Wspieram działania Małopolskiego Oddziału Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża

 

Dziękujemy, że chcesz pomóc Małopolskiemu Oddziałowi Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża. Aby dokonać wpłaty wybierz cel, wysokość darowizny oraz sposób wpłaty (online czy tradycyjnie) i kliknij „Dalej”. Jesteśmy wdzięczni za każdą przekazaną przez Ciebie kwotę.

Pomaganie jest dziecinnie proste! Rozliczając swój PIT mogą Państwo w prosty sposób – za pośrednictwem PCK – zapewnić dzieciom wyprawki szkolne, szansę na edukację, wyjazdy kolonijne. Ponadto będziemy mogli przekazać osobom potrzebującym paczki żywnościowe, jak również promować honorowe krwiodawstwo.

JAK PRZEKAZAĆ 1 %?

KRS 0000 22 55 87

Jak samodzielne prawidłowo odpisać 1% podatku?

W zeznaniu PIT należy wpisać numer KRS Polskiego Czerwonego Krzyża.

Numer KRS, to numer nadany przez sąd, pod którym dana organizacja jest wpisana do tzw. Krajowego Rejestru Sądowego, stąd jego nazwa: KRS. To numer, który przydzielony jest raz, jest stały i reprezentuje Stowarzyszenia, nie jej podopiecznych. Nie ma czegoś takiego jak numer KRS danego podopiecznego. Numer KRS trzeba wpisać w formularzu PIT w pole Numer KRS, a w sąsiednie pole poprawnie wyliczoną kwotę 1% podatku.

OPCJA I (przykład dla PITu 37)

Jeśli chcecie Państwo przekazać swój 1% podatku bez podawania swoich danych osobowych  na pomoc konkretnej osobie z grona podopiecznych Stowarzyszenia bądź na jeden z celów szczegółowych (jednostki organizacyjne MOO PCK, działy np. krwiodawstwo MOO PCK), wówczas wystarczy w formularzu PIT, w miejscu „Cel szczegółowy 1%” wpisać jego nazwę.

OPCJA II (przykład dla PITu 37)

Jeśli chcecie Państwo przekazać nam 1% podatku na cel szczegółowy z podaniem swoich danych osobowych, w każdym formularzu PIT należy wpisać nasz numer KRS 0000225587, cel szczegółowy, adres emailowy a pole „WYRAŻAM ZGODĘ” zakreślić krzyżykiem. Zaznaczenie tego pola umożliwi nam kontakt z Państwem i przesłanie podziękowania.

UWAGA: Jedynie rubryka z numerem KRS i rubryka z kwotą 1% są niezbędne do przekazania 1% podatku. Pozostałe pola są opcjonalne – zachęcamy do ich uzupełnienia, ale nie jest to konieczne.

 

Wszystkie środki finansowe które wpłyną na konto Małopolskiego Oddziału Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża zostaną podzielone zgodnie z właściwością terytorialną – to znaczy każdy Oddział Rejonowy otrzyma środki które zostały przekazane przez Urząd Skarbowy w miejscu działania danego Oddziału Rejonowego, np. Chrzanowa czy Tarnowa. Tym samym, środki odpisywane przez podatników mają szansę być wykorzystywane przez jednostki organizacyjne Polskiego Czerwonego Krzyża w miejscu ich zamieszkania.

1% podatku mogą przekazać osoby fizyczne będące:

  • podatnikami podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT-37);
  • podatnikami opodatkowanymi ryczałtem (PIT-28);
  • podatnikami, którzy sami opłacają zaliczki na rzecz podatku (PIT-36);
  • podatnikami prowadzącymi jednoosobową działalność gospodarczą i korzystającymi z liniowej, 19-procentowej stawki podatku (PIT-36L);
  • podatnikami uzyskującymi dochód z obrotu papierami wartościowymi (PIT-38);
  • podatnikami uzyskującymi dochód z odpłatnego zbycia nieruchomości (PIT-39).

Emeryci i renciści, którzy od organu rentowego otrzymali PIT-40A, również mogą wesprzeć Polski Czerwony Krzyż – wystarczy, że na bazie otrzymanego rocznego obliczenia podatku złożą zeznanie podatkowe. Osoby, za które deklarację podatkową składa zakład pracy, aby móc przekazać 1% podatku na rzecz OPP, muszą samodzielnie wypełnić właściwy formularz PIT. Możliwości przekazania 1% podatku na rzecz OPP nie mają osoby, których podatek należny jest równy 0 – czyli ulgi są tak duże, że znoszą cały podatek należny.

Kiedy zapoznasz się już z terminami składania PIT, warto zastanowić się nad sposobem, w jaki chciałbyś/chciałabyś dostarczyć wypełnioną deklaracje do Urzędu Skarbowego. Obecnie istnieje na to kilka sposobów. Druki PIT możesz złożyć: :

  • Osobiście – należy złożyć je w okienku podawczym wyznaczonego nam Urzędu Skarbowego
  • Przez Internet – wysyłamy je w formie elektronicznej
  • Korespondencyjnie – za pośrednictwem Poczty Polskiej lub Polskiego Urzędu Konsularnego

Pamiętaj, że za datę złożenia druku PIT uznaje się datę stempla pocztowego.

Po złożeniu przez podatników swoich deklaracji podatkowych, urzędy skarbowe zajmują się weryfikacją przekazanych danych i jeśli zachodzi taka konieczność, niektórzy podatnicy są wzywani do złożenia korekt. Termin na wyjaśnienie wszelkich wątpliwości dot. osiągniętych dochodów i, co za tym idzie, należnego podatku dochodowego mija 30 lipca. Dopiero po tym terminie urzędy skarbowe przekazują kwoty 1% podatku na rachunek bankowy organizacji. Ostatecznym terminem, do którego urzędy skarbowe są zobowiązane przekazać całość 1% podatku od wszystkich podatników jest 30 września.

Po tym terminie Małopolski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża rozdzieli i przekaże środki finansowe do odpowiednich Oddziałów Rejonowych,

Nie. 1% podatku jest wyliczany od rzeczywiście płaconego podatku dochodowego do skarbu państwa. Dlatego nie ma wpływu na tzw. zwrot podatku.

Tak. Chcemy podkreślić, że w grupie osób, które mogą przekazać 1% podatku są również emeryci i renciści – po otrzymaniu deklaracji ZUS można ją przepisać na odpowiednim formularzu, uzupełnić sekcję dot. 1% podatku i złożyć deklarację z swoim urzędzie skarbowym.

Emeryci i renciści również muszą rozliczyć się z urzędem skarbowym. Emerytura i renta traktowana jest bowiem jako dochód i podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Zakład Ubezpieczeń Społecznych do końca lutego 2018 r. automatycznie wystawia i przesyła do urzędu skarbowego i podatnika deklarację PIT-40A, w której wskazuje wysokość wypłaconych świadczeń. Osoby, które nie miały żadnych innych dochodów, nie muszą już nic więcej robić – PIT-40A stanowi ich roczną deklarację podatkową.

Osoby pobierające emeryturę lub rentę, które otrzymały z ZUS formularz PIT-40A, mogą w łatwy sposób obniżyć wysokość podatku należnego fiskusowi o 1% i przekazać go organizacji pożytku publicznego (OPP). W tym celu wystarczy złożyć jedynie oświadczenie PIT OP w urzędzie skarbowym lub wysłać go listem poleconym do dnia 30 kwietnia 2018 r. To najprostszy sposób, nie trzeba bowiem wypełniać zeznania podatkowego, a wystarczy tylko wskazać numer KRS OPP. I tyle – resztę zrobi urząd skarbowy.

PIT OP możecie Państwo pobrać na naszej stronie www.pck.malopolska.pl w zakładce PRZEKAŻ 1 %.

Darmowy Program PIT dostarcza Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych w ramach projektu PITax.pl dla OPP.

Wpłać online:


Wpłać tradycyjnie:

Uzupełnij swoje dane

 

Już za moment Twoja pomoc do nas dotrze! Aby płatność została poprawnie zrealizowana potrzebujemy jeszcze Twoich danych. Jeżeli wyrazisz na to zgodę, chcielibyśmy być z Tobą w kontakcie – nie tylko podziękować Ci za pomoc, ale również dzielić się z Tobą wiadomościami z życia naszej Organizacji.

 

Błąd: Brak formularza kontaktowego.