III Sądecka Gala Honorowego Krwiodawstwa

W sobotę 19 czerwca 2021 r odbyła się uroczysta III Sądecka Gala Krwiodawstwa w Krynicy Zdroju. Podczas Gali złożono wyrazy uznania i podziękowania dla ofiarnych i zaangażowanych honorowych dawców krwi za ich dar, za stałą popularyzację i propagowanie honorowego oddawania krwi. Organizatorem III Sądeckiej Gali Honorowego Krwiodawstwa był Małopolski Oddział Okręgowy PCK, Oddział Rejonowy w Starym Sączu W strukturach MOO PCK aktywnie działa 100…