Oddanie hołdu Księciu Pawłowi Sapieże z okazji 95-lecia powstania Polskiego Czerwonego Krzyża

19 listopada 2014 roku z okazji 95-lecia powstania Polskiego Czerwonego Krzyża, władze PCK w związku z obchodami rocznicy postanowiły odwiedzić grób pierwszego prezesa Czerwonego Krzyża – Pawła Jana Sapiehy, który znajduje się na cmentarzu parafialnym w Siedliskach (gmina Lubycza Królewska).         W uroczystości na cmentarzu w Siedliskach uczestniczyli m. in. Prezes Zarządu Głównego PCK Stanisław Kracik, Prezes Lubelskiego Oddziału Okręgowego Jerzy…

Details

Odsłonięcie pamiątkowej tablicy przed Pałacem Sanguszków

23 czerwca 2015 roku przed Pałacem Sanguszków w Tarnowie-Gumniskach przy ulicy Sanguszków 28 nastąpiło uroczyste odsłonięcie tablicy upamiętniającej Księcia Pawła Sapiehę.       Aktu odsłonięcia dokonali potomkowie, Pani Maria Osterwa-Czekaj wraz z rodziną. Po oficjalnym formowaniu kolumny pocztów sztandarowych oraz warcie honorowej Grupy Rekonstrukcji Historycznej 16. Pułku Piechoty Ziemi Tarnowskiej, odprawiona została Msza Św. w Kaplicy Pałacu w intencji Polskiego Czerwonego…

Details

Piknik ułański z okazji 100. rocznicy Legionowego Czynu Niepodległościowego.

Ranny i chory żołnierz – to sierota wojskowy. Wchodzi nagle, jako odpadek wielkiej produkcji wojennej, do bezdusznej, skomplikowanej maszyny, bezsilny, zdenerwowany, często bezwolny. Trzeba włożyć duże wysiłki, aby w tej maszynie pracowało serce matczyne, które więcej kocha właśnie to dziecko, które jest nieszczęśliwe i zbolałe, a więc nieużyteczne dla pracy, i w tem leży szczytne i wielkie zadanie Czerwonego Krzyża w czasie wojny… (Józef Piłsudski)       „Raduje się serce, raduje się…

Details

Szpital obozowy PCK w Auschwitz

Ktoś mnie zapytał kiedyś, co najbardziej podobało mi się w moim życiu. I wie pan, co odpowiedziałam? Auschwitz… Nie chodzi o ogrom horroru, który się tam wydarzył, ale o naszą pracę. Dziś wiem, jak wiele dawaliśmy tym ludziom. Tam naprawdę byłam spełniona – wspomina w rozmowie z Onetem Genowefa Tokarewicz, pielęgniarka pracująca w Szpitalu Obozowym PCK w Oświęcimiu.           „Nikomu, nawet na żądanie, nie podam śmiercionośnej trucizny,…

Details

Wystawa Polskie organizacje czerwonokrzyskie w czasie Wielkiej Wojny

Wystawa Polskie organizacje czerwonokrzyskie w czasie Wielkiej Wojny przygotowywana została z okazji 100. rocznicy wybuchu I Wojny Światowej oraz 95. rocznicy powstania Polskiego Czerwonego Krzyża. Organizatorem był Małopolski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża.     Studiujemy historię nie po to, aby wiedzieć jak się zachować lub jak osiągnąć sukces, ale aby dowiedzieć się kim jesteśmy – słowa prof. Leszka Kołakowskiego najlepiej obrazują ideę…

Details

HARCERSKA POCZTA PCK W KRAKOWIE

„Mam szczerą wolę całym życiem pełnić służbę Bogu i Polsce, nieść pełną pomoc bliźnim i być posłusznym Prawu Harcerskiemu”. Temu przyrzeczeniu harcerskiemu byli wierni kurierzy Harcerskiej Poczty PCK w Krakowie, z których ośmiu potwierdziło to najwyższą ceną – ofiarą życia. Harcerską Pocztę PCK w Krakowie powołał w pierwszych dniach września 1939 roku płk Stanisław Plappert, Pełnomocnik Zarządu Głównego PCK na Okręg Krakowski, a jej…

Details

Książę Paweł Sapieha – I Prezes PCK

Paweł Jan Sapieha, właściciel Siedlisk, urodził się 1 września 1860 r. w Gumniskach pod Tarnowem (w domu swej babki Izabeli z Lubomirskich Sanguszkowej) jako trzeci z synów Adama Stanisława Sapiehy i Jadwigi z Sanguszków Sapieżyny. Miał on jeszcze czterech braci: Władysława Leona, Leona Pawła, Jana Piotra, Adama Stefana oraz dwie siostry: Marię Jadwigę i Helenę Marię. Wywodził się z rodu potężnego, starego i zasłużonego dla Rzeczypospolitej.   Dziecięce…

Details

Dzień Młodzieży PCK

25 października przypada Dzień Młodzieży PCK, w tym dniu członkowie i wolontariusze, oraz wszyscy związani z Młodzieżą PCK świętują organizując specjalne spotkania, akcje, happeningi uliczne. Z tej okazji dołączamy się do wszystkich życzeń i kierujemy je do  małych Wiewiórek, członków i opiekunów Szkolnych Kół PCK, studentów zrzeszonych w Akademickich Kołach PCK, wolontariuszy działających w Grupach Społecznych Instruktorów Młodzieżowych PCK, Ratowników PCK i wszystkich szczerze oddanych działalności Młodzieżowej Polskiego…

Details