PCK pomaga uchodźcom z Ukrainy

Polski Czerwony Krzyż pomaga uchodźcom uciekającym przed działaniami wojennymi z Ukrainy. W ciągu pięciu dni pod opiekę ratowników i wolontariuszy PCK na przejściach granicznych  trafiło ponad 1600 osób, z czego 75 z nich wymagało opieki medycznej. Od początku konfliktu zbrojnego na Ukrainie, polską granicę przekroczyło prawie 400 000 osób. Głównie są to kobiety i dzieci,…