Olimpiada Zdrowia PCK to ogólnopolski konkurs, którego celem jest wykształcenie u dzieci i młodzieży troski o własne zdrowie i środowisko naturalne.  Dzięki Olimpiadzie młodzi ludzie mogą wykazać się wiedzą  na temat szeroko pojętego zdrowego stylu życia oraz wprowadzać modelowe rozwiązania w swojej społeczności lokalnej. Dodatkowo wykształcamy w uczestnikach umiejętność mobilizacji środowisk szkolnych i lokalnych na rzecz ważnych społecznie celów. Założenia Olimpiady wpisują się w cel nr 3 Agendy ONZ 2030 – „Dobre zdrowie, jakość życia”

W konkursie mogą uczestniczyć uczniowie szkół podstawowych – klasy 6, 7 i 8,

szkół średnich, w dwóch kategoriach wiekowych:

Kategoria I – uczniowie szkół podstawowych
Kategoria II – uczniowie szkół średnich.

Olimpiada polega na zorganizowaniu czteroetapowego konkursu dla dzieci i młodzieży: szkolny, rejonowy, wojewódzki i finał ogólnopolski w celu wyłonienia najlepszych liderów zdrowia. Na każdym etapie Olimpiady uczestnicy rozwiązują test wiedzy, obejmujący zagadnienia związane z promocją zdrowia, zdrowym stylem życia, zdrowym żywieniem, promowaniem aktywności fizycznej, ekologii, w tym przeciwdziałaniu marnowania żywności i surowców. Dodatkowo każdy z uczestników Olimpiady przeprowadza w swojej społeczności szkolnej i lokalnej akcję prozdrowotną – promującą zdrowy styl życia, która jest prezentowana I oceniana podczas etapu okręgowego i ogólnopolskiego.

W tym roku odbywa się 31. edycja Olimpiady Zdrowia PCK. 

a) Etap szkolny – 11 – 15 grudnia 2023r.
b) Etap rejonowy – 12 stycznia 2024r.
c) Etap okręgowy – 19 kwietnia 2024r.
d) Etap centralny (finał) – 24 – 26 maja 2024r.

Finalista ze szkoły średniej otrzymuje indeks na Uczelnię, która jest patronem danej edycji.

Honorowymi patronami tegorocznej Olimpiady są: Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego oraz Uniwersytet Jagielloński.

 

Kontakt w biurze MOO PCK : krakow.mlodziez@pck.pl

Materiały do wykorzystania znajdują się w zakładce Pliki do pobrania.

Zakres i źródła materiału

Ogólnopolskiej Olimpiady Zdrowia

Zapraszamy na stronę Olimpiady https://olimpiadazdrowiapck.pl/

Zakres tematyczny

Aktywność fizyczna:

• znaczenie aktywności ruchowej dla zdrowia człowieka;
• cele oraz korzyści wynikające z aktywności fizycznej, ewentualne ryzyko związane z zaniechaniem wprowadzania aktywności do stosowanego stylu życia;

Żywność i żywienie:

• podstawowe składniki w żywieniu i ich przetwarzanie w organizmie: białka, węglowodany, tłuszcze; gospodarka wodna organizmu;
• gospodarka energetyczna organizmu;
• witaminy w produktach spożywczych i ich rola w organizmie;
• składniki mineralne i ich rola w organizmie;
• składniki diety wpływające na pracę mózgu i wspierające proces nauki;
• zasady i modele zdrowego żywienia;
• model talerza zdrowego żywienia;
• normy żywienia i zapotrzebowanie żywieniowe;
• najczęstsze błędy żywieniowe;
• suplementy diety;
• zalety i możliwe ryzyko związane ze stosowaniem suplementacji;
• mądre zakupy – co wybierać, a czego unikać?;
• podstawowe informacje umieszczane na etykietach produktów żywnościowych, substancje nieodżywcze oraz substancje dodatkowe występujące w produktach spożywczych;
• bezpieczeństwo żywności;
• ocena stanu odżywienia;
• BMI;
• WHR;

Choroby związane z żywnością, żywieniem i odżywianiem:

• przyczyny i skutki nieprawidłowego żywienia;
• zaburzenia w stanie zdrowia i choroby wywołane niedoborem lub nadmiarem składników odżywczych;
• choroby dietozależne: przyczyny, objawy, skutki i profilaktyka;
• choroby cywilizacyjne;
• rola składników odżywczych w zapobieganiu chorób człowieka;

Dziecięcy uśmiech to jedno z najpiękniejszych zjawisk na świecie. Jest synonimem radości i szczęścia. Aby był także symbolem zdrowia, od najmłodszych lat warto dbać o budowanie odpowiednich nawyków. Polski Czerwony Krzyż wspólnie z Wrigley Poland, Polskim Towarzystwem Stomatologicznym, Polskim Towarzystwem Stomatologii Dziecięcej i Grupą LUX MED, od 2013 roku prowadzi program edukacyjno – profilaktyczny „Chroń Dziecięce Uśmiechy” – tegoroczny „Dziel się uśmiechem, podejmując próbę edukacji i budowania prawidłowych nawyków dbania o zęby dzieci.

 

 

Budowanie postaw i zmiana zachowań to proces trudny i długotrwały, ale po pewnym czasie możemy spodziewać się efektów. Wierzymy, że kontrola stanu uzębienia, a dzięki temu pokazanie rodzicom informacji o stanie uzębienia ich dzieci, jest niezwykle istotne. W Polsce funkcjonuje publiczna opieka stomatologiczna dostępna dla dzieci, która może podjąć się ich leczenia. My chcemy zachęcić rodziców, aby zwracali uwagę na prawidłową higienę jamy ustnej i regularne wizyty u stomatologów. Jesteśmy przekonani, że edukacja o prawidłowej higienie jamy ustnej w ramach programu „Chroń Dziecięce Uśmiechy” pozwoli zmniejszyć odsetek dzieci z problemem próchnicy zębów, a w przyszłości sprawi, że więcej dorosłych nie będzie cierpiało na tę chorobę.

 

 

Program „Chroń Dziecięce Uśmiechy – Dziel się Uśmiechem” kierowany jest do szkół podstawowych we wszystkich województwach. Kolejność odwiedzanych województw w trzech pierwszych edycjach została określona na podstawie odsetka dzieci z próchnicą na danym terenie. W pierwszej edycji odwiedziliśmy te województwa, gdzie odsetek był najwyższy.

Dlaczego realizujemy program?

 • Poziom próchnicy zębów u dzieci w wieku szkolnym w Polsce jest wysoki (76%).

– Problem próchnicy w większym stopniu dotyczy zębów mlecznych, i najbardziej dotyka dzieci w wieku 7-9 lat.

– Więcej dzieci z próchnicą jest na wsiach niż w miastach.

 • Poważnym problemem są również wady zgryzu. Występują one u prawie połowy badanych. Problemy ortodontyczne częściej występują u dzieci starszych i z mniejszych miast (poniżej 100 tys. mieszkańców).
 • Ogólne, większy problem z higieną jamy ustnej obserwowany jest wśród chłopców i dzieci
  mieszkających na wsiach. Również częściej występuje u nich krwawienie dziąseł czy erozja zębów. Dziewczynki, dzieci starsze (w wieku 10-13 lat) oraz z większych miast mają lepiej wyrobione nawyki związane z pielęgnacją jamy ustnej (częstsze wizyty dentystyczne, częste mycie zębów, dłuższy czas mycia zębów, częstsza wymiana szczoteczek, częstsze używanie akcesoriów do higieny jamy ustnej).
 • Pielęgnacja jamy ustnej, a w szczególności: częstsze i dokładniejsze mycie zębów, używanie akcesoriów do higieny jamy ustnej, jak również częste wizyty dentystyczne mają pozytywny wpływ na zmniejszanie próchnicy u dzieci.

Dlaczego realizujemy program?

 • Poziom próchnicy zębów u dzieci w wieku szkolnym w Polsce jest wysoki (76%).

– Problem próchnicy w większym stopniu dotyczy zębów mlecznych, i najbardziej dotyka dzieci w wieku 7-9 lat.

– Więcej dzieci z próchnicą jest na wsiach niż w miastach.

 • Poważnym problemem są również wady zgryzu. Występują one u prawie połowy badanych. Problemy ortodontyczne częściej występują u dzieci starszych i z mniejszych miast (poniżej 100 tys. mieszkańców).
 • Ogólne, większy problem z higieną jamy ustnej obserwowany jest wśród chłopców i dzieci
  mieszkających na wsiach. Również częściej występuje u nich krwawienie dziąseł czy erozja zębów. Dziewczynki, dzieci starsze (w wieku 10-13 lat) oraz z większych miast mają lepiej wyrobione nawyki związane z pielęgnacją jamy ustnej (częstsze wizyty dentystyczne, częste mycie zębów, dłuższy czas mycia zębów, częstsza wymiana szczoteczek, częstsze używanie akcesoriów do higieny jamy ustnej).
 • Pielęgnacja jamy ustnej, a w szczególności: częstsze i dokładniejsze mycie zębów, używanie akcesoriów do higieny jamy ustnej, jak również częste wizyty dentystyczne mają pozytywny wpływ na zmniejszanie próchnicy u dzieci.

 

Materiały do wykorzystania znajdują się w zakładce Pliki do pobrania. 

 


 

Kilka faktów, które sprawią, że się uśmiechniesz:

Tel: 12 422 91 15 – wew. 32, fax: 12 422 90 79

Email: krakow.mlodziez@pck.malopolska.pl

 


 

Małopolski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża

ul. Studencka 19, 31-116 Kraków

ARTYKUŁY