Minął rok od początku konfliktu zbrojnego między Rosją i Ukrainą. Przez ten czas 15 milionów osób musiało opuścić swoje domy, szukając schronienia przed wojną. Prawie 6 mln osób jest wewnętrznie przesiedlonych, a ponad 9 mln uciekło do innych krajów, w tym ponad 7 mln do Polski. Wiele rodzin nadal mieszka w rejonach, gdzie toczą się walki, w zniszczonych domach, gdzie nie ma bieżącej wody i elektryczności. Efektem konfliktu jest ogromne cierpienie tych wszystkich, którzy musieli zostawić swój dorobek życia i rozdzielić się z członkami rodziny. Takiej skali wysiedlenia Europa nie widziała od dziesięcioleci.

Polski Czerwony Krzyż rozpoczął działania pomocowe od pierwszych godzin po wybuchu konfliktu zbrojnego w Ukrainie. W Małopolsce w działania zaangażowały się wszystkie oddziały okręgowe i rejonowe PCK. Na poszczególnych podstronach znajdziecie Państwo informacje nt. działań zrealizowanych w 2022 roku oraz informację o aktualnie realizowanych projektach pomocowych na rzecz uchodźców.

Nie wiemy, jak długo będzie trwał konflikt zbrojny w Ukrainie oraz jakie nowe potrzeby pojawią się w bliższej lub dalszej przyszłości. Pewne jest to, że ten przeciągający się kryzys, spowoduje skutki odczuwalne przez lata. Sytuacja ta wymaga od organizacji humanitarnych, władz państwowych, a także darczyńców wspierania osób poszkodowanych nie tylko przez dni i miesiące, ale przez kolejne lata.

Kryzys humanitarny w Ukrainie pokazał, jak ważne są działania lokalne oparte na doświadczeniu i wiedzy osób zaangażowanych w niesienie pomocy. Dzięki temu, że Ruch Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca działa globalnie i lokalnie, może sprawnie i szybko reagować na bieżące potrzeby osób poszkodowanych w wyniku klęsk i katastrof.

Prezentowany raport z działań pomocowych na rzecz Ukrainy obejmuje okres ponad 10 miesięcy 2022 roku od 24 lutego do 31 grudnia 2022.

Raport (pdf)

Położony w Beskidzie Wyspowym Ośrodek PCK od lutego 2023 roku przekształcony został w Centrum Integracji, Edukacji i Rehabilitacji PCK dla Uchodźców. Celem realizowanego przez MOO PCK projektu jest zwiększenie samodzielności i poprawa zatrudnienia cudzoziemców z Ukrainy,  a także ich funkcjonowania w lokalnych środowiskach  poprzez dostarczenie holistycznego wsparcia w formie usług edukacyjnych, informacyjnych, wsparcia integracyjnego oraz pozostałych usług towarzyszących (terapii, rehabilitacji ) zarówno w formie stacjonarnej w ramach utworzonego  Ośrodka Edukacji, Integracji i Rehabilitacji Polskiego Czerwonego Krzyża  dla Uchodźców w Mszanie Dolnej jak również w formie usług mobilnych.

W projekcie udział mogą wziąć osoby, które przekroczyły granicę polsko-ukraińską po 24 lutego 2022 roku, posiadają nadany numer PESEL i status UKR, co umożliwia im podjęcie pracy.

Kryteria szczegółowe zakwalifikowania do projektu:

Do pobytu stacjonarnego na 2 miesięcznych turnusach aktywizacyjnych będą kwalifikowane osoby zamieszkałe w pierwszej kolejności w małych miejscowościach, w których mają ograniczony dostęp do oferty edukacyjnej, szkoleniowej i pozostałego wsparcia w zakresie przygotowania do podjęcia pracy.

