Raport z pomocy na rzecz Ukrainy w 2022 roku.

W dniu 30 maja 2023 roku przyjęte zostało sprawozdanie merytoryczne i finansowe Małopolskiego Oddziału Okręgowego PCK za 2022 rok. Znacząca część działań naszego oddziału poświęcona była pomocy udzielonej Ukrainie. Dziś prezentujemy raport z działań pomocowych za 2022 rok. Największym wyzwaniem 2022 roku był kryzys uchodźczy wywołany wojną w Ukrainie. Już w dniu 24 lutego 2022…

Centrum Integracji, Edukacji i Rehabilitacji PCK w Mszanie Dolnej

Położony w Beskidzie Wyspowym Ośrodek PCK od lutego 2023 roku przekształcony został w Centrum Integracji, Edukacji i Rehabilitacji PCK dla Uchodźców. Celem realizowanego przez MOO PCK projektu jest zwiększenie samodzielności i poprawa zatrudnienia cudzoziemców z Ukrainy,  a także ich funkcjonowania w lokalnych środowiskach  poprzez dostarczenie holistycznego wsparcia w formie usług edukacyjnych, informacyjnych, wsparcia integracyjnego oraz…