60. Czy wiesz, że początki ratownictwa w PCK sięgają okresu międzywojennego?

Ciekawostka nr 60. Czy wiesz, że początki ratownictwa w PCK sięgają okresu międzywojennego? Pierwsze drużyny ratownicze tworzone były na przełomie lat 1928/1929, a odpowiedzialne za to były dwie organizacje: Polski Czerwony Krzyż, a także Liga Obrony Powietrznej i Przeciwgazowej. P.C.K. prowadził nabór ludzi, formował drużyny, zaopatrywał je w odpowiednie środki oraz przeprowadzał specjalistyczne szkolenia z…