Do pobytu stacjonarnego będą także kwalifikowani nowi uchodźcy, tj. osoby, które po raz pierwszy przekroczyły granicę polsko-ukraińską nie wcześniej niż 2 miesiące od dnia zgłoszenia się do rekrutacji. Dla tych osób stworzona zostanie możliwość pobytu dla całych rodzin. Jeśli członkami rodzin będą osoby w wieku poprodukcyjnym lub dzieci, te zostaną objęte nauką języka polskiego.

Rekrutacja ma charakter otwarty. Z uwagi na zapewnienie pobytu udział będą mogły wziąć osoby z całej Polski spełniające ww. kryteria.

Do korzystania z usług mobilnych uprawnieni będą cudzoziemcy, którzy posiadają nadany numer PESEL i status UKR i pozostają bez pracy oraz wyrażają chęć zatrudnienia.

Uczestnicy projektu:

 • 185 osób korzystających ze wsparcia holistycznego stacjonarnego,
 • 100 osób dochodzących korzystających z dodatkowych kursów językowych
 • 1200 osób korzystających z usług mobilnych
 • 1000 osób korzystających z bezpośredniego wsparcia rzeczowego
 • 600 osób biorących udział w spotkaniach integracyjnych
 • Razem: 3085 beneficjentów

Projekt obejmuje następujące działania:

A MODUŁ POBYTOWY Każdy uczestnik projektu będzie przebywał w Ośrodku przez 8 tygodni.

B. MODUŁ ZAWODOWY – EDUKACJA. Dla każdego uczestnika stałego 2 miesięcznego pobytu przewidywane są:

a. Obowiązkowe zajęcia z języka polskiego i kultury oraz historii Polski

b. Wsparcie i szkolenia zawodowe  ( m.in. kursy prawa jazdy, kursy ochrony, kursy opiekunki dziecięcej, kursy operatora wózka widłowego, kursy manicure, badania sanitarno-epidemiologiczne, pomoc prawna, tłumaczenia dokumentów),

C. MODUŁ SPOŁECZNY – INTEGRACYJNY

Moduł ten obejmuje zajęcia integracyjne dla uczestników turnusu oraz wydarzenia i imprezy integracyjne ze społecznością lokalną oraz innymi mieszkańcami Małopolski.  Ambicją projektu jest stworzenie z Ośrodka rozpoznawalnego i cenionego centrum integracji i wielokulturowości.

D. MODUŁ REHABILITACYJNY – TERAPIA i REHABILITACJA.

Moduł ten obejmuje pomoc psychologiczną, terapeutyczną indywidualną lub grupową w zależności od potrzeb. W ramach tego modułu uczestnicy będą mogli korzystać także dla poprawy kondycji fizycznej z ogólnodostępnych urządzeń rekreacyjnych i sportowych (siłownia) przy wsparciu fizjoterapeuty.

Zakładane rezultaty projektu:

5 turnusów pobytowych

185 uczestników pobytu

285 uczestników kursów języka polskiego

1200 korzystających z usług mobilnych

600 uczestników wydarzeń integracyjnych

1000 beneficjentów pomocy rzeczowej

5 imprez okolicznościowych

5 wydarzeń kulturalnych integracyjnych

12 warsztatów integracyjnych dla szkół

 

Kontakt i zapisy na turnusy pobytowe:

ci.mszana@pck.malopolska.pl

tel. 453 048 866, 453 048 867

 

Formularz zgłoszeniowy/ Анкета на участь

 

Polski Czerwony Krzyż, wspierany przez Hiszpański Czerwony Krzyż, realizuje Projekt Livelihoods Emploability (Aktywizacja Zawodowa). W ramach Projektu Aktywizacji Zawodowej rozszerzamy wsparcie w zakresie profesjonalnego szkolenia zawodowego,  pomocy poszukiwaniu i znalezieniu pracy.

W ramach projektu zapewniamy:

 1. Usługi doradcze w zakresie zatrudnienia.
 2. Pomoc w tłumaczeniu i tworzeniu cv.
 3. Wybór indywidualnych planów szkoleniowych.
 4. Pomoc prawną – indywidualną, świadczoną w oddziale.
 5. Pomoc psychologiczną – indywidualną, świadczoną w oddziale
 6. Prowadzenie wykładów o wąskim profilu.
 7. Prowadzenie kursów określonych w projekcie.

