Podsumowanie kampanii świątecznej „Bądźmy razem”

5 grudnia 2021 roku zainaugurowana została wspólna kampania świąteczna Małopolskiego Oddziału Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża i Województwa Małopolskiego „Bądźmy razem”. Głównym motywem graficznym kampanii był łańcuch świąteczny, symbol więzi, którego ogniwem może stać się każdy z nas. Nie od dziś wiadomo, że wspólne działania przynoszę wiele dobrego, połączone zostały więc działania Województwa Małopolskiego i Małopolskiego…

Podziel się światłem i nadzieją

Każdego roku przed Świętami Bożego Narodzenia, Polski Czerwony Krzyż przygotowuje paczki dla swoich podopiecznych w ramach akcji Czerwonokrzyska Gwiazdka. W tym roku paczki otrzyma prawie 10 000 rodzin w potrzebie. Nie możemy jednak zapomnieć, że osoby potrzebujące wsparcia są również na granicy polsko-białoruskiej, do której PCK nadal nie ma dostępu. Dlatego w tym roku Czerwonokrzyska…

Podsumowanie zbiórki świątecznej

 Małopolski Oddział Okręgowy PCK prowadził w tym roku zbiórkę świąteczną wraz z Województwem Małopolskim ramach kampanii „Bądźmy razem”. Do akcji włączyły się placówki szkolne i przedszkolne w całej Małopolsce, oddziały rejonowe, kluby HDK PCK oraz prywatne osoby. Bardzo serdecznie dziękujemy wszystkim darczyńcom oraz wolontariuszom i pracownikom,  bez których zaangażowania nie byłoby możliwe zebranie tak dużej…

Rozstrzygnięcie konkursu fotograficznego i gry ekologicznej.

W dniu 21 grudnia obradowała komisja konkursowa, która dokonała wyłonienia laureatów gry ekologicznej oraz wybrała najlepsze fotografie związane z prowadzonymi przez młodzież działaniami ekologicznymi. Głównymi celami Gry było zwrócenie uwagi uczestników na problem postępujących zmian klimatycznych i podejmowanie działań związanych z przeciwdziałaniem tym zmianom. Celem dodatkowym Gry była promocja zmian własnej postawy mieszkańców Małopolski względem…

Polski i Międzynarodowy Czerwony Krzyż w czasie stanu wojennego 1981-1983

Stan wojenny w Polsce wprowadzony został w nocy z 12 na 13 grudnia 1981 roku. Władzę w kraju przejęła junta wojskowa pod przywództwem generała Wojciecha Jaruzelskiego. Większość Polaków o wprowadzeniu stanu wojennego dowiedziała się nad ranem w niedzielę 13 grudnia 1981 r. Nie działały telefony, telewizja, radio zaś nadawało muzykę poważną. O godz. 6.00 wyemitowano…

Olimpiada Promocji Zdrowego Stylu Życia – XXIX edycja na rok szkolny 2021/2022

Zarząd Główny Polskiego Czerwonego Krzyża podjął uchwałę o organizacji w roku szkolnym 2021/2022 kolejnej XXIX edycji Olimpiady Promocji Zdrowego Stylu Życia PCK. Zapraszamy uczniów i nauczycieli do udziału. Celem olimpiady jest wykształcenie wśród młodzieży szkolnej potrzeby dbania o własne zdrowie oraz kształtowanie umiejętności niezbędnych do ochrony i doskonalenia zdrowia poprzez: rozbudzanie zainteresowania własnym zdrowiem i problematyką prozdrowotną; prowadzenie edukacji dot.…

Gala na 100-lecie Młodzieży Polskiego Czerwonego Krzyża

2 grudnia z okazji zbliżającego się Międzynarodowego Dnia Wolontariusza Małopolski Oddział Okręgowy PCK wraz z krakowską grupą młodzieży SIM PCK zorganizował uroczystą galę z okazji jubileuszu 100-lecia Ruchu Młodzieżowego w Polskim Czerwonym Krzyżu. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele młodzieżowych struktur z całej Małopolski oraz  liczne grono opiekunów szkolnych kół PCK, klubów „Wiewiórka, młodzieżowych klubów HDK…

„BĄDŹMY RAZEM” – kampania świąteczna MOO PCK i Województwa Małopolskiego

Bądźmy Razem! Trudno sobie wyobrazić, że nie wszystkim Święta Bożego Narodzenia kojarzą się z radością, rodziną, szczęściem… Dla wielu osób jednak będą to kolejne dni spędzone w samotności przy skromnym, świątecznym posiłku. Nie musi tak być! Pokażmy samotnym i potrzebującym, że są osoby, które o nich myślą. Kampania pt. „Bądźmy Razem” jest na to odpowiedzią…

45-lecie Hutniczego Klubu HDK PCK w Krakowie

W sobotę 20 listopada Hutniczy klub HDK PCK w Krakowie świętował jubileusz 45-lecia istnienia. Rocznica była okazją do złożenia podziękowań i  uhonorowania zasłużonych członków Klubu, honorowych krwiodawców PCK.   Historia Hutniczego Klubu HDK PCK w Krakowie Historia ruchu honorowego krwiodawstwa w Kombinacie Metalurgicznym w Krakowie sięga 1960 roku. Natomiast historia Hutniczego Klubu Honorowych Dawców Krwi…