Przywracanie Więzi Rodzinnych – Restoring Family Links

Якщо ви втратили зв’язок зі своєю сім’єю через конфлікт на території України і зараз перебуваєте в Польщі, зверніться до Національного інформаційно-пошукового бюро Польського Червоного Хреста за адресою tracing.service@pck.pl. Також запрошуємо до нашого офісу в Кракові за адресою вул. Studencka 19 з понеділка по п’ятницю з 8.00 до 16.00. Jeżeli straciłeś kontakt ze swoją rodziną z powodu konfliktu…

Details

ZBIÓRKA DARÓW RZECZOWYCH nadal trwa.

Małopolski Oddział Okręgowy prowadzi nadal zbiórkę darów rzeczowych dla Ukrainy  Specustawa dotyczącej pomocy uchodźcom przebywającym w Polsce zmieniła możliwość pomocy w kraju – samorządy otrzymują refundację poniesionych kosztów na rzecz obywateli Ukrainy. Nie ma palącej potrzeba wspierania żywnościowego osób, które przebywają w naszym kraju. Niestety pogarsza się sytuacja zaopatrzenia w żywność za granicą, w związku z czym intensyfikujemy nasze działania związane z organizacją transportów humanitarnych na Ukrainę.…

Details

7 FUNDAMENTALNYCH ZASAD Ruchu Czerwonego Krzyża na świecie.

Najważniejszym zadaniem Ruchu Czerwonego Krzyża jest zapobieganie ludzkim cierpieniom i ich łagodzenie oraz zapewnianie poszanowania ludzkiej godności, szczególnie w sytuacjach konfliktów zbrojnych i innych zagrożeń. Ruch Czerwonego Krzyża na całym świecie kieruje się 7 FUNDAMENTALNYMI ZASADAMI, które zapisane zostały w statutach Ruchu, a poszczególne jego komponenty zobowiązane są ich przestrzegać i prowadzić swoją działalność z ich poszanowaniem. 7 FUNDAMENTALNYCH ZASAD Humanitaryzm przejawia się w działaniach Ruchu…

Details

Były premier Wielkiej Brytanii David Cameron w krakowskim PCK.

W sobotę 19 marca 2022 r. w późnych godzinach wieczornych do naszego głównego magazynu pod Krakowem dotarł transport z pomocą. Za kierownicą ciężarówki siedział osobiście David Cameron, były premier Wielkiej Brytanii. Mimo zmęczenia i późnych godzin nocnych nasz gość założył kamizelkę PCK i pomagał w rozładunku. Davidowi Cameronowi towarzyszyła Rizvana Poole, radna Partii Pracy. Transport dotarł do Krakowa z Chipping Norton (Oxfordshire, Anglia), gdzie Rizvana Poole prowadzi  projekt…

Details

Zaktualizowana lista potrzeb zbiórki rzeczowej do transportów na Ukrainę.

Od kilku tygodni Małopolski Oddział Okręgowy PCK prowadzi zbiórkę rzeczową dla uchodźców z Ukrainy oraz przygotowuje transporty za granicę, których odbiorcą jest   Ukraiński Czerwony Krzyż. Do dnia dzisiejszego udało nam się pozyskać kilkaset ton darów głównie żywności, kosmetyków i chemii gospodarczej oraz materiałów opatrunkowych. Regularnie organizowane są transporty za granicę, wydajemy pakiety pomocowe dla zgłaszających się do nas osób indywidualnych oraz zabezpieczamy potrzeby instytucji i placówek, które przyjęły…

Details

Pomoc żywnościowa i rzeczowa dla osób z Ukrainy oraz instytucji przyjmujących uchodźców.

Małopolski Oddział Okręgowy PCK w ramach prowadzonych działań pomocowych na rzecz uchodźców z Ukrainy przebywających w Krakowie wspiera: osoby indywidualne (uchodźców) instytucje, placówki, organizacje, które przyjmują uchodźców oraz organizuje transporty humanitarne na Ukrainę. Osoby indywidualne. W biurze na ul. Studenckiej 19 wydajemy pakiety z żywnością, kosmetykami i środkami higienicznymi. W miarę możliwości zabezpieczamy także potrzeby związane z odzieżą i obuwiem. Pakiety wydawane są uchodźcom, którzy przekroczyli granicę ukraińską po 24 lutego 2022 roku…

Details

Dzień DLA Kobiet – ogólnopolska zbiórka na długofalową pomoc kobietom i dzieciom Ukrainy

Dołącz do ogólnopolskiej zbiórki pieniędzy Polskiego Czerwonego Krzyża   Już w najbliższy wtorek, 8 marca, z okazji Dnia Kobiet, na terenie całego kraju wolontariusze Polskiego Czerwonego Krzyża zbierać będą pieniądze do puszek. Zbiórka, realizowana pod hasłem „Dzień DLA Kobiet”, ma na celu zapewnienie długofalowej pomocy kobietom i dzieciom Ukrainy. Uzyskane w ten sposób środki finansowe zostaną przekazane na te działania. Od ponad tygodnia z napięciem obserwujemy sytuację, jaka rozgrywa…

Details

Komunikat w sprawie bezpieczeństwa kobiet i dzieci podróżujących z granicy ukraińskiej.

W związku z napływem do Polski uchodźców wojennych z Ukrainy, Polski Czerwony Krzyż wraz z Koalicją na rzecz Rodzinnej Opieki Zastępczej, pragnie zwrócić uwagę na coraz częściej pojawiające się na granicy dzieci bez opieki oraz na dzieci, które przekraczają polską granicę pod opieką przypadkowych osób, którym powierzane są przez rodziców jeszcze na terenie Ukrainy. Niepokoją nas także pojawiające się ogłoszenia w mediach społecznościowych o natychmiastowej gotowości adopcji dzieci podróżujących bez opieki. Ogłoszenia te są publikowane również przez osoby z Europy…

Details

Oświadczenie Prezesa Międzynarodowego Komitetu Czerwonego Krzyża Petera Mauera

Ukraina: W obliczu rosnących kosztów ludzkich, strony muszą przestrzegać międzynarodowego prawa humanitarnego Jesteśmy świadkami niszczycielskiego kryzysu humanitarnego w Ukrainie. W dniu dzisiejszym MKCK, pilnie przypomina stronom konfliktu, o konieczności wypełnienia swoich prawnych zobowiązań, a tym samym uniknięcia cierpienia i śmierci cywilów. Konwencje Genewskie oraz Pierwszy Protokół Dodatkowy do Konwencji Genewskich mają pełne zastosowanie w trakcie międzynarodowego konfliktu zbrojnego jaki ma miejsce w Ukrainie. Strony tego konfliktu…

Details

Użycie znaku krzyża genewskiego (czerwonego krzyża) na transportach na Ukrainę.

Znak czerwonego krzyża oraz znak białego krzyża na czerwonym tle chroniony jest przepisami prawa międzynarodowego (art. 44 i 53 I Konwencji Genewskiej z dn. 12.08.1949 r.; Dz. U. 1956 r., Nr 38, poz.171) oraz przepisami prawa wewnętrznego RP (art. 13, 14, 15 rozdział III Ustawy o Polskim Czerwonym Krzyżu z dn. 16.11.1964 r., Dz. U. Nr 41, poz.276, w związku z ww. konwencją). Przepisy te zakazują posługiwania się takimi znakami przez podmioty nieuprawnione oraz wszelkich form naśladownictwa tego…

Details