Celem kampanii jest wyposażenie potrzebujących dzieci w wyprawki szkolne.


 

Początek roku szkolnego jest dla wielu uczniów bardzo stresującym momentem. Dzieci przychodząc do szkoły często nie mają potrzebnych przyborów szkolnych i ubrań, co negatywnie wpływa na ich funkcjonowanie w grupie i naukę. Wynika to zazwyczaj ze złych warunków materialnych rodziny. Najgorzej sytuacja ta przedstawia się w rodzinach dysfunkcyjnych, które nie zawsze spełniają warunki umożliwiające im uzyskanie pomocy finansowej z opieki społecznej.

 

Dla wielu rodziców zakup podręczników, zeszytów i wyposażenie piórnika jest dużym obciążeniem domowego budżetu. Wtedy pomoc od organizacji charytatywnych jest jedyną, którą uzyskują.

 

Polski Czerwony Krzyż stara się przeciwdziałać temu problemowi. Co roku Zarządy Okręgowe i Rejonowe prowadziły kwesty uliczne, a w supermarketach i sklepach zbiórki materiałów szkolnych. Organizowane są również akcje i imprezy towarzyszące, podczas których zbierane są fundusze na zakup wyprawek.

 


Jeśli chcesz dowiedzieć się jak realizujemy nasze akcje i kampanie szukaj informacji w aktualnościach.