Historia pięknego i pożytecznego życia – książka Jolanty Adamskiej „Maria hr. Tarnowska (1880-1965)”

Wiosną tego roku ukazała się długo oczekiwana biografia hr. Marii Tarnowskiej autorstwa Pani Jolanty Adamskiej. Jest to dla całej społeczności czerwonokrzyskiej w Polsce ważne wydarzenie, nie ma bowiem w ponad 100-letniej historii Czerwonego Krzyża w Polsce postaci tak znakomitej, tak zaangażowanej w działalność naszej organizacji jak wiceprezes Zarządu Głównego PCK Maria z Czetwertyńskich Tarnowska. 12…

Jubileusz 55-lecia Klubu HDK PCK im. Dzieci Oświęcimia

Wczoraj 12 czerwca 2021 r Klub HDK im.” Dzieci Oświęcimia” obchodził piękny jubileusz 55-lecia istnienia Klubu. W jubileuszu uczestniczyli reprezentując Zarząd MOO PCK i Zespół ds. HDK Pani Elżbieta Wojna-Dyląg oraz Pan Krzysztof Jeżek. Klub Honorowych Dawców Krwi Polskiego Czerwonego Krzyża im. „Dzieci Oświęcimia”, obchodzi właśnie jubileusz 55-lecia swojego istnienia. Krwiodawcy z klubu w sposób…