Klub Seniora „SILVER CLUB” to miejsce spotkań, edukacji i aktywności intelektualnej i fizycznej krakowskich seniorów zlokalizowane na terenie Starego Miasta w Krakowie prowadzone przez Małopolski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża, najstarszą organizację humanitarną w Polsce.

 


 

Edukacja zdrowotna jest celem statutowym organizacji realizowanym nieprzerwanie, w różnorodnych formach, już prawie od 100 lat. Seniorzy skupieni dotychczas wokół „Silver Club” uczestniczą w regularnych zajęciach prowadzonych przez fizjoterapeutów i rehabilitantów rozwijających ich sprawność fizyczną oraz wykładach o różnorodnej tematyce (np. literatura, kino, medycyna).

 


 

Zapisy na zajęcia w roku 2022

Nowy rok, nowe pokłady możliwości, energii i szans na nowe doświadczenia.

Zapraszamy wszystkich chętnych Seniorów do zapisów do Klubu Seniora – Silver Club.

Uruchamiamy zajęcia gimnastyczne, a w planach na rok 2022 wiele ciekawych zajęć, warsztatów, wykładów oraz konsultacji ze specjalistami.

Wspólnie otworzymy się na aktywność, wiedzę, profilaktykę zdrowotną oraz przyjemność wynikającą z poznawania nowych umiejętności, a nade wszystkim z kontaktów międzyludzkich.

Wszystkie zajęcia są BEZPŁATNE dzięki wsparciu finansowemu Województwa Małopolskiego.

Zapraszamy do wypełnienia i składania deklaracji członkowskich (do pobrania w załączniku) za pośrednictwem e-mail: krakow.biuro@pck.malopolska.pl lub bezpośrednio na Dzienniku Podawczym MOO PCK.

Informacji udzielamy pod numerem tel.: 572 341 845.

Deklaracja uczestnictwa


 

 

Większość uczestników Klubu stanowią studenci i absolwenci Uniwersytetu Trzeciego Wieku Uniwersytetu Jagiellońskiego.

 

PROJEKT: KLUB SENIORA „SILVER CLUB” – edycja na lata 2021-2022

 

 

Celem niniejszego projektu jest poszerzenie zakresu tematyki kierowanej do seniorów o aspekt edukacji prozdrowotnej i zdrowego starzenia się. Zrealizowane to zostanie poprzez przeprowadzenie cyklu spotkań, wykładów otwartych, warsztatów w zakresie zdrowego stylu życia, konsultacji zdrowotnych, ćwiczeń gimnastycznych, warsztatów psychologicznych, warsztatów kosmetologicznych, kursów pierwszej pomocy, meetingów z zakresu komunikacji interpersonalnej, warsztatów zdrowego żywienia. Wykłady otwarte skierowane będą do szerokiego grona odbiorców spełniających wymogi formalne tzn. wiek powyżej 50+ i zamieszkujących na terenie Małopolski – w szczególności z terenów peryferyjnych i dotyczyć będą zdrowego stylu życia. Wykłady prowadzone będą m.in. przez: lekarzy, psychologa, kosmetologa,  fizjoterapeutę. Praktyczne zajęcia ogólnousprawniające (korekcyjno – lecznicze), będą mieć na celu poprawę pełnej ruchomości stawów i elastyczności mięśni, usunięcie przykurczów, wzmocnienie mięśni stabilizujących, działanie terapeutycznie w przypadku problemów z nietrzymaniem moczu oraz poprawę ogólnej wydolności i koordynacji ruchowej.

 

PROJEKT FINANSOWANY ZE ŚRODKÓW BUDŻETU
WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO:

ROK 2021 – 30 000 zł

ROK 2022- 53 423 zł

 

Oferta uczestnictwa w SILVER CLUB skierowana jest do:

  • seniorów zamieszkałych na obszarach peryferyjnych oraz terenach o trudniejszej sytuacji demograficznej, zainteresowanych edukacją zdrowotną i zdrowym starzeniem się.
  • absolwentów krakowskich Uniwersytetów Trzeciego Wieku. Będą to osoby, które przeszły cały proces edukacji w ramach UTW, ale nadal chcą poszerzać swoją wiedzę.
  • seniorów zrzeszonych i niezrzeszonych w organizacjach senioralnych zainteresowanych edukacją zdrowotną i zdrowym starzeniem się.
  • mieszkańców Starego Miasta – Centrum w Krakowa (okolice siedziby MOO PCK), którzy są nie zrzeszeni w organizacjach senioralnych, a więc osoby o ograniczonym dostępie do informacji i o małych możliwościach edukacyjnych.

 

AKTUALNY HARMONOGRAM

HARMONOGRAM na GRUDZIEŃ

 

Projekt finansowany z budżetu Województwa Małopolskiego

W 2021 roku powstał na terenie gminy Czchów kolejny klub seniora prowadzony przez MOO PCK pn. GRUPA SILVER CZCHÓW. Koordynatorem działalności klubu jest Pani Izabela Ancukiewicz. Projekt realizowany będzie w latach 2021-2022. Wśród zajęć dla seniorów przewidziano m.in regularne ćwiczenia gimnastyczne, zajęcia z turystyki, kursy pierwszej pomocy, warsztaty zdrowego żywienia, warsztaty florystyczne, oraz zajęcia z zakresu treningu umysłu.

Projekt finansowany ze środków Województwa Małopolskiego

Fotogaleria z zajęć  w Czchowie

W 2021 roku powstał na terenie gminy Stary Sącz kolejny klub seniora prowadzony przez MOO PCK. Projekt realizowany będzie w latach 2021-2022. Wśród zajęć dla seniorów przewidziano m.in regularne ćwiczenia gimnastyczne, zajęcia z turystyki, kursy pierwszej pomocy, warsztaty zdrowego żywienia, warsztaty florystyczne, oraz zajęcia z zakresu treningu umysłu.

Projekt finansowany ze środków Województwa Małopolskiego

 

Zgłoszenia do udziału w projekcie Klub Seniora „Silver Club” przyjmowane są w siedzibie

 Małopolskiego Oddziału Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża

ul. Studencka 19, 31-116 Kraków – I piętro

 

Numer telefonu: 12 – 422 91 15

Adres emailowy: krakow.senior@pck.malopolska.pl  

Wymagania: wiek 55+

ARTYKUŁY