ZBIÓRKA DARÓW RZECZOWYCH nadal trwa.

Małopolski Oddział Okręgowy prowadzi nadal zbiórkę darów rzeczowych dla Ukrainy  Specustawa dotyczącej pomocy uchodźcom przebywającym w Polsce zmieniła możliwość pomocy w kraju – samorządy otrzymują refundację poniesionych kosztów na rzecz obywateli Ukrainy. Nie ma palącej potrzeba wspierania żywnościowego osób, które przebywają w naszym kraju. Niestety pogarsza się sytuacja zaopatrzenia w żywność za granicą, w związku…