45. Rajd „Czerwonej Róży” im. Kazimierza Nowaka

W 2022 roku Małopolski Oddział Okręgowy PCK będzie organizatorem jubileuszowego 45. Rajdu „Czerwonej Róży” im . Kazimierza Nowaka. Impreza będzie odbywać się w dniach 13-18 czerwca 2022 r. Uczestnicy rajdu będą mogli odwiedzić najatrakcyjniejsze turystycznie miejsca Beskidu Sądeckiego i Pienin. Cieszymy się, że inicjatywa spotkań integracyjnych czerwonokrzyskich krwiodawców zapoczątkowana w Krakowie przez Klub Hutniczy PCK…

Sądecka Gala Wolontariatu

Jest czas pracy, zaangażowania oraz czas odpoczynku, zabawy i świętowania. W minioną sobotę 18 września w Nowym Sączu spotkała się młodzież z terenu powiatu sądeckiego i Nowego Sącza, aby wspólnie spędzić czas i świętować 100-lecie Ruchu Młodzieżowego w Polskim Czerwonym Krzyżu. Impreza zorganizowana przez Oddział Rejonowy w Starym Sączu odbyła się w plenerze, a kapryśna…

„KREW WZYWA KREW” – młodzieżowa akcja krwiodawstwa w Nowym Sączu.

15 października na rynku w Nowym Sączu zorganizowana została przez młodzież z Zespołu Szkół Budowlanych zbiórka krwi pod hasłem „Krew Wzywa Krew”. Akcję wspierali organizacyjnie członkowie Oddziału Rejonowego PCK w Starym Sączu, Starosądeckiego Klubu HDK PCK oraz Klubu HDK PCK przy NEWAG SA. Pomysł projektu związanego z promowaniem honorowego krwiodawstwa wśród młodzieży szkół średnich narodził…

Pomoc humanitarna dla osób na granicy polsko-białoruskiej

Dzięki współpracy w ramach Międzynarodowego Ruchu Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca oraz organizacji partnerskich, w którą zaangażowany jest Polski Czerwony Krzyż, 1 września udało się dostarczyć pomoc grupie 32 osób przebywających przy granicy w Usnarzu Górnym. Bratnie stowarzyszenie, Białoruski Czerwony Krzyż, wraz z białoruskim UNHCR przekazali potrzebującym żywność, wodę butelkowaną, zestawy higieniczne, ciepłą odzież, koce…

In bello et in pace caritas – promocja książki o Marii hr. Tarnowskiej.

2 września w Pałacu „Pod Krzysztofory” odbyła się zorganizowana przez Małopolski Oddział Okręgowy PCK promocja książki Jolanty Adamskiej o Marii hr. Tarnowskiej. Spotkanie zgromadziło ponad 60 uczestników zainteresowanych historią PCK. Wcześniej na ul. Studenckiej przed siedzibą MOO PCK posadzona została lipa ku pamięci hrabiny Tarnowskiej, wieloletniej wiceprezes  PCK . Maria hr. Tarnowska to jedna z…

Czerwonokrzyskie Szlaki w Krakowie

Zapraszamy wszystkich chętnych do zwiedzania w Krakowie miejsc związanych z historią Polskiego Czerwonego Krzyża. Proponujemy Państwu 2 trasy : szlakiem I wojny światowej i okresu międzywojennego oraz szlakiem miejsc związanych z czasami wojny i okupacji. Trasa: I wojna światowa i okres międzywojenny. Ul. Basztowa 3 W okresie I wojny światowej mieściła się tu Krakowska Sekcja…

Kto i kiedy może używać znaku CZERWONEGO KRZYŻA (KRZYŻA GENEWSKIEGO)

Czerwony Krzyż na białym tle jest jednym z najbardziej rozpoznawalnych znaków na świecie. Ustanowiony na podstawie Konwencji Genewskich z 1949 roku przez prostotę formy miał nieść prosty przekaz – gwarancja pomocy humanitarnej dla każdego człowieka. Niestety od pewnego czasu obecna jest tendencja do nadużywania chronionego znaku przez osoby nieuprawnione – w szczególności przez właścicieli aptek…

Maria hr. Tarnowska – życie i działalność w Czerwonym Krzyżu

  Kraków, 2 września 2021 r   Godz. 11.00 – spacer z przewodnikiem „Czerwonokrzyskim Szlakiem po Krakowie” (ul. Pijarska-Basztowa-Bosacka-Topolowa-Kopernika-Westerplatte-Grodzka-Kanonicza-Skarbowa-Studencka – 6 km, ok. 2-2.5 h) Uczestnicy spaceru będą mogli odwiedzić miejsca związane z Czerwonym Krzyżem w Krakowie oraz poznać historię tych miejsc. Początek trasy znajduje się na ul. Pijarskiej 7 gdzie w czasie II wojny…

Nowe Kluby HDK PCK w Małopolsce

Jak się okazuje okres wakacyjny sprzyja aktywności poza zawodowej, społecznej. W miesiącu lipcu do struktur Małopolskiego Oddziału Okręgowego PCK dołączyły kolejne 3 nowo utworzone kluby honorowych dawców krwi. W czerwonokrzyskiej rodzinie powitaliśmy:  Klub Honorowych Dawców Krwi w Opatkowicach-Krakowie Daniel Gacek – Prezes Aneta Nowak – Wiceprezes Paweł Dudzik – Sekretarz Górlicki Bernard – Członek Zarządu…