Pomoc uchodźcom i cudzoziemcom na polskim rynku pracy. Polsko-hiszpański projekt Czerwonego Krzyża.

Małopolski Oddział Okręgowy PCK we współpracy z Hiszpańskim Czerwonym Krzyżem, realizuje projekt Projekt Aktywizacji Zawodowej mający na celu poprawę poziomu zdolności do znalezienia pracy przez osoby z Ukrainy, które przybyły do Polski po 24 lutego 2024 r. Projekt polega na organizacji kursów zawodowych, kursów języka polskiego, pomocy prawnej, psychologicznej oraz świadczeniu usług towarzyszących wspomagających osoby…