Kursy zrealizowane w projekcie w 2023r.:

✅Kurs „Bezpieczeństwa imprez masowych”

✅ Kurs „Manicure, pedicure i stylizacja paznokci różnymi technikami”

✅ Kurs „Stylizacja oprawy oka” 

✅ Kurs rejestratorki medycznej 

✅ Kurs Opiekunki dziecięcej 

✅ Kurs operatora wózków widłowych 

✅ Kurs MS Office

✅ Kurs MS Excel

✅ Kurs „Komputer od podstaw”

✅ Kurs „Podstawy księgowości z elementami kadr i płac”  

✅ Kurs „Kadry i płace”

Dodatkowo:

☑️kurs języka polskiego,

☑️kurs języka angielskiego,

☑️kurs jazdy ( kategoria B),

☑️badania sanitarno-epidemiologiczne.

 1. Wsparcie na każdym etapie projektu.
 2. Świadectwo ukończenia szkolenia.

 

Zapraszamy do udziału w projekcie w roku 2024!  

 • Osoby przebywające w Polsce, które otrzymały RESEL lub mają miejsce zamieszkania w Polsce. Osoby zainteresowane lokalnym rynkiem pracy.

 

Po szczegółowe informacje zapraszamy do kontaktu:

📞 +48 780 169 589  

📩 krakow.pomocukr@pck.malopolska.pl 

Polski Czerwony Krzyż bazuje na bogatym doświadczeniu i wsparciu międzynarodowych stowarzyszeń Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca, dzięki czemu przekazujemy Uchodźcom z Ukrainy wielomilionową pomoc finansową, rzeczową, szkoleniową, psychologiczną i prawną, a w ramach obecnego projektu rozszerzamy wsparcie w zakresie pomocy w poszukiwaniu i znalezieniu pracy oraz profesjonalnych szkoleń zawodowych.

Podsumowanie Projektu Aktywizacji Zawodowej za 2023 r.

Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółowym podsumowaniem:

➡️ https://pck.malopolska.pl/projekt-aktywizacja-zawodowa-dla-osob-z-ukrainy/

Polsko-Ukraiński Integracyjny Klub Seniora zaprasza na zajęcia sportowe, artystyczne i wycieczki!

Jeśli chcesz wyjść z domu, miło spędzić czas, nawiązać nowe znajomości, zadbać o swoją aktywność fizyczną i dobre samopoczucie to serdecznie zapraszamy!

Zapraszamy osoby 50+ z Polski i Ukrainy na następujące aktywności:

– poniedziałek: gimnastyka korekcyjna

– środa: nordic walking, spacer z kijami (zapewniamy kije)

– piątek: zajęcia artystyczne i rękodzieło

– raz w miesiącu zwiedzanie Krakowa i Małopolski.

Wszystkie zajęcia są bezpłatne i finansowane ze środków własnych PCK.

 

 

Od 2023 roku na terenie Czchowa realizowany jest projekt pn. „Klub Seniora PCK – W jednym sercu dwie narodowości”. Uczestnikami Klubu są osoby w wieku senioralnym narodowości polskiej i ukraińskiej. Projekt obejmuje następujące działania:

