Świąteczna pomoc Polskiego Czerwonego Krzyża kierowana jest do najuboższych i opuszczonych, do rodzin wielodzietnych oraz osób samotnie wychowujących dzieci, do bezrobotnych, bezdomnych i chorych. Pomoc przekazujemy również do noclegowni, schronisk, świetlic środowiskowych i punktów opieki PCK.

 

Pomoc Polskiego Czerwonego Krzyża dla potrzebujących w ramach „Czerwonokrzyskiej Gwiazdki” to najczęściej:

 

  • Wydawanie paczek z żywnością, środkami czystości, odzieżą, słodyczami i zabawkami.
  • Organizacja spotkań opłatkowych i wieczerzy wigilijnych.
  • Wizyty u osób chorych, samotnych i starszych.
  • Organizacja spotkań mikołajkowych dla najmłodszych.

 

Wolontariusze Polskiego Czerwonego Krzyża organizują zbiórki pieniężne i żywnościowe.

Z pozyskanych darów i środków przygotowywane są paczki świąteczne dla potrzebujących rodzin.

 


 

Jeśli chcesz dowiedzieć się jak realizujemy nasze akcje i kampanie szukaj informacji w aktualnościach.