7 FUNDAMENTALNYCH ZASAD Ruchu Czerwonego Krzyża na świecie.

Najważniejszym zadaniem Ruchu Czerwonego Krzyża jest zapobieganie ludzkim cierpieniom i ich łagodzenie oraz zapewnianie poszanowania ludzkiej godności, szczególnie w sytuacjach konfliktów zbrojnych i innych zagrożeń. Ruch Czerwonego Krzyża na całym świecie kieruje się 7 FUNDAMENTALNYMI ZASADAMI, które zapisane zostały w statutach Ruchu, a poszczególne jego komponenty zobowiązane są ich przestrzegać i prowadzić swoją działalność z…