 1. Ćwiczenia gimnastyczne, rehabilitacyjne, fitness, zumba – wspólne ćwiczenia ruchowe na hali sportowej w Czchowie – 2-3 razy w tygodniu.
 2. Warsztaty z psychologiem dla matek Ukraińskich i zabawy dla dzieci. Warsztaty poprowadzi psycholog wykładowca akademicki. Zajęcia będą miały na celu wzajemne poznanie się obywateli Ukrainy zamieszkujących na terenie gminy Czchów i Brzesko i dawanie sobie wzajemnie wsparcia, przeczekanie trudnego czasu, naukę radzenia sobie ze stresem, przezwyciężania słabości, wzmocnienia wiary we własne siły i możliwości. W
 3. Zajęcia kulinarne i wspólne spożywanie posiłków. Zajęcia odbędą się w salach gastronomicznych i obsługi konsumenta Zespołu Szkół w Czchowie a poprowadzi je wykładowca akademicki nauczyciel ZS w Czchowie.
 4. Wycieczki. W projekcie zaplanowano wycieczki krajoznawcze, zwiedzanie zabytków, dóbr kultury Małopolski.
 5. Wycieczki na baseny termalne i wody mineralne (Chochołów, Bukowina Tatrzańska) dla grupy z Czchowa i z Brzeska.
 6. Wspólne gry i zabawy, piknik integracyjny.

PRZYWRACANIE WIĘZI RODZINNYCH

Krajowe Biuro Informacji i Poszukiwań Polskiego Czerwonego Krzyża prowadzi działa nieprzerwanie od 1919 r., poszukując na wniosek rodzin osób zaginionych w czasie wojen, konfliktów zbrojnych i katastrof naturalnych.

Krajowe Biuro Informacji i Poszukiwań zajmuje się:

 • prowadzeniem poszukiwań oraz ustalaniem losów ofiar wojen, konfliktów zbrojnych i klęsk żywiołowych (w tym ofiar II wojny światowej i uchodźców/migrantów)
 • wystawianiem zaświadczeń potwierdzających losy wojenne na podstawie dokumentów zgromadzonych w naszym archiwum oraz uzyskanych w wyniku podejmowanych starań w różnych instytucjach
 • prowadzeniem poszukiwań mogił wojennych oraz ustalaniem miejsca pochowania w kraju i za granicą.

Teraz w odpowiedzi na konflikt zbrojny w Ukrainie Krajowe Biuro Informacji i Poszukiwań PCK może pomóc w odnalezieniu następujących kategorii zaginionych członków rodziny:

 1. Członkowie rodziny osoby cywilnej, której los i miejsce pobytu są nieznane z powodu konfliktu ukraińsko-polskiego.
 2. Członkowie rodzin personelu wojskowego, który został schwytany przez stronę przeciwną.
 3. Członkowie rodzin żołnierzy, którzy zaginęli.
 4. Członkowie rodziny, którzy zginęli lub są uznawani za zmarłych i o kim:
 5. Rodzina wie o śmierci, ale nie ma informacji o lokalizacji ciała;
 6. Rodzina jest świadoma zgonu i wie, gdzie znajduje się ciało, ale potrzebuje pomocy w jego zlokalizowaniu.

Można przyjść i złożyć wniosek osobiście7:

Ul. Studencka 19, 31-116 Kraków

Kontakt telefoniczny:

+48 533 081 310

 Zgłosić się elektronicznie:

tetiana.oleksenko@pck.pl

 

 Krajowe Biuro Informacji i Poszukiwań

Polskiego Czerwonego Krzyża

tel. +48 22 326 12 64, +48 22 326 12 61

ul. Mokotowska 14

00-561 Warszawa

 

ВІДНОВЛЕННЯ РОДИННИХ ЗВЯЗКІВ

 

Національне бюро інформації та розшуку Польського Червоного Хреста працює безперервно з 1919 року, розшукуючи на прохання родин осіб, зниклих безвісти під час воєн, збройних конфліктів і стихійних лих.

 Цим займається Національне бюро інформації та розшуку:

 • проведення розшуку та встановлення долі жертв воєн, збройних конфліктів і стихійних лих (у тому числі жертв Другої світової війни та біженців/мігрантів).
 • видача довідок, що підтверджують воєнну долю на основі документів, зібраних у наших архівах та отриманих в результаті наших зусиль у різних установах.
 • проведення пошуків військових поховань та визначення місця поховання в Україні та за кордоном.

У зв’язку зі збройним конфліктом в Україні Національне інформаційно-пошукове бюро Польського Червоного Хреста може допомогти в пошуку наступних категорій зниклих безвісти членів сім’ї:

 1. Члени сім’ї цивільної особи, доля та місцезнаходження якої невідомі у зв’язку з україно-польською війною.
 2. Члени сім’ї військовослужбовців, які потрапили в полон до протилежноїсторони.
 3. Членисім’ї військовослужбовців, які зникли безвісти.
 4. Члени родин,які загинули або вважаються загиблими та про кого:
 5. a. Родина знає просмерть,але не має інформації про те, де знаходиться тіло;
 6. b.Родиназнає про смерть і знає, де знаходиться тіло, але потребує допомоги для його пошуку.

Можна прийти і подати заяву ососбисто

м. Краків, вул. Студентська 19

 Подзвонити за номерами телефону:

+48 533 081 310

 Написати на електронну пошту

tetiana.oleksenko@pck.pl

 Національне бюро інформації та розшуку

Польський Червоний Хрест

tel. +48 22 326 12 64, +48 22 326 12 61

Вул. Мокотовська, 14

00-561 Варшава

 

Małopolski Oddział Okręgowy PCK jest realizatorem projektu EU4Health. Projekt EU4Health (DG Sante) ma za zadanie zapewnienie wysokiej jakości wsparcia psychospołecznego osobom dotkniętych konfliktem zbrojnym na Ukrainie, przebywających na terenie Polski. Okres trwania projektu przewidziany jest do czerwca 2024 roku.

Trzy główne cele projektu, to:

 1. Zapewnienie pierwszej pomocy psychologicznej i wsparcia psychospołecznego osobom z Ukrainy przebywającym na terenie Polski poprzez:
 • Infolinię, za pośrednictwem, której beneficjenci otrzymują wsparcie psychologiczne oraz mogą uzyskać informacje na temat innych usług świadczonych przez PCK inne organizacje rządowe i pozarządowe.
 • Prowadzenie spotkań grupowych oraz warsztatów np. zarządzanie stresem.
 1. Pracownicy i wolontariusze:
 • Budowanie zdolności PCK poprzez prowadzenie szkoleń z Psychologicznej Pierwszej Pomocy (w tym szkolenia trenerskie).
 • Dbanie o dobrostan pracowników i wolontariuszy PCK poprzez prowadzenie szkoleń z Opieki nad pracownikami wolontariuszami (w tym trenerskie), ustanowienie systemu wsparcia koleżeńskiego, aktywności budujących zespół.
 • Prowadzenie regularnych superrewizji dla trenerów Psychologicznej Pierwszej Pomocy i Opieki nad pracownikami i wolontariuszami.
 • Dostęp do darmowych konsultacji z zewnętrznym psychologiem dla każdego pracownika i wolontariusza PCK.
 • Celem jest dotarcie ze szkoleniami z Psychologicznej Pierwszej Pomocy oraz Opieki nad pracownikami i wolontariuszami do wszystkich pracowników i wolontariuszy PCK.
 • Adaptacja i dystrybucja odpowiednich materiałów.
 1. Trzecim celem projektu jest wzmocnienie współpracy z partnerami rządowymi i pozarządowymi, co wiąże się z uczestnictwem w grupach roboczych, konferencjach i innych spotkaniach z obszaru MHPSS oraz współprowadzenie grupy roboczej razem z WHO. Założeniem jest również szkolenie naszych partnerów z Psychologicznej Pierwszej Pomocy oraz Opieki nad pracownikami iprogram realizowany jest przez PCK, przy współpracy IFRC i Unii Europejskiej.

 

Jesteśmy do Państwa dyspozycji w Krakowie, Biuro MOO PCK, ul. Studencka 19

Inna Babanina,  tel. +48 577 694 488

inna.babanina@pck.pl

 

Infolinia ogólnopolska:

– dla numerów dzwoniących z Polski               +48 800 088 136

– dla numerów dzwoniących z zagranicy         +48 221 520 620

ARTYKUŁY