57. Czy wiesz, że w okresie po II wojnie światowej Polski Czerwony Krzyż był obecny w każdej szkole i przedszkolu, gdzie prowadził akcje propagandowe prozdrowotne dla dzieci i młodzieży?

You are here:
do góry