5.krwiobieg Kraków za nami!

You are here:
do góry
1% podatku - KRS: 0000225587
Rok 2019 jest rokiem 100-lecia PCK. W tym okresie nieprzerwanie prowadzimy działalność charytatywną na rzecz potrzebujących, na realizację której jak zwykle potrzebne są środki finansowe. Czerpiemy je, między innymi, z 1%. Dzięki przekazywanym nam odpisom 1% podatku zapewniamy dzieciom przybory szkolne, szansę na edukację i radość. Wspieramy rodziny przekazując im paczki żywnościowe na święta i promujemy honorowe krwiodawstwo.Troszczymy się m.in. o tych, którzy o pomoc dla siebie nie potrafią nawet prosić. Pomóż nam nieść pomoc potrzebującym!
Wpisz w deklarację podatkową KRS: 0000225587
lub
1% zbieramy we współpracy z PITax.pl Łatwe podatki.
POMAGAMY OD 100 LAT!