61. Czy znasz historię początków ruchu młodzieżowego w Polskim Czerwonym Krzyżu?

Koło Młodzieży w Muszynie, 1939 r, NAC Sygnatura: 1-C-915 Ciekawostka nr 61. Czy znasz historię początków ruchu młodzieżowego w Polskim Czerwonym Krzyżu? Pierwsze Koła Młodzieży w Polsce powstały na wzór istniejących jednostek w innych stowarzyszeniach krajowych Czerwonego Krzyża na całym świecie. Ruch młodzieżowy powstał samorzutnie w czasie I wojny z potrzeby pomagania żołnierzom i ich…

61. Czy wiesz, że papież Jan Paweł II złożył oficjalną wizytę w siedzibie Międzynarodowego Komitetu Czerwonego Krzyża w Genewie?

Ciekawostka nr 61. Czy wiesz, że papież Jan Paweł II złożył w 1982 roku oficjalną wizytę w siedzibie Międzynarodowego Komitetu Czerwonego Krzyża w Genewie? Jan Paweł II odwiedził Międzynarodowy Komitet Czerwonego Krzyża w Genewie 15 czerwca 1982 r. Towarzyszyli mu kardynałowie A. Casaroli i B. Gantin oraz liczni inni dostojnicy kościelni. Papież został powitany po…

60. Czy wiesz, że początki ratownictwa w PCK sięgają okresu międzywojennego?

Ciekawostka nr 60. Czy wiesz, że początki ratownictwa w PCK sięgają okresu międzywojennego? Pierwsze drużyny ratownicze tworzone były na przełomie lat 1928/1929, a odpowiedzialne za to były dwie organizacje: Polski Czerwony Krzyż, a także Liga Obrony Powietrznej i Przeciwgazowej. P.C.K. prowadził nabór ludzi, formował drużyny, zaopatrywał je w odpowiednie środki oraz przeprowadzał specjalistyczne szkolenia z…

59. Czy wiesz, że znak Krzyża Genewskiego jest znakiem chronionym nie tylko międzynarodowymi konwencjami i przepisami, ale również polskim prawem i to od początku istnienia Polskiego Czerwonego Krzyża?

Ciekawostka nr 59. Czy wiesz, że znak Krzyża Genewskiego jest znakiem chronionym nie tylko międzynarodowymi konwencjami i przepisami, ale również polskim prawem i to od początku istnienia Polskiego Czerwonego Krzyża? Znak Czerwonego Krzyża, zwany również Krzyżem Genewskim, utworzony został podczas konferencji międzynarodowej w Genewie w 1863 r. jako znak rozpoznawczy ochotników niosących pomoc rannym żołnierzom. W rok później…

58. Czy wiesz, że Odznaka Honorowa PCK jest najstarszym czerwonokrzyskim odznaczeniem, którego historia sięga prawie 100 lat?

Ciekawostka nr 58. Czy wiesz, że Odznaka Honorowa PCK jest najstarszym czerwonokrzyskim odznaczeniem, którego historia sięga 100 lat?   Odznaka Honorowa Polskiego Czerwonego Krzyża jest najwyższym i najstarszym odznaczeniem organizacyjnym  w naszym stowarzyszeniu.  Przez lata zmieniał się jej wzór, niezmienne jednak zostały pewne istotne zasady  – od samego początku służyła wyróżnianiu osób, które w szczególny…

20. Czy wiesz, że gdyby granice Polski pozostały niezmienione po II wojnie światowej, to obchody 100-lecia PCK świętowałyby z nami, działające do dziś w strukturach innych stowarzyszeń krajowych, Oddziały Lwowski, Wileński, Wołyński?

Ciekawostka nr 20. Czy wiesz, że gdyby granice Polski pozostały niezmienione po II wojnie światowej, to obchody 100-lecia PCK świętowałyby z nami, działające do dziś w strukturach innych stowarzyszeń krajowych, Oddziały Lwowski, Wileński, Wołyński? Po powstaniu Polskiego Towarzystwa Czerwonego Krzyża utworzone zostały 4 duże Komitety Okręgowe: Małopolski, Wielkopolski, Południowo-Wschodni i Polesko-Miński z głównymi ośrodkami w Krakowie, Lwowie, Poznaniu, Warszawie.…

19. Czy wiesz, że pracownicy Polskiego Czerwonego Krzyża dokonywali ekshumacji oficerów pomordowanych w Lesie Katyńskim, będąc równocześnie odpowiedzialnymi za stworzenie oficjalnych List katyńskich?

Ciekawostka nr 19. Czy wiesz, że pracownicy Polskiego Czerwonego Krzyża dokonywali ekshumacji oficerów pomordowanych w Lesie Katyńskim, będąc równocześnie odpowiedzialnymi za stworzenie oficjalnych List katyńskich?   Błogosławieni, którzy w Panu umierają – odpoczęli od prac swoich, a uczynki ich za nimi idą (Ap. 14,13)   Po wkroczeniu Armii Czerwonej na teren Polski, do sowieckiej niewoli dostały się tysiące polskich wojskowych i przedstawicieli inteligencji. NKWD…

18. Czy wiesz, że ruch Czerwonego Krzyża i jego zasady były źródłem powstania służb sanitarnych dla rannych żołnierzy pod nazwą polski Biały Krzyż i Polski Zielony Krzyż?

Ciekawostka nr 18. Czy wiesz, że ruch Czerwonego Krzyża i jego zasady były źródłem powstania służb sanitarnych dla rannych żołnierzy pod nazwą polski Biały Krzyż i Polski Zielony Krzyż?   W stuletniej historii niepodległej Polski, pomoc rannym żołnierzom na różnych frontach wojennych niosły 3 organizacje humanitarne: Polski Czerwony Krzyż, Polski Biały Krzyż i Polski Zielony Krzyż. Polski Biały…

17. Czy wiesz, że na przestrzeni lat zmieniały się zasady ustawowego finansowania Polskiego Czerwonego Krzyża, zmieniała się także rola i pozycja naszej organizacji w państwie?

Ciekawostka nr 17. Czy wiesz, że na przestrzeni lat zmieniały się zasady ustawowego finansowania Polskiego Czerwonego Krzyża, zmieniała się także rola i pozycja naszej organizacji w państwie?   Opłaty od sprzedaży biletów wstępu. W okresie międzywojennym Polski Czerwony Krzyż miał uprzywilejowaną pozycję w państwie, korzystał z uregulowań ustawy przyznającej mu datki od sprzedaży biletów wstępu na różnego rodzaju widowiska, występy, koncerty,…

16. Czy wiesz, że spotkanie krwiodawców pn. Rajd Czerwonej Róży są organizowane nieprzerwanie od 40 lat?

Ciekawostka nr 16. Czy wiesz, że spotkanie krwiodawców pn. Rajd Czerwonej Róży są organizowane nieprzerwanie od 40 lat? Pomysłodawcą i inicjatorem Rajdów „Czerwonej Róży” był Kazimierz Nowak, wieloletni Prezes Klubu HDK PCK działającego przy krakowskiej hucie stali.  Pierwsze spotkanie zorganizowane zostało w 1977 roku w Tenczynku i nosiło nazwę I Zlot „Czerwonej Róży”, a pretekstem były obchody 25 lecia działalności PCK…