16. Czy wiesz, że spotkanie krwiodawców pn. Rajd Czerwonej Róży są organizowane nieprzerwanie od 40 lat?

Ciekawostka nr 16. Czy wiesz, że spotkanie krwiodawców pn. Rajd Czerwonej Róży są organizowane nieprzerwanie od 40 lat? Pomysłodawcą i inicjatorem Rajdów „Czerwonej Róży” był Kazimierz Nowak, wieloletni Prezes Klubu HDK PCK działającego przy krakowskiej hucie stali.  Pierwsze spotkanie zorganizowane zostało w 1977 roku w Tenczynku i nosiło nazwę I Zlot „Czerwonej Róży”, a pretekstem były obchody 25 lecia działalności PCK…

Details

15. Czy wiesz, że Polski Czerwony Krzyż cieszył się ogromnym zaufaniem w czasach II Rzeczpospolitej, a najważniejsze osoby w państwie wypowiadały się o organizacji z najwyższym uznaniem?

Ciekawostka nr 15. Czy wiesz, że Polski Czerwony Krzyż cieszył się ogromnym zaufaniem w czasach II Rzeczpospolitej, a najważniejsze osoby w państwie wypowiadały się o organizacji z najwyższym uznaniem? O polskim Czerwonym Krzyżu powiedzieli:   Józef Piłsudski           Marszałek Józef Piłsudski  „Ranny i chory żołnierz – to sierota wojskowy. Wchodzi nagle, jako odpadek…

Details

14. Czy wiesz, że do dzisiejszego dnia w Tarnowie w Małopolsce żywa jest 100-letnia tradycja przemarszów czerwonokrzyskich z okazji Tygodnia PCK?

Ciekawostka nr 14. Czy wiesz, że do dzisiejszego dnia w Tarnowie w Małopolsce żywa jest 100-letnia tradycja przemarszów czerwonokrzyskich z okazji Tygodnia PCK?   W poprzedniej ciekawostce opowiadaliśmy o kwestach z okazji Tygodnia PCK. Dziś chcielibyśmy pokazać tradycję czerwonokrzyskich przemarszów przez miasto. W okresie międzywojennym, PCK rozpoczynał obchody w dniu 1 czerwca, był też okres kiedy Tydzień PCK rozpoczynał się 26…

Details

13. Czy wiesz, że Tydzień Czerwonego Krzyża na ziemiach polskich był już obchodzony w Galicji zanim formalnie powstał Polski Czerwony Krzyż czyli ponad 100 lat temu?

Ciekawostka nr 13. Czy wiesz, że Tydzień Czerwonego Krzyża na ziemiach polskich był już obchodzony w Galicji zanim formalnie powstał Polski Czerwony Krzyż czyli ponad 100 lat temu?   Dostępne źródła historyczne pokazują, że Tydzień PCK obchodzony był już przez Galicyjskie Towarzystwo Czerwonego Krzyża kierowane przez Ks. Pawła Sapiehę. Tradycja została zapożyczona z obchodów Austriackiego Czerwonego Krzyża. W okresie maja w wielu…

Details

12. Czy wiesz, że 28 lutego 2018 roku minęło 50 lat od ustanowienia odznaki Zasłużony Honorowy Dawca Krwi?

Ciekawostka nr 12. Czy wiesz, że 28 lutego 2018 roku minęło 50 lat od ustanowienia odznaki Zasłużony Honorowy Dawca Krwi? W celu wyrażenia uznania honorowym dawcom krwi za ich ofiarność i szlachetną postawę Polski Czerwony Krzyż w okresie powojennym zaczął wprowadzać szereg odznak. 28 lutego 1968 roku ówczesny Minister Spraw Wewnętrznych wydał decyzję, która zatwierdzała wzór odznaki „Zasłużony Dawca Krwi”…

Details

11. Czy wiesz, że początki krwiodawstwa w Polskim Czerwonym Krzyżu sięgają roku 1935, czyli miały miejsce 83 lata temu?

Ciekawostka nr 11. Czy wiesz, że początki krwiodawstwa w Polskim Czerwonym Krzyżu sięgają roku 1935, czyli miały miejsce 83 lata temu? Dawstwo krwi początkowo nie było głównym obszarem zainteresowań władz PCK. Dopiero w latach trzydziestych XX wieku, w obliczu zbliżającej się wojny oraz upowszechniania transfuzjologii, pojawiły się głosy apelujące o przekazanie PCK zagadnień związanych z dawstwem krwi. Wśród znawców tematu pojawiały…

Details

10. Czy wiesz, ze Polski Czerwony Krzyż nigdy nie przyjął żadnych gratyfikacji, ani nie udzielił poparcia dla władz hitlerowskich narażając się tym samym na surowe konsekwencje?

Ciekawostka nr 10. Czy wiesz, ze Polski Czerwony Krzyż nigdy nie przyjął żadnych gratyfikacji, ani nie udzielił poparcia dla władz hitlerowskich narażając się tym samym na surowe konsekwencje? Warto przypomnieć piękną, obywatelską postawę działaczy Polskiego Czerwonego Krzyża, którzy swą trudną i tragiczną misję pełnili w poczuciu patriotycznego i humanitarnego obowiązku. PCK w okresie II wojny światowej zajmował się w ogromnej skali…

Details

9. Czy wiesz, że w okresie międzywojennym Polski Czerwony Krzyż był inicjatorem opieki zdrowotnej na wsi poprzez tworzenie pierwszych wiejskich ośrodków zdrowia?

Ciekawostka nr 9. Czy wiesz, że w okresie międzywojennym Polski Czerwony Krzyż był inicjatorem opieki zdrowotnej na wsi poprzez tworzenie pierwszych wiejskich ośrodków zdrowia?   Mimo rozbudowy sieci ośrodków zdrowia przez państwo i samorządy oraz Ubezpieczalnię Społeczną  mieszkańcy wsi dotkliwie odczuwali brak opieki lekarskiej. Autorką pomysłu tworzenia na wsiach ośrodków zdrowia była hrabina Maria Tarnowska, Wiceprezes Polskiego Czerwonego Krzyża,…

Details

8. Czy wiesz, że Polski Czerwony Krzyż był zaangażowany z budowę Kopca Marszałka Piłsudskiego na Sowińcu w Krakowie w 1936 roku?

Ciekawostka nr 8. Czy wiesz, że Polski Czerwony Krzyż był  zaangażowany z budowę Kopca Marszałka Piłsudskiego na Sowińcu w Krakowie w 1936 roku? W 1934 roku powstały w Krakowie Związek Legionistów podjął inicjatywę usypania pamiątkowego kopca, będącego pomnikiem walk o Niepodległość. Na czele powołanego w Warszawie Komitetu Budowy Kopca stanął Walery Sławek. W dwudziestą rocznicę wymarszu I Kompanii Kadrowej z Krakowa do Kielc (6…

Details

7. Czy wiesz, że na początku w 1919 roku, w ramach struktur nowo-powstałego Polskiego Towarzystwa Czerwonego Krzyża utworzone zostały 3 Oddziały Okręgowe PTCK: na Galicję, Wielkie Księstwo Poznańskie, oraz Śląsk?

Ciekawostka nr 7. Czy wiesz, że na początku w 1919 roku, w ramach struktur nowo-powstałego Polskiego Towarzystwa Czerwonego Krzyża utworzone zostały 3 Oddziały Okręgowe PTCK: na Galicję, Wielkie Księstwo Poznańskie, oraz Śląsk? Oddziały te są więc najstarszymi jednostkami organizacyjnymi Czerwonego Krzyża. Utworzenie pierwszych Oddziałów zapisano w Statucie z 1919 roku w par 39.   Na dzień 1 sierpnia 1919 roku…

Details