83. Rocznica aresztowania hm. Seweryna Udzieli

23 kwietnia 2024 r. o godz. 12:00, w 83 rocznicę aresztowania przez niemiecką tajną polityczną policję hm. Seweryna Udzieli, pod tablicą upamiętniającą działalność HARCERSKIEJ POCZTY w latach 1939-1945, odbył się uroczysty apel. Wydarzenie miało na celu uczczenie kombatanta Szarych Szeregów, pracującego w Harcerskiej Poczcie PCK w latach 1940-1941 oraz pozostałych harcerzy, którzy zginęli podczas przekraczania sowieckiej granicy.