Fundacja PepsiCo i Polski Czerwony Krzyż razem przeciwko kryzysowi bezpieczeństwa żywnościowego.

PepsiCo i Fundacja PepsiCo zawiązują partnerstwo z Polskim Czerwonym Krzyżem w celu przeciwdziałania kryzysowi bezpieczeństwa żywnościowego wśród najbardziej potrzebujących. Małopolski Oddział Okręgowy PCK jest jednym z trzech beneficjentów programu obok Mazowieckiego i Lubelskiego OO PCK. PepsiCo, Fundacja PepsiCo i Polski Czerwony Krzyż zajmą się problemem braku bezpieczeństwa żywnościowego w społecznościach najbardziej dotkniętych pandemią Covid-19 Program…