych miast (poniżej 100 tys. mieszkańców).
 • Ogólne, większy problem z higieną jamy ustnej obserwowany jest wśród chłopców i dzieci
  mieszkających na wsiach. Również częściej występuje u nich krwawienie dziąseł czy erozja zębów. Dziewczynki, dzieci starsze (w wieku 10-13 lat) oraz z większych miast mają lepiej wyrobione nawyki związane z pielęgnacją jamy ustnej (częstsze wizyty dentystyczne, częste mycie zębów, dłuższy czas mycia zębów, częstsza wymiana szczoteczek, częstsze używanie akcesoriów do higieny jamy ustnej).
 • Pielęgnacja jamy ustnej, a w szczególności: częstsze i dokładniejsze mycie zębów, używanie akcesoriów do higieny jamy ustnej, jak również częste wizyty dentystyczne mają pozytywny wpływ na zmniejszanie próchnicy u dzieci.

 

Materiały do wykorzystania znajdują się w zakładce Pliki do pobrania. 

 


 

Kilka faktów, które sprawią, że się uśmiechniesz:

Tel: 12 422 91 15 – wew. 32, fax: 12 422 90 79

Email: krakow.mlodziez@pck.malopolska.pl

 


 

Małopolski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża

ul. Studencka 19, 31-116 Kraków

ARTYKUŁY