Ruszyła Szkoła Policealna Polskiego Czerwonego Krzyża w Krakowie im. Marii hr. Tarnowskiej dla Pracowników Służb Medycznych i Społecznych

Polski Czerwony Krzyż Małopolski Oddział Okręgowy PCK otworzył Szkołę Policealną Polskiego Czerwonego Krzyża w Krakowie im. Marii hr. Tarnowskiej dla Pracowników Służ Medycznych i Społecznych. Trwa nabór na pierwszy kierunek OPIEKUN MEDYCZNY. Szkoła jest niepubliczną szkołą policealną, co daje możliwość zdobycia wykształcenia zawodowego na podstawie wykształcenia podstawowego, kształcącą w formie zaocznej i stacjonarnej, której ukończenie umożliwia uzyskanie…