Andrzej Chramiec w 1905 r fot. za http://www.poznajtatry.pl/?strona,doc,pol,glowna,1334,0,1057,1,1334,ant.html [dostęp 25.08.